DECEMBER - JANUAR ŠTEV. 26

Comments

Transcription

DECEMBER - JANUAR ŠTEV. 26
DECEMBER - JANUAR
ŠTEV. 26
Da bi se v sreči srečali
Vsak dan se
srečujemo. Kako
prijetna,
kako
srcu ljuba so
srečanja, če se
čutimo človeku, ki
ga
srečujemo,
blizu, če smo z
njim
na
isti
ravnini in nam ni
treba narediti ničesar, da bi prebrodili kakršnokoli razdaljo!
So pa tudi drugačna srečanja: mladi se videvajo s starimi,
»neoporečni« s tistimi, ki so drugačni, svobodni s tistimi, ki so
zasvojeni.
Koliko besed je bilo že izrečenih na ta račun! Koliko načrtov in
ugotovitev, vedno pa se hudo zaplete takrat, ko je treba narediti
nekaj čisto določenega. Kar nekajkrat smo bili priče velikim
nesoglasjem, ko so poskušali kje postaviti dom za tiste, ki se
odvajajo od mamil. »K nam? Oh, to pa ne! Da bo naše otroke
kvarilo«?
V severni Primorski, v prelepem in mirnem kraju so poskušali
postaviti dom za onemogle in ostarele. Koliko prahu je bilo
dvignjenega! »Saj, dom za tiste, ki nič več ne zmorejo, pač mora
biti. Toda naj bo tam, kjer ne bo nikogar motil.«
Kako torej? Bomo v bodoče postavljali domove za ostarele in sploh
vse, kar bi se nam v polni moči zdelo drugačno, v kak hudo
odmaknjen kraj in tja, kjer ne bodo motili našega hudo izostrenega
čuta za estetiko?
Kdo ve, morda pa se bo že jutri našel kdo, ki ga bo motilo čebljanje
v otroških vrtcih in bo trdno odločen, da je treba tudi bolnišnice
postavljati na čimbolj nevidnih mestih…
Bridko in nerealno! Kajti ljudje se vse bolj staramo, vse več je takih,
ki jih je življenje zaznamovalo z drugačnostjo, boleznijo,
betežnostjo. Kaj torej? Naj se prepustimo malodušju, žalobnemu
stokanju – ali naj kaj spremenimo?
Nekaj boli: globoko v srcu, v naših družinah, v naši družbi je huda
bolečina. Kakor siva mrena se razteza prek oči naše domovine.
In vendar skozi to mreno vidim mlado dekle, ki drhti od želje po
življenju: fanta, ki se v njegovih žilah pretaka toliko moči, toliko
želja po ustvarjanju, po udejanjanju velikih svetlih stvari.
Leto, ki je pred nami, je sveto. Posvetimo ga tako, da se
poskušamo vsak dan srečati s skrivnostnim bitjem, ki ga preprosto
imenujemo človek. Ta človek sem tudi jaz, si ti, je tvoj mož in tvoja
žena, so otroci in so starši, je vsa čudovita mavrica tistih, s katerimi
se bomo v tem letu srečali.
Naj bo vsako srečanje v tem letu poseben blagoslov!
Župnik Jože
2
DATUM
URA
NAMEN
Ponedeljek,
30. 12. 2013
19.00
(BR)
+ Nada Urbančič 30. dan
v dober namen (D)
Torek
31. 12. 2013
19.00
(BR)
v zahvalo in priprošnjo
v zahvalo
Sreda,
1. 1. 2014
7.00
(BR)
8.00
(LG)
9.15
(VG)
10.30
(BR)
8.00
(BR)
v čast Mariji pomagaj za zdravje v
družini
na čast Materi Božji
19.00
(BR)
v priprošnjo sv. Tereziji Deteta Jezusa
(F)
+ Anton Smole
++ Simona Dolničar, mama Rozalija
++ Ivana Pezdir, obl. Alojz
+ Albin Slana
+ Marjan Sodnikar
v zahvalo
za farane in dobrotnike
++ starši Pleško
SVETA MARIJA,
BOŽJA MATI
Četrtek,
2. 1. 2014
+ Vinko Gregorc
+ Majda Smrtnik
++ Jože in Karolina Hrastar
++ Jožica, Anton Rode, starši Trček
za nove duhovniške in redovniške
poklice
Prvi četrtek
Petek,
3. 1. 2014
Prvi petek
Sobota,
4. 1. 2014
19.00
(BR)
Prva sobota
Nedelja,
5. 1. 2014
7.00
(BR)
8.00
(LG)
9.15
(VG)
10.30
(BR)
++ Ivan Jamnik, Angela Novak
v dober namen
+ Drago Zorc
+ Viktor Lukančič
+ Tomo Matić
za blagoslov v družini
++ Žvižgovčeve, Cecilija, obl.
3
DATUM
URA
Ponedeljek,
6. 1. 2014
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
Torek
7. 1. 2014
8.00
(BR)
19.00
(BR)
19.00
(BR)
Sreda,
8. 1. 2014
18.30
(VG)
Četrtek,
9. 1. 2014
8.00
(BR)
Petek,
10. 1. 2014
19.00
(BR)
Sobota,
11. 1. 2014
19.00
(BR)
Nedelja,
12. 1. 2014
7.00
(BR)
8.00
(LG)
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
9.15
(VG)
10.30
(BR)
NAMEN
na čast Devici Mariji
++Žitko-Rotar
+ Ivanka Keršmanec
+ Jožef Tomšič, duhovnik
+ Ana Pleško
+ Jože Keršmanec
+ Marjan Kozamernik
v dober namen
+ Jožefa Bogataj
v čast sv, Tereziji Deteta Jezusa
+ Milan Andrijanič, 10. obl.
+ Ivanka Keršmanec
+ Dušan Belič
+ Mariji v zahvalo
+ Tilen Starkež
+ Stane Brolih
++ Šebenik, Jemec, Melin
++ Ivana, Alojz Kavčnik
za farane in dobrotnike
+ Matija Remškar
+ Nace Pezdir
+ Marjan Zajec
++ Ignacij Pezdir, otroci
+ Tatjana Oblak
+ Ciril Opeka, 30. dan
++ Angela, obl, Franc Severkar
+ Božo Nahtigal
+ Jana Keršmanec
4
Godovi in Božja beseda
od 30. decembra do 12. januarja
30.12.
Feliks
1 Jn 2,12-17; Ps 96,7-8.8-9.10;
Lk 2,36-40
31.12.
Silvester, papež
1 Jn 2,18-21; Ps 96,1-2.1112.13; Jn 1,1-18
1.1.
4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.56.8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Sveta Marija,
Božja mati
2.1.
»Hitro so odšli tja in našli Marijo,
Jožefa in dete, položeno v jasli«
(Lk 2,16)
Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški,
škof in cerkveni
učitelj
3.1.
1 Jn 2,22-28; Ps 98,1-4;
Jn 1,19-28
1 Jn 2,29-3,6; Ps 98,1.3-4.56; Jn 1,29-34
Presveto Jezusovo
ime
In Janez je izpričal: »Videl sem
Duha, ki se je spuščal z neba
kakor golob in ostal nad njim«
(Jn 1,32).
5
4.1.
5.1.
1 Jn 3,7-10; Ps 98,1.7-8.9;
Jn 1,35-42
Angela Folinjska
Janez Nepomuk,
škof
Sir 24,1-4.8-12; Ps 147,1215.19-20; Ef 1,3-6.15-18;
Jn 1,1-18 ali 1,1-5.9-14
»V začetku je bila Beseda in
Beseda je bila pri Bogu in Beseda
je bila Bog.« (Jn 1,1)
6.1.
Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.1011.12-13; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12
Gospodovo
razglašenje, trije
kralji
»Ko so pa zagledali zvezdo, so se
silno razveselili« (Mt 2, 10)
7.1.
Rajmund, duhovnik
1 Jn 3,22-4,6; Ps 2,7-8.10-11;
Mt 4,12-17.23-25
8.1.
Severin Noriški,
opat
1 Jn 4,7-10; Ps 72,1-2.3-4.7-8;
Mr 6,34-44
9.1.
Hadrijan, opat
1 Jn 4,11-18; Ps 72,1-2.10.1213; Mr 6,45-52
10.1.
Gregor iz Nice,
škof, cerkveni
učitelj
1 Jn 4,19-5,4; Ps 72,1-2.1415.17; Lk 4,14-22
11.1.
Pavlin Oglejski,
škof
1 Jn 5,5-13; Ps 147,12-13.1415.19-20; Lk 5,12-16
12.1.
Tatjana, mučenka,
Benedikt, škof
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-10;
Apd 10,34-38; Mt 3,13-17
»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa
močnejši od mene; on vas bo krstil
v Svetem Duhu in ognju«
(Lk 3,16).
6
Pomen nekaterih delov svete maše
Jagnje božje (Agnus dei)
Po pozdravu miru pri sveti maši molimo ali zapojemo
»Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta« z
nadaljevanjem: »Usmili se nas« in »Podari nam
mir«. To je naša neposredna priprava na prejem
svetega obhajila. Zatem duhovnik dvigne hostijo
rekoč: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe
sveta.« Verniki molimo: »Gospod, nisem vreden/a,
da greš pod mojo streho, ampak reci le besedo in
ozdravljena bo moja duša.«
Tako skoraj dobesedno ponovimo besede, ki jih je Jezusu izrekel
stotnik, ko ga je ta prosil, naj ozdravi njegovo hčer. Če si priznamo,
velikokrat nismo vredni, da bi prejeli Jezusa. Kljub prizadevanjem in
dobri volji še vedno grešimo. Če bi bil Jezus strog sodni izvedenec,
nam ne bi sproti odpuščal napak, kot to počne iz trenutka v trenutek
(če se jih kesamo). Tako pa ve, kako je z nami in tudi v srce nam vidi
bolje, kot vidimo mi sami. Že v stari zavezi Svetega pisma je rečeno:
»Bog je vendar večji od našega srca.« To nam daje upanje in
zagotovilo, da nas resnično ljubi, da je neizmerno usmiljen in da
odpušča. Vendar je prav, da se ob vsem tem zavedamo tudi svoje
majhnosti pred Neskončnim in Večnim in da Jezusa poprosimo za
odrešilno besedo odpuščanja. Zagotovo nas ne bo zavrnil.
Vernik, ki pristopa k svetemu obhajilu, naj se zaveda, kaj je ravnokar
odmolil – ne sam, ampak v občestvu! – ter naj v globoki veri in
spokornosti prejme Jezusa v svoje srce. Samo tako bo njegova duša
res lahko »ozdravljena« in se bo duhovno bogat vračal domov, v
družino, v službo, k soljudem in z njimi delil to duhovno bogastvo, ki
mu ga je podaril Kristus.
(Povzeto po knjigi Sveta mašna daritev: Pomen nekaterih delov svete maše,
Župnija Ljubljana Koseze, 2013)
7
Predstavitev Zavoda Živ!m
V soboto, 14. decembra je Katarina Nzobandora skupini mladincev
predstavila zavod Živ!m. Gre za zavod, v katerem poudarjajo, da ima
vsak človek pravico do življenja od spočetja do naravne smrti. Njihovo
poslanstvo je pomagati staršem, ki se soočajo z nenačrtovano
nosečnostjo; ozaveščanje, razkrivanje neresnic glede nerojenega
človeškega življenja, splava; staršem, ki so opravili splav pa
pomagajo na poti žalovanja.
V sobotnem večeru smo mladinci odkrivali največji čudež – čudež
življenja od spočetja naprej, hkrati pa smo govorili o krhkosti,
minljivosti ter splavu.
Nekaj naših vtisov:
Nagovorilo me je, da je veliko metod s
Najbolj so se me dotaknile
katerimi se da preprečiti splav, ter da
zgodbe o posledicah splava,
nimamo pravice nikomur odvzeti
kako se izguba občuti tudi,
življenja, ker ga tudi nam niso odvzeli
ob rojstvu.
če ne veš zanjo.
Mene je nagovorilo velik stvari. Šokiralo me je, kaj vse delajo z zarodki, ki so
bili splavljeni, za kaj vse jih uporabljajo in kako brezsrčno delajo z nemočnim
življenjem. Mislim da bi morali to videti in slišati vsi zavedni ljudje tega sveta,
ker se mi zdi, da bi to marsikoga spreobrnilo. Spomniti bi se morali stavka˝Kar
koli ste enemu teh malih storili ste meni storili.«
8
Velika pohvala ustanoviteljici zavoda, ker dela res veliko in odgovorno delo.
Vsa čast, da se je odločila in naredila toliko pomembnih stvari, pomagala
ljudem in spregovorila. Res velika pohvala in zahvala, da smo lahko poslušali
in izvedeli stvari, ki jih ostali zakrivajo. Upam, da ji bo še velik ljudi
prisluhnilo. Želim ji čim več uspeha in blagoslova na njeni poti reševanja
nedolžnih življenj.
Tretje srečanje za starše prvoobhajancev
z naslovom Rast v veri
(zapisala A.K.)
Srečanje je bilo namenjeno temu, da razmislimo, kaj je
dobro, za kar si v naših družinah prizadevamo, da
poglabljamo vero in kje so naše šibke točke, kjer
potrebujemo spodbudo in pomoč. Vprašali smo se,
kako gojimo vero pri otrocih in kaj za to potrebujemo:




 Dobro seme – zgled, beseda staršev, maša, verouk
 Sejalec – Bog, starši, duhovnik, katehet
Dobra zemlja – posredovanje vere na otroku primeren način
Toplota – dobri odnosi v družini
Voda, gnojilo – molitev, zakramenti, maša
Uničevanje plevela – spoved, odpuščanje doma
Vera je dar, vendar moramo za rast v veri naših otrok skrbeti starši.
Vera je proces rasti, ki mora rasti v globino. Otroke moramo naučiti
spoštovanja do svetega. Pogovarjali smo se tudi o znamenju križa, ki
je simbol največje ljubezni; križ, ki ga naredimo sebi ali otroku pa
najmočnejša molitev, ki izžene vpliv vsega slabega. Na koncu smo na
listek napisali, kaj bi želeli v družini poglobiti, da bi naša vera lahko
bolj rasla. Listke smo dali v košarico; g. župnik bo vsak dan izvlekel
en listek in pod križem molil za »križe« tiste družine. Prav tako pa za
vse starše prvoobhajancev po priporočilu g. župnika molijo tudi sestre
v Krmelju.
9
Zahvala
Iskreno se zahvaljujem vsem mamicam, ki ste s
toplino brale zgodbe pri mašah devetdnevnice ter
otrokom in nam vsem na ta način pomagale pri
pripravi na Jezusov prihod. Hvala ga. Alenki
Klemenc, ga. Martini Jerina, ga. Beti Rus, ga. Barbari Rožmanec, ga.
Hajdi Kosednar in ga. Ireni Celarc.
Prav tako pa najlepša hvala tudi moški ekipi, ki je
postavila naše jaslice v župnijski cerkvi. Zasnovo
za jaslice v obliki zvezde, ki jo je dal g. župnik, so
z ogrodjem realizirali g. Stane Kvaternik, g. Vili
Kosednar, g. Tone Felc, g. Rudi Rauh in g. Jelko Bečaj. Figurice in
mah pa so razporedili Tomaž Kolenko, Jošt Jerina in Klemen Žitko.
Obvestila in dogodki pred nami
o V torek ob 19h ste lepo povabljeni k zahvalni sveti maši
za leto, ki je za nami. Bogu se bomo zahvalili za vse
milosti in darove, ki smo jih prejeli v preteklem letu.
o V torek je drugi sveti večer. Ne pozabimo na blagoslov
naših domov.
o V sredo, 1. januarja ste lepo povabljeni, da na praznik
Marije, Božje Matere začnemo z Božjim blagoslovom in
sveto mašo. Maše bodo po nedeljskem redu.
o V četrtek, 2. januarja in petek, 3. januarja bom obhajal
bolnike in onemogle.
o V petek, 3. Januarja je prvi petek. Lepo povabljeni k
sveti maši in molitvi pred Najsvetejšim, ki bo do 22. ure.
Pripravijo jo pevci.
o V soboto, 4. Januarja je prva sobota. Uro pred mašo bo
izpostavljeno Najsvetejše, molili bomo rožni venec,
možnost pa bo tudi za sveto spoved.
10
o V nedeljo, 5. januarja je tretji sveti večer. Pri maši bomo
blagoslovili krede, s katerimi boste nad vrata napisali
kratice na podboje vaših vrat: 20+G+M+B+14
o V ponedeljek, 6. januarja bo praznik Gospodovega
razglašenja. Otroci, ki imajo ta dan verouk, naj pridejo
zvečer k sveti maši. K sveti maši ste povabljeni vsi
otroci in starši. Otroci naj prinesejo s seboj krone in
hranilnik, v katerega so v adventnem času varčevali za
revne otroke.
o V torek, 7. januarja začenjamo z veroukom po
običajnem urniku.
o V torek, 7. Januarja bo ob 18. uri na Logu začetek
novega kroga delavnic molitve in življenja.
o V torek, 7. Januarja ob 19.45 ima srečanje skupina
Beseda življenja. Razmišljali bomo o stavku »Je Kristus
razdeljen?« (1 Kor 1,13).
o V soboto, 11. januarja bo ob 10.30 srečanje za
ministrante.
o V soboto, 11. januarja po maši bo v cerkvi na Brezovici
božični koncert. Pela bosta sopranistka Mojca Bedenik
in baritonist Dejan Heraković. Na orglah ju bo spremljal
Lucian Cetin. Vsi glasbeniki bodo sodelovali že med
mašo.
o Naše petkratno peš romanje v sliki in besedi k sv. Pavlu
na Vrhniko bomo predstavili v nedeljo 19.1.2014 ob 19.
uri v Marijinem domu na Brezovici. V spomin in
vzpodbudo za peš romanje k sv. Pavlu, ob prazniku
spreobrnitve apostola Pavla.
V januarju 2014 bomo (šestič) odšli na pot v nedeljo
26.1. 2014 izpred župnijske cerkve na Brezovici ob 12.
uri. Na Vrhniki bo sv. maša ob 16. uri. Vsi lepo
povabljeni (tudi romarji z avtomobili).
o V soboto, 4. januarja poskrbijo za čiščenje cerkve Za
Grabnom, v soboto,11. januarja pa Cesta na Postajo.
11
MOLITEV PRED NOVIM LETOM
Moja prva misel v tem mladem letu Naj se dvigne k tebi, Gospod!
Dal si mi doživeti novo 2014 leto…Po Tvoji dobroti živim;Ti si mi
izoblikoval telo iz mrtve zemlje. Ustvaril si mi dušo po svoji podobi
In iz temine časov si me poklical po imenu. Novo leto, ki se odpira
nad menoj kot cvet. Naj bo podobno daritvi. V lepoti sveta naj
spoznavam Tvoj sijaj. Moje srce naj bo odprto ljubezni, vnemi in
veselju. Vsak dan in vsaka ura naj mineva v tvoji bližini. Moj Bog,
ki si začetnik in konec vsega.
Naj bo ta leto jasno ali mračno, nič ne de. Morda me čaka nesreča in
bolečina. V vsem, kar me bo zadelo, bom Tebe častil. Sprejemam
dobro ali slabo, karkoli…Božji Sin, daj mi milosti. Naj svoje
trpljenje združim s Tvojim. Okusil si breme trpljenja. Z nami nosiš
težo vsakdanjega umiranja. Gospod, varuj me pred menoj
samim!Vem, da sem zgneten iz krhke prsti. Vem koliko hudih
nagnjenj me žene v noč in prepad. V meni in okrog mene preže
skušnjave in grehi. Tvoja milost naj me varuje! Tvoj obraz naj mi
lebdi pred očmi. Svetovalec mi bodi in kaži mi, kaj je popoln
človek. Le ti, o Gospod, si popoln vzor. Daj mi moči, da bom Tebi
podoben. Vodi me, bodi moja vest in moj pogum!Kaži mi pot in daj
moči. Naj hodim po Tvoji poti in pridem na cilj.
12