Klinična pot za operativni poseg TVT

Comments

Transcription

Klinična pot za operativni poseg TVT
OBR 100-011
KLINIČNA POT ZA OPERATIVNI POSEG TVT Verzija: 1
ZDRAVNIKI
Veljaven od: 21.5.2012
NALEPKA PACIENTKE
Napotni ginekolog
Sprejemni ginekolog
Operater:
Datum sprejema: _________________________
Datum odpusta: __________________________
Odgovorni zdravnik: _______________________
Odgovorna dipl. m.s.: _____________________
Pripravil:
Pregledal:
Odobril:
Stran:
Tihomir Rizner
Irena Virant
Tihomir Rizner
1 od 7
SPREJEM V BOLNIŠNICO
□ da
□ da
□ da
o dan pred posegom
o na dan posega
o na dan predoperativnega pregleda
□ ne
□ ne
□ ne
Ob sprejemu ima:
- vso potrebno dokumentacijo
□ da
□ ne
- vse predoperativne izvide
□ da
□ ne
- je seznanjena z načrtovanim operativnim posegom in morebitnimi stranskimi
učinki
□ da
□ ne
- podpisano soglasje za operativni poseg
□ da
□ ne
- podpisano soglasje za anestezijo
□ da
□ ne
- izpolnjena izjava o posredovanju informacij □ da
□ ne
- je vzela predpisana zdravila
□ da
□ ne
(Katera?______________________________)
- komunikacija poteka nemoteno
□ da
□ ne
(če ne, zakaj ne?_______________________)
Podpis medicinske sestre:___________________
GINEKOLOŠKI SPREJEM
Potrjena indikacija za sprejem in poseg
□ da
Ginekološka anamneza in ginekološki status sta napisana
na hrbtni strani temperaturnega lista
□ da
Izvid urodinamike prinaša s seboj
□ da
UZ pregled ob sprejemu
□ da
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
Podpis zdravnika spec. gin. in por._____________
ADMINISTRATIVNI SPREJEM
Veljavna napotnica
Urejeno zdravstveno zavarovanje
Izdelane nalepke z osebnimi podatki
□ da
□ da
□ da
□ ne
□ ne
□ ne
SPREJEM NA ODDELEK IN PREDOPERATIVNA PRIPRAVA
Komunikacija
Seznanjenost s klinično potjo
Seznanjenost s prostori na oddelku
Seznanjenost s pravicami in dolžnostmi
□ da
□ da
□ da
Oznaka dokumenta:
Izdaja:
Naslov:
OBR 100-011
V1: 21.5.2012 Klinična pot za operativni poseg TVT
□ ne
□ ne
□ ne
Stran:
2 od 7
S seboj prinaša:
Haljo
Copate
Toaletne potrebščine
Osebna higiena in preoblačenje
Tuširanje doma
Preoblačenje v bolniško perilo
Klinične meritve:
- RR:____________________
- fr. srca:_________________
- T:______________________
- TT:_____________________
□ da
□ da
□ da
□ ne
□ ne
□ ne
□ da
□ da
□ ne
□ ne
Odvajala
(Če da, katero?______________________)
□ da
Prehranjevanje in pitje
Tešč
□ da
Tekočine per os
□ da
Izogibanje nevarnostim
Odstranitev nakita
□ da
Odstranitev ortodont. in ortoped. Pripomočkov □ da
Odstranitev ličil
□ da □ ne
Izpraznitev mehurja
□ da □ ne
Spremstvo v OP sobo
□ da □ ne
Dana premedikacija
□ da □ ne
(Če da, katera?___________________________)
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
Podpis medicinske sestre:________________
SPREJEM V OPERACIJSKI BLOK
Datum:____________________
Izvidi pregledani
Pregled pred anestezijo
Pacientka seznanjena z anestezijo
Oblike anestezije:
o splošna
o regionalna
o lokalna
o splošna analgosedacija
Identiteto bolnice preveril:_________________
□ da
□ da
□ da
□ da
□ da
□ da
□ da
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
i.v. kanila G_______________ob____________lokacija__________________________
Oznaka dokumenta:
Izdaja:
Naslov:
OBR 100-011
V1: 21.5.2012 Klinična pot za operativni poseg TVT
Stran:
3 od 7
i.v. terapija:
□ da
□ ne
(Če da, kaj?__________________________________)
Aplikacija infuzijske tekočine
□ da
□ ne
(Če da, kaj?__________________________________________)
Čas prihoda v op. sobo_________________________
POSEG
TVT_________________________________________
Mokro odstranjevanje dlak
□ da
□ ne
Kateterizacija mehurja
Foley kateter
□ da
□ ne
Umivanje operativnega polja z raztopino__________________________________
Razkuževanje operativnega polja z raztopino_______________________________
Pokrivanje operativnega polja s platnom
□ da
□ ne
Pokrivanje operativnega polja z materialom za enkratno uporabo
□ da
□ ne
Podpis dipl. m.s.- inštrumentarke:_________________
Opis poteka operacije:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Foley
Vaginalna tamponada
□ da
□ da
□ ne
□ ne
Podpis operaterja:__________________________
o Potek operacije operater diktira
Oznaka dokumenta:
Izdaja:
Naslov:
OBR 100-011
V1: 21.5.2012 Klinična pot za operativni poseg TVT
Stran:
4 od 7
POOPERATIVNO OBDOBJE I. DAN
Nadzor pacientke v prebujevalnici
□ da
□ ne
Nadzor pacientke v bolniški sobi na ginekološkem oddelku
Ocena bolečine po VAS
□ da
Terapija:
o Parenteralni analgetiki
o Infuzija
□ da
□ ne
□ ne
□ da
□ da
□ ne
□ ne
Podpis sobnega zdravnika:________________________
Foley odstranjen
□ da
□ ne
(Če da, kdaj?___________)
Vaginalna tamponada odstranjena □ da
(Če da, kdaj?___________)
Urinira spontano
□ da
□ ne
Spremljanje življenjskih funkcij:
Datum
Ura
Temperatura
RR
Fr.pulza
□ ne
□ kontinuirano (monitor)
O2 Fr.dihanja
VAS
Oznaka dokumenta:
Izdaja:
Naslov:
OBR 100-011
V1: 21.5.2012 Klinična pot za operativni poseg TVT
□ občasno
Opažanja medicinske sestre
(slabost, bruhanje,
bolečina) in terapija
Podpis
Stran:
5 od 7
Ostali postopki
Varnost
Namestitev klicne naprave na doseg rok.
Žilni pristop
Po izteku inf. tekočine dekonektirati infuzijski sistem.
Terapija
Bolnica zaužije predpisana zdravila, ostalo po naročilu
zdravnika.
Prehranjevanje in Do 2 uri po splošni anesteziji močenje ustnic in tekočina po
pitje
požirkih, nato (če ni slabosti ali bruhanja) ni več omejitve
tekočin. V času večerje lahek obrok.
Uriniranje
Spontano uriniranje v posodo ali s spremstvom na WC.
Gibanje
Posedanja in vstajanje že na dan operacije.
Op. rana
Opazovanje možne krvavitve
Podpis
Podpis medicinske sestre:_________________________
Opis možnih odklonov od klinične poti; opozorilnih nevarnih dogodkov oziroma zapletov
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ura:___________
Preventivni in korektivni ukrepi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
POOPERATIVNO OBDOBJE II. DAN
Terapija (na temperaturnem listu)
Ocena bolečine po VAS
Bolečina manj kot 3 po VAS
Urinira spontano
UZ RV (rezidualni volumen urina)
Količina RV___________ml
Odstranitev korekcijske nitke
□ da
□ da
□ da
□ da
□ da
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
□ da
□ ne
Podpis zdravnika spec. gin. in por._________________
Bolnico odpusti po pregledu zdravnik spec. gin. in por., ki ji da pisna in ustna navodila.
Dobi tudi navodilo kam naj pokliče v primeru odstopanj od pričakovanega pooperativnega
poteka (tel.:04-208-28-00 ali 04-208-28-23) v dopoldanskem času, lahko pa tudi dežurnega
zdravnika.
Status ob odpustu in navodila so vpisana na temperaturnem listu.
Oznaka dokumenta:
Izdaja:
Naslov:
OBR 100-011
V1: 21.5.2012 Klinična pot za operativni poseg TVT
Stran:
6 od 7
Ob odpustu bolnica prejme:
- začasno odpustnico
- ustna navodila
- pisna navodila
- recept
Podpis dipl. m.s. - vodje oddelka
_________________________
□ da
□ da
□ da
□ da
□ ne
□ ne
□ ne
□ ne
Podpis odpustnega zdravnika spec. gin. in por.
______________________________________
Oznaka dokumenta:
Izdaja:
Naslov:
OBR 100-011
V1: 21.5.2012 Klinična pot za operativni poseg TVT
Stran:
7 od 7

Similar documents