MIK danes – razlogi za uspeh

Comments

Transcription

MIK danes – razlogi za uspeh
Matej Cvikl, tehnični direktor MIK, d.o.o.
Iz dobrega v
odlično
Od proizvajalca PVC okenskih
sistemov do ponudnika celovitih
investicijskih, energetskih in
estetskih rešitev, ki povečajo
udobje strank, varčujejo z
energijo in ohranjajo okolje.
MIK na kratko
DEJAVNOST
 Ponudnik celovitih IE2 (Investicijskih, Energetskih in Estetskih) rešitev
za zasteklitev objektov
 izdelava, prodaja in montaža PVC, lesenega in ALU stavbnega
pohištva,
 veleprodaja materialov za uokvirjanje slik – okvirji,
 investicije in nepremičnine.
VODSTVO
 Franci Pliberšek, lastnik in generalni direktor,
 Nataša Kovačič, izvršna direktorica,
 Matej Cvikl, tehnični direktor.
ZAPOSLENI
 193 zaposlenih in
 140 pooblaščenih monterjev.
Vodstvo MIK-a
Franci Pliberšek
(Lastnik in generalni direktor)
Nataša Kovačič
Jernej Špes
(Izvršna direktorica)
(Direktor prodaje)
Matej Cvikl
Irena Krajnc
(Tehnični direktor)
Adrijana Pliberšek
(Direktorica okvirjev)
Tomaž Požin
(Vodja kontrolinga)
(Direktorica investicij)
Marjeta Plohl
(Direktorica računovodstva in financ)
Natalija Simončič
(Direktorica nabave in skladišča)
MIK – dinamično podjetje
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Obdobje uspešnega preboja na trg
Obdobje dinamične rasti
Obdobje
izdelave novega
poslovnega
modela
PVC okenski sistemi
PVC okenski sistemi vrhunske kvalitete
Ponudnik rešitev za udobje bivanja
2015
Obdobje
organske
rasti
Vrednost podjetja se je v obdobju od leta 2003 do 2009 povečala za osemkrat!
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Osredotočenje na osebno prodajo
 9 lastnih salonov
 5 pooblaščenih prodajalcev
 2 umetnostni galeriji
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Tehnološka superiornost
 Hitra odzivnost in prilagodljivost
 Računalniško vodena proizvodnja
linija
 Približujemo se manj kot 1% deležu
reklamacij v vrednosti prodaje
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Strateška partnerstva
 Sodelovanje le z najboljšimi in
najbolj kakovostnimi ponudniki v
svoji branži
 Stalen nadzor kakovosti produktov in
storitev in delovnih procesov
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Inovativni produkti in storitve




MIKrovent
Energijska okna. Modre rešitve.
Ekološka in prilagodljiva montaža
Širok nabor visoko kakovostnih
barv
MIKrovent
RAL
EKO
Energijska okna
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
ROKOMET
 Izvirnost trženja
MIK (KORPORATIVNA REVIJA)
TV OGLAS
SEJEMSKE PREDSTAVITVE
DRUŽBENA ODGOVORNOST
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Fleksibilnost organizacije
Sistem vodenja in organizacijska struktura sta bila prilagojena
glede na spremenjene razmere na trgu, novo strategijo in silno
rast prodaje (CAGR 2003-2008 45%)
2003 - 2008
TRANSFORMACIJA
2009
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Vodenje na podlagi vrednot, vizije
in motivacije – MIK-ov duh
Poštenost, odkritost
in korektnost
Skrb za
samoizpopolnjevanje ,
Partnerstvo,
profesionalizem in
strokovnost
prenos znanja in
izkušenj na sodelavce
Spodbujanje
ustvarjalnih
prispevkov vsakega
sodelavca
Medsebojno
spoštovanje in
skrb za sodelavce
MIK danes – razlogi za uspeh
Kontroling
Osebna prodaja
Karizmatično
vodenje in
MIK-ov duh
Tehnološka
superiornost
Fleksibilnost
organizacije
Izvirnost
trženja
Strateška
partnerstva
Inovativni produkti
in storitve
MIK danes – razlogi za uspeh
 Kontroling
 Orodje za učinkovito ter gospodarno odločanje in
upravljanje
 Skrb za transparentnost financ, izdelkov, procesov in
zadovoljstva deležnikov –> večja gospodarska
učinkovitost podjetja
 Interni kontroling
 Eksterni kontroling
MIK danes – razlogi za uspeh
 Interni kontroling
 Vodje, skupinovodje, direktorji
 Vodja službe za kontroling – neposredno podrejen
generalnemu direktorju
 DIS – direktorski informacijski sistem: mesečna,
obdobna, letna poročila in analize vseh podatkov po
področjih
 Eksterni kontroling
 Zunanji svetovalne in nadzorne agencije
MIK danes – razlogi za uspeh
 Interni kontroling – finančni kontroling
 Obrat sredstev (terjatve, zaloge, …)
 Bonitete
 Dobiček, realizacija, stroški -> kazalniki
MIK danes – razlogi za uspeh
 Interni kontroling - tehnični kontroling
 Produkti
 Proizvodni procesi
 Spremembe regulativ in predpisov na področju
gradbeništva
 razvoj novih produktov - MIKrovent
MIK danes – razlogi za uspeh
 Interni kontroling - procesni kontroling
 Storitve
 Delovni in poslovni procesi -> optimizacija procesov
 Zaposleni
 Poslovni partnerji in dobavitelji –> kakovost produktov in
procesov
MIK danes – razlogi za uspeh
 Eksterni kontroling - procesni kontroling
 Delovni in poslovni procesi -> optimizacija procesov
 Primer iz prakse: sodelovanje z Inštitutom za inovativne
poslovne modele, UNIKATUM d.o.o.
 strateška preobrazba v ponudnika IE2 rešitev
 nagrada EFQM
MIK danes – razlogi za uspeh
Edinstven sistem prezračevanja prostorov pri zaprtem
oknu, ki je vgrajen v samo okno in zagotavlja
minimalne toplotne izgube – rekuperacija do 87%!
 Možnost vgradnje nad okno, pod okno ali vertikalno ob strani
v okenskem profilu.
 Filtriranje dohodnega zraka proti prahu in mrčesu na notranji
in zunanji strani.
 Možnost vgradnje v novogradnje ali adaptirane objekte.
 Nizki stroški delovanja in vzdrževanja v primerjavi s
prezračevalnimi napravami (do 14 W).
 Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem.
 Izpolnjuje zahteve novih EU standardov energetske
učinkovitosti iz 1.3.2009.
MIK danes – razlogi za uspeh
MIKrovent
MIK danes – razlogi za uspeh
Energijska okna. MODRE REŠITVE:
 Preko sprememb lastnosti zraka pozitivno vplivajo
na energetsko stanje človeka in izboljšujejo
njegovo počutje.
 Izdelana so iz posebnega, z informacijami
opremljenega okenskega profila in stekla, in
opremljena z informacijsko celico v kateri je
zapisan energetski program, ki vrača zraku v
prostoru njegove naravne lastnosti, kot jih ima
zrak v čisti neokrnjeni naravi.
MIK danes – razlogi za uspeh
Energijska okna. MODRE REŠITVE.
Energijska okna
Hvala!