Stroški šolnine FOV - Univerza v Mariboru

Comments

Transcription

Stroški šolnine FOV - Univerza v Mariboru
UNIVERZA V MARIBORU
ŠOLNINE ZA IZREDNI DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015
ter šolnine za študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe za štud. leto 2014/2015
OBLIKA ŠTUDIJA / ŠOLNINA PO ČLANICAH UM
A.
IZREDNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - šolnina za letnik študija
1.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
Stroški priprave in zagovora diplomske naloge IZREDNI
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek
zagovora ni bil vključen v šolnino
1./1.st.
BOLONJSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
1. letnik
2. letnik
3. letnik
1.a
propevdentični program, dir.vpis
Stroški priprave in zagovora diplomske naloge IZREDNI
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek
zagovora ni bil vključen v šolnino
2.
UNIVERZITETNI PROGRAM
5. letnik
6. letnik
Stroški priprave in zagovora diplomske naloge IZREDNI
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek
zagovora ni bil vključen v šolnino
2./1.st.
BOLONJSKI UNIVERZITETNI PROGRAM + EMAG
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
5. letnik
Stroški priprave in zagovora diplomske naloge IZREDNI
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek
zagovora ni bil vključen v šolnino
OBLIKA ŠTUDIJA / ŠOLNINA PO ČLANICAH UM
B.
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - šolnina za letnik študija
1.
SPECIALISTIČNI PROGRAM
Stroški priprave in zagovora diplomske naloge IZREDNI
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek
zagovora ni bil vključen v šolnino
2.
MAGISTRSKI PROGRAM
Stroški priprave in zagovora diplomske naloge IZREDNI
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek
zagovora ni bil vključen v šolnino
BOLONJSKI MAGISTRSKI PROGRAM
3./2.st.
3.a
C.
FOV
CENIK ČLANICE
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
FOV
CENIK ČLANICE
930,00
2.690,00 - OM IS,KIS, PDS
2.850,00 - MZSO
1. letnik - bolonjski magistrski program
2.990,00 - OM IS,KIS PDS
2. letnik - bolonjski magistrski program
ŠOLNINA ZA TUJCE IN SLOVENCE BREZ SLOV.
DRŽAVLJANSTVA _ JE ENAKA ŠOLNINI ZA IZREDNI ŠTUDIJ ZA
DRŽAVLJANJE RS
DOKTORSKI PROGRAM
OBLIKA ŠTUDIJA / ŠOLNINA PO ČLANICAH UM
B.
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - šolnina za letnik študija
4.
DOKTORSKI PROGRAM
4.a
Po sklepu Senata - po oddaji disertacije oz. potrjeni temi
Str. priprave in zagovora doktorske disert. - pred zagovorom
5/3.st.
BOLONJSKI DOKTORSKI PROGRAM
5.a
1. letnik - bolonjski doktorski program
2. letnik - bolonjski doktorski program
3. letnik - bolonjski doktorski program
FOV
808,00
3.404,00
3.404,00
3.404,00

Similar documents