PRAVOČASEN PREGLED USTNE VOTLINE LAHKO REŠI ŽIVLJENJE

Comments

Transcription

PRAVOČASEN PREGLED USTNE VOTLINE LAHKO REŠI ŽIVLJENJE
Prijava na projekt/seminar
O projektu
Vsem, ki se boste vključili v projekt, bomo zagotovili
brezplačno strokovno izobraževanje z možnostjo pridobitve kreditnih točk.
Spoštovane kolegice in kolegi zobozdravniki,
Ime in priimek:
E-pošta:
Prijavljam se na:
projekt
projekt in seminar
seminar
navedite plačnika seminarja
Ob prijavi na projekt izpolnite še spodnja polja:
Ambulanta, v kateri boste nudili brezplačen pregled:
Navedite termin pregleda v mesecu septembru (datum,
ura):
Kontakt za prijavo pacientov:
rak ustne votline je v Sloveniji na 6. mestu. Letno odkrijemo 250
novih bolnikov z rakom ustne votline, od tega jih 50 umre. Po
statistiki Kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo UKC
Ljubljana 80 % rakov ustne votline odkrijemo v zobnih ambulantah. Samo redni zobozdravniški pregledi rešujejo mnoge težave v
primerih zgodnjega odkritja malignih obolenj, pa tudi življenja.
Z razvojem sodobnega zdravstvenega varstva v svetu in pri nas
zobozdravniki pridobivamo širše funkcije, kot so: presejanja
(screeningi), nadzorovanje nenalezljivih bolezni, vodilna vloga
pri izobraževanju bolnikov ter preprečevanju bolezni, vodenje in
nadzorovanje ekip za ustno zdravje in krepitev splošnega zdravja.
EVROPSKI DAN USTNEGA ZDRAVJA
Seminar
PRAVOČASEN
PREGLED USTNE
VOTLINE LAHKO
REŠI ŽIVLJENJE
Odbor za zobozdravstvo vas vljudno vabi, da se prijavite v projekt
»Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje«, ki bo v
septembru 2014, ob evropskem dnevu ustnega zdravja. Cilj te
akcije je z brezplačnimi pregledi izboljšati ozaveščenost prebivalstva o ustnem raku v Sloveniji in odkriti zgodnje spremembe.
Zobozdravniki, ki se bodo udeležili projekta, imajo zagotovljeno
brezplačno izobraževanje o ustnem raku 17. 5. 2014 v Domus
Medica.
Več informacij o projektu in prijave: www.zdravniskazbornica.si
Prijavo pošljite na naslov:
Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
Kolege, ki se v projekt ne bodo vključili, vendar želijo obnoviti
znanje o ustnem raku, vljudno vabimo, da se na seminar prijavijo
na spletni strani zbornice.
S prijavo na projekt boste uvrščeni na seznam izvajalcev
brezplačnih pregledov ustne votline, ki bo objavljen na
spletni strani www.zdravniskazbornica.si.
Odbor za zobozdravstvo ZZS
17. MAJ 2014
DOMUS MEDICA
DUNAJSKA CESTA 162, LJUBLJANA
EVROPSKI DAN USTNEGA ZDRAVJA - Seminar: PRAVOČASEN PREGLED USTNE VOTLINE LAHKO REŠI ŽIVLJENJE
Program
8.00–9.00
Prijava udeležencev
9.00–9.15
Odprtje seminarja
9.15–9.35
Pregled glave in vratu
doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med.
9.35–10.05
Diagnostika sprememb ustne sluznice (infektivne, neinfektivne, pigmentirane, premaligne)
doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.
10.05–10.35
Zdravljenje sprememb ustne sluznice (infektivne, neinfektivne, pigmentirane, premaligne)
doc. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med.
10.35–10.50
Odmor za kavo
10.50–11.20
Diagnostika in zdravljenje zobnega kariesa pri
pacientih po obsevanju glave in vratu
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
11.20–11.50
Rentgenske preiskave v diagnostiki tumorjev
glave in vratu
asist. Marko Božič, dr. med., dr. dent. med.
11.50–12.10
Molekularna diagnostika v onkologiji
dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol.
12.10–12.30
Razprava
12.30–13.30
Odmor za kosilo
13.30–14.00
Ploščatocelični karcinom ustne votline
asist. Tadej Dovšak, dr. med.
14.00–14.30
Zdravljenje ploščatoceličnega karcinoma ustne
votline
asist. Vojko Didanovič, dr. med.
14.30–15.00
Kvaliteta bolnikovega življenja po zdravljenju
in dolgoročni rezultati po zdravljenju
mag. Andreja Eberlinc, dr. med.
15.00–16.00
Razprava in predstavitev vprašalnika
PROGRAMSKI ODBOR: doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med.,
doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med., in Diana Terlević Dabić, dr.
dent. med.
EVROPSKI DAN USTNEGA ZDRAVJA
Seminar
PRAVOČASEN PREGLED
USTNE
VOTLINE LAHKO
REŠI ŽIVLJENJE
KREDITNE TOČKE: 5,5
KOTIZACIJA: Za sodelujoče v projektu
»Dan odprtih vrat – preventiva in zgodnje odkrivanje ustnega raka
ob Evropskem dnevu ustnega zdravja« kotizacije ni.
Za udeležence, ki se želijo udeležiti samo seminarja, v projektu
pa ne bodo sodelovali, je kotizacija 150 EUR (DDV je vključen).
Kotizacijo nakažite na TRR pri Unicredit banki Slovenije, d. d.,
št.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 17052014.
PRIJAVNICA
PRIJAVA: Za sodelujoče v projektu
»Dan odprtih vrat – preventiva in zgodnje odkrivanje ustnega raka
ob Evropskem dnevu ustnega zdravja« zbiramo prijave na spletni
strani zbornice www.zdravniskazbornica.si
Za udeležence samo seminarja poteka prijavljanje na
www.domusmedica.si ali na [email protected]
Prijave sprejemamo do 10. maja 2014 oz. do zasedenosti mest.
Za dodatne informacije pokličite Leo Žižek: 01/30-72-142.
17. MAJ 2014
DOMUS MEDICA
DUNAJSKA CESTA 162, LJUBLJANA
Odbor za zobozdravstvo ZZS