Zvonček 14, pdf oblika

Comments

Transcription

Zvonček 14, pdf oblika
GLASILO ŽUPNIJE BREZOVICA
NOVEMBER, številka 14, 2014
NEVIDNO NESLIŠNO NAVZOČI
B
olj ali manj pogosto se nam rajni vračajo
v spomin. Ne živijo več ob nas, ampak
v nas. Toliko bolj pokojni starši, bratje,
prijatelji… Ko smo se dokončno sprijaznili,
da so prešli v drugačno bivanje, izguba ni več
tako zelo boleča. Bolj kot za življenja so nam
blizu potem, ko začutimo njihovo duhovno
navzočnost, varstvo in spremljanje.
Približno tako je že od nekdaj. Vera v posmrtno
življenje ni nič novega in nič tipično krščanskega. Češčenje prednikov, spremenjenih v duhovna bitja, je prastaro.
Če natančno pomislimo, je ves svet eno samo
pokopališče. Kako hitro zadene lopata na
človeško kost! Arheologom tudi v prihodnosti
ne bo zmanjkalo dela.
Vsi sveti in dan vernih duš sta pomenljiva
krščanska praznika. Združujeta vrhunsko svetništvo z vsemi stopnjami in dometi vernosti tja
do očiščevanja v vicah. Verne duše si predstavljamo kot čakajoče na popolno blaženost in zato
še potrebne naše molitve. Naj bo za verne duše,
pravimo, kadar stežka prebolevamo kako žrtev.
Naj bo za duše v vicah.
Lepa je ljudska vera, da se na večer vseh svetih ob molitvi vseh štirih delov rožnega venca
stran 5
vrnejo v hišo vsi rajni in ostanejo z nami do
zgodnjega jutra, ko spet pokleknemo k molitvi,
oni pa se povrnejo k Bogu. To prepričanje, nas
navdaja s posebnim občutjem človeške bližine
in nas spaja z rajnimi, da jih začutimo ob sebi.
Nevidne, neslišne, a navzoče. To je večer in to
je noč, ko nam oni izpolnijo vse naše žitje in
bitje, vse naše nehanje, osmislijo solze in nemir
in nam podarijo »čas, ko je vse prav« in vse v
neki novi svetlobi.
Pogled na pokopališče je kot pogled na velemesto. Domovanja rajnih žarijo v zastrtih
plamenih kakor okna in okenca nočnega Pariza ali pa San Francisca. Pod zemljo pa mirno
trohnijo lobanje, proste glodajočih misli, utvar,
spoznanj, razočaranj, hrepenenja in dvomov.
Od pokopališkega križa prihaja glas duhovnikove molitve za vse rajne. Starozavezni psalm
nas spomni na minljivost zemeljskega, pa tudi
na minljivost minljivosti in na razsežnost neskončnosti. Iz večnosti se nam nasmihajo naši
rajni, tudi tisoči trohnečih po grapah, breznih,
jamah, dragah. Ti, prav ti nas zibljejo na žrtveniku svojega življenja, da bi končno spoznali
ceno in vrednost svobode, doma in domovine.
Župnik Jože
ZVONČEK, številka 14
SVETA ZNAMENJA
.......................................................................................
P
Barve
etinštirideseti psalm Svetega pisma govori o nevesti
nekega kralja, ki odeta z zlatim plativom in odeta v pisana oblačila stopa pred ženina (Ps 45,14). Cerkveni očetje
so v tej ženi videli simbol Cerkve in pisanosti njenih oblačil
znamenje za raznovrstnost darov Svetega duha.
Barve zavzemajo v bogoslužju katoliške Cerkve in vzhodnih
Cerkva veliko prostora in so zelo pomembne. Najdemo jih na
podobah, kipih, bogoslužnih oblačilih in oknih. Reformirane
Cerkve pa so glede barv znatno skromnejše.
Sveto pismo pripoveduje v prvi knjigi, da je
Bog po svetovnem potopu razglasil mavrico za
znamenje zaveze med seboj in očakom Noetom.
Ta pojav nastane, če se čista bela sončna svetloba, ki sije opazovalcu v hrbet, razprši v deževne
kapljice in se spremeni v sedmeri pisan pramen
od vijoličnega prek indiga, modrega, zelenega,
rumenega in oranžnega do rdečega.
Veselje do barv v bogoslužju in življenju nasploh
je izraz krščanskega veselja nad stvarjenjem in
odrešenjem. To veselje ima v teku cerkvenega leta svoja obdobja, svojo plimo in oseko. V
Hlapci in služabniki so še
predvelikonočnem spokornem času in v adspali, ko smo mi znova odšli
ventu je pridušeno, o veliki noči, binkoštih in
v kor molit hvalnice. Ko pa se
je začel canticus evangelija,
o božiču pa polno razvito. Temu ritmu ustreza
sem opazil za okni kora, nav katoliškem bogoslužju tudi menjava barv na
tanko nad oltarjem, nežen sij,
bogoslužnih oblačilih in okrasju cerkvenega
ki je povzročil, da so okenska
stekla, dotlej v temi, zasijala
prostora.
v čudovitih barvah.
V antiki so čez belo tuniko nosili barvno oblačilo. Njegova barva je nastala po namakanju blaga
(Umberto Eco, Ime rože)
v razredčeni izloček »purpurnega« polža in potem po izpostavljanju sončni svetlobi. Od učinkovanja sončne svetlobe so bili odvisni
odtenki barve od rožnate prek rjavkaste do rdeče, vijolične in rdeče-črne. Najvišjim
dostojanstvenikom v družbi je bila namenjena rdeče-črna barva. Cerkev je prevzela
ta red in za škofa določila vrhnje oblačilo v temnih purpurnih odtenkih. Tridentinski cerkveni zbor je v 16. stoletju za rimskokatoliško bogoslužje od antične vrste barv
2
ZVONČEK, številka 14
določil belo za praznike Kristusa in tistih svetnikov, ki niso bili mučenci; rdečo
za praznike pasijona, Svetega Duha in
mučencev; zeleno za nedelje med letom;
vijolično za spokorne dneve; in črno za
veliki petek in mrliško bogoslužje. Zlat
brokat je bilo mogoče uporabiti za vse
praznike.
Bela barva je seštevek vseh barv mavrice,
polnost nerazlomljene svetlobe, izraža
začetek in konec, polnost in praznino.
Dražljiva rdeča je barva krvi in žerjavice,
pomeni življenje, moč in strast. Zelena je
barva raja in križa kot drevesa življenja.
Iz mešanice modre in rdeče nastala vijolična je barva prave mere in zmernosti.
Vijolični dragulj se imenuje ametist. To
v prevodu pomeni »kamen neopojnosti«. Mešanica rdeče in modre naredi ta
kamen za simbol sredništva med nebom
in zemljo.
Lepo kakor mavrica je sožitje in prepletanje barv v katoliškem bogoslužju. Vsa
ta lepota naj bo opozorilo na »neskončno lepoto Boga«, o kateri je govoril drugi vatikanski cerkveni zbor v povezavi s
tem bogoslužjem.
.......................................................................................
Naloga za otroke:
KAKŠNE BARVE JE BIL MAŠNI PLAŠČ, KI GA JE IMEL DANES PRI MAŠI
DUHOVNIK? POBARVAJ GA.
Povzeto po knjigi Egon Kapellari: Sveta znamenja v bogoslužju in vsakdanjosti, 2013
3
ZVONČEK, številka 14
POŽIREK BOŽJE BESEDE
.......................................................................................
Vedno oznanjujte
Vriskali in veselili se bodo,
kateri imajo veselje
nad mojim opravičenjem;
vedno bodo govorili: »Velik je Gospod,
ki ima veselje nad srečo svojega služabnika.«
(Ps 35,27)
P
salm govori o tem, da je bilo Božjemu ljudstvu naročeno, naj neprenehoma
oznanjajo: »Velik je Gospod, ki ima veselje nad srečo svojega služabnika.«
Eden od razlogov, zaradi katerega naj bi ta stavek nenehoma izgovarjali in
oznanjevali je bil, da bi se ta stavek vtkal v središče njihovih src.
Naše srce in naše misli delujejo tako, da ko nekaj poslušamo in slišimo zelo velikokrat, v to začenjamo verjeti. Ko nečemu verjamemo, to začne vplivati na to, kako razmišljamo in
MOLITEV
kako se odzivamo.
Kako bi bilo, če bi se odločili, da bomo samo za
en dan odložili vse negativne misli in skrbi, npr.
»Nikoli se ne bom rešil svojih kreditov.«, »Odnos
z mojo ženo/možem ne bo nikoli drugačen.«, »Ne
bo mi uspelo v službi.«, »Ne morem poslati svojih
otrok na počitnice, saj so predrage.«
Dobri Bog,
Kakšen bi bil naš dan, če bi se odločili, da bomo tisti
dan razmišljali samo o Božjih milostih in izgovarhvala za tvojo dobroto.
jali samo pozitivne misli: »Bog se veseli moje sreče.
Hvala,
ker me spremljaš in
Trenutno imam težave, vendar je Bog na mojo pot
se veseliš mojih uspehov.
postavil mnogo blagoslovov. V prihodnosti me čaPomagaj mi, da bom vedno
kajo lepe stvari.«
zmogel videti in oznanjevati
Naj se Božja beseda, ki nikoli ne laže, potopi v dno
tvoje milosti in blagoslove
vaših src. Ves dan oznanjajte Njegovo dobroto.
– ko mi bo šlo dobro in ko
Ves dan oznanjajte Njegovo zvestobo. Oznanjabom imel težave.
jte njegove milosti in blagoslove, saj se Bog veseli vsakič, ko premagate težave in zavriska, ko vam
Amen.
uspe.
4
ZVONČEK, številka 14
30 DNI MOLITVE ZA RAJNE
“Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gospodu! Da, govori Duh, odpočijejo naj
se od svojih naporov; kajti njihova dela gredo z njimi.«
(Raz 14,13)
M
esec november je čas, ki ga v molitvi, mislih in obisku grobov namenjamo
našim rajnim. Molitev in daritev svete maše je največ, s čimer lahko izprosimo mir in pokoj dušam naših rajnih. Ves mesec november je priložnost,
da se vsak dan s kratko molitvijo, prošnjo in zahvalo spomnimo na nekoga ali vse
tiste naše rajne, ki so združeni z večnim Božjim objemom in so z nami povezani iz
večnosti. Toliko bolj bodo rajni veseli naše molitve, če njihova duša še ni povsem
očiščena in v polnosti povezana z božjo Ljubeznijo, po kateri neskončno hrepenijo,
ker jo zrejo tako od blizu. Duše v vicah si ne morejo same izprositi nebes; mi pa jih
s svojo molitvijo in priprošnjami lahko rešimo stiske in nemira vic.
Tabela, ki je objavljena na naslednji strani nam je lahko v pomoč, kako moliti; seveda pa smo povabljeni, da dodamo še svoje molitve ali molitve, ki jih je rad molil
pokojni. Prav tako lahko namesto “rajni” izgovarjamo konkretno ime (imena) naših
pokojnih in tako naredimo molitev še bolj osebno.
Naj novembrsko molitev doživimo kot možnost in priložnost, ko se nebeška vrata
na stežaj odprejo in imamo posebno možnost povezati se z našimi dragimi rajnimi.
V novembru bom molil za ____________________________________________
__________________________________________________________________
MOLITEV ZA RAJNE
O Bog, Ti is vedno usmiljen in milostljiv, zato te goreče prosimo: spomni se
duš svojih služabnikov in služabnic, ki si jih poklical s tega sveta. Ne prepusti
jih oblasti hudobnega duha in nikoli jih ne pozabi. Zapovej svojim svetim angelom, da jih sprejmejo in spremljajo v nebeško domovino. Vate so upali, vate
so verovali. Ne daj, da bi trpeli kazni v vicah, ampak jim podeli večno veselje.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Pripravila: Alenka Klemenc
5
ZVONČEK, številka 14
ZVONČEK, številka 14
1
2
VSI SVETI
– sveta maša
VERNE
DUŠE
– sveta maša
3
Ko sem ti rekel: »Rad te
imam.«, sem te rotil, da ne
smeš umreti.
Zmolim desetko rožnega
venca.
Gospod, usmili se rajnih!
(lahko izrečemo tudi
konkretno ime rajnega)
Kristus, usmili se jih!
10
Molitev za rajne.
Vsi sveti mučenci,
prosite za rajne!
Vsi sveti škofje in spoznavalci, prosite za rajne!
Vsi cerkveni učitelji,
prosite zanje!
4
Zmolim molitev za rajne (na
prejšnji strani Zvončka).
Sveta Marija, prosi za rajne!
Mati Božje milosti,
prosi za rajne!
Mati usmiljenja,
prosi za rajne!
5
Ko sem ti rekel: » Rad te
imam.«, sem mislil, da ne
moreš umreti, ker ljubezen ne
umre.
Desetka rožnega venca.
Vrata nebeška, prosi za rajne!
Tolažnica žalostnih,
prosi za rajne!
6
Molitev za rajne.
Sveti Mihael, prosi za rajne!
Sveti Jožef, prosi za rajne!
Vsi sveti angeli in nadangeli,
prosite zanje!
7
Brez tebe stojim na meji med
tu in tam.
Desetka rožnega venca.
Vsi sveti očaki in preroki,
prosite za rajne!
Vsi sveti apostoli in
evangelisti, prosite zanje!
8
11
Rad sem objemal tvojo glavo,
rad sem brisal tvoje solze.
Desetka rožnega venca.
Vsi sveti duhovniki in
diakoni, prosite za rajne!
Vsi sveti puščavniki in
menihi, prosite zanje!
12
Molitev za rajne.
Vse svete device in žene,
prosite za rajne!
Vsi sveti izvoljenci Božji,
prosite za rajne!
Bodi jim milostljiv, prizanesi
jim, o Gospod!
13
Rad sem božal tvojo roko, rad
sem imel tvoj glas.
Desetka rožnega venca.
Rajnim bodi milostljiv,
reši jih, o Gospod!
Trpljenja vic,
reši jih, o Gospod!
14
Molitev za rajne.
Mučnih očitkov vesti,
reši jih, o Gospod!
Njihove velike bridkosti,
reši jih, o Gospod!
Boleče zapuščenosti,
reši jih, o Gospod!
15
17
Molitev za rajne.
Kraja pregnanstva,
reši jih, o Gospod!
Po bogastvu svoje ljubezni,
reši jih, o Gospod!
Po svojem krstu,
reši jih, o Gospod!
18
Tvoj čas se je spojil z Božjim
časom.
Desetka rožnega venca.
Po svojem zaslužnem postu,
reši jih, o Gospod!
Po svoji popolni pokorščini,
reši jih, o Gospod!
19
Molitev za rajne.
Po svoji neskončni ljubezni,
reši jih, o Gospod!
Po svoji tesnobi in stiski,
reši jih, o Gospod!
Po svojem krvavem potu,
reši jih, o Gospod!
20
Iz senc in podob sestavljam
resnico, da te lahko ljubim
tudi v tvoji odsotnosti.
Desetka rožnega venca.
Po svojem ujetju,
reši jih, o Gospod!
Po svojem groznem bičanju,
reši jih, o Gospod!
21
Molitev za rajne.
Po svojem sramotnem
kronanju, reši jih, o Gospod!
Po svojem bolečem križevem
potu, reši jih, o Gospod!
Po svojih svetih ranah,
reši jih, o Gospod!
22
24
Želim si, da bi bila moja sled
ljubezni do tebe dovolj močna.
Desetka rožnega venca.
Po svoji bridki smrti,
reši jih, o Gospod!
Po svojem veličastnem
vstajenju, reši jih, o Gospod!
25
Želim si, da bi ljubil dovolj za
smrt smrti …
Molitev za rajne.
Po svojem čudovitem
vnebohodu,
reši jih, o Gospod!
Po bolečinah svoje svete
Matere, reši jih, o Gospod!
26
Želim si, da bi ljubil dovolj za
vstajenje …
Desetka rožnega venca.
Mi ubogi grešniki,
prosimo te, usliši nas!
Da bi prizanesel dušam v
vicah,
prosimo te, usliši nas!
27
Želim si, da bi ljubil dovolj za
Življenje po življenju …
Molitev za rajne.
Da bi vsem rajnim podelil
večni pokoj,
prosimo te, usliši nas!
28
Želim si, da bi ljubil dovolj za
ponovno srečanje s teboj!
Desetka rožnega venca.
Da bi se usmilil posebno
tistih duš, ki se jih nihče na
zemlji ne spominja!
30
29
Na grobu rajnega prižgem
svečo in se mu zahvalim za vse
dobro, kar je dajal v svojem
življenju.
Nedeljska
sveta maša
6
Premišljujem o stavku:
»Kdor je v najmanjšem zvest, je
zvest tudi v velikem.«
(Lk 16,10a)
Premišljujem o stavku:
»Povedal jim je še priliko, kako
morajo vedno moliti in se ne
naveličati«
(Lk 18,1)
Premišljujem stavek:
»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak
živih, kajti njemu vsi živijo.«
(Lk 20,38)
9
Nedeljska
sveta maša
16
Nedeljska
sveta maša
23
Nedeljska
sveta maša
7
ZVONČEK, številka 14
Sveti Anton Puščavnik
Življenjepis v nadaljevanjih (8. del)
G
las mu je pokazal Saracene (Arabsko pleme), ki so se odpravljali
na isto pot. Anton se jim je približal
in jih vprašal, če gre lahko z njimi v puščavo. Kot bi jim tako ukazala Previdnost, so
ga prijazno sprejeli. Z njimi je potoval tri
dni in tri noči in prišel do zelo visoke gore
(ta gora je na vzhodu Arabske puščave,
v gorati pokrajini. Po izročilu je bilo Antonovo samotišče v današnjem kraju Quadi-al-Arab, 30 km stran od Rdečega morja.
Danes je tam samostan Deir-amba-Antonios). Pod goro je bila voda, popolnoma
čista, sladka in zelo hladna. V daljavi je bila
planjava ter nekaj zapuščenih datljevcev.
Anton je kraj zelo vzljubil. Na gori je ostal sam in odtlej je imel tisti kraj za svoj
dom. Saraceni, ki so videli njegovo vnemo,
so namenoma začeli hoditi po poti mimo
njega in mu začeli prinašati hlebce kruha,
včasih pa je jedel tudi dateljne. Prosil je za
motiko, sekiro in nekaj žita ter posejal in
obdelal zaplato zemlje. Od takrat je sam
skrbel za svoj kruh. Kasneje je posadil tudi
nekaj zelenjave in jo delil tistim, ki so ga
obiskovali, veliko pa jo je pojedla divjad.
Nekoč je nežno ujel eno od živali in ji rekel: »Zakaj mi delate škodo, ko vam jaz z
ničimer ne škodujem? Podite proč in v
gospodovem imenu ne prihajajte več sem.«
Živali se od takrat kraju niso več približale,
kot bi se bale tega ukaza.
Anton je bil na gori torej sam in se je
posvečal molitvam in askezi. Bratje, ki
so prihajali, so mu želeli prinašati olive,
stročnice in olje; bil je namreč že star. Obiskovalci, ki so prihajali, so še vedno slišali, kako se bori z demoni; slišali so hrušč,
glasove, žvenket orožja, ponoči pa so videli,
8
Povzeto po knjigi Izviri meništva
kako se vsa gora iskri. Opazovali pa so tudi
Antona, kako se bori z vidnimi nasprotniki in moli proti njim. Svoje obiskovalce
je spodbujal, sam pa se je boril, pokleknil
je in molil k Bogu. Bilo je res nekaj čudovitega; sam, v tako veliki puščavi, pa se ni
prestrašil demonov, ki so ga napadli, in se
ni bal zveri, štirinožcev in kač v vsej njihovi
divjosti. Zaupal je v Gospoda in je bil kakor
gora Sion, njegov duh je bil nepremičen in
miren; tako so raje pobegnili demoni, divje
zveri pa so z njim živele v miru.
Hudič je Antona še vedno opazoval in z
zobmi škripal zoper njega, vendar je Antonu Odrešenik dajal pogum, tako da mu
hudič s svojimi podlostmi in spletkami ni
mogel škodovati. Ko je Anton ponoči bedel, je hudič poslal nadenj zveri; malone
vse hijene v puščavi so prilezle iz brlogov
in ga obkrožile, da se je znašel sredi njih.
Vse so se režale in ga hotele ugrizniti, on
pa je bil vajen hudičevih zvijač in je rekel:
»Če ste dobile oblast nad mano, sem pripravljen, da me požrete; če pa vas pošiljajo
demoni, se poberite proč, kajti Kristusov
služabnik sem.« Hijene so pobegnile proč;
njegova beseda jih je pregnala kakor bič.
ZVONČEK, številka 14
DOGODKI V NAŠI ŽUPNIJI
.......................................................................................
Sveta birma
V
soboto, 4. oktobra 2014 je 43 naših
mladincev prejelo zakrament svete
birme. Birmovalec je bil gospod prelat Anton
Slabe. Našim mladim želimo, da bi jih Sveti
Duh, ki so ga prejeli, napolnjeval z vsemi tistimi milostmi, ki jih bodo delale zadovoljne in
pogumne ljudi ter goreče kristjane.
.......................................................................................
7. Antonov večer - Vsak skok iz je skok v
N
a sedmem Antonovem večeru 27.9.2014,
smo v Marijinem domu na Brezovici prisluhnili mag. Martinu Liscu. V sklopu
Socialnega tedna 2014 nam je s pomagal, da
smo se hitro spomnili vsak svojih dosedanjih
življenjskih preskokov iz starega v novo. Ob
njegovi strokovni pomoči smo jih tudi analizirali. Na ta način se človek bolje zave lastnih
izkušenj iz dosedanjih odločitev in si utrdi
korajžo za hitrejše in odločnejše spremembe tudi v prihodnje. Življenje je v stalnem
spreminjanju in zato je dobro, da temu čim
hitreje sledimo na vseh področjih in na vseh
nivojih. Dobrodošlo je medsebojno sodelovanje, ki utrjuje zaupanje in krepi medsebo-
jno sožitje vseh različnosti Zato je še posebej
pohvalno, da je naša župnija povezana v Socialni teden in da se na socialnem področju
aktivno povezuje tudi navznoter. Predavanje
je prijazno povabilo in spodbuda vsakemu, ki
to bere, za odločnejše in hitrejše prilagajanje
družbenim spremembam ne le osebno pač pa
tudi med sosedi, v širših skupnostih, v župniji
in širše. Vsi pa si seveda tudi prizadevajmo,
da bi bile te spremembe vedno koristne in
nikomur škodljive ter prosimo za Blagoslov.
Posnetke srečanj si lahko ogledate tudi na:
www.socialniteden.si
Drago Stanovnik
.......................................................................................
8. Antonov večer - Predavanje o spolnih zlorabah
V
soboto, 18. oktobra je bil 8. Antonov
večer. Predavateljica in terapevtka dr.
Tanja Repič Slavič je spregovorila o spolnih
zlorabah. Predstavila nam je najpogostejša
zmotna prepričanja o spolnih zlorabah, najpomembnejša dejstva, posledice spolne zlorabe in razloge, zakaj žrtev molči. Posebej pozorno smo prisluhnili, kako pomagati žrtvam
spolne zlorabe:
•Opaziti znake, vprašati in VERJETI osebi, da
govori resnico
•Izogibati se besedam razumem; raje rečemo
verjamem, predstavljam si
•Ne sprašujemo ZAKAJ?, ker to zlorabljenemu še dodatno prebudi krivdo
•Pustiti, da žrtev izrazi, kar čuti (žalost, jezo,
krivdo, gnus…)
•Ostati mirni in povedati, kako bomo ukrepali
Predvsem pa je predavateljica jasno poudarila, da žrtev nikoli ni kriva za spolno zlorabo.
Vedno je odgovoren storilec.
Predavanju je z velikim zanimanjem in mnogo vprašanji prisluhnilo 80 poslušalcev.
Alenka Klemenc
9
ZVONČEK, številka 14
S seje ŽPS in GS
16. september 2014
•V adventu bomo imeli na Brezovici
Duhovne vaje v vsakdanjem življenju.
•Na pobudo papeža Frančiška bomo v naši
župniji razdelili 1000 izvodov evangelijev.
Želja je, da bi imel vsak evangelij pri sebi in
ga tudi čez dan kdaj prebiral
•Bogoslužni zvezek naše župnije Potujem z
Antonom je med duhovniki dobro sprejet.
•Župnija se bo poskušala registrirati za
založniško dejavnost, izdajali bi bogoslužni
zvezek, Požirek božje besede...
•Stenski koledar naše župnije za leto 2015
naj bi izšel novembra 2014. Slike: znamenja v naši župniji in kapela na Logu. Slike iz
koledarjev za leti 2014 in 2015 naj bi povečali, jih dali na razstavo in prodajali. Razmišljamo tudi o izdaji razglednic in voščilnic z
motivi iz naših cerkva.
•30.11.: dekanijsko srečanje ŽPS.
•14.12.: dekanijsko srečanje pevskih zborov.
•27.4.2015-2.5.2015: dekanijsko romanje v
Fatimo, Santiago, Coimbro in Lizbono.
•23.5.2015: molitev za duhovne poklice na
Rakovniku (ne več na Kureščku).
•Prvi petki, zadolženi za molitev po sv. maši:
November: soseska Vnanje Gorice
December: soseska Dragomer
Januar: Brezovica
Februar: soseska Log
•Antonovi večeri: ob sobotah ob 20. uri.
•Obhajanje pevcev na Brezovici bo med sv.
mašo na koru. Za obhajanje v farni cerkvi je
najboljši postopni, krožni sistem.
•V Vnanjih Goricah bo do cerkve napeljan
plin.
•Knjiga in čaj: enkrat mesečno bo na Logu.
Začeli bomo janjuarja 2015. Knjižnica bo v
stavbi nasproti župnišča spodaj desno.
•Močniku počasi plačujemo orgle. Zbiramo
denar za spovednici. Iščemo sponzorje za
plačilo Cankarjevega doma (koncert 20.decembra).
•Okrog cerkve na Logu je potrebno večkrat
pokositi. Iščemo moža, ki bi prevzel to delo.
10
14. oktober 2014
•Vsi sveti: sv.maše z blagoslovom grobov
bodo popoldne na Brezovici (sklep ŽPS
preteklo leto), na Logu ob 8h in v Vnanjih
Goricah ob 9h, v Dragomerju ob 10.30. Molitev rožnega venca (vsi 4 deli s premišljevanjem) ob 18h na Brezovici.
•Uvede se molitev Oče naš-ev za pokojne
v mesecu novembru. Farani bodo na listek
napisali namen in ga predali g.župniku (skupna molitev).
•4. 12.: sv.maša za duše v vicah, povabljeni
so vsi veroučenci.
•Jaslice bodo letos na Brezovici postavljali
študenti, v Vnanjih Goricah ministranti.
•V adventu bomo izvedli pobožnost Marijo
nosijo.
•G. Andrej Kunej je predstavil stanje del v
cerkvi, račun za orgle se počasi odplačuje.
•Dela se na tem, da bi plin potegnili do
cerkve, strošek za ogrevanje bi se razpolovil.
•WC na pokopališču se bo uredil, pozimi bo
odprt v te namene (med sv.mašo) Marijin
dom..
•G. Koprivc bo pregledal vse strehe in očistil
žlebove (tudi spomladi).
•Člani ŽPS in GS smo vabljeni na posvečenje novega nadškofa, zaželjeni so tudi e-mail-i
direktorju Filiju, da bi dovolil TV prenos te
slovesnosti.
•10.10.2015 bo redna birma z vizitacijo.
•Aprila 2015 bodo volitve novega ŽPS in GS.
•Novembra 2014 bo izobraževanje bralcev
beril (g.Ravnohrib), g.župnik bo vsem poslal vabilo.
•Koledar za leto 2015 se pripravlja.
•V cerkvi na Brezovici je potrebno pregledati zložljive stole.
•Praznik sv.Cecilije: naj bi se zbrali pri
sv.maši pevci iz vse župnije, tudi iz podružnic.
•Na Brezovici bo klekljarski tečaj.
ZVONČEK, številka 14
DOGODKI IN OBVESTILA
V četrtek, 6. novembra, bo po maši molitvena ura za nove duhovne poklice in
svetost duhovnikov.
Na prvi petek v mesecu, 7. novembra,
pripravijo molitev pred Najsvetejšim
zakramentom župljani iz Vnanjih
Goric. Na prošnjo ljudi, bo molitev pred
Najsvetejšim do 21:15 v župnijski cerkvi.
V mesecu novembru se cel mesec Vsak drugi petek bo v župnijski kapespominjamo naših rajnih. Skozi ves li sv. Jožefa izpostavljeno Najsvetejše za
mesec bomo molili za rajne. Pri vhodu v čaščenje do polnoči.
cerkev boste lahko vzeli kuverte in vanje napisali za koga želite, da molimo, po V soboto, 8. novembra, bo ob 11. uri
maši bomo desetko rožnega venca mo- priprava na krst, v nedeljo pa krščevanlili za vaše rajne, ki bodo zapisani. Lepo je. Po večerni sveti maši bo prvosobotna
prosim, da pišete tiskano, da bomo lažje pobožnost.
prebrali imena in priimke.
V nedeljo, 9. novembra, bo zahvalna
Na praznih VSEH SVETIH, 1. novem- nedelja in darovanje za orgle.
bra, lepo povabljeni tudi zvečer ob 18.
uri k molitvi rožnih vencev za rajne v Otroci imajo v tednu od 26. oktobra
do 2. novembra veroučne počitnice.
župnijski cerkvi.
Namesto verouka v tednu od 3. do 9. noV nedeljo, 2. novembra, na dan vernih vembra, pa se vsi udeležijo svete maše v
torek 4. novembra ob 19. uri na Brezovirajnih bodo maše po nedeljskem redu.
ci. Sveto mašo bomo darovali za vse duše
Začetek svetopisemskih uric za v vicah, res lepo prosim, da se te svete
najmlajše bo v ponedeljek, 3. novembra, maše udeležite.
ob 18. uri v Marijinem domu.
Čiščenje župnijske cerkve:
V torek, 4. novembra, bo srečanje sk- sobota 8. november: Poštna ulica,
sobota 15. november: Tržaška cesta od
upine Beseda življenja ob 20. uri.
Poka do št. 505.
V četrtek, 6., in petek, 7. novembra,
bom z Najsvetejšim obiskoval bolnike in Z mesecem decembrom bodo večerne
svete maše ob 18:30.
onemogle.
11
ZVONČEK, številka 14
Adventni sejem
V nedeljo, 30. novembra 2014 organiziramo
adventni sejem.
Izkupiček sejma bo namenjen za naše nove orgle .
Vabljeni vsi , ki lahko darujete izdelke za prodajo (okraske ,
svečke , adventne venčke …), da le-te prinesete v župnišče do
petka, 28. 11. Za vaš trud in vaš dar se vam že vnaprej najlepše
zahvaljujemo. Vsi pa ste povabljeni , da se v nedeljo po mašah ustavite in kupite kaj, kar bo polepšalo vaše praznike in vaš dom.
Dodatne informacije dobite po telefonu (040) 290-912
ZVONČEK, Glasilo župnije Brezovica
župnija brezovica:
Starovaška 19, 1351 Brezovica
T: 01/363 71 80; M: 041 752 970
E-naslov: [email protected]
www.zupnija-brezovica.rkc.si
TRR: SI56 2420 0900 4477 143
(račun za nove orgle)
župnijska karitas:
uradne ure – prvi četrtek
od 18h do 19h; T: 01/363 71 80
Uradne ure, možnost za spoved in
molitev pred najsvetejšim v kapeli
sv. Jožefa v župnišču vsako soboto
od 8.30 do 10.00.
TRR: SI56 1914 0501 0054 787
(račun župnije)
Urednika:
Alenka Klemenc, Jernej Novak
12
Odgovorna oseba: župnik Jože Gregorič