ČAKANJE - Župnija Brezovica

Comments

Transcription

ČAKANJE - Župnija Brezovica
ŠTEV. 24
DECEMBER
ČAKANJE
Med zoprnim čakanjem in
skrivnostnim pričakovanjem
je razlika, ki je ne morem
preprosto opisati.
Čakamo na primer v
zobozdravniški čakalnici, v
uradih, na izpit, šolsko
nalogo,na
usodno
diagnozo, na izbiro, kjer
bomo izrinjeni, ponižani,
kjer se bo naš trud izničil in
naše upanje upepelilo.
Čakanje neprijetnega je včasih tudi hudo, da celo presega tisto, kar
nas doseže kakor izvršeno dejstvo. Tako čakanje v nas ustvarja
napetost, orje boleče brazde v srcu in celo morebitni dobri rezultati jih
komaj zgladijo.
Kako drugače je, ko pričakujemo nekaj lepega! Morda je to čisto
nepomembna stvar, ki ne bo imela nobenega sledu v zgodovini, še v
dnevnem časopisju ne. Naš dan, naš teden ali mesec, morda vse
življenje, pa bo zaznamovala z žarom čiste svetlobe.
To zelo dobro razume mati. Dneve in mesece preživlja z malim
bitjem. V njej živi, pa ga ne pozna. Z njim ali z njo se dolgo pogovarja.
Tako daleč je, in vendar bolj blizu, kakor more biti kdorkoli na tem
svetu kakemu človeškemu bitju. Z njeno krvjo se hrani, z njenimi pljuči
diha, svet, v katerega bo po modri odločitvi Stvarnika postavljen,
doživlja z materinimi čutili…
Kako čakaš, mati, kjerkoli na svetu si, da odgrneš skrivnostno tančico
svojih sanj in tesno priviješ novorojenca v svoje naročje.
Advent me zelo spominja na pričakovanje v najlepšem in najbolj
radostnem pomenu besede. Morda smo ga le preveč zavili v sivino in
resnobnost?
Tako, da se je kakor protiutež razvilo igračkanje s čustvi in kramarska
razprodaja najlepše simbolike, ki jo premoremo.
Težko bi delil nasvete za pravilno preživet in globoko doživet advent.
Vse prevečkrat sem se v življenju že razbil ob pretiranih načrtovanih
močnih doživetjih. Velika slavnost za župnijo, nastopi, ki naj bi prinesli
vriskajočo radost, sijajen praznik za družino, ko se dom blešči od
čistoče in prostore napolnjuje duh po kadilu in potici.
Potem pa razočaranje. Ubijajoče kritike na račun praznovanja, ki smo
ga morda dolgo in vestno pripravljali za župnijo, trenutek nepazljivosti
in se vse spremeni v zmazek, močnejši odmerek bolezni in bolečin
poruši ter do kraja odpihne vse dolgo
načrtovano praznovanje.
To se vam ne sme zgoditi! Bodite
čuječi! Izognite se divjemu vrtincu
brezupnih
sanj,
razočaranj
in
ubijajočega sovraštva na drugačen,
miren, pristnejši in resničnejši način.
Vedite, da je potrebno veliko drobnih
korakov, nešteto skritih sil, ki pa jih
Na svojih mizah
premorete, saj jih je večni Prihajajoči že
pripravite posode,
položil v vas!
polne razkošnega
Naj bosta v pomoč pri praznovanju
hrepenenja!
adventa praznika, ki sta globoko
Pripravite napitke,
zapisana v slovensko dušo: sveti
srečanja z Bogom in
Miklavž, ki s trepetajočo radostjo
bližnjim, za sladico
napolni otroške duše (seveda samo
uporabite mir, mir
tam, kjer še ni razvrednoten z bahaško
in zopet mir …
zunanjo
prevleko
in
reklamnimi
nalepkami). In Brezmadežna. Praznik
Brezmadežne je praznik čistega upanja.
Kakor žarek je v sivini zimskih dni. Z
močno vztrajnostjo mile ljubezni prodira v zmaterializirano okolje, ki
nas vedno bolj vleče v vrtinec pokopanih upanj,
2
Bogat je ta čas. Manj kot mesec nas loči od trenutka, ko se bomo spet
spomnili Njegovega prihoda v semenj naše ničevosti.
Ne zamudimo nobene priložnosti za pripravo! Naj nas praznik najde
čuječe. Morda prav zdaj kot protiutež teh besed poslušate eno izmed
reklam, kako čim bolj razkošno praznovati božič. Ne bodite žalostni!
Mnogo jih je, ki najdražjim ne
bodo poklonili nobenega darila.
Poklonite sebe!
Sicer pa. Poskusimo kak nov
Bodite čuječi!
recept! Na primer: pometimo iz
Izognite
se divjemu
sebe vse sledi sebičnosti in
vrtincu brezupnih sanj,
bahaških koprnenj (»naj vidijo, kaj
razočaranj in
zmorem, moje darilo bo najlepše,
ubijajočega sovraštva
naše jaslice najbolj umetniške,
na drugačen, miren,
naša cerkev najbolj izvirno
pristnejši
in resničnejši
okrašena, o naši božičnici se bo
način. Vedite, da je
govorilo ali morda celo pisalo«).
potrebno veliko
Okopajte se v božji milosti, od
drobnih
korakov,
dobre spovedi in globokega
zbližanja z Bogom. In da se ne
nešteto skritih sil, ki pa
oddaljim od reklamnega sloga: po
jih premorete, saj jih je
kopanju uporabite losjon: tokrat si
večni Prihajajoči že
privoščite najdražjega! Naj bo
položil v vas!
sestavljen iz čistega upanja in
odišavljen
z
globoko
vero:
»Gospod me pozna, tudi zame
prihaja in neskončno me ljubi!«
Končno seveda še obleka! Nikoli ni nepomembna. Človeku da
poseben pečat. V tem adventu predlagam modni krik za čase
brezupnega sovraštva, obrekovanja, nestrpnosti, vseh vrst
zasvojenosti, odtujenosti sebi in Bogu. Predlagam obleko, ki odlično
ščiti pred mrazom duše: kreator – Jezus Kristus. Oblecite otroka!
Na svojih mizah pripravite posode, polne razkošnega hrepenenja!
Pripravite napitke, srečanja z Bogom in bližnjim, za sladico uporabite
mir, mir in zopet mir … Bo dela preveč? Naj nas Bog blagoslavlja pri
naših naporih!
Se vam ne zdi, da advent kljub zimi, megli in morebitni gripi le ni tako
dolgočasen?
Župnik Jože
3
DATUM
GODOVI
URA
19.00
(DR)
Ponedeljek,
2. 12. 2013
Natalija, muč.
Frančišek Ksaver
.
19.00
(BR)
Sreda,
4. 12. 2013
Janez Damaščan
18.30
(VG)
Četrtek,
5. 12. 2013
Saba (Sava), opat
Petek,
6. 12. 2013
Nikolaj. škof
Sobota,
7. 12. 2013
Ambrož, škof
8.00
(BR)
19.00
(BR)
19.00
(BR)
Torek
3. 12. 2013
2. ADVENTNA
NEDELJA
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE MARIJE
7.00
(BR)
8.00
(LG)
Nedelja,
8. 12. 2013
9.15
(VG)
10.30
(BR)
4
NAMEN
++ Ivana, Janez, Stane
Remškar
+ Frančiška Tomšič
++ Aljoz Smrtnik, Jakob
Trček
+ Anton Setnikar, 3. obl.
+ Stane Brolih 30. dan
+ Nada Urbančič 7. dan
za zdravje
za zdravje staršev
+ Franc Ambrožič
v čast sv. Duhu za milost
vere
++ Nace sin, Nace oče
Trček
+ Janez Grdadolnik
v priprošnjo sv. Frančišku
+ Vida Starkež, obl.
++ Franci Mivšek, starši
Trček
+ Jože Petkovšek
++ Jože, obl. Frančiška,
Peter, Ivan Šivic
++ starši Marija, Anton
Bajc, Tone Osredkar
++ Gromove
+ Frančiška Jesenovec, obl.
++ Terezija Klemen, obl.
Ivan Klemen, ++ starši,
Štefan Glavica,++ starša,
bratje, sestra Nartnik, v čast
Materi Božji za zdravje, za
farane in dobrotnike
+ Anton Brlan
++ Rotar – Žitko
++ Veronika, Stane
Urbančič
+ Franc Jarc iz Argentine
DATUM
Ponedeljek,
9. 12. 2013
Torek,
10. 12. 2013
Sreda,
11 .12. 2013
Četrtek,
12. 12. 2013
Petek,
13. 12. 2013
Sobota
14. 12. 2013
GODOVI
Valerija, muč.
URA
19.00
(LG)
Loretska Mati
Božja
19.00
(BR)
Damau I.,
papež
8.00
(VG)
Devica Marija
iz Guadalupe
Lucija,
devica, muč.
8.00
(BR)
Janez od
Križa
3. ADVENTNA
NEDELJA
Nedelja,
15. 12. 2013
19.00
(BR)
19.00
(BR)
7.00
(BR)
8.00
(LG)
9.15
(VG)
10.30
(BR)
5
NAMEN
++ France, Franci Hočevar
++ Ivan, Marija Turk, starši
Rode
+ Jožef Tomšič, duhovnik
+ Rozi Geršak
+ Jana Keršamanec
v zahvalo sv. Jožefu
v zahvalo
+ Ljudmila Gregorc
+ Miroslav Perko
za zdravje v družini (C)
++ starši, sestra, brat
Kosednar
++ starši Gostiša, Rudolf,
Frančiška
+ Anton Lešnjak
+ Silvo Puc
+ Dušan Belič, 30. dan
+ Ciril Rus, obl.
++ Hendrika Mihelčič, obl.
++ Marija, obl. Anton Rus,
Janez Drašler
++ starši Kršmanc
za farane in dobrotnike
+ Frančišek Stanovnik
v zahvalo in za zdravje
++ Jakob, Jožefa Bogataj
+ Frančiška Stanovnik, obl.
++ Peter, Ljudmila Gregorc
++ Jerca, Andrej Japelj in
Zvonka, Stane Zvoljenk
+ Marija Grdadolnik
++ Ivan, Jožefa Jarc
++ Jože, Alojzija Tomšič
+ Jure Mahne
Božja beseda od 2. do 15. decembra 2013
2.12.2013
Iz 2,1-5 ali Iz 4,2-6; Ps 122,1-2.3-4.4-5.6-7.8-9;
Mt 8,5-11
3.12.2013
Iz 11,1-10; Ps 72,1.7-8.12-13.17; Lk 10,21-24
4.12.2013
Iz 25,6-10; Ps 23,1-3.3-4.5.6; Mt 15,29-37
5.12.2013
Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Mt 7,21.24-27
6.12.2013
Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31
7.12.2013
Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-2.3-4.5-6;
Mt 9,35-10,8
8.12.2013
1 Mz 3,9-15.20; Ps 98,1.2-3.3-4; Ef 1,3-6.11-12;
Lk 1,26-38
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si
milost pri Bogu« (Lk 1,30).
9.12.2013
Iz 35,1-10; Ps 85,9-10.11-12.13-14; Lk 5,17-26
10.12.2013
Iz 40,1-11; Ps 96,1-2.3.10.11-12.13; Mt 18,12-14
11.12.2013
Iz 40,25-31; Ps 103,1-2.3-4.8.10; Mt 11,28-30
12.12.2013
Iz 41,13-20; Ps 145,1.9.10-11.12-13; Mt 11,11-15
13.12.2013
Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19
14.12.2013
Sir 48,1-4.9-11; Ps 80,2-3.15-16.18-19;
Mt 17,10-13
15.12.2013
Iz 35,1-6.10; Ps 146,6-7.8-10; Jak 5,7-10;
Mt 11,2-11
»Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so
očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni.« (Mt 11,5)
6
Pomen nekaterih delov svete maše
Pozdrav miru
Pozdrav miru je tisti čas svete maše, ko si
verniki sežemo v roke v znamenje
medsebojnega prijateljstva, sodelovanja in
podarjanja. To ni obred sprave in
odpuščanja, saj smo le-tega opravili že na
začetku svete maše, ko smo molili kesanje
in je duhovnik molil splošno odvezo. Novost rokovanja je uvedel drugi
vatikanski cerkveni zbor, prejšnji bogoslužni red namreč tega dejanja
ni vključeval.
Mir je neprecenljiva vrednota, vzdrževanje miru pa človeška
krepost. Tega se je dobro zavedal Jezus, sicer učencem ne bi
tolikokrat zaželel: »Mir vam bodi.«.
»Mir z vami,« nas pozdravi duhovnik pri sveti maši.
»Mir tej hiši!« je Jezus učencem naročil pozdravljati ljudi, kadar
vstopajo v tuje domove.
Kakšna vrednota je mir, zares spoznamo šele, ko nam je ta dobrina
odvzeta; najsi bo v družini, na delovnem mestu, v vaški skupnosti, v
državi, še posebno pa ko doživljamo notranji nemir, ki je največkrat
posledica zunanjih viharjev. Vojna je popolno nasprotje miru. Da bi se
zavedli pomena strpnega sožitja, smo med mašo od časa do časa,
ponekod pa pri vsaki sveti maši, povabljeni, da si sežemo v roke. Pri
tem je dobro upoštevati bogoslužno določilo, ki pravi, naj verniki
sežejo v roke le najbližjim okoli sebe, saj se s tem izognemo
nepotrebnemu neredu in raztresanju zbranosti, ki se oblikuje v
občestvu, ki moli.
(Povzeto po knjigi Sveta mašna daritev: Pomen nekaterih delov svete maše,
Župnija Ljubljana Koseze, 2013)
7
Pobožnost prvih petkov – Jezusove obljube Marjeti Mariji Alakok
12. obljuba-Tisti, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov
prejeli obhajilo, ne bodo umrli v moi nemilosti in brez
zakramentov. Moje božje Srce jim bo v zadnjem
trenutku varno pribežališče.
V tej obljubi prihaja do izraza vrhunec Jezusove
naklonjenosti do človeka. Prejeti devet prvih
petkov sveto obhajilo je poroštvo za smrt v
posvečujoči milosti. Kdor pa umre v takem stanju,
se gotovo zveliča.
Vendar bi bilo zmotno misliti, da se zveličamo že
zato, le prejmemo sveto obhajilo devet petkov
zaporedoma. Brezbrižen prejem obhajila brez
naše poglobljenosti v njegovo skrivnost in v
ljubezen do Boga nam ne more zagotoviti zveličanja kar po hitrem
postopku, nekako v slogu današnjega prehranjevanja. Nikoli ne
smemo k obhajilu zgolj iz navade, hladno, brezbrižno, pa tudi če
smo brez smrtnega greha. Spoštovanje in goreča ljubezen do
Svetega Rešnjega Telesa sta temeljni pogoj za to, da smemo
prejeti obhajilo; izprašati si moramo vest, obuditi kesanje in živo
zahrepeneti po živem Bogu v posvečeni hostiji. Tako pojmovana
pobožnost devetih prvih petkov je izraz našega najtesnejšega
prijateljevanja z evharističnim Kristusom. Prijateljstvo pa si ne
zasluži tega imena, če ni zvesto.
V zadnjem trenutku varno pribežališče … Ne veste ne ure ne
dneva, kdaj pride Gospod … Ne le Sveto pismo, tudi preprosta
človeška modrost opozarja na to, da je poslednja ura skrita.
Nekatere redovne skupnosti molijo vsak večer za tistega med
njimi, ki bo prvi umrl. Lepo je, če tako molimo v družini, pa tudi v
župnijskem občestvu.
»Neumnež, nocoj bodo tvojo dušo terjali od tebe, in kar si v
življenju pridobil, čigavo bo?« To vprašanje smo v evangeliju slišali
že bogve kolikokrat. Ali se dobro zavedamo njegovega pomena?
Jezusovo Srce nas nevsiljivo sprašuje prav to. Brez vsake
vsiljivosti ponuja pomoč z obljubami tistim, ki so pripravljeni globlje
pogledati vase in zadoščevati za žalitve usmiljenega božjega Srca.
8
»Kaj pa imaš, česar nisi prejel?« sprašuje Sveto pismo.
»Zahvaljujte se, neprenehoma se zahvaljujte,« priporoča
isto Sveto pismo.
Hvala, usmiljeni Jezus, tudi za razodetje Marjeti Mariji
Alakok, namenjeno človeštvu sedanjih dni, a tudi za prihodnje
čase.
Vpečatimo v svoje srce pobožnost prvih petkov, obdarjeno z
Jezusovimi obljubami, in se prepustimo voditi Njemu, ki je pot,
resnica in življenje.
Jezusovo srce se ti podarja molče.
Ne zahteva plačila.
Ne kupuje te, se ti ne podarja,
Ne ponuja se ti v poceni najem.
Ne jemlje tvoje razkošne svobode!
Čaka, potrpežljivo čaka …,
Kako dolgo že čaka na tvoj objem?
Vse razume, vse ve.
Ljubi tvoje veselje in tvoje solze.
Tiho te vabi in te ljubi molče.
Jezusovo Srce.
(Povzeto po knjigi Dar Jezusovega srca, Župnišče
Nove Fužine, Ljubljana)
NOVA MOLITVENA SKUPINA NA BREZOVICI
V decembru se bo začela sestajati nova
molitvena skupina. Sestajali se bomo vsak 2. in
4. petek v mesecu po večerni maši v kapeli v
župnišču na Brezovici. Molili bomo rožni venec,
večernice in molitvene ure za različne namene.
Prva molitvena ura bo v petek, 13. decembra.
Lepo vabljeni vsi, ki bi radi molili po skupnem ali osebnem namenu.
9
Družinsko
bogoslužje za prvo
adventno nedeljo
Zberemo se pri adventnem vencu, ki ga namestimo na prostor, kjer bodo
pozneje postavljene jaslice. Bogoslužje začnemo z znamenjem križa, nato
preberemo molitev. Med posameznimi besedili lahko pojemo ali poslušamo
adventne pesmi.
Gospod, sveča, prižgana na adventnem vencu, naj ožarja naša srca.
Pošlji svojo tolažbo obupajočim. Tvoj mir in tvoja pravičnost naj
vzcvetita na naši zemlji.
Po kratki tišini eden od članov družine prebere: Dobri in usmiljeni Bog,
blagoslovi naš adventni venec, da nas bo spremljal v dneh
pričakovanja in upanja. Pred svetlobo sveč naj se iz našega doma
umakneta prepir in nemir. Zažarita naj tvoja ljubezen in upanje. Sij
sveč na adventnem vencu naj nas spominja na tvojo navzočnost med
nami. Blagoslovi ta adventni venec in z njim vse v našem domu, ki ga
razsvetljujejo njegove sveče. Dobri in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti
Duh. Amen.
Prebere oče ali mati (Rim 13,11-14): In to vršite, ker poznate čas, da je že
ura, da od spanja vstanemo. Kajti zdaj je naše zveličanje bliže ko
tedaj, ko smo vero prejeli. Noč se je pomaknila in dan se je približal.
Odložimo torej dela teme in si nadenimo orožje svetlobe. Kakor
podnevi hodimo pošteno, ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti
in nesramnosti, ne v prepiru in nevoščljivosti, ampak nadenite si
Gospoda Jezusa Kristusa in mesu ne strezite za poželjivost.
Vsa družina skupaj zmoli molitev:
Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija...
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava
Marija...
In Beseda je meso postala in med nami prebivala. Zdrava Marija...
10
Član družine prebere:
Advent je čas miru in tišine. Bog, tebi ne ugaja hrup in glasne reklame.
Zato pogosto deluješ v tišini! Brez hrupa si naredil vesolje, osvobodil
Izraela in mu dal zapovedi. Brez medijske pozornosti si bil rojen v
božični noči. Koliko različnih čudežev narediš vsak dan, tako da nihče
ne ve zate: ostajaš med nami, potrpežljivo skrit v Evharistiji, na naša
pota prihajaš s svojo Previdnostjo, deliš talente, kličeš v svojo službo,
delaš dobra dela ... Nauči nas molčati, da se bomo lahko srečali s teboj
iz obličja v obličje. Nauči nas, da bom delali dobro, ne da bi drugi
vedeli za to (prim. Ps 33).
Drug član družine prebere:
Osebna izkaznica Boga, ki prihaja: Obraz ima kot dobri oče, ki mu
lahko rečeš Ti. Roke so močne in nežne; znajo zdraviti, ljubkovati in
podpirati. Noge so žuljave, ker so neprestano na poti, ko išče ljudi. Oči
so pronicljive in prodorne: z njimi vidi tudi tisto, kar je v notranjosti
srca. Posebno znamenje - na dlaneh ima izpisana imena vseh ljudi.
Spomin je izjemen – tudi če bi mati pozabila svojega otroka, on ne
pozabi nikogar. Starost je nedoločena. Je najstarejši in hkrati tudi
najmlajši od vseh. Njegovo delo: odpuščati. Značaj: … čeprav je
‘zvezdnik’ je rad v družbi preprostih in skromnih ljudi. Skupna ocena:
neskončen!
Zmolimo desetko rožnega venca:
Ki si ga devica od Svetega Duha spočela!
Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s svojimi besedami, drugi
odgovarjajo: prosimo te, usliši nas!
Voditelj molitve moli naslednjo molitev:
Mati Marija, ti dobro poznaš tesnobo in lepoto
pričakovanja. Pričakovala si rojstvo Božjega
Sina, ki je izbral tebe kot zibelko Skrivnosti.
Čutila si utrip njegovega človeškega in božjega
srca in si z veseljem čakala, da vidiš njegov
obraz. Ti si Mati pričakovanja! Vlij olja v naše
uboge svetilke in nauči nas dan za dnem
pričakovati Jezusov prihod veselo, zvesto in
vztrajno.
Slava Očetu in Sinu…
11
Drugo srečanje za starše prvoobhajancev z naslovom
Družina, kraj ljubezni in sreče (zapisala A.K.)
Pogovarjali smo se o družini, najbolj
naravnem okolju, ki zaznamuje otrokovo
osebnostno rast. Otroci hrepenijo po bližini
in ljubezni, ki jo dobijo v družini. Za družino
moramo biti hvaležni, saj nas obdajajo
ljudje, ki nas imajo radi. V družini ne smemo
pozabiti na molitev. Ustavili smo se ob evangeljskem odlomku, ko se
Jezus (otrok) izgubi v templju. Izpostavili smo skrb Marije in Jožefa za
Jezusa, soočanje s potrebami in željami otrok ter brezpogojnost
ljubezni in odgovornost. G. župnik je z nami delil izkušnje
narkomanov, ki niso izkusili varnosti in ljubezni v družinah in nam
prebral nekaj odlomkov iz njihovih pisem.
Starši smo ob slikah družine odgovarjali na dve vprašanji (naši
odgovori sledijo vprašanjem):
Kaj najbolj označuje družinsko
skupnost, v kateri smo?
Zaupanje, družabnost,
komunikativnost, sožitje,
toplina, ljubezen, veselje,
sproščenost, rojen iz ljubezni,
rojen za ljubezen, navezanost,
pomoč drug drugemu, vsi smo
ena generacija, kljub starostni
razliki, varnost, spoštovanje,
sprejemanje, povezanost,
pripadnost, vsi različni, vsi
posebni, vsi naši, dar od Boga,
vdanost, sožitje, vračanje,
divjina, skupni trenutki,
harmonija, sodelovanje, zdravje
Družina je kraj …
… sprejemanja, varnosti,
zaupanja, kamor se radi
vračamo, povezanosti, brušenja,
topline, ljubezni,
prenašanja izkušenj,
zanesljivosti, spoštovanja,
odprtosti, zanesljivosti,
razumevanja, sprejemanja,
veselja, sproščenosti,
iskrenosti, kjer si lahko to, kar si,
odgovornosti, potrpežljivosti,
nežnih, ljubečih objemov
12
Drugo srečanje za starše birmancev (zapisala E.J.)
V torek, 26. 11. 2013, smo se starši birmancev sestali
na drugem srečanju. Končali smo leto vere in prav je,
da vemo, kaj hočemo glede vere dati svojim otrokom.
Zato se moramo starši vprašati, kaj nam pomeni vera
in kakšno vlogo ima v našem življenju.
Po uvodnem branju svetopisemskega odlomka (Bog
pokliče Abrahama) in skupni molitvi, smo se lotili dela
v skupinah. Iskali smo asociacije ob besedni zvezi
popotna palica. Ta je lahko smučarska, škofovska, pastirska,
pohodna… Nato smo ti dve besedi zamenjali z besedo vera in
ugotavljali, katere trditve veljajo tako za palico kot za vero. Vera
pomeni ravnotežje, merilo, vodilo, oporo za življenje, trdnost v naših
odločitvah.
Abrahamova vera se kaže v pripravljenosti pustiti vse in iti iz dežele,
ki pomeni smrt, v deželo, ki pomeni življenje. Palica je bila spoznanje
Božje prisotnosti in ljubezni. Abraham in Mojzes sta spoznala, da ju
Bog ljubi. To želimo tudi za naše otroke – spoznanje, da so ljubljeni
Kljub temu, da nam Bog daje ogromno dokazov, je težko verovati.
Bog nam je podaril otroke in poslanstvo starševstva, starši pa naj bi
pogumno stopili na pot vere. Ob tem smo se spraševali, ali je vera
pot, po kateri z užitkom hodim, in kaj mi osebno pomeni vera. Če
pobrskamo po svoji zgodovini, ima vsak od nas izkustvo Božje bližine.
Vera je možnost, da si ljubljen do konca.
In zakaj želimo, da bi bili naši otroci verni? Notranjega hrepenenja ti
ne more izpolniti noben človek, nobena stvar, človek pa celo življenje
išče in vera ga izpolnjuje. Z vero smo bogatejši, je kompas v življenju,
uči samo dobro. Ko veruješ, imaš vse. To otrokom pokažeš s svojim
življenjem, ne z besedami. Z vero ohranjamo upanje v dobroto. Samo
vera ostaja in je smisel našega življenja.
V adventnem času smo starši in birmanci vabljeni k branju odlomkov
iz adventnega koledarja. Prav tako je lepa priložnost za pripravo na
Božji prihod obisk devetdnevnice. V prazničnem času pokadimo na tri
svete večere. Predvsem pa ne pozabimo, da otrokom ostane v srcu,
ko si vzamemo čas za bližino.
Ob koncu srečanja smo se v tišini zahvalili za vse trenutke, ko nam je
bila vera opora, in prosili, da bi bila v oporo tudi našim otrokom, nato
pa smo večer zaključili z molitvijo.
13
Napovedujemo
V župniji začenjamo z nedeljskimi pogovornimi večeri, na katerih nam
bodo enkrat mesečno spregovorili zanimivi sogovorniki. Imenovali
smo jih
Antonovi večeri.
Slišali bomo osebna pričevanja, predavanja in pogovore s
strokovnjaki
z
različnih
področij
aktualno
družbenega,
izobraževalnega in duhovnega področja. Slišali bomo živo besedo
izkušenih ljudi, pa tudi preizkušanih. Antonovi večeri bodo priložnost
za nova védenja in spoznanja, duhovno rast, pa tudi družabna
srečanja. Upamo, da bodo predavatelji in sogovorniki segli v vsakega
izmed nas in pustili svojo osebno sled.
Prvi Antonov večer bo
v nedeljo, 15. decembra od 19h-21h v Marijinem domu.
Spregovorila nam bosta
priznana strokovnjaka s
področja odnosov, terapevta,
predavatelja ter avtorja
številnih knjig ter člankov;
dr. Katarina Kompan Erzar in
dr. Tomaž Erzar.
Naslov njunega predavanja bo
Kaj lahko božič naredi za nas?
Prazniki, predvsem Božični, lahko postanejo velik pritisk na vsakega
posameznika in na družino, saj je popolnoma jasno, kako naj bi izgledali, kako
naj bi se družina takrat počutila, kaj bi morali doživeti, kaj bi morali misliti, hoteti
in početi. Hkrati bi si seveda morali želeti pravih daril in jih tudi dobiti. Dejansko
pa je priti do želja in hrepenenja umetnost, ki jo razvijamo vse življenje. V
predavanju se bomo posvetili prav preprostim načinom prebujenja tega
hrepenenja v družinskih odnosih. Lepo vabljeni!
14
ZAHVALA OB KONCERTU ZA NOVE ORGLE
V nedeljo, 24. novembra smo imeli na Vrhniki že drugi dobrodelni
koncert za nove orgle. Nastopali so vsi naši cerkveni zbori, zbor
Anton Foerster, zbor Adoramus, Pihalni orkester Logatec ter
Folklorna skupina Rožmarin. Hvala vsem nastopajočim, ki ste s
svojo požrtvovalnostjo ter čudovitimi glasovi in inštrumenti ustvarili
nepozaben večer. Hvala dirigentom za izbran program ter vsem
ostalim, ki ste kakor koli pripomogli k izvedbi tega večera. Hvala pa
tudi vsem, ki ste prišli na koncert ter ustvarili odlično vzdušje.
OBVESTILA IN DOGODKI PRED NAMI
 Čiščenje župnijske cerkve: 7. 12.; TRŽAŠKA CESTA
( OD POKA DO ŠTEVILKE 505) , 14.12.:KOMARIJSKA
POT, ŠOLSKA POT, DEBEVČEVA, ZA GRABNOM.
 Jutri v ponedeljek bo srečanje Karitas.
 V torek 3. 12. ob 19. 45., bo srečanje skupine Beseda
življenja. Razmišljali in pogovarjali se bomo o stavku:
»Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v
ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse.« (1
Tes 3,12). Lepo vabljeni.
 V četrtek je prvi četrtek, ko posebej molimo za duhovne
poklice.
 V četrtek in petek 5 in 6. 12., bom obhajal bolnike in
onemogle.
 Sporočilo sv. Miklavža: Dragi sobrat, župnik Jože, z
veseljem ti sporočam, da so bili otroci in starši zopet
pridni in prizadevni, zato se bom z veseljem na tvojo
prošnjo, oglasil pri vas in vas počastil z svojim obiskom.
Upam, da me pričakujete. Po pogovoru z mojimi angeli
smo se odločili, da vas obiščemo prav na moj
15
god 6. 12. Najprej se bomo ustavili ob 17. uri v dvorani
Krajevne skupnosti v Vnanjih Goricah, tam se bom
srečal z otroki iz Brezovice in iz Vnanjih Goric. Ob 18.
uri pa bi se rad srečal z otroki iz Loga in Dragomerja v
Gasilskem domu na Logu. Z veseljem se z mojim
spremstvom pripravljamo na skorajšnje srečanje.
 Molitev pred Najsvetejšim na prvi petek pripravi
zakonska skupina iz Vnanjih Goric. Lepo vabljeni na
češčenje Jezusa v Najsvetejšem zakramentu do 23.
ure. Med češčenjem bo možnost za sveto spoved.
 V soboto 7. 12. bo prvosobotna pobožnost, ob 18. uri
molitev rožnega venca pred Najsvetejšim zakramentom
in posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu in nato
sveta maša.
 V torek 10. 12. bo ob 20. uri srečanje ŽPS in GS.
 V petek 13. 12, bo po maši prvo srečanje nove
molitvene skupine: Pridite molimo Jezusa v
Najsvetejšem zakramentu. Srečevali se bomo v
župnijski kapeli sv. Jožefa.
16

Similar documents