Vabilo s

Comments

Transcription

Vabilo s
Brezplačni strokovni posvet
Ogljični odtis in energetska učinkovitost
Orodja in priložnosti sodobnega okoljskega in
energetskega menedžmenta
16. februar 2012 ob 9. uri
Srečali se bomo v Hotelu City v Mariboru na ulici Kneza Koclja 22.
Uli ca Kn eza Ko
clja
Hotel City
Maribor
a ce st a
Ti to va ce st
a
Pa rt iz an sk
Ul . Kn ez a
K o c lj a
Drava
Hotel City Maribor
Ulica Kneza Koclja 22
SI-2000 Maribor
Če imate kakšno vprašanje oziroma potrebujete pojasnilo, nas pokličite ali nam pišite.
Z veseljem vam bomo odgovorili:
Brezplačni strokovni posvet z Bureau Veritas
Katja Bevc, tel. 01/47 57 652, [email protected]
Ogljični odtis in energetska učinkovitost
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, www.bureauveritas.si
Orodja in priložnosti sodobnega okoljskega
in energetskega menedžmenta
16. februar 2012
Hotel City, Maribor
Brezplačni strokovni posvet
četrtek, 16. februar 2012
Kako učinkovito zmanjšati stroške poslovanja z okoljsko in energetsko učinkovitostjo?
PROGRAM
Organizacije so v zadnjih letih prisiljene zmanjševati stroške poslovanja. Poleg tega
08:40 - 09:00 Dobrodošlica, kava in francoski rogljiček
splošen trend narekuje, da so organizacije vedno bolj okolju prijazne ter da spoštujejo
09:00 - 09:10 Uvodni nagovor, mag. Roman Mur, direktor tehničnega področja pri Bureau Veritas
načela trajnostnega razvoja. Najboljša rešitev je seveda zadostiti obema zahtevama in
09:10 - 09:30 Ogljični odtis - namen, metodologija in uporaba, Gregor Simonič, strokovnjak s
področja energetske učinkovitosti pri Bureau Veritas
pravi odgovor je učinkovito okoljsko in energetsko upravljanje, ki znižuje stroške vašega
poslovanja in prispeva k varovanju okolja.
09:30 - 09:50 Ogljični odtis - primer iz prakse,
Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja, TPV d.o.o.
Z izdelavo natančnega in preverljivega ogljičnega odtisa (carbon footprint), ki temelji na
09:50 - 10:10 Energetska učinkovitost in energetski management v javnem sektorju,
dr. Janez Petek, direktor LEA Spodnje Podravje
analizi procesov in podatkov, lahko vaša organizacija tako pridobi z znižanjem emisij in
10:10 - 10:30 Odmor
porabe surovin ter zmanjša stroške poslovanja. Bureau Veritas je razvil vodilno
metodologijo za izračun ogljičnega odtisa, ki upošteva vplive ogljičnih emisij na ravni
10:30 - 10:50 Energetsko pogodbeništvo – inovativni model investicij v energetsko učinkovitost,
Luka Komazec, direktor GGE d.o.o. (Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana)
organizacije, procesov in izdelkov.
10:50 - 11:10 Izdelava energetske bilance, Ivan Črv, strokovni sodelavec Bureau Veritas
Raba energija bo učinkovita, če je pristop celosten. V obzir je potrebno vzeti organizacijo
11:10 - 11:30 Energetski pregled kot osnova energetskega menedžmenta, Valentin Odar,
energetski svetovalec in strokovnjak s področja energetskih pregledov, TMP d.o.o.
dela, toplotno in električno energijo, porabo vode… Zaznati je potrebno priložnosti in
11:30 - 12:00 Razprava z vprašanji in odgovori
vedeti, kje začeti.
PRIJAVNICA
Bureau Veritas nudi strankam različnih področij in panog pomoč pri celovitih rešitvah na
področju upravljanja z energijo, certificiranja, ogljičnega upravljanja in rabe obnovljivih
virov energije. Storitve obsegajo več prepletajočih področij, zato polagamo veliko
pozornost na izdelavo rešitev po meri stranke.
Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem posvetu. Izvedeli boste veliko novega in
prejeli dobre napotke in orodja za delo in razvoj v svojem okolju.
Želim se udeležiti brezplačnega seminarja Ogljični odtis in energetska učinkovitost
Orodja in priložnosti sodobnega okoljskega in energetskega menedžmenta
Ime:
Spremljali me bodo naslednji sodelavci:
Priimek:
Ime:
Funkcija:
Priimek:
Podjetje:
Funkcija:
Naslov:
Ime:
Telefonska številka:
Priimek:
Elektronska pošta:
Funkcija:
Prijavnico nam, prosimo, pošljite na naslov:
BUREAU VERITAS d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana,
po faksu 01/47 57 601 ali po elektronski pošti [email protected]

Similar documents