ekologija za boljši jutri ecology for better tomorrow

Comments

Transcription

ekologija za boljši jutri ecology for better tomorrow
IX. MEDNARODNO
ZNANSTVENI
POSVET/KONFERENCA
IX. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
SYMPOSIUM/CONFERENCE
VSEBINA POSVETA:
Na mednarodno znanstvenem posvetu/konferenci na
temo EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI, se bodo s
svojimi prispevki in izdelki predstavili udeleženci iz vse
Slovenije ter domači in tuji strokovnjaki. Znanstveni
posvet/konferenca bo trajal dva dni. Konferenca je
namenjena znanstvenemu in strokovnemu nivoju.
Znanstveni prispevki bodo objavljeni v znanstveni
monografiji z naslovom »Sodobni ekološki izzivi
v procesu izobraževanja«, primeri dobre prakse
– referati, projektne naloge, pa bodo objavljeni v
biltenu z naslovom Ekologija za boljši jutri.
Vljudno vabljeni!
KOMU JE POSVET/KONFERENCA NAMENJEN:
EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI
ECOLOGY FOR BETTER
TOMORROW
Posvet/konferenca je namenjen vsem, ki so zaposleni
v VVZ, zavodih, OŠ, srednjih šolah, ustanovah, ki so
na kakršen koli način povezani z ekologijo oz. jih
tovrstna tematika zanima.
PROGRAM:
Četrtek, 26. marec 2015
od 26. 3. do 27. 3. 2015
Svečana otvoritev ob 13.00 uri 26. marca
Official opening at 13.00 p.m. on March 26
12.30 – 13.00 Prijava in registracija udeležencev
13.00 – 13.20 Otvoritev znanstvenega posveta in
pozdravni
nagovor
podžupanje
Mestne občine Murska Sobota
Jasmine Opec
13.20 – 15.30 Predavanja:
Lendavska 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02 535 18 96
Fax: 02 535 18 97
e-mail: [email protected]
http://www.ris-dr.si
- Vesna Kostović-Vranješ, Mila Bulić (HRV)
Moodle vsebina pri spodbujanju izobraževanja za
trajnostni razvoj
- Jelena Prtljaga in Predrag Prtljaga (SRB)
Environmental Protection Awareness as one of the
Key Features of Kindergarten Teacher – Tempus
Project Perspective
- Rolf Laven, René Stangl (AUT)
Aesthetic Development in the Educational Process
- Muhamed Omerović, Farizada Alispahić, Mirsada
Tulumović-Kalajac, Nermin Tufekčić, Nedim Ćirić
(BIH)
Pedagoške vrednote šolskega pouka v naravi
- Nijaz Karić (BIH)
Social Problems and Environmental Risks of Modern
Society
- Slavoljub Hilčenko (SRB)
Serbia More and More Transforming into Europe’s
Environmental Black spot
- Albina Fifer
Spodbujanje ekološke ozaveščenosti z dramskim krožkom
- Martina Smogavec
Nazaj k naravi s planinskim krožkom
- Renata Krivec
»Meme« kot način spodbujanja ekološke ozaveščenosti
- Renata Krivec
Kakšno razliko lahko naredijo ekološko-prijazne obljube?
- Tanja Horvat Baum
Ekologija na področju medosebnih odnosov v šoli
15.30 – 15.50 Odmor
15.50 – 19.15 Predavanja:
- Dane Katalinič
Okoljska vzgoja skozi projektno aktivnost in kompetence za
vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj
- Marjanca Kos
Prosta igra predšolskih otrok v gozdu – dejavnost visoke
pedagoške vrednosti?
- Jana Ambrožič-Dolinšek, Šepič M.
Obisk botaničnega vrta univerze v Mariboru s predšolskimi
otroci
- Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Stanislav Tojnko,
Adrijan Černelč
Vrednotenje travniških nasadov z metodo DEX na območju
kozjanskega regijskega parka
- Darinka Sikošek, Tamara Martinčevič
Načrtovanje realizacije vodo-varčevalnih nalog kot
didaktične
oblike
razvijanja
okoljske
kulture:
osnovnošolčeve kompetenčne dejavnosti osnovane na
okoljski etiki
- Damjana Dornik Tibaut
Kako se naučiti uživati zdravo
- Bernarda Barbo
Spletni kotiček za najmlajše
- Ana Bavec
Ekološke vrednote v učnem načrtu
- Marija Tolar
Čiščenje dimnih plinov v termoelektrarni Šoštanj
- Viktorija Dijak in Špela Ilovar
Mesec brez industrijskih igrač
- Mira Vizjak
Svetlobno onesnaževanje
- Betina Podgajski
Mladi in okolje v luči socialnega podjetništva
- Cvetka Ivančič
Ekološka zavest, vrednote in mnenja učencev
- Helena Prosen Zupančič
Z eko načinom življenja do družbene integracije otrok s
posebnimi potrebami
- Irena Domanjko Seršen
Vrtovi v veselje vsem – malim in velikim Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona, enota Negova
- Maja Skaza
Razumevanje okoljskih vsebin pri predšolskih otrocih
- Martina Petelinek
Gozdna učna pot Hrastje
19.15 Zaključek in večerja
Petek, 27. marec 2015
8.30 – 10.45 Predavanja:
- Andrej Omulec
Pomen primarne socializacije za razvoj ekoloških vrednot
- Evelina Katalinić
Pomen sekundarne socializacije za razvoj ekoloških
vrednot
- Matejek Črtomir, Planinšec Jurij
Življenjski slog študentk razrednega pouka
- Vladimir Grubelnik, Marko Marhl
Ozaveščanje otrok o sevanju v procesu izobraževanja
- Pažek Karmen, Breda Ribič Petko, Marjan
Janžekovič, Rozman Črtomir, Vjekoslav Par, Mario
Njavro, Lari Hadelan
Aplikacija metodologije za oceno tveganja – študija
primera iz kmetijstva
- Matjaž Duh
Sodobno umetniško delo kot izhodišče za didaktično
načrtovanje pouka likovne umetnosti z vidika ekologije
- Robert Repnik, Luka Pajk
Nevidni ubijalci - prašni delci mikrometrskih velikosti
- Tanja Podlesek
Projekt varnost in mobilnost za vse z vidika okoljske
vzgoje
- Tina Balantič
Pustne maske
- Zalika Horvat
Bodi prijazen do okolja - ločuj odpadke
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 – 13.00 Predavanja:
- Samo Fošnarič in Martina Rajšp
Paradigma prostega časa skozi prizmo ekološkega
osveščanja
- Tomaž Zupančič
Trajnostna in okoljevarstvena problematika v likovnih
delih evropskih srednješolcev
- Mitja Slavinec
Energetske perspektive sodobnega sveta
- Mirjana Jelančič
Pomen obšolskih vrtov in naravnega učnega okolja za
znanje, vzgojo, delo in skupnost
- Zorica Petrović:
Ekologija čustev v ekologiji sveta: živali kot naši
zavezniki in učitelji
- Tanja Ujčić, Jelica Lukenda Matulja (HRV)
Motivation – a Very Important Factor for Eating Habits
Developement
- Dragica Zver
Tudi v podaljšanem bivanju smo lahko EKOFACE
- Zoran Kos
Tabor sonaravnega preživljanja prostega časa gibanje je zakon
- Zoran Kos
Gibanje in eko hranjenje
- Kristina Weiner, Maja Skrinjar, Alenka Kulas
(HRV)
“PROJEKT POSTCARD” – Međusobno povezivanje
13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 16.00 Predavanja:
- Marijana Ferenc
Okoljska vzgoja v vrtcu in stališča vzgojiteljic o okoljski
vzgoji
- Bernarda Jerič
Na vasi živimo zdravo
- Katja Golob
Ekologija v kontekstu trajnostnega razvoja v eko in neeko
šolah
- Bernarda Žalik
Integracija eko vsebin v učni proces
- Marija Narat
Ekološke vrednote na dnevu dejavnosti
- Lara Tabor
Naš kraj v prihodnosti
- Maja Kiš
Krepitev ekološke zavesti pri predšolskih otrocih
- Nika Golob
Izkustven pouk v okolju in okoljske spremembe
- Romana Slatinek
Cvetlični lončki
15.30 Zaključek s podelitvijo potrdil

Similar documents