prenesi - Udarni list

Comments

Transcription

prenesi - Udarni list
brezplačni časopis
OKTOBER 2014
številka 112
AKTUALNO
IZ NAŠIH OBČIN
ZADNJA
EVA VOVKO
Je zapihal
nov veter na
mestnem
trgu?
10 jubilej
Ski servisa
Koprivnik
Zlato, srebro
in bron
Plesnemu
studiu Novo
mesto
16 letno dekle,
ki se rada
ukvarja z
športom, veliko
spi in rada je.
2
8
letnik 12
23
Rezultati volitev županov
- drugi krog
Mestna občina Novo mesto
Št.
glasov
Odstotek
glasov
Št.
glasov
Odstotek
glasov
1. Gregor
6.965 59,45 %
Macedoni
2. Dr. Milena
4.751 40,55 %
Kramar Zupan
Trebnje
1. Alojzij
Kastelic
2. Špela Smuk
2.606 52,94 %
2.317 47,06 %
Dolenjske Toplice
Novi župan MONM Gregor Macedoni
Foto: Boštjan Pucelj
•
Aplikacija NjamNjam za pametne
telefoneponujaseznamrestavracij
ingostilnzdnevnimimenijimalic
inkosil.
•
Aplikacija omogoča tudi iskanje
restavracijingostilnvvašibližiniin
njihovododajanjemedpriljubljene
•
Doaplikacijelahko
dostopatetudipreko
internetnestrani:
www.njamnjam.si
•
Aplikacijadeluje
naoperacijskih
sistemihAndroid
iniOS.
07 337 96 50
031 342 239
[email protected]
1. Jože Muhič
2. Franc Vovk
Šentjernej
1. Radko Luzar
Št.
glasov
Odstotek
glasov
Št.
glasov
Odstotek
glasov
1.044 53,76 %
898 46,24 %
2.532 62,21 %
2. Franc Hudoklin 1.538 37,79 %
AKTUALNO
2
UROŠ KOCJAN
UREDNIKOV KOMENTAR
Je zapihal nov veter
na mestnem trgu?
Na zadnjih lokalnih volitvah smo lahko spremljali zanimive boje
za županske stolčke, ki so še enkrat več pokazali na slovensko
posebnost, ko gre za »volilna amnezija«. Izraz se zdi vsaj neobičajen, ampak opravičuje svoj namen. Z njim se dobro opiše
stanje volilcev, ki pogosto hitro oprostijo lokalnemu šerifu različne dvomljive posle, če je le v svojem mandatu storil nekaj,
kar bo tudi za njim ostalo lokalni skupnosti v korist. Nekje sem
zasledil podatek, da je bilo na letošnjih volitvah med kandidati
kar 28 trenutnih županov, ki so bili v kazenskem postopku zaradi zlorabe pooblastil oziroma položaja, pa vendar jih je kar 19
ponovno dobilo mandat. Za mene je to že na meji verjetnega.
Zaradi preteklih izkušenj z lokalnimi oblastniki, državnih niti ne
poznam in zato ne morem soditi, se ne morem znebiti, da so
pogosto lokalne volitve izbiranje manjšega zla. Čeprav se to zdi
krivična ocena, pa mi jo potrjuje tudi veliko znancev iz različnih okolij. Po lastni izkušnji v občinskem svetu lahko rečem, da
po eni strani občudujem vsakogar, ki se želi aktivno vključiti v
vodenje lokalne skupnosti, ker to dejansko zahteva posebno
vrsto človeka. Pripravljen je treba biti na neurejen urnik, prostega časa dejansko ni (če delo jemlješ resno), ožje sodelavce si
lahko izbereš po dogovoru s koalicijo, kritizira te lahko vsak, ki
ima pet minut časa, pohvalo v mandatu pa dobiš redkeje, kot je
zob na vilah. Da ne govorim o plači, ki je dejansko ponižujoča v
primerjavi s kakšnim drugim uradniškim delovnim mestom. Vse
to se lahko v pretežni meri kar preslika na ministre, vsaj tiste,
ki ne nadomeščajo ventilatorja ob premierju. Poslanci so v tem
pogledu spet druga zgodba.
Takšne delovne zahteve so pogosto nesprejemljive za marsikoga, ki pristane, slučajno ali ne, na županskem mestu, zato se
pogosto zgodijo prelomi/odkloni v osebni notranjosti. Občutek
oblasti, nepoznavanje problematike in sladkobesedni svetovalci, nezainteresirani sodelavci postanejo dejavniki, ki vplivajo na
trezno presojo takega novopečenega župana. Verjamem, da
vsak pride na položaj z veliko delovnega elana in do neke mere
utopičnimi pričakovanji, da bo od danes naprej vse drugače,
vendar je on le eden. Sam na vrhu. In vedno obstaja vsaj eden,
ki ga želi sklatiti s tega vrha. Zato me veseli, da je Novo mesto
dobilo novega župana, mladega in zagnanega, ki zasluži podporo meščanov do te mere, da bi se uresničili vsi zamišljeni projekti, s katerimi bo Novo mesto dobilo pomen, ki si ga zasluži.
Predvsem pa si želim, da ne bi bila potrebna volilna amnezija
čez 4 leta ob potrjevanju drugega Gregorjevega mandata.
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
V Jakčevem domu na ogled
» Skice iz Amerike «, avtorja
Boštjana Puclja.
NOVO MESTO. Novomeščan Boštjan Pucelj
se širši javnosti predstavlja s fotografskim
in video projektom, ki je nastal kot rezultat
tritedenskega potovanja po Ameriki.
Potovanje je imelo za avtorja predvsem
izkustveni pomen.
Na lastni koži je želel izkusiti
svobodo odprte ceste in se
pri tem, pa naj se sliši še tako
utopično, izgubiti v občutku
brezmejnosti, ki jo ta ponuja.
Fotografsko serijo sestavlja
niz podob, zasnovanih na
podlagi posebnega razmerja
do okolja oziroma stvarnosti,
ki temelji na skrajno
pozornem opazovanju. To
razmerje je opredelilo tudi
način fotografskega zapisa,
utelešenega v dokumentarno
zvestih in formalno preprostih
fotografijah. Avtor se je
zavestno odločil oditi na pot
brez pretenzij po umetniškem
ustvarjanju, brez obvezne
fotografske opreme,
samo s telefonom v žepu.
Fotografije so tako nastajale
neobremenjeno, spontano,
podobno kot skice, s katerimi
se umetnik hitro, neposredno
in iznajdljivo odziva na
vizualna doživetja ali pa riše
študijo kot pripravo za končno
umetniško delo. Razstava bo
na ogled do 22. novembra.
Invalidski skuter in voziček, oba nova
električna in primerna za starejše, ugodno
prodam. Dostava na dom. Gsm: 041 517 900
UDARNI LIST izhaja mesečno
[email protected]
Izdajatelj:
Udarni list d.o.o
Novi trg 10
8000 Novo mesto
Uredništvo:
časopis Udarni list
Novi trg 10
8000 Novo mesto
Trženje oglasnega
prostora:
031/342 239,
040/731 700
Datum natisa:
oktober 2014
Naklada: 20 000 izvodov
Distribucija: Udarni list
Uredniški odbor:
Majda Luzar, Uroš Kocjan
Odgovorni urednik:
Uroš Kocjan
Likovni urednik:
Mojca Papič
Grafična priprava:
Konvikt d.o.o.
Tisk: ChargoNet d.o.o.
Dopisniki strani
IZ NAŠIH OBČIN:
Majda Luzar, Rudi Vlašič,
Uroš Kocjan, Tadej Kapš,
Marjan Menger, Vesna
Ostojič, Robert Judež
Urejanje športnih vsebin:
ŠD Udarni list
Medij Udarni list, izdajatelja Udarni list d.o.o., s sedežem v Novem mestu, Novi trg 10, je vpisan v razvid medijev, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 760.
IZ NAŠIH OBČIN
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
Vesela jesen se je pričela z
mlado portugalko
METLIKA. S točenjem mlade portugalke se je v soboto,
18. oktobra, v Metliki začela Vesela jesen v Beli krajini.
Slovenske vinske kraljice so potrgale grozde, ki so zrasli
na potomki najstarejše trte z Lenta, kraljica metliške črnine
Janja Hozner pa je nato z nogami stlačila grozdne jagode.
NOVI ŽUPAN MONM
Drage občanke, dragi občani!
Iskrena hvala za vaše
glasove, za vaše vzpodbude
in motivacijo. Cenim
zaupanje, ki ste mi ga
izkazali. Velika podpora bo
temelj mojega županovanja
in vse bom naredil, da
izrečene besede postanejo
dejanja.
GREGOR MACEDONI
V soboto, 18. oktobra je že
v zgodnjih popoldanskih
urah na prireditveni prostor
pred metliški grad prispel
voz s portugalko, na katerem
sta bila predsednik Društva
vinogradnikov Metlika Ivan
Kajin ter kraljica metliške
črnine Janja Hozner. Pričakala
sta jih harmonikarja iz
glasbene šole Andreja Bajuka.
Nato se je dogajanje preselilo
na grajsko dvorišče. Jože
Simončič, direktor Kmetijsko
gozdarskega zavoda Novo
mesto, je v sod, v katerem
je bilo mlado vino, zabil
pipo in točenje portugalke
se je pričelo. Po krajšem
kulturnem programu so se
nato slovenske vinske kraljice
iz vseh vinorodnih koncev
Slovenije lotile trgatve potomke
najstarejše trte.
Kljub muhastemu vremenu je
letos mlada trta lepo obrodila,
potrgali bodo okrog 30 sladkih grozdov modre kavčine.
Trgatev so opravili po starih
običajih, saj so morale kraljice
grozde ročno stisniti ter jagode
ločiti od pecljev. Posodo so
nato odnesli na grajsko dvorišče, kjer je kraljica metliške
črnine Janja Hozner po starem
običaju z nogami stlačila grozdne jagode. Obiskovalci iz vseh koncev
Slovenije so lahko ob slastnih
belokranjskih pogačah ter ob
klobasah in kislem zelju ocenjevali najboljša mlada vina.
Letos so za najboljšo izbrali
Plutovo iz Drašičev, pohvalili
pa so tudi vse ostale. Vsekakor
sta bila za obiskovalce velika
magneta tudi glasbeni skupini
Tambolina iz Črnomlja in Kok
Zavaruj se in
3
bend iz Novega mesta, ki sta
poskrbeli za vrhunsko zabavo
vse tja do 2. ure ponoči.
To soboto so v Metliki potekale
še številne druge prireditve.
Med 8. in 11. uro je bila odprta
Kmečka tržnica pri Trgovsko
poslovnem centru Gala, ob 11.
in 14. uri pa sta na vrtu Pajnof
v Gornjih Dobravicah potekali
delavnici o oblikovanju gredic
in kombiniranju okrasnih rastlin
ter o aktualnih vrtnih opravilih.
Plesno društvo Krokar je na
metliškem Pungartu od 14. do
16. ure pripravilo brezplačno
plesno in ustvarjalno delavnico
za otroke od 4. do 8. leta starosti, ob 15.30 pa se je v Konzumu pričela že tradicionalna
delavnica peke belokranjske
pogače. V prihodnjem mesecu dni se
bodo v metliški občini zvrstile
še različne druge prireditve,
med katerimi je treba vsekakor
omeniti predavanje na temo
Trženje v turizmu s pomočjo
spletnih strani, delavnico v
MC, posvečeno dnevu čarovnic, Dan odprtih vrat vinskih
kleti ter tradicionalni Pohod po
poteh drašiške soseske zidanice.
Ni statusa ? Ni panike!
rovanje.
a
v
a
z
o
n
il
ln
opo
Najcenejše d
osti!
zavarovan
Topšit ugodn
Svet, kjer si
ajemna Mladi
edicinsko
SVET
080 20 60
Ni statusa? Ni PaNike!
Klemzy // Klemen Slakonja
Oglas Zadžuskaj_200x128_(20-10-2014)-PE NM.indd 1
paket Vz
vanje z m
na Mladi ali
tveno zavaro
vs
ra
zd
–
mobiteli
p
Paket Vzajem
ri
sti: Džabest
imaš Multit
no
j
od
sa
,
Ug
io
et
.
to
an
le
pl
za cel
za eno
ne lete z Adr
i za cel svet
za vse direkt
jin
a
tu
st
v
pu
o
i
po
al
nc
€
er
te
Gen
asis
! • 20
zavarovanje
mesečno. Itak
avtomobilsko
že od 1,50 €
a včlanitev
za
a
čn
la
st
zp
pu
re
po
B
o 30 %
j majica •
ka
us
€ za vsa
dž
Airways • D
15
Za
•
i • Bon za
st
enerali.si)
.g
no
w
od
t
w
ug
w
č
na
(več
velja za pake
čaka še ve
zavarovanja,
Klub, kjer te
a
eg
na
iln
em
ln
aj
po
Vz
v
en do
Vzajemne (raz
zavarovanja
di)
Vzajemna Mla
• Brežice, Černelčeva c. 3/a
Pe NOVO MeSTO
• Črnomelj, Kolodvorska cesta 17
Novi trg 7
• Kočevje, Ljubljanska c. 25
tel.: 07/ 39 35 360
• Krško, Bohoričeva ul. 9
• Ribnica, Majnikova ul. 1
• Sevnica, Trg svobode 12
20.10.2014 8:51:49
IZ NAŠIH OBČIN
4
Nahtigalova priznanja 2014
NOVO MESTO. V Kulturnem centru Janeza
Trdine slavnostno podelili v Nahtigalova
priznanja za leto 2014.
Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke
posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorstvu mladih. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
podeljuje Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in
študentov z namenom spodbujanja mladih za raziskovalno delo,
priznanje za raziskovalne in inovacijske dosežke za delo raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih in drugih ustanovah, priznanje za
mentorsko delo z mladimi, in priznanje za življenjsko delo za uveljavljene raziskovalce, ki so svojo poklicno pot posvetili napredku
raziskovalnega dela in promociji znanosti.
Letošnji dobitniki Nahtigalovih priznanj so:
Kategorija: Priznanja za raziskovalno delo mladih
Zlato priznanje
Jurij Švegelj, predlagatelj: TPV d.d.
Alen Kljajić, predlagatelj: Krka, tovarna zdravil d.d.
Jaka Šikonja, predlagatelj: Srednja šola Črnomelj
Aleš Zupančič, predlagatelj:Gimnazija Novo mesto
Bronasto priznanje
Tina Kocjan, predlagatelj: Univerza v Novi Gorici, Fakutleta za
znanosti v okolju
Blaž Blatnik, predlagatelj: TPV d.d.
Toni Kambič, predlagatelj: TPV d.d.
Dejan Zidar, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Vabljeni na ogled stalnih in občasnih razstav!
Ob 30-letnici Jakčevega doma
vas vljudno vabimo na otvoritev
prenovljene stalne razstave
BOŽIDAR JAKAC
v četrtek,
30. oktobra 2014,
ob 18. uri
v Jakčevem domu
Dolenjskega muzeja.
Božidar Jakac, Kurent,
oglje in rjava kreda,
1921
Imetnik materialnih
avtorskih pravic: Primož
Pablo Miklavc Turnher
Dolenjski muzej Novo mesto
Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto
Muzej: 07 373 11 30, Jakčev dom: 07 373 11 31, Kočevski rog Baza 20: 041 315 165, www.dolmuzej.com
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
V Metliki bodo poskrbeli za
odrasle osebe z demenco
METLIKA. V Metliki so v petek, 10. oktobra na lokaciji
bivšega živinskega sejmišča odprli dislocirano enoto
Doma starejših občanov Metlika za osebe z demenco.
Z novo enoto
DSO Metlika so
pridobljeni prostori za
kvalitetno izvajanje
socialnovarstvenih
storitev za odrasle
osebe z demenco,
ki bodo ustrezali
minimalnim tehničnim
standardom na
področju institucionalnega varstva. Investicijo je Občina Metlika
v sodelovanju z DSO Metlika pričela v letu 2011, ko so pridobili
soglasje pristojnega ministrstva. za gradnjo dislocirane enote
na lokaciji bivšega živinskega sejmišča. Gradnja je potekala od
julija 2013 do avgusta 2014.
Nova enota je izvedena skladno s pravilnikom o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.
Enota ima 5 bivalnih skupnosti za 12 oseb v enoposteljnih in
dvoposteljnih sobah, ki so opremljene z lastnimi kopalnicami.
Vsaka bivalna skupnost ima še večnamenski prostor s čajno
kuhinjo in negovalno kopalnico. Bivalne enote so nameščene
tako, da je omogočena neposredna povezava z zelenimi
površinami urejene okolice.
V objektu so še prostori za zdravstveno dejavnost, razdelilna
kuhinja, fizioterapija za stanovalce in prostori za osebje doma.
Objekt ima 2.383,60 m2 neto notranje površine. Zgrajen je
skladno z zahtevami pravilnika o učinkoviti rabi energije v
stavbah. Vrednost investicije je bila 2.463.755 evrov. V vrednosti
investicije nista upoštevana komunalni prispevek in vrednost
zemljišča, ki sta prispevek Občine Metlika. Investicija je v višini
2.000.000 evrov je sofinancirana iz sredstev Programa Pokolpje
2011 – 2016, razliko v višini 463.755 evrov pa je zagotovilo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Foto: Rudi Vlašič
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
S kolesom
do pitne vode
IZ NAŠIH OBČIN
Priložnost
za mlade
5
Razvojni center Novo mesto je objavil Tretji
javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno
v svet Podjetništva 2014 v regiji JV
Slovenija.
V program sprejemajo letos že tretjo deseterico mladih do 35 let
z najmanj višjo izobrazbo. Pridobili bodo znanja iz podjetništva,
ki so potrebna za razvoj poslovne ideje do te mere, da lahko
odprejo svoje podjetje in se v njem zaposlijo.
NOVO MESTO. Kolesarski zanesenjaki in
ljubitelji narave so v soboto, 11. oktobra
organizirali kolesarski izlet v okolico Novega
mesta.
Pot jih je vodila po pešpoti ob potoku Težka voda do Gotne vasi,
naprej do Črmošnjic in Stopič, kjer so si pod vodstvom Istoka
Zorka iz novomeške Komunale ogledali vodohram. Ustavili so se
tudi v bližnjem parku Log, ki ga je predstavil idejni vodja Marjan
Strajnar. Nazaj so se vračali preko Verduna in Črmošnjic in na
izhodišče izleta v Šmihelu prikolesarili ob 14. uri.
Na nacionalni ravni so rezultati tega programa zelo spodbudni,
saj je realizacija izhodov (samozaposlitev in zaposlitev), za
prejšnje leto 65 %. Naša - JV regija, pa je celo na prvem mestu
s 75 % izhodi za udeležence v lanskem letu in 100 % za 1.
skupino PVSP 2014.
Informacije so na voljo tudi v spodnjih povezavah.
https://www.facebook.com/
PVSPJugovzhodnaSlovenija
http://www.rc-nm.si/Projekti/Podjetnovsvetpodjetni%C
5%A1tva2014/Javnipozivi.aspx
Za več informacij o programu, prijavi na poziv in predstavitvenih
delavnicah lahko pokličete na tel. 040 197 264 (Darja Smiljić).
Zaradi povečanega obsega proizvodnje
novega twinga in smarta ter uvedbe stalne nočne izmene
podjetje Revoz, d.d., Novo mesto ponovno zaposluje,
zato medse vabi vse, ki želijo delati v urejenem mednarodnem
podjetju in jih zanima delo v sodobni avtomobilski proizvodnji.
Prijave na:
[email protected]
ali
Revoz, d.d.
Služba za razvoj zaposlenih
Belokranjska cesta 4
8000 Novo mesto
Specializirani
za tiskalnike,
kartuše in tonerje
.
.
MERCATOR CENTER
NOVO MESTO BRŠLJIN
Delovni čas:
ponedeljek – sobota od 8:00 do 20:00
nedelja in prazniki od 8:00 do 13:00
Tel: 051 284 350
Vabljeni v prodajalne priznanih blagovnih znamk:
pantone 4525c
pantone 477c
cotton bay.pdf
1
12.11.12
14:05
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Zimska
guma
GRATIS*
16. 10. do
25. 11. 2014
OB
UNOVČITVI
1000 PIK
Unovčite 1000 pik
in pri nakupu
štirih zimskih gum
prejmete
eno GRATIS.
Ob unovčevanju 1000 pik vas
prosimo, da na to opozorite
blagajničarko še pred
zaključkom nakupa.
*Unovčene pike se obračunajo kot 25 % popust od končnega zneska plačila zgolj za nakup štirih enakih zimskih gum za osebna ali poltovorna vozila. Aktivnost unovčevanja pik za popust za zimske gume velja od
16. 10. do 25. 11. 2014 v izbranih hipermarketih Mercator ter prodajalnah M Tehnika. Za nakup zimskih gum ne veljajo dnevni popusti, vezani nakupi, kuponske aktivnosti. Popusti/akcije se med seboj ne seštevajo,
kupec na en nakup lahko pridobi največ en popust iz naslova unovčevanja pik. Popust ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. S Piko lahko plačujete brez obresti in stroškov na več obrokov (do 12 obrokov
v izbranih hipermarketih Mercator oziroma do 24 obrokov v prodajalnah M Tehnika). Seznam prodajnih mest in več informacij o aktivnosti najdete na www.mercator.si in www.mtehnika.si.
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
Po 45 letih še vedno
lepi spomini
IZ NAŠIH OBČIN
7
NOVO MESTO. V sredo, 22 oktobra so dijaki
4. d novomeške Pedagoške gimnazije pri
Belokranjcu proslavili 45.obletnico zrelostnega
izpita. Redna srečanja vsako peto leto so iz leta
v leto boolj prisrčna in polna lepih spominov, saj
so bili kot razred nadvse povezani in ustvarjalni.
V spoščenem klepetu so se spomnili sošolcev,
ki se srečanja niso mogli udeležiti, profesorjev in
pokojne razredničarke Metke Valentinčič, ki jim je
poleg matematičnega znanja dajala tudi nešteto
nasvetov na poti v samostojno življenje.
Kamin za petčlansko
družino
NOVO MESTO. V prostorih Pečarstva Zoran v Novem mestu so
pred kratkim eni od družin podarili kamin, ki bo grel petčlansko
družino. Na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto
so na pobudo donatorja našli družino, ki bi bila najbolj potrebna
omenjene donacije. V družini imajo namreč tri šoloobvezne
otroke, zaposlen pa je le oče. Živijo v najemniški hiši, ki jo je
treba stalno obnavljati. Kot so povedali, so hišo doslej ogrevali
le s štedilnikom, zato so se darila Pečarstva Zoran toliko bolj
razveselili. Velikodušna donacija bo družini polepšala prihajajoče
zimske dni.
Novomeščani v Monoštru
NOVO MESTO, MONOŠTER. Že tretje
gostovanje z razstavo Novo mesto – Porabje
– Rezija v Monoštru 3. in 4. oktobra je
dokazalo, da je LKD Mavrica s tem projektom
na pravi poti, kako v okviru ljubiteljskega
društva pripraviti zelo odmeven, odlično
sprejet in prepoznaven projekt, ne samo v
domačem, lokalnem okolju, pač pa tudi izven
meja domovine.
Slikarska razstava v Monoštru, ki bo v tamkajšnjem Kulturno
informacijskem centru Slovencev v Porabju odprta mesec in
pol (od. 3. 10. do 25. 11. 2014), tokrat predstavlja predvsem
porabsko pokrajino v očeh dolenjskih slikarjev. Da bi bilo
obiskovalcev čim več že na sami otvoritvi, sta soorganizatorja
projekta, Zveza Slovencev na Madžarskem in uredništvo
časopisa Porabje, na razstavo vabila z dvojezičnim vabilom,
na katerem so zapisali, da si bodo obiskovalci ogledali slike
z naslovom »Porabje na platnih Dolenjcev«. Na otvoritvi
razstave je bilo okoli 50 udeležencev, ki so si ogledali 23 del
petnajstih slikarjev. Nastopile so tudi imenitne Ljudske pevke
ZSM Števanovci, prireditev je povezoval, in pri tem prebral tudi
svoji dve pesmi, član LKD Mavrica Maks Starc. Obiskovalce
(poskrbljeno je bilo tudi za simultan prevod v madžarščino)
so nagovorili predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem
Jože Hirnok, generalni konzul RS v Monoštru Dušan Snoj in
predsednik LKD Mavrica Janez Pezelj.
Vrtni center Novo Mesto
Smrečnikova 45
07 33 42 287
GSM 051 654 994
Cvetličarna Šmarješke
Toplice
Šmarješke Toplice 115
07 30 73 010
GSM 051 655 763
Cvetličarna Straža
Ulica talcev 20
07 30 84 490
GSM 051 655 762
Cvetličarna Srebrniče
Srebrniče 1a
07 33 82 315
GSM 051 655 768
D jesenski nasadi, mačehe,
krizanteme, trajnice, rese
D okrasni peski,
zemlje, sveče
10% popust ob nakupu vseh E
aranžmajev in nasadkov v času
od 29.oktobra 1. novembra
+ 3% popust
v obliki
bonusa pri
naslednjem
nakupu
Delovni čas:
vse enote od ponedeljka do petka od 7.-19. ure,
Praznični čas :
petek, 31.oktobra , vse enote od 7.-19. ure
sobota, 1. november , vse enote od 8.-12.ure,
razen enota Srebrniče od 8.-17. ure
8
IZ NAŠIH OBČIN
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
jubilej
Ski servisa Koprivnik
Letos Ski servis Koprivnik v Novem mestu, ki je eden najnaprednejših
tovrstnih servisov na Dolenjskem, praznuje deseto obletnico. Razpolagajo
z najnaprednejšo strojno in drugo opremo za pripravo smuči in smučarske
opreme. Vodja servisa Borut Koprivnik ima bogate izkušnje, ki jih je nabiral
celo na tekmah svetovnega pokala, sveže informacije pa dobiva tudi od brata
Gregorja, ki je uradni serviser za hitre discipline v podjetju Elan. Poleg kvalitetne
storitve jih odlikuje tudi hitrost in prilagodljivost. En par smuči vam lahko vrnejo
že isti, v primeru servisa 4 ali več parov smuči, pa smuči prevzamejo na domu in
vam jih nazaj tudi pripeljejo. Pred začetkom zimske sezone smo se o servisiranju
zimske opreme pogovarjali z vodjo servisa Borom Koprivnikom
Zakaj je servisiranje smuči in
snežnih desk sploh potrebno?
Dober servis priporočam predvsem zato, ker omogoča neizmerno večje užitke na snegu. Le tako
zagotovimo optimalen oprijem
tudi v primeru če je proga zaledenela. Smučar potrebuje manj
moči, poveča se varnost, dobro
pripravljene smuči in smučarske
deske pa omogočajo odlično zavijanje in drsnost pri vseh snežnih
pogojih.
S kakšno tehnologijo dosegate največjo možno gladkost in
ostrino robnika, kar je bistvenega pomena za varno smučanje?
Uporabljamo tehnologijo vodilne
svetovne firme na
področju servisiranja
smuči – Wintersteiger , ki jo uporabljajo
tudi v svetovnem
pokalu.
Kako pogosto
priporočate servisiranje smučarke
opreme?
Vsekakor pred prvim
smučanjem v sezoni, po večdnevnem
smučanju na terenu,
kjer sta led in kamenje ter seveda po
koncu sezone.
Lahko opišete kako
poteka delo v vašem
servisu?
Najprej opremo temeljito pregledamo
in poiščemo morebiten poškodbe. Nato
zareze, brazde in
luknjice zapolnimo z
materialom za obloge.
Sledi brušenje drsne
ploskve. Pri tem postopku drsno oblogo
smuči zbrusimo in v drsno oblogo vrežemo
strukturo glede na temperaturo in vrsto snega. Profil obloge, ki pri tem nastane je najboljši način, da se prepreči srk in trenje med
oblogo in snegom. Stranske robnike brusimo
med 90 in 86 stopinjami, spodnje pa med
0,5 in 1 stopnjo glede na zahteve in zmogljivost smučanja. Zadnji postopek pri vsakem
servisiranju je nanašanje vročega voska. To
impregnira oblogo, ščiti pred poškodbami in
izboljša drsenje in obnašanje smuči ali deske pri zavijanju.
Ali smučarsko opremo tudi izposojate in
rabljeno odkupite?
V Ski Servisu Koprivnik omogočamo tudi
izposojo vrhunske smučarske opreme. Nudimo smuči blagovnih znamk Elan, snow-
boardov Flow ter smučarskih in snowboard
čevljev, vseh velikostnih številk. Opremo
izposodimo za en ali več dni. Trudimo se, da
ljubitelji belih strmin do nove in kakovostne
smučarske opreme pridejo najugodneje.
Zato nudimo možnost odkupa rabljene
smučarske opreme, ki jo damo v komisijsko
prodajo. Stalnim strankam omogočamo tudi
nakup »staro za novo in staro za staro« v
naši novi trgovini Bobi šport.
Dodana vrednost vašega servisa je tudi
organizacija tečajev smučanja.
Res je, organiziramo tečaje smučanja za najrazličnejše skupine, tako za vrtce, šole, podjetja kot tudi individualne tečaje. Izvajamo
jih na Smučarskem centru Bela, po potrebi
pa tudi na drugih slovenskih in bližnjih tujih
smučiščih, v Avstriji in Italiji.
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
DOBRO JE VEDETI
9
Zdravo, okusno,
sezonsko
Ajdova kaša
Ajdovo kašo lahko uživamo v številnih oblikah, lahko
kuhano ali pečeno. Ker ne spada med žita in ne vsebuje
glutena, je primerna tudi za ljudi, ki trpijo za celiakijo.
Ajda in jedi, pripravljene iz nje, dvigujejo nivo energije.
Prehrana, ki je obogatena z ajdo, je v mnogih primerih
zaslužna za zmanjšanje tveganja visokega holesterola
in visokega krvnega pritiska. Raziskave so pokazale,
da ljudje, ki pogosto uživajo ajdo, v telesu skrivajo več
zdravega holesterola, hitrejši krvni obtok in nižji krvni
pritisk. Njeni pozitivni učinki na telo so široki in raznoliki.
Ajda med drugim vsebuje tudi veliko flavonoidov,
ki delujejo predvsem protivnetno in protibiotično in
dvigujejo imunski sistem, telesu pa daje moč, da se bori
proti napadalcem, saj delujejo tudi kot antioksidanti.
Catering
07/ 33 25 402
041 669 768
Pečena
1. Za pečeno ajdovo kašo
kašo dobro operemo
ajdova kaša najprej
in osušimo. Osoljeno mleko
Priprava:
Sestavine:
• 400 g ajdove kaše
• 1 l mleka
• 2 jajci
• sol
• 200 ml kisle smetane
• 100 g skute
• olje (za pekač)
zavremo in vanj stresemo
kašo, ki jo kuhamo okoli 20
minut, da lepo nabrekne,
nato jo pustimo, da se ohladi.
Jajci penasto umešamo ter
dodamo smetano in skuto.
2. Pečico segrejemo na 180
stopinj. Maso zmešamo med
kašo. Vse skupaj damo v
pomaščen pekač. Pečemo
okoli 20 minut, da se naredi
skorjica.
3. Pečeno ajdovo kašo lahko
ponudimo kot prilogo ali pa
kot pogačo, v tem primeru jo
potresemo s sladkorjem.
041 600 700 . [email protected] . www.kobra.si
10
ŠPORT
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
Krkini atleti na DP v
mnogobojih v Novi Gorici
Košarkarsko igrišče, skate park in plezalna
stena na Loki so razsvetljeni vsak dan do
23:30 ure.
Vrhunski rokomet v Metliki
METLIKA. Rokometnemu klubu Metlika je bila pred časom
ponujena priložnost, da gosti ekipo državne članske
reprezentance Omana. Moštvi sta se med seboj pomerili v
nedeljo, 14. septembra v Športni dvorani v Metliki. Prekaljeni
reprezentanti Omana so tekmo zmagali z rezultatom 36:26,
vendar so se jim talentirani metliški mladinci upirali vse do
zadnje minute. Vodstvo reprezentance Omana in igralci so bili
navdušeni nad sprejemom, nad korektnim navijanjem metliških
navijačev in nad dobro igro mladincev. Izrazili so željo, da bi
ponovno obiskali Metliko.
Rokometni klub Metlika klub je bil ustanovljen leta 2007 in ima
okoli 120 članov, od tega 90 otrok. Ustanovili so pet selekcij
in sicer mini rokomet, mlajši dečki B, starejši dečki A, kadeti
in mladinci. Metliški rokometaši so pretekla leta nastopali na
turnirjih v Šibeniku, na Zasavje cupu, v Laškem, Zenici in v
Banja Luki pa so osvojili prvi mesti. Povabljeni so bili tudi v
Viborg na Danskem, vendar niso mogli zagotoviti finančnih
sredstev za prevoz. V tej sezoni klub načrtuje odhod na turnir
v Beograd v decembru, januarja 2015 pa v Zenico. Gostovanja
tujih ekip še niso znana, tečejo pa dogovori, da bi se Metličani
pomerili s člansko reprezentanco Kuvajta.
Metličani in reprezentanti Omana so poskrbeli za vrhunski rokomet.
Foto: Rudi Vlašič
Za konec sezone so se Krkini atleti pomerili v mnogoboju.
Državno prvenstvo je dva dni potekalo v Novi Gorici. Karla
Ljubi, ki je nastopala za članice, je osvojila zlato medaljo.
Priborila si jo v drugem dnevu, saj je po prvem dnevu zasedla
drugo mesto. Na koncu je zbrala 3801 točk. Rezultati po
disciplinah: 100m ovire - 16,51s; višina – 1,46m; krogla - osebni
rekord 8,59m; 200m - 28,36s; daljina - 4,51m; kopje - osebni
rekord 29,77; 800m - 2:35,35.
Med člani je Gregor Kokalovič s 5336 točkami končal drugi.
Rezultati po disciplinah: 100m - 11,14s; daljina - 5,68m; krogla 9,24m; višina - 1,70m; 400m - 51,93s; 110m ovire - 15,81s; disk
- 28,55m; kopje - 31,77m; 1500 - 5:15,20.
Tudi mlajša mladinka Tjaša Potočar je bila druga. S sedmimi
disciplinami je imela 4103 točk. Rezultati po disciplinah: 100m
ovire - 15,27s; višina - 1,51m; krogla - 10,47m; 200m - 26,62s;
daljina - 4,65m; kopje - 25,14m; 800 - 2:45,66.
Za srebrno medaljo je bogatejša še Norma Resnik, ki je
nastopala za starejše mladinke. Njen seštevek točk znaša 2928.
Rezultati po disciplinah: 100m ovire - 19,44s; višina - 1,28m;
krogla - 8,36m; 200m - 29,93s; daljina - 4,35m; kopje - 34,80m;
800m - 3:05,07.
Domen Koračin je bil med pionirji U16 osmi. Za to je bilo
potrebnih 3442 točk. Rezultati po disciplinah: 60m - 8,32s;
daljina - 5,32m; krogla - 9,18m; 300m - 43,69s; 100m ovire 17,41s; višina - 1,54m; kopje - 31,34m; 1000m - 3:22,78.
Po ekipni razvrstitvi so bile članice na prvem mestu; člani in
mlajše mladinke na drugem; starejše mladinke tretje in pionirji
U16 pa šesti. AK Krka
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
DOBRO JE VEDETI
2. dobrodelni pohod Lions
kluba Novo mesto presegel
pričakovanja
NOVO MESTO. Že drugi dobrodelni pohod na
Trško goro so člani Lions kluba Novo mesto
pripravili po zgledu lanskega, na katerem
so zbrali denar za nakup avtomobila danes
28-letnemu tetraplegiku Gregorju in ga tudi
preuredili posebej zanj.
Njegova sreča, sreča njegove mame, solze v očeh in občutek
mobilnosti, svobode, ki jo je dobil, ko je dejal: »Dali ste mi
nazaj moje noge«, jih je dodatno prepričala, da delajo prav in
spodbudila k letošnji dobrodelni akciji.
Tudi tokrat jim je uspelo in kot so zapisali, so veseli in ponosni
na ljudi dobre volje, ki jim ni vseeno in radi pomagajo. Letos
se jih je zbralo še več, skupaj je za dober namen odšlo na
pohod 130 ljudi. Z zbranimi sredstvi, prostovoljnimi prispevki
in donacijami, so uspeli v celoti pokriti stroške nakupa nove
Braillove vrstice aktivnemu članu Medobčinskega društva slepih
in slabovidnih Novo mesto Zlatku Cigiču, ki že 16 let s svojim
znanjem pomaga in znanje širi sebi enakim. Hkrati so lahko
priskočili na pomoč družinam, ki so jih prizadele septembrske
poplave v porečju reke Krke v Šentjerneju in Kostanjevici na
Krki.
Kot je povedala predsednica Lions kluba Novo mesto Urška
Račečič Skrt: “Ena naših osnovnih namer, pomagati ljudem, ki
ne vidijo, je prerasla meje. Zato smo z dobrodelnim pohodom, s
pomočjo prijateljev, dobrih ljudi, stopili na Trško goro za gibalno
in senzorno ovirane prijatelje, ljudi, ki jih je prizadela naravna
ujma; ljudi, ki jim delo ne zagotavlja preživetja, ljudi, ki so naše
pomoči potrebni in jo sprejemajo z veliko hvaležnostjo. Da jim
vsaj za trenutek polepšamo vsakdan. In ti trenutki hvaležnosti,
trenutki sreče, trenutki olajšanja, upanja na nov jutri, jutri, ki bo
boljši od današnjega dne, dajejo energijo in nas osrečujejo. In
nas bodo še naprej, kajti s takšnimi akcijami bomo nadaljevali.
Že lahko napovem tretji, ta pa bo tradicionalni dobrodelni pohod
na Trško goro prihodnje leto.”
Zlatko Cigič, ki bo v kratkem dobil novo Braillovo vrstico, se
jim je na pohodu pridružil in jim razložil, kako pomembna je
zanj in za slepe in slabovidne. S pomočjo Braillove vrstice
namreč lahko berejo z računalnika, elektronsko pošto, vsebino
internetnih strani, z Braillovo vrstico slepi vidijo v svetovni splet.
Tudi družinam, ki jim poplave že drugič v kratkem času jemljejo,
nalagajo stroške in delo, pa so skrajšali čas obnove in jim pred
zimo zagotovili varnejši in toplejši dom.
Energetsko učinkovit
Zdravstveni dom Mirna
11
MIRNA. „Danes imamo lepo in energetsko
učinkovito stavbo,“ je ob odprtju energetsko
sanirane Zdravstvene postaje Mirna poudarila
direktorica Zdravstvenega doma Trebnje Vera
Rozman, ki je skupaj z županom Dušanom
Skerbišem tudi prerezala trak.
Zdravstvena postaja Mirna je bila zgrajena v začetku 80. let
prejšnjega stoletja in deluje v sklopu Zdravstvenega doma
Trebnje. V njej so splošna in zobna ambulanta, patronažna
služba in lekarna. „25 let staro Zdravstveno postajo Mirna je
bilo nujno treba energetsko sanirati. Občina Mirna na čelu z
županom Skerbišem je prisluhnila našim potrebam in projekt
prijavila na razpis ministrstva za okolje in prostor. Danes imamo
lepo in energetsko učinkovito stavbo. S tem smo izboljšali
pogoje za kakovostno zdravstveno oskrbo in višji življenjski
standard občanov, zmanjšali negativni vpliv na okolje, omejili
vlažnost v objektu, izboljšali toplotno karakteristiko ter –
nenazadnje – zmanjšali bomo stroške ogrevanja za okoli 2.300
evrov letno,“ pojasnjuje direktorica Zdravstvenega doma Trebnje
Vera Rozman.
Vrednost naložbe je nekaj manj kot 50 tisoč evrov, pri čemer
je Občina Mirna iz kohezijskega sklada EU pridobila nekaj
več kot 26.5000 evrov za fasado s 16 cm toplotne izolacije,
toplotno izolacijo stropa proti podstrešju in stropa kleti ter
vgradnjo termostatskih ventilov. Za razliko do celotne vrednosti
naložbe so zamenjali zunanje luči, prestavili telekomunikacijske
kable zaradi izvedbe izolacije in postavili strelovodne naprave.
Polovico tega zneska bo prispeval zdravstveni dom z lekarno,
polovico pa občine ustanoviteljice po splošnem delitvenem
ključu.
„Poleg izboljšanja energetske učinkovitosti objekta, zaščite
okolja in prihrankov pri izrabi energije, je sanirana zdravstvena
postaja, ki stoji nasproti prenovljene pošte in nastajajočega
športnega parka z otroškim igriščem, tudi vizualno zelo lepo
vključena v samo okolico. Prepričan sem, da se bodo v
osveženem in toplejšem objektu bolje počutili tako zaposleni
kot tudi vsi tisti, ki so in še bodo prišli po njihovo pomoč,“ pravi
župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.
Občina Mirna je sicer
kot soustanoviteljica
Zdravstvenega doma Trebnje
v letu 2011 v višini 6.700
evrov sofinancirala nakup
reševalnega vozila, v letu
2012 v višini 8.000 evrov
prenovo zobne ambulante na
Mirni, letos pa v višini nekaj
več kot 4.000 evrov nakup
vozila za sanitetne in dializne
prevoze.
Kulturni program so oblikovali
pevci Mešanega pevskega
zbora Društva upokojencev
Mirna in osnovnošolci, ki
sta jih na nastop pripravili
Polonca Gole in Dragica
Hazdovac.
12
Izlet v neznano
DOBRO JE VEDETI
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
NOVO MESTO. V Društvu novomeških
študentov so se v soboto, 11. oktobra
odpravili na »Izlet v neznano«. Udeleženci, ki
so se prijavili na izlet, ob prijavi niso vedeli,
kam se odpravljajo.
Po slabih treh urah vožnje so prispeli v pustolovski park
Betnava, kjer so jih pričakali lastniki parka, jim obrazložili vsa
varnostna pravila ter razkazali park, nato pa so spopadli z
ovirami. Zanimivost pustolovskega parka Betnava je, da so
proge, ki jih morajo obiskovalci »premagati«, na drevesih, od
najnižje, ki je na višini enega metra, do najvišje na višini osmih
metrov. Da ni vse tako lahko kot zgleda, so ugotovili zelo kmalu,
saj so le tisti najbolj pogumni in najbolje fizično pripravljeni
uspeli premagati tudi najtežji dve progi, ki sta na šestih in osmih
metrih višine.
Po prijetnem, a tudi napornem športnem delu izleta, so se
odpravili proti avstrijski meji. Namenili so se v Bad Radkersburg,
malo avstrijsko mestece, v katerem že leto in pol obratuje ena
najuspešnejših novih pivovarn, pivovarna Bevog. Pivovarna,
katere lastnik ter vsi zaposleni prihajajo iz Slovenije, je v
preteklem letu pri nas dobila naziv najboljše pivovarne, v
svetovnem merilu pa je dobila še bolj prestižno priznanje in sicer
za tretjo najboljšo novo pivovarno.
Po prihodu domov so večer zaključili v klubu LokalPatriot na
brucovanju Društva novomeških študentov z BHC in Party
Boys-i. Gašper Beg
Bučarijada KZ Krke
NOVO MESTO. KZ Krka je že tretje leto zaporedoma organizirala
Bučarijado, ki je potekala v znamenju buč. Namen organizacije
dogodka je popestriti dogajanje pred nočjo čarovnic in šolskih
počitnic v Novem mestu ter prebivalcem približati buče, njihovo
uporabo v kulinariki, hkrati pa jim približati tudi podeželje,
slovensko lokalno pridelano zelenjavo in sadje ter omogočiti stik
z okoliškimi kmetijami.
Pripravili so pestro dogajanje tako za odrasle kot tudi za
najmlajše: razstavo različnih sort buč, pokušino različnih jedi
iz buč, brezplačne delavnice z izrezovanjem bučnih mask
in obeskov, pobarvanke za najmanjše, fotografiranje otrok s
čarovnico ter ponudbo zelenjave in sadja iz integrirane pridelave
zelenjave.
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
SPOROČILI STE NAM
Avdicija za glas
mladih 2014
Ustvarjalček
Dragi mladi
bralci, za vas
imamo novo
nalogo. V teh
dneh, ko boste
izrezovali buče,
lahko pomagate
izgubljeni
čarovnici, ki je
pozabila pot do
doma. Narišite
ji pravilno pot
in nam pošljite
rešitev, mi pa
bomo poskrbeli
za lepo nagrado.
ČRNOMELJ. Na avdiciji za Glas mladih 2014,
ki je potekala 18. oktobra v Kulturnem domu
Črnomelj, se je predstavilo 17 osnovnošolskih
pevk in 2 dueta, 12 pevcev in 1 duet v
kategoriji od 15 do 30 let starosti, 3 voditelji
programa in 8 glasbenih skupin.
Letošnji Glas mladih bo imel samo en finalni glasbeni večer (v
soboto, 22. 11. 2014, ob 19. uri v Kulturnem domu Črnomelj),
zato je strokovna komisija v sestavi Alenka Gotar, Miha Guštin,
Rudi Vlašič in Jernej Zajc morala narediti strogo selekcijo. V 1.
kategoriji Osnovnošolski glas mladih bodo v finalu nastopile
Hana Fatur (Ljubljana), Nuša Močnik (Trebenče, Cerkno),
Morena Olić (Brežice) in Pia Šuklje (Bereča vas, Metlika). V
drugi kategoriji Posamezniki in dueti (od 15 do 30 let starosti)
se bodo na letošnjem glasu mladih predstavili Dare Acoustic
(Novo mesto), Matej Kosec (Lokve, Črnomelj), Erika Kralj
(Boršt, Gradac), Žiga Lakner (Idrija), Gaja Mlakar (Tolsti vrh,
Ravne na Koroškem) in duet Situla (Mala Slevica, Velike Lašče).
3. kategorijo pa predstavljajo glasbene skupine - izbor za
Schengenfest 2015 (glasbeniki od 15 do 30 let starosti). Tu
se bodo na Glasu mladih 2014 med seboj pomerili Eclipse Of
Time (Karlovac, HR), Pink Panker (Litija), Rockdefect (Dolenjske
Toplice, Novo mesto) in Social Blue (Bistrica ob Sotli). Izbrali so
tudi voditeljici letošnjega Glasa mladih, to sta Črnomaljki Lucija
Konda in Manja Novak.
Strokovna komisija je pohvalila več nastopajočih, ki pa žal niso
bili izbrani na finalni večer. Ti so pohvalo z nasvetom, kako v
prihodnje še izboljšati svoj nastop, prejeli po elektronski pošti.
V vseh treh kategorijah bosta najboljše tri izbrala strokovna
komisija in občinstvo. Glasovi strokovne komisije bodo pomenili
60%, glasovi občinstva pa 40% celotne ocene. V vseh treh
kategorijah bodo podelili priznanja in nagrade samo za 1. mesto.
Foto: Rudi Vlašič
Na avdiciji za Glas mladih 2014 so se predstavili
mladi glasbeniki iz vseh koncev Slovenije.
13
Nagrajenka iz prejšnje številke:
Gaja Černe, 8222 Otočec
Rešitev pošljite na naslov:
Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto ali poslikajte ali
skenirajte rešitev in jo pošljite na e-naslov: [email protected]
in ne pozabite napisati svojega polnega naslova.
Prebrane knjige
za nov začetek
NOVO MESTO. Rotaract klub Novo mesto je tudi letos v
soboto, 18. in nedeljo, 19. oktobra v novomeški Qlandii
nadaljeval projekte Prebrane knjige novim bralcem, s katerim
so že napolnili knjižne police enemu izmed domov za starejše
občane na Dolenjskem, Prebrane knjige novim bralčkom,
kjer so obogatili knjižno zbirko otroškega oddelka Splošne
bolnišnice in Prebrane knjige za novo priložnost, pri katerem
so popestrili izbiro čtiva zapornikom na Dobu. Letošnja akcija
je bila namenjena vsem, ki šele začenjajo svoje popotovanje
po pravljičnih deželah, ki se skrivajo v knjigah, in sicer otrokom
novomeških vrtcev.
Nagrade podarja
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
praktična nagrada
praktična nagrada
praktična nagrada
ODGOVORE POŠLJITE
DO 15. novembra
na naslov:
Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto ali
na e-naslov: [email protected] in ne pozabite
napisati svojega polnega naslova
Rešitev in nagrajenci
nagradne križanke 111
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
Alojz Sekula, 8000 Novo mesto
Slavka Može, 8322 Stopiče
Irena Čampa, 8222 Otočec
REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE ŠT. 111
AGENCIJA POLNEGA SERVISA
Smeh :)
Razvedrilo
14
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
K odvetniku v pisarno sta vstopila
možakarja.
Eden od njiju bi mu rad zaupal
kočljivo pravno zadevo in mu je
začel na dolgo in široko lagati.
Drugi je bil bolj stvaren in izkušen
in je znanca ustavil:
»Nehaj, vendar! Advokatu povej
tako, kot je res, lagal bo že on!«
Pride Janezek v pekarijo in vpraša
peka: »A imate 50 žemljic?«
»Nimamo,« odgovori pek. Janezek
se zahvali in odide.
Pride zopet naslednji dan. Isto
vprašanje: »A imate 50 žemljic?«
Pek seveda spet brez žemljic.
Janezek se tudi tokrat zahvali in
odide.
Tako vse do konca tedna. Zdaj
si pa pek misli:«Zakaj pa ne bi le
nekaj zaslužil in pobiču spekel
žemljice?«
In pride Janezek zopet v pekarijo:
»A imate 50 žemljic?«
»Imamo!« ves vesel reče pek.
»Nikoli jih ne boste prodali.« reče
Janezek, se zahvali in odide.
Lepotica meseca
25 STOPNIC
OKTOBER, ŠT. 112, LETNIK 12
Eva Vovko
evropske prvakinje v disciplini
duo baton seniors. To je bil res
izjemen dosežek, na katerega
sem zelo ponosna. V spominu
pa mi bodo ostala tudi
izmenjava v ZDA, čudovito
potovanje z družino in pa nova
prijateljstva.
Kdo je Eva Vovko
Eva Vovko je rojena 5. marca 1998 v Novem mestu in obiskuje
1.letnik splošne Gimnazije Novo mesto. Že od malega je
navdušena nad vsemi vrstami športa, od šestega do dvanajstega
leta je trenirala gimnastiko in dosegala odlične rezultate, med
drugim tudi zlato medaljo v parterju na državnem prvenstvu. Pri
osmih letih je začela trenirati tudi mažorete in tako 3 leta združevala
gimnastiko in mažorete.
Ker za gimnastiko ni imela trenerja, pri mažoretah pa je zelo hitro
napredovala in že pri desetih letih tekmovala v najstarejši možni
skupini, se je odločila za ples z mažoretno palico. Tekmovala je
tudi v paru z prijateljico, s katero sta se 5 let zapored uvrstili na
Evropsko prvenstvo mažoret, ki vsako leto poteka v drugi državi.
Največji uspeh sta dosegli letos z naslovom državnih in evropskih
prvakinj in hkrati dosegli tudi najboljši slovenski rezultat v njuni
disciplini par senior. Preizkusila pa se je tudi kot koreografinja in
trenutno v klubu deluje kot trenerka najmlajših deklet.
Kaj vam pomeni mažoretna
dejavnost?
Pomeni mi sprostitev in
zabavo, kadar plešem, se
počutim svobodno in ponosno
na to, kar sem. Vse ostalo
takrat odplava stran.
Kako poteka vaš običajen
delovnik?
Zjutraj odhod v šolo, po
končanem pouku se odpeljem
domov z mestnim avtobusom
ali kolesom in če je čas,
naredim nekaj domače
naloge. Sledi trening, ki traja
običajno dve uri ali več.
Po hitrem tušu pa svoj čas
posvetim knjigam, kar traja
ponavadi pozno v noč.
Kaj ne sme manjkati na vaši
pisalni mizi?
Težko bi se znašla brez
računalnika in beležke. Veliko
pa uporabljam tudi barvne
flomastre, tako da tudi ti ne
smejo manjkati.
Česa ne bi mogli pogrešati v
vašem ustvarjalnem okolju?
Glasbe. Ne predstavljam
si plesa brez nje. Glasba
enostavno mora biti!
Kaj bi spremenili v današnji
družbi?
Znižala bi pomen materialnih
dobrin in zbližala odnose med
ljudmi. Raje bi videla da bi
ljudje živeli za ta trenutek zdaj,
ne pa za jutri, in da otroci ne
bi buljili v telefone, temveč
se med seboj pogovarjali in
uživali v življenju.
Po čem vam bo ostalo v
spominu letošnje leto?
Vsekakor ne bom pozabila
izjemnega naslova državne in
V kateri del Novega mesta
najraje zahajate?
S prijatelji imamo veliko
zanimivih kotičkov, kamor
radi zahajamo. Moj najljubši
in najlepši kraj pa je naša
družinska zidanica na Trški
gori, ki ji pravimo »Razbore«
ali »raj«.
Je po vašem v Novem
mestu za mlade dobro
poskrbljeno?
Menim, da je za mlade
do konca srednješolske
izobrazbe dovolj dobro
poskrbljeno in nam ničesar
ne primanjkuje. Kar pa se tiče
študentov, pa mislim drugače.
Je zelo slabo poskrbljeno, ni
zaposlitev in primernih šol za
izobrazbo.
Kateri kraji so vam pri srcu
in kam se radi vračate?
Sama zelo rada potujem in
v prihodnosti nameravam
prepotovati skoraj ves svet.
Vedno pa se rada vrnem
domov k družini, sorodnikom
in prijateljem.
Kaj počnete in s čim se
ukvarjate v prostem času?
Redno plešem in kot trenerka
tudi treniram mlajše mažorete.
Trudim se tudi na treningih
atletike, in sicer v disciplini
skok s palico. V preostalem
času pa se rada zabavam s
prijatelji ali počnem karkoli
aktivnega. V slabem vremenu
pa najraje gledam filme in jem.
Kaj vas prizadene?
Neiskrenost, zahrbtnost in laž
Katero od človeških
vrednost najbolj cenite?
Poštenost, iskrenost in trud.
Občudujem pa tudi močno
samozavest in živahnost.
15
MAJDA LUZAR
Kakšen je vaš stil oblačenja?
Rada imam športna in udobna
oblačila.
Najljubša jed in kdo jo zna
najbolje pripraviti?
Pogača, mami.
Ob poslušanju katere glasbe
se najbolj sprostite?
Popularne pop glasbe.
Idealen večer je…?
Ogled filma v sobi moje
sestrice Jane, z veliko pico
s hrenovkami in koruzo,
ter zanimivimi sestrskimi
pogovori.
Koga bi najraje povabili na
kulturno prireditev in kaj bi
si ogledali?
Mojo najboljšo prijateljico
Petro. Ogledali bi si balet.
Kaj vas v življenju
preseneti?
Slabe lastnosti pri ljudeh in
njihova nizkotna dejanja.
Pozitivno pa me presenetijo
nepričakovani uspehi.
Kaj vam lahko pokvari dan?
Slaba ocena, slabo vreme,
prepir.
Vaša največja razvada je...?
Spanje in hrana.
Rajši sprašujete ali
odgovarjate?
Odvisno od situacije.
Katera so vaša življenjska
načela?
Poštenost, vztrajnost, trdo
delo.
Kje se vidite čez 10 let?
Aktivna služba (sigurno ne
bom 8 ur za računalnikom),
ukvarjala se bom s športom in
veliko potovala.
Kako se glasi vaš moto?
Vse je mogoče, če vztrajaš in
se trudiš!
Z enim stavkom opišite, kdo
je Eva Vovko?
16 letno dekle, ki se rada
ukvarja z športom, veliko spi
in rada je.
16
ZADNJA
OKTOBER, 2014, ŠT. 112, LETNIK 12
Ko sanje postanejo resničnost
Zlato, srebro in bron svetovnega prvenstva
Plesnemu studiu Novo mesto
V nemškem mestu Bochum je od srede,
24. do nedelje,28. septembra potekalo
Svetovno prvenstvo v hip hop, break
dance in electric boogie, ki so se ga
udeležili tudi plesalci Plesnega studia
Novo mesto, in sicer pionirska, članska
in članska2 formacija. Na svetovno
prvenstvo se uvrstijo samo prve tri
formacije, ter prvih pet parov in solistov iz
državnega tekmovanja, zato je konkurenca
na svetovnem prvenstvu izredno močna.
Pionirska velika formacija Let’s Go Kids je
že prvi dan SP v konkurenci 19. formacij
zasedla 6.mesto. Že naslednji dan je
izmed 26. malih pionirskih skupin, mala
Velika članska formacija »SoFly”
pionirska skupina Game over dosegla 3.
mesto v koreografiji Robija Grmeka.
Z odlično koreografijo trenerja Robija
Grmeka, so »Dangerous mame«
postale svetovne podprvakinje, kar
je do zdaj tudi njihov najboljši rezultat
svetovnih tekmovanj.
Na prvenstvu pa niso tekmovale zgolj
skupine, temveč tudi pari in solisti. Plesni
studio Novo mesto je zastopal pionirski
par Lana Livk & Patrick Tisovec, ki je,
izmed 49. parov, dosegel 29. mesto.
V največji in najprestižnejši članski plesni
kategoriji o končni razvrstitvi odločajo
malenkosti. Zadnji dan tekmovanja si je
članska mala skupina »SoFly« priplesala
»Dangerous mame«
15. mesto. Velika članska formacija
»SoFly« je že v soboto plesala za uvrstitev
v nadaljevanje tekmovanja in dan kasneje
so člani Plesnega studia Novo mesto in
njihov trener Žiga Sotlar znova dokazali,
da so nepremagljivi in si, poleg naslova
državnih in evropskih, priplesali tudi
naziv svetovnih prvakov.
Kot je povedal Robi Grmek je ponosen
in srečen da imajo v klubu toliko
izvrstnih plesalcev in odličnih trenerjev,
ki so zaslužni, da je sezona 2014 več
kot uspešno zaključena. Tovrstni uspehi
so odlična motivacija za naprej, kajti
pričenja se nova sezona, novi izzivi in nove
priložnosti..
Mala pionirska skupina Game over

Similar documents