KAJ MORAMO O VARNOSTI STROJEV VEDETI

Comments

Transcription

KAJ MORAMO O VARNOSTI STROJEV VEDETI
Slovenski inštitut za standardizacijo organizira seminar
KAJ MORAMO O VARNOSTI STROJEV VEDETI NAČRTOVALCI,
PROIZVAJALCI, VZDRŽEVALCI, PRODAJALCI IN UPORABNIKI STROJEV –
SIST EN ISO 12100:2011
Ker se s stroji srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, morata biti varnost in izpolnjevanje
zahtev glavni interes tako načrtovalcev kot tudi proizvajalcev, vzdrževalcev, trgovcev in
uporabnikov strojev. Zato vas na SIST v sodelovanju s priznanima strokovnjakoma s področja
varnosti strojev vabimo na seminar, na katerem bomo podali celovit pregled področja,
podrobneje predstavili slovenski standard SIST EN ISO 12100:2011 in odgovorili na vprašanja v
zvezi z evropskimi in nacionalnimi predpisi, standardi za področje varnosti strojev, sistemom
nadzora, postopki zagotavljanja skladnosti z direktivami itd.
Na seminarju bomo podrobneje obravnavali:
• zakonodajo, predpise in standarde za varnost strojev in naprav, obveznosti proizvajalcev
strojev v zvezi z izdelavo ocene tveganja in vsebino izjave o skladnosti;
• obveznosti zakonitih zastopnikov, uvoznikov in distributerjev strojev v zvezi z listinami, s
katerimi se dokazuje varnost strojev;
• informacije uporabnikom strojev ob nakupu in uporabi stroja (katero dokumentacijo mora
posredovati proizvajalec ali distributer stroja),
• slovenski prevod standarda SIST EN ISO 12100:2011.
Komu je namenjen seminar?
– načrtovalcem, razvijalcem in proizvajalcem strojev,
– uporabnikom strojev in naročnikom v industriji, kmetijstvu, gradbeništvu itd.,
– prodajalcem strojev, uvoznikom, distributerjem,
– vzdrževalcem strojev,
– predstavnikom organov nadzora nad blagom,
– vsem, ki jih področje zanima.
Kaj boste pridobili z udeležbo?
–
–
–
–
–
dobili boste pregled zakonodaje in standardov na področju strojev,
seznanili se boste z zahtevami glede listin, oznak in dokumentacije, ki spremljajo stroj,
naučili se boste, kako na delovnem mestu zagotoviti varno uporabo strojev,
imeli boste priložnost izmenjati mnenja in informacije s strokovnjaki in tudi drugimi
udeleženci seminarja,
kot proizvajalec, kupec ali trgovec strojev boste s pridobljenim znanjem in informacijami
bolj suvereno in uspešno nastopali na globalnem trgu.
Vsak udeleženec seminarja bo prejel tudi standard SIST EN ISO 12100:2011 in priročnik
Varnost strojev avtorja in predavatelja mag. Milana Srne.
KAJ MORAMO O VARNOSTI STROJEV VEDETI NAČRTOVALCI,
PROIZVAJALCI, VZDRŽEVALCI, PRODAJALCI IN UPORABNIKI STROJEV –
SIST EN ISO 12100:2011
Izvajalca
Mag. Milan Srna je svojo bogato poklicno pot na tehničnem področju gradil korak za korakom
in si tako pridobil neprecenljivo znanje in izkušnje. Svoje prve delovne izkušnje je pridobil v
proizvodnji, po študiju se je posvetil projektiranju strojev in naprav. Nadaljeval je kot inšpektor
za delo na medobčinski in nato na državni ravni. Po pridobitvi naziva magister znanosti je bil
predstojnik Centra za tehnično varnost, pozneje pa direktor Urada RS za varnost in zdravje pri
delu. Poklicno pot je nadaljeval v zasebnem sektorju kot predstojnik Centra za strokovne
naloge varnosti ZVD ter zaključil kot direktor razvoja v podjetju KOVA, d.o.o. Poleg službenih
obveznosti je svoje izkušnje in znanje nadgrajeval in delil še kot sodni izvedenec za varnost in
zdravje pri delu, kot izvedenec TAIEX v okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam
pri usklajevanju in izvajanju evropske zakonodaje, kot član delovne skupine pri Ministrstvu za
gospodarstvo za področje strojev, v okviru projekta PHARE kot predsednik usmerjevalnega
odbora za razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu, kot predsednik
Gospodarske zbornice varnosti pri delu ter kot član Sveta za varnost in zdravje pri delu na
MDDSZ. Je tudi avtor številnih člankov in prispevkov na različnih mednarodnih kongresih in
konferencah ter prejemnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in
zdravja pri delu. Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo je član Strokovnega sveta za
splošno področje ter predsednik tehničnega odbora za varnost strojev in naprav SIST/TC
VSN.
Dr. Boris Jerman je leta 2005 doktoriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Od leta 2009 je
vodja Laboratorija za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije na
Fakulteti za strojništvo. Pedagoško deluje na področju varnosti strojev in naprav ter na
področjih jeklenih konstrukcij, tlačnih posod in transportnih naprav. Objavljene ima številne
prispevke in članke na mednarodnih konferencah in v mednarodnih revijah, ki vključujejo
varnost transporta z žerjavi, varnost cevovodov, varovalne naprave ter dinamiko transportnih
naprav. Strokovno deluje tudi na področju konstruiranja, kjer je med drugim izvedel kontrolne
preračune nosilnosti mostnih žerjavov z zmogljivostjo 320/40 t in 220 t ter sodeloval pri analizi
polarnega žerjava v NEK ter zamenjavi njegovega škripčevnika in kavlja. Dr. Jerman je tudi
član tehničnih odborov Dvigalne in transportne naprave ter Varnost strojev in naprav pri SIST
in prevajalec standarda SIST EN ISO 12100:2011. Od leta 2012 intenzivno sodeluje s
Slovensko akreditacijo na področju varnosti opreme pod tlakom. Je avtor več kakor 30
strokovnih mnenj s tega področja.
KAJ MORAMO O VARNOSTI STROJEV VEDETI NAČRTOVALCI, PROIZVAJALCI,
VZDRŽEVALCI, PRODAJALCI IN UPORABNIKI STROJEV – SIST EN ISO 12100:2011
KJE?
SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (2. nadstropje)
KDAJ?
Sreda, 14. maj 2014 ob 10.00 uri
PROGRAM
10.00–10.05
Pozdrav udeležencem (SIST)
10.05–11.05
mag. Milan Srna
Zakonodaja in standardi za področje strojev
11.05–12.35
dr. Boris Jerman
Standard SIST EN ISO 12100:2011 in drugi standardi v podporo
zakonodaji
Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi
12.35–13.00
Odmor
13.00–14.00
mag. Milan Srna
Oznaka CE, Keymark, trženje in nadzor
14.00–14.30
Vprašanja in odgovori
KOLOSEJ
KAKO DO NAS?
Predavalnica Slovenskega inštituta
za standardizacijo je v drugem
nadstropju bivše uprave BTC oz.
na severnem delu hale A
nakupovalnega
središča
BTC.
Brezplačna parkirna mesta so na
voljo
ob
vseh
stavbah
nakupovalnega središča BTC.
CITY PARK
HALA A
OBVOZNICA
LJ - CENTER
PRIJAVNICA – 2014-05/14
KAJ MORAMO O VARNOSTI STROJEV VEDETI NAČRTOVALCI, PROIZVAJALCI,
VZDRŽEVALCI, PRODAJALCI IN UPORABNIKI STROJEV – SIST EN ISO 12100:2011
Prosimo, vpišite svoje podatke.
sreda, 14. maj 2014
Ime in priimek udeleženca
Naziv organizacije/podjetja
Naslov
Davčna številka
Telefon
Faks
E-pošta
Datum
Podpis in žig
Prijave na seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do petka, 9. maja 2014, na Slovenski inštitut za standardizacijo,
Šmartinska c. 152, SI-1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na [email protected] ali po faksu na
številko 01/478 30 94.
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica. Vaša prijava na seminar je sprejeta, ko prejmete
potrditev po elektronski pošti.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo znaša 199,00 € + 22 % DDV (skupaj z DDV 242,78 €):
– člani SIST in SIST/TC imajo 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 194,22 €)
– organizacije, ki prijavijo 2 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in
upoštevanim popustom za posameznika je 230,64 €)
Popusti se ne seštevajo.
V kotizacijo so vključeni gradivo, standard SIST EN ISO 12100:2011, priročnik Varnost strojev,
postrežba in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 3 delovne dni pred začetkom seminarja
na račun pri Upravi za javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-DŠ prijavitelja. Račun
boste prejeli po seminarju.
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam
kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali ob neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru
vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.
Vljudno vabljeni!