VS Bled_letak 2013 www - Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Comments

Transcription

VS Bled_letak 2013 www - Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO
IN TURIZEM BLED
Prešernova cesta 32, 4260 Bled
T: 04 575 34 14 – referat za izredni študij
F: 04 574 34 30
E: [email protected]
www.vs-bled.si
Informativno mesto: Prešernova 32, Bled
Študij z razgledom.
ali
SEDEM RAZLOGOV ZA ŠTUDIJ NA NOVI VISOKI ŠOLI
ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED:
1.Bled je kraj s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva.
2.Imamo popolnoma nov in sodoben študijski program.
3.Ponujamo odprto pot za nadaljevanje strokovnega magistrskega
študija na univerzah.
4.Spodbujamo študentovo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost.
5.Spoštujemo študentove nove zamisli in njihovo svobodno izražanje.
6.Smo močan partner in zaveznik študentom in gospodarstvu.
7.Sodelujemo s priznanimi predavatelji.
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled razpisuje v študijskem letu 2013/2014 visokošolski študijski program
prve stopnje Hotelirstvo in turizem (izredni študij). Študij traja 3 leta. Diplomant pridobi strokovni naslov:
Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu.
Cena letnika je 2.300 evrov.
Vljudno Vas vabimo, da nas obiščete na sedežu
šole na Informativnih dnevih, ki bodo:
15.02.2013 ob 16.00 uri
16.02.2013 ob 11.00 uri
21.06.2013 ob 16.00 uri
06.09.2013 ob 16.00 uri
20.09.2013 ob 16.00 uri
1. semester – 1. letnik
Zap.
št.
5. semester – 3. letnik
Učna enota
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
Pred.
1.
2.
3.
4.
5.
Statistika
2. Tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)
Ekonomika turističnih podjetij
Ekonomika turizma
Gastrokultura
30
20
40
40
30
Sem.
Vaje
24
ECTS
180
180
180
270
180
6
6
6
9
6
600
900
30
20
30
160
74
66
53,3
24,7
22
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
Pred.
120
120
120
180
120
DELEŽ
Učna enota
Druge
oblike
študija
6
40
20
SKUPAJ
Zap.
št.
Poslovne finance in
računovodstvo
2.
Osebni management
3.
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)
4.
Trajnostni turizem
Management kakovosti in
5.
odličnosti v hotelirstvu in
turizmu
SKUPAJ
DELEŽ
1.
Sem.
Vaje
ECTS
Druge
oblike
študija
30
30
120
180
6
30
20
45
30
120
120
120
180
180
180
6
6
6
45
15
120
180
6
170
75
55
600
900
30
56,7
25
18,3
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
ECTS
40
15
2. semester – 1. letnik
Zap.
št.
Učna enota
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
Pred.
1.
2.
3.
4.
5.
Poslovno komuniciranje
1. Tuj jezik (ANJ/NEJ)
Dediščina in avtentičnost
Izbirni modul
Hotelirski management:
Procesna tehnika v pripravi in
ponudbi hrane
Izbirni modul
Turistični management:
Inovativnost in podjetnost v
turizmu
Praktično usposabljanje
Sem.
Vaje
15
10
40
15
60
30
Druge
oblike
študija
20
50
30
SKUPAJ
125
45
70
DELEŽ
41,7
15
23,3
20
Zap.
št.
60
60
180
90
90
270
3
3
9
1.
180
270
9
2.
180
270
9
60
120
180
6
60
600
900
30
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
Pred.
1.
Ravnanje z ljudmi pri delu
30
2.
30
3.
60
Sem.
Vaje
60
160
60
80
DELEŽ
53,3
20
26,7
30
40
ECTS
Druge
oblike
študija
30
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)
Trženje storitev
Izbirni modul
Hotelirski management:
4.
Poslovanje v hotelirstvu
Izbirni modul
Turistični management:
Strategije in sestavine
5.
gostoljubnosti v hotelirstvu
in turizmu
SKUPAJ
20
120
180
6
180
270
9
180
270
9
120
180
6
40
20
120
180
6
600
900
30
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
4.
5.
6.
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)
e-trženje
Pravni predpisi
Izbirni modul
Hotelirski management:
Kakovost hrane in pijač
Izbirni modul
Turistični management:
Tematski turizem
Praktično usposabljanje
15
30
15
Sem.
Vaje
ECTS
Vaje
Druge
oblike
študija
10
20
60
90
3
30
30
120
180
6
45
15
120
180
6
30
20
100
150
5
120
180
6
30
30
15
120
180
6
30
20
100
150
5
100
200
300
10
SKUPAJ
115
35
59
100
600
900
30
DELEŽ
38,3
11,6
16,8
33,3
Kontaktne ure Sam. delo Ure skupaj
študenta
ECTS
8.
Izbirni predmeti
Zap.
št.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Učna enota
Sem.
45
2.
Pred.
1.
2.
3.
5.
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)
Izbirni modul
Hotelirski management:
Management v hotelirstvu
Izbirni modul
Hotelirski management: Kultura bivalnega okolja v turizmu
Izbirni modul
Hotelirski management:
izbirni predmet
Izbirni modul
Turistični management:
Poslovni turizem
Izbirni modul
Turistični management:
Destinacijskimanagement
Izbirni modul
Turistični management:
izbirni predmet
Diplomska naloga
Predmet
Pred.
4. semester – 2. letnik
Zap.
št.
4.
7.
Učna enota
Učna enota
Pred.
6.
3. semester - 2. letnik
Zap.
št.
6. semester – 3. letnik
3.
60
6.
ECTS
Sodobna družba in prosti čas
Protokol v hotelirstvu in
turizmu
Podjetništvo
Cenovne strategije v turizmu
Vedenje uporabnikov
3. tuj jezik (NEJ/ITJ)
Management v velneškem
turizmu
Sem.
Vaje
Druge
oblike
študija
30
20
100
150
5
30
20
100
150
5
30
30
30
30
20
20
20
20
100
100
100
100
150
150
150
150
5
5
5
5
30
20
100
150
5
SKUPAJ
Druge
oblike
študija
25
30
80
120
60
120
180
90
4
6
3
30
60
180
270
9
30
60
180
270
9
240
240
9
300
900
30
15
SKUPAJ
90
15
115
80
DELEŽ
30
5
38,3
26,7
Študij z razgledom.
VISOKA ŠOLA ZA
HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
Prešernova cesta 32, 4260 Bled
T: 04 575 34 14 – referat za izredni študij
F: 04 574 34 30
E: [email protected]
www.vs-bled.si

Similar documents