Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014

Comments

Transcription

Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
POROČILO O DELU
GLASBENE ŠOLE KOČEVJE
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Obravnavano na sestanku učiteljskega zbora, 1. 9. 2014
Obravnavano na seji Sveta staršev, 29. 9. 2014
Obravnavano in sprejeto na seji Sveta zavoda Glasbene šole Kočevje, 29. 9. 2014
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
KAZALO
UVOD........................................................................................................................................................................................... 3
UČENCI IN ORGANIZACIJA POUKA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 ............................................................................................... 3
UČNI USPEH UČENCEV IN REALIZACIJA POUKA .......................................................................................................................... 7
SODELOVANJE S STARŠI PRI POUKU ........................................................................................................................................... 8
ZAPOSLENI V GLASBENI ŠOLI............................................................................................................................................. 8
NASTOPI ...................................................................................................................................................................................... 9
TEKMOVANJA IN USPEHI, KI SO JIH DOSEGLI TEKMOVALCI ...................................................................................................... 12
HOSPITACIJE RAVNATELJA ........................................................................................................................................................ 13
POROČILO O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENIH ............................................................................................................................. 13
ODSTOPANJA OD PROGRAMA .................................................................................................................................................. 14
SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI IN KULTURNO UMETNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI IN POSAMEZNIKI ............. 14
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA ...................................................................................................................... 15
ZAKLJUČEK ........................................................................................................................................................................... 15
2
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
UVOD
Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013 je pripravljeno po ustaljenih poglavjih, ki so predpisana z
zakonodajo. V njem so na kratko in zgoščeno predstavljene vse aktivnosti in delo šole v preteklem
šolskem letu.
UČENCI IN ORGANIZACIJA POUKA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Pouk je potekal po predstavljenem šolskem koledarju za leto 2012/2013.
Šolski koledar za glasbene šole za leto 2013/2014
1
2. september - ponedeljek
ZAČETEK POUKA
10. do 14. september 2013
LETNI IZPITI – jesenski rok
28. do 30. oktober 2013
JESENSKE POČITNICE
31. oktober 2013
DAN REFORMACIJE
1. november 2013
DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december 2013
BOŽIČ
26. december 2013
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
27. do 31. december 2013
NOVOLETNE POČITNICE
1. januar 2014
NOVO LETO
20. do 30. januar 2014
LETNI IZPITI – zimski rok
31. januar 2014
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
8. februar 2014
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
11. do 20. februar 2014
REGIJSKA TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV
14. in 15. februar 2014
INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
17. do 21. februar 2014
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE,
NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE:
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
24. do 28. Februar 2014
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE
(razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel),
KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJEPOSAVSKE
STATISTIČNE REGIJE.
10. do 20. marec 2014
43. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV RS
21. april 2014
VELIKONOČNI PONEDELJEK
7. do 25. april 2014
EVIDENČNO ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
27. april 2014
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
28. do 30. april 2014
PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. maj 2014
PRAZNIK DELA
05. do 15. maj 2014
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS v šol. l. 2014/15
15. do 20. maj 2014
LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
3
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
20. do 30. maj 2014
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – redni rok
02. do 10. junij 2014
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
11. do 20. junij 2014
LETNI IZPITI – junijski rok
20. do 24. junij 2014
VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
24. junij 2014 – torek
Z ZAKLJUČEK POUKA – RAZDELITEV SPRIČEVAL
20. do 30. junij 2014
POPRAVNI IZPITI (junijski rok)
20. do 25. avgust 2014
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok za prosta mesta
20. do 29. avgust 2014
POPRAVNI IZPITI
20. do 29. avgust 2014
LETNI IZPITI – JESENSKI ROK
26. do 29. avgust 2014
VPIS UČENCEV – naknadni rok
Število učencev septembra 2013
Število učencev je določeno s sistemizacijo, ki nam jo odobri Ministrstvo za šolstvo in šport. Naša šola
lahko oblikuje največ 13,75 oddelka. Glede na število ur pouka plesa, glasbene pripravnice in predšolske
glasbene vzgoje, lahko vpišemo individualno od 210 do 216 učencev. V tem šolskem letu smo jih lahko
vpisali 216, kar je največ v zgodovini Glasbene šole Kočevje.

Individualni pouk – Lekcija individualnega pouka traja praviloma 2 - krat tedensko po 30 minut, na
višji stopnji pa 2 - krat 45 minut.
PREDMET
KLAVIR
HARMONIKA
VIOLINA
VIOLONČELO
KITARA
KLJUNASTA FLAVTA
FLAVTA
KLARINET
SAKSOFON
PETJE
TROBENTA
ROG
BARITON
TOLKALA
DIATONIČNA HARMONIKA
KONTRABAS
SKUPAJ

ŠTEVILO UČENCEV
47
13
24
7
20
6
20
7
15
16
8
1
2
10
18
2
216
SKUPINSKI POUK - se izvaja enkrat tedensko. Pouk Predšolske glasbene vzgoje traja 45 minut,
glasbene pripravnice pa 60 oziroma 45 minut za manjše razrede.
4
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
PREDMET
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
GLASBENA PRIPRAVNICA

ŠTEVILO UČENCEV
15
Nauk o glasbi in solfeggio - se izvajata enkrat tedensko. Nauk o glasbi in solfeggio sta obvezna
dopolnilna predmeta in trajata praviloma 45, 60 ali 90 minut.
PREDMET
NAUK O GLASBI 1. razred
NAUK O GLASBI 2. razred
NAUK O GLASBI 1. in 2. razred (B program)
NAUK O GLASBI 3. razred
NAUK O GLASBI 4. razred
NAUK O GLASBI 3. in 4. razred (B program)
NAUK O GLASBI 5. razred
NAUK O GLASBI 6. razred
SOLFEGGIO I. , II
SKUPAJ NAUK O GLASBI

ŠTEVILO UČENCEV
40
36
7
30
27
5
26
28
13
212
SKUPINSKI POUK – BALET - se izvaja dvakrat tedensko, lekcija traja 45 oziroma 60 minut.
PREDMET
BALET 3. RAZRED*
BALET 5. RAZRED*
PLESNA PRIPRAVNICA
ŠTEVILO UČENCEV
6
4
16
Zaradi premajhnih skupin pouka balet 3. in 5. razred, nam po normativih ne pripadajo sredstva za
financiranje programa. Plačilo pouka bomo zato izvedli iz prispevkov staršev (šolnine), učenke pa
bodo še naprej redno vpisane v šolo.

LJUBITELJSKI PROGRAM – se izvaja in financira po Pravilniku o ljubiteljskem programu. V šolskem
letu 2013/2014 je na ljubiteljski program vpisanih 10 učencev.
PREDMET - LJUBITELJSKI PROGRAM
KLAVIR
FLAVTA
VIOLINA
KITARA
TOLKALA
ŠTEVILO UČENCEV
4
1
2
2
1
*Financira GŠ Kočevje iz šolnin
5
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
V tabelah so predstavljeni učenci po skupinah in inštrumentih, tako kot so bili vpisani na začetku
šolskega leta 2013/2014. Do izpisa med letom je prišlo po naslednjih skupinah oziroma inštrumentih:
-
KLJUNASTA FLAVTA – 1 učenka
KITARA – 1 učenec
TOLKALA - 1 učenka
VIOLINA – 1 učenka
VIOLONČELO – 1 učenka
KLAVIR – 1 učenka
KLAVIRSKA HARMONIKA – 1 učenec
DIATONIČNA HARMONIKA – 3 učenci
PETJE – 3 učenci
BALET – 2 učenca
GLASBENA PRIPRAVNICA – 1 učenka
PLESNA PRIPRAVNICA – 3 učenke
Izpisane učence pri individualnem pouku so večinoma zamenjali novi učenci, ki se niso mogli vpisati na
začetku šolskega leta.
Orkestri
V šolskem letu 2013/2014 so bili na šoli organizirani GODALNI ORKESTER in PIHALNI ORKESTER,
priložnostno pa sta zaigrala tudi SIMFONIČNI ORKESTER in KITARSKI ORKESTER. Pihalni in godalni
orkester sta se predstavila na treh javnih koncertih. Simfonični orkester je nastopil na dveh javnih
nastopih. Kitarski orkester se je predstavil na enem javnem nastopu. Godalni orkester je vodila Tjaša
Bizjak, Pihalni orkester Halid Tubeishat, kitarski Igor Meglič, simfonični pa Jože Rajk.
Komorne skupine
V šoli je celo leto delovalo sedem komornih skupin, druge pa so delovale priložnostno. KOMORNA
SKUPINA DIATONIČNIH HARMONIK je večkrat nastopila na javnih in internih šolskih nastopih, na
dobrodelnem koncertu Šole šoli v Kočevju ter na Zaključnem koncertu. Mentor je bil Josip Hotko.
KVARTET SAKSOFONOV je nastopal na internih prireditvah, na Božično-novoletnem koncertu, koncertu
ob obletnici šole in na zaključnem koncertu. Mentor je bil Domen Hafner. KOMORNA SKUPINA
KLARINETOV se je predstavila 2x na glasbenih igricah v osnovnih šolah v Kočevju in Stari Cerkvi. Mentor
je bil Gašper Salobir. KOMORNA SKUPINA TROBIL se je predstavila na internih nastopih šole in na
Državnem prvenstvu v latinskih plesih. Mentor je bil Halid Tubeishat. KITARSKI ORKESTER je nastopil na
dobrodelnem koncertu ob Dnevu šole. Mentor je bil Igor Meglič. PEVSKA KOMORNA SKUPINA se je
predstavila na internih prireditvah v šoli ter na javnih prireditvah v Šeškovem domu in na mestni
ploščadi v Kočevju ter v Gimnaziji Kočevje. TOLKALSKI ORKESTER je nastopil na internih prireditvah, na
Božično-novoletnem koncertu, na koncertu ob Dnevu šole ter na zaključnem koncertu orkestrov in
komornih skupin. Mentor je bil Ivo Rimc. KOMORNA SKUPINA FLAVT je nastopila na internih
prireditvah, v športni dvorani v Kočevju
6
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
VPIS IN IZPITI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in program glasbene pripravnice je brez sprejemnega
preizkusa. Vpis v prvi razred glasbene šole se opravi na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis: učenec
mora opraviti sprejemni preizkus in imeti ustrezen inštrument za vajo. Sprejemni preizkus opravljajo
učenci pred vpisom v glasbeno šolo. Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj
šole. Učence se vpisuje v šolo glede na Pravilnik o sprejemnih preizkusih s kriteriji ocenjevanja, ki sem
ga pripravil ravnatelj v šolskem letu 2010/2011. Učenec se vpisuje v višji razred za vsako šolsko leto
posebej. Za vpis v 1. razred se je letos prijavilo 56 kandidatov. V novem šolskem letu jih bomo lahko
sprejeli 42.
VPIS V GLASBENO ŠOLO KOČEVJE ZA ŠOSKO LETO 2014/2015
Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in program glasbene pripravnice je brez sprejemnega
preizkusa. Vpis v prvi razred glasbene šole se opravi na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis: učenec
mora opraviti sprejemni preizkus in imeti ustrezen inštrument za vajo. Sprejemni preizkus opravljajo
učenci pred vpisom v glasbeno šolo. Tričlansko komisijo (predsednika in dva člana) za sprejemni
preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole. Učenec se vpisuje za vsako šolsko leto posebej.
VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS
SPREJEMNI PREIZKUS
VPIS V 1. RAZRED
VPIS V 2. IN OSTALE RAZREDE
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok
VPIS UČENCEV – naknadni rok
DATUM
3.– 15. 5. 2014
20.- 30. 5. 2014
2. - 10. 6. 2014
20.- 24. 6. 2014
20. – 25. 8. 2014
27. – 31. 8. 2014
Letni izpiti
LETNI IZPIT
12 .9. 2013 – letni izpiti (jesenski rok)
21. - 30. 1. 2014 – letni izpiti (zimski rok)
15 .- 20. 5. 2014 – letni izpiti (majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ)
11. - 20. 6. 2014 – letni izpiti (junijski rok)
20. – 28. 6. 2014 – popravni izpiti (junijski rok)
20. - 30. 8. 2014 – popravni izpiti (avgustovski rok)
20. – 30. 8. 2014 – letni izpiti (avgustovski rok)
UČNI USPEH UČENCEV IN REALIZACIJA POUKA
Šolanje na nižji stopnji je v šolskem letu 2013/2014 zaključilo 18 učencev, na višji pa 5 učencev. Dva
učenca sta bila sprejeta na Srednjo glasbeno šolo v Koper in na Konservatorij za glasbo in balet v
7
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
Ljubljani. V junijskem roku sta zaključila razred 202 redno vpisana učenca. Pet učencev bo zaradi
objektivnih razlogov (poškodbe, kasnejši vpis, bolezni,…) izpit opravljalo v novem šolskem letu. Skupaj je
tako v šolskem letu 2013/2014 uspešno zaključilo razred ali šolanje 93,5% vseh učencev vpisanih v
začetku šolskega leta (216). Povprečna ocena pri individualnem pouku je 4,36, pri nauku o glasbi 3,94,
pri baletu 5. Skupna povprečna ocena šole je 4,43.
Realizacija skupinskega pouka (nauk o glasbi, plesna pripravnica, balet, glasbena pripravnica, predšolska
glasbena vzgoja) je 98,57%. Prisotnost učiteljev pri individualnem pouku je 99,59% (učencev 96,74 %).
Skupna realizacija pouka je tako 97,65%. Učenci in učitelji so bili odsotni od pouka večinoma zaradi
bolezni. Visoko realizacijo pouka smo dosegli zaradi nadomeščanj pouka, ko je učenec bil bolan,
nekateri učitelji pa so nadomestili tudi svojo odsotnost zaradi bolniške odsotnosti. Tako imajo
teoretično nekateri učitelji tudi 110% realizacijo pouka. Presežka ur nad 100% pri tem poročilu nisem
upošteval.
SODELOVANJE S STARŠI PRI POUKU
Učitelji so organizirali v začetku šolskega leta roditeljski sestanek, med letom pa govorilne ure
individualno, po dogovoru s starši. Starši so, v dogovoru z učitelji, lahko bili prisotni tudi pri pouku.
ZAPOSLENI V GLASBENI ŠOLI
V Glasbeni šoli Kočevje je v šolskem letu 2013/2014 poučevalo 24 učiteljev. 19 od teh ima ustrezno
(univerzitetno visokošolsko ali srednješolsko za poučevanje baleta in diatonične harmonike) strokovno
izobrazbo, 4 učitelji še študirajo. 9 učiteljev ima strokovni naziv svetovalec. Ravnatelj imam strokovni
naziv svetovalec in sem poučeval na šoli simfonični orkester, nauk o glasbi in solfeggio.
V rednem delovnem razmerju so naslednji učitelji:
IME IN PRIIMEK UČITELJA
NATALIA BOGDANOVA
CVETKA BEVC
PETER BERLOŽNIK
IZABELA VLAŠIĆ
ERIK ŠULER
DANICA KAVRAKOVA ŽGANJAR
NADA KRAJNČAN ŠUŠTERŠIČ
ERNEST JAZBEC
BOJAN ORAŽEM
TJAŠA BIZJAK
ANUŠA PLESNIČAR
IVO VLAŠIĆ
VALERIJ BOGDANOV
MAKSIM BOGDANOV***
DOMEN HAFNER
NAJA ZAPUŠEK
DEJAN HERAKOVIĆ
ZAPOSLITEV
1
1
0,25
0,2
1
0,5
1
0,15
1
0,6
0,5
0,2
0,9
0,6
1
0,5
0,5
PREDMET
KLAVIR
KLAVIR, KOREPETICIJE, NOG
KOREPETICIJE
KLAVIR, KOREPETICIJE
KLAVIR, KOREPETICIJE
VIOLONČELO
PREČNA FLAVTA
FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA
HARMONIKA, NOG
VIOLINA, GODALNI ORKESTER
VIOLINA, VIOLA
VIOLINA
KONTRABAS
KONTRABAS
SAKSOFON, KLJUNASTA FLAVTA
PETJE
PETJE, GLASBENA PRIPRAVNICA
8
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
JOSIP HOTKO
1
DIATONIČNA IN KLAVIRSKA HARMONIKA
ALEKSEJ RUBCOV*
0,25
BALET, PLESNA PRIPRAVNICA
AMEL RAMIĆ
0,5
KITARA
IGOR MEGLIČ
0,5
KITARA
HALID TUBEISHAT
1
TROBILA, KLJUNASTA FLAVTA, PIHALNI ORKESTER
NADJA DRAKSLAR PETRAČ
0,5
KLARINET, KLJUNASTA FLAVTA, KOI
GAŠPER SALOBIR
0,5
KLARINET, KLJUNASTA FLAVTA, KOI
IVO RIMC
0,6
TOLKALA
JOŽE RAJK
NOG, SOLFEGGIO, KOI
* 12% zaposlitve učitelja baleta se financira iz šolnin.
** Gašper Salobir nadomešča od februarja 2014 Nadjo Drakslar Petrač, ki je na porodniškem dopustu.
NOG – NAUK O GLASBI
*** Valerij Bogdanov je v mesecu novembru dobil v službi dodatne zadolžitve, zato je za novega učenca
priskočil na pomoč učitelj Maksim Bogdanov.
KOI – KOMORNA IGRA
Cvetka Bevc je bila dalj časa bolniško odsotna, nekaj časa za polovični delovni čas, nekaj časa za polni
delovni čas. Pouk so nadomeščali Peter Berložnik, Ciril Skebe, Nina Skebe, Darja Brcar in Jasmina
Tomšič.
Poleg učiteljev so na naši šoli zaposleni še Lidija Mavrin kot poslovna sekretarka, hišnik Rajko Žagar,
čistilki Mojca Gjerek in Sabina Vidervol (Sabina nadomešča Anjo Kenda, ki je na porodniškem dopustu),
računovodska dela pa opravlja računovodski servis PROM d.o.o.
NASTOPI
Učenci in učitelji Glasbene šole Kočevje so nastopili v šolskem letu 807 krat na skupaj 77 prireditvah.
Z velikimi tiskanimi črkami so zapisani javni nastopi in naši projekti, z malimi pa interni nastopi. Nastopi
na tekmovanjih so predstavljeni v posebnem poglavju.
Datum
Prireditev
NASTOP NA PRIREDITVI KOČEVSKA ROCK
SCENA
1
14.9.2013
2
21.9.2013 NASTOP NA PRIREDITVI DAN KULTUR 2013
3
27.9.2013 NASTOP OB ODPRTJU BALINIŠČA
4
3.10.2013
5
15.10.2013 Interni nastop
6
16.10.2013 Razredni nastop učencev violončela
7
17.10.2013
RECITAL KLARINETISTKE NADJE DRAKSLAR
PETRAČ
Razredni nastop učencev diatonične
harmonike
9
Organizator
Kraj
Josip Hotko
Kočevje
TD Kočevje
Športna dvorana
Društvo
upokojencev
Nadja Drakslar
Petrač
Domen Hafner
Danica Kavrakova
Žganjar
Josip Hotko
Gaj v Kočevju
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
8
21.10.2013
RECITAL KONTRABASISTA MAKSIMA
BOGDANOVA
Maksim Bogdanov Dvorana GŠ Kočevje
9
22.10.2013
Razredni nastop učencev učiteljice Natalie
Bogdanove
Natalia Bogdanova Dvorana GŠ Kočevje
SLOVESNA RAZGLASITEV NATEČAJA NAJ
SPOMINEK ZA LETO 2013
Občina Kočevje in
koordinacijski
odbor
Trgovina ZAKLADI
LESA
11 12.11.2013 Razredni nastop učencev Igorja Megliča
Igor Meglič
Dvorana GŠ Kočevje
12 13.11.2013 Razredni nastop učencev Cvetke Bevc
Dvorana GŠ Kočevje
Kozolec na jezeru v
Kočevju
10 12.11.2013
13 14.11.2013
ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZAKLADI LESA (2
točki programa)
Cvetka Bevc
Gimnazija in SŠ
Kočevje
14 20.11.2013
Razredni nastop učencev Nade Krajnčan
šušteršič
Nada Krajnčan
Šušteršič
Dvorana GŠ Kočevje
15 20.11.2013
GLASBENE URICE ZA NAJMLAJŠE PREDSTAVITEV INŠTRUMENTOV
18 22.11.2013 KONCERT V ŠPORTNI DVORANI - Leto vizij -
Danica Kavrakova
Žganjar
Cvetka Bevc
Ivo Vlašić
OO Kočevska 2013
VRTEC V
KOČEVSKI REKI
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
ŠD v Kočevju
19 26.11.2013 Razredni nastop učencev Anuše Plesničar
Anuša Plesničar
Dvorana GŠ Kočevje
20
3.12.2013 Nastop ob podelitvi naj spominka
Nama Kočevje
21
4.12.2013 Nastop komornih skupin
Darja Delač Felda
Nada Krajnčan
Šušteršič
22
5.12.2013 Nastop na otvoritvi Veselega decembra
23
24
25
26
27
28
5.12.2013
9.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
16 21.11.2013 Interni nastop
17 22.11.2013 Razredni nastop učencev Iva Vlašića
Ivo Rimc
31
32
15.1.2014 Interni nastop
21.1.2014 Razredni nastop učencev Josipa Hotka
Tjaša Bizjak
Domen Hafner
Ivo Rimc
Erik Šuler
Bojan Oražem
Ivo Rimc
Bojan Oražem,
Domen Hafner
Nadja Drakslar
Petrač
Izabela Vlašić
Josip Hotko
33
29.1.2014 GOSTOVANJE PRI GLASBENI ŠOLI V KOPRU
Halid Tubeishat
34
3.2.2014
NASTOP TEKMOVALCEV
GŠ Cerknica
35
36
37
4.2.2014
5.2.2014
5.2.2014
PEVSKI VEČER
Nastop tekmovalcev
TROBILNI KVINTET CONTRAST
Dejan Heraković
Ivo Rimc
Matevž Novak
Razredni nastop učencev Tjaše Bizjak
Razredni nastop učencev Domna Hafnerja
Interni nastop
Razredni nastop učencev Erika Šulerja
Razredni nastop učencev Bojana Oražma
Razredni nastop učencev Iva Rimca
29 19.12.2013 BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT
30 23.12.2013
Razredni nastop učencev Nadje Drakslar
Petrač
10
Dvorana GŠ Kočevje
Mestna ploščad v
Kočevju
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Učilnica št. 5
Šeškov dom
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ v Kopru
Glasbena šola
Cerknica
Dvorana GŠ Kočevje
Učilnica št. 5
Dvorana GŠ Kočevje
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
38
6.2.2014
PROSLAVA - DRUŠTVO UPOKOJENCEV
DU Kočevje
39
6.2.2014
NASTOP OB KULTURNEM PRAZNIKU
40
7.2.2014
Razredni nastop učencev Danice Kavrakove
Žganjar
41
42
43
44
45
46
47
48
10.2.2014
14.2.2014
25.2.2014
4.3.2014
11.3.2014
12.3.2014
19.3.2014
25.3.2014
Nastop tekmovalcev
Razredni nastop ob Valentinovem
RECITAL PIANISTA TOMAŽA PETRAČA
NASTOP V MASKAH
Nastop 1. razredov
Nastop 1. razredov
Razredni nastop učencev klarineta
NASTOP OB MATERINSKEM DNEVU
49
26.3.2014
Razredni nastop učenk flavte, učiteljice
Nade Krajnčan Šušteršič
Naja Zapušek
Danica Kavrakova
Žganjar
Bojan Oražem
Anuša Plesničar
Jože Rajk
Erik Šuler
Natalia Bogdanova
Ivo Vlašić
Gašper Salobir
Amel Ramić
Nada Krajnčan
Šušteršič
OŠ STARA
CERKEV
51 4.4.2014 Koncert pihalnega kvinteta ONE MAN BAND Ernest Jazbec
52 10.4.2014 Interni nastop
Halid Tubeishat
15. 4. 2014 Razredni nastop
Natalia Bogdanova
50
27.3.2014 POZDRAV POMLADI
KONCERT OB OBLETNICI ŠOLE - DAN ŠOLE Z
GOSTI IZ GLASBENE MATICE IZ TRSTA
Razredni nastop učencev Bojana Oražma
GLASBENE URICE V OSNOVNIH ŠOLAH V
OBČINI KOČEVJE
Sejna soba Društva
upokojencev Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
OŠ Stara Cerkev
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Vsi zaposleni
Šeškov dom
Bojan Oražem
Nada Krajnčan
Šušteršič
Šeškov dom
Dvorana GŠ Kočevje
OŠ Zbora
odposlancev
Osnovni šoli Stara
Cerkev in Ob Rinži
Šeškov dom, Kočevje
Bojan Oražem
Dvorana GŠ Kočevje
Tjaša Bizjak
Knjižnica Kočevje
Erik Šuler
Ernest Jazbec
OŠ Zbora
odposlancev
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana Kozolec v
TK Jezero
Knjižnica Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Dvorana GŠ Kočevje
Avla OŠ Zbora
odposlancev Kočevje
Razredni nastop učencev učitelja Erika
Šulerja
Erik Šuler
Dvorana GŠ Kočevje
Razredni nastop učencev učiteljice Anuše
Plesničar
ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKEGA ODDELKA
Anuša Plesničar
Dvorana GŠ Kočevje
Naja Zapušek
Dvorana GŠ Kočevje
53
22.4.2014
54
15.5.2014
55
19.5.2014
56
20.5.2014
57
21.5.2014 OTVORITEV RAZSTAVE O PETRU KOZLERJU
58
26.5.2014
59
27.5.2014 Razredni nastop učencev Tjaše Bizjak
60
29.5.2014
61
62
63
29.5.2014 PREDSTAVITEV DIPLOME
3.6.2014 Koncert učencev prvega razreda klavirja
4.6.2014 Interni nastop
64
4.6.2014
MOJA RODNA DOMOVINA
65
5.6.2014
66
6.6.2014
67
10.6.2014
GLASBENE URICE V OSNOVNIH ŠOLAH V
OBČINI KOČEVJE
KONCERT HARMONIKARJEV AKADEMIJE ZA
GLASBO LJUBLJANA
ZAKLJUČNI KONCERT ABSOLVENTOV IN
NAGRAJENCEV S TEKMOVANJ
11
Tjaša Bizjak
Igor Meglič
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
68
16.6.2014 ZAKLJUČNI NASTOP BALETA
69
19.6.2014
KONCERT ORKESTROV IN KOMORNIH
SKUPIN
Aleksej Rubcov
Baletna dvorana v GŠ
Kočevje
Josip Hotko, Ivo
Rimc
Park pred gostilno
Metka v Kočevju
TEKMOVANJA IN USPEHI, KI SO JIH DOSEGLI TEKMOVALCI
V. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za Veliko nagrado Avsenik
Begunje na Gorenjskem, 23-24. januar 2014
Žiga Svete, diatonična harmonika, priznanje – mentor Josip Hotko
Tekmovanje TEMSIG je bilo razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ, TOLKALA, HARMONIKA, TAMBURICA, KITARSKI DUO,
KLAVIRSKI DUO, KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM TER JAZZ-SOLO.
Glasbena šola Kočevje se je s svojimi šestimi učenci udeležila tekmovanja v štirih disciplinah: harmonika,
trobenta, in tolkala. Tekmovalci so se pred tekmovanjem predstavili na internih nastopih, organizirana
sta bila tudi dva javna nastopa tekmovalcev v Kočevju in v Izoli.
43. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE – 17. REGIJSKO TEKMOVANJE
17. regijsko tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov Dolenjske 10. in 14. februarja 2014 v Novem
mestu, Brežicah in v Črnomlju.
Nik Bartol, trobenta, 1. A kategorija, srebrno priznanje – mentor Halid Tubeishat
Din Dervišević, , trobenta, 1. A kategorija, srebrno priznanje – mentor Halid Tubeishat
Matic Jakšič, tolkala, 1.C kategorija, bronasto priznanje – mentor Ivo Rimc
Jaka Franc Hribar, harmonika, 1. C kategorija, zlato priznanje, mentor Bojan Oražem
43. državno tekmovanje TEMSIG 11. do 21. marca 2014 v organizaciji Primorskih glasbenih šol:
Jaka Franc Hribar, harmonika, 1. C kategorija, bronasta plaketa, mentor Bojan Oražem
Dnevi kitare Krško – mednarodno tekmovanje, Krško 12. in 13. aprila 2014
Erik Jurkovič, kitara, 2. kategorija, zlato priznanje mentor Amel Ramić
Tim Jurkovič, kitara, 4. kategorija, zlato priznanje in 1. nagrada, mentor Amel Ramić
Mednarodno tekmovanje SVIREL , Štanjel 5. aprila 2014
12
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
Jaka Franc Hribar, harmonika, 1. D kategorija, zlato priznanje, mentor Bojan Oražem
Mednarodno tekmovanje Antonio Salieri, Legnano, 5. april 2014
Jaka Franc Hribar, harmonika, 1. D kategorija, srebrno priznanje, mentor Bojan Oražem
Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko, Beograd 28. 2. – 11. 3. 2014
Nik Bartol, trobenta, 1. A kategorija - mlajši, zlato priznanje – mentor Halid Tubeishat
Din Dervišević, , trobenta, 1. B kategorija -mlajši, priznanje – mentor Halid Tubeishat
Rus anže, trobenta, 1.B kategorija, priznanje – mentor Halid Tubeishat
10. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Murska Sobota, Beltinci, 10. Maj 2014
Žiga Svete, diatonična harmonika, srebrno priznanje – mentor Josip Hotko
Laura Klun, diatonična harmonika, srebrno priznanje – mentor Josip Hotko
10. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Murska Sobota, Beltinci, 10. Maj 2014
Žiga Svete, diatonična harmonika, srebrno priznanje in tretje mesto– mentor Josip Hotko
Vsi – učenci, starši, mentorji in vodstvo šole, smo se zelo aktivno vključili v priprave na tekmovanje. Šola
je priskrbela ves predpisani notni material, ki mora biti na tekmovanjih v originalu. Za uspehe gre
zasluga mentorjem, učencem in staršem. Dosežek smo javno objavili ter pohvalili učence, mentorje in
starše tudi na Zaključnem koncertu absolventov in nagrajencev iz tekmovanj. Tekmovalci so na koncertu
prejeli priznanja in praktična darila (zgoščenka). Ravnatelj tudi v tem poročilu izrekam pohvalo učencem
in učiteljem mentorjem.
HOSPITACIJE RAVNATELJA
Ravnatelj sem hospitiral pri individualnem pouku, na razrednih nastopih, na vseh javnih nastopih v
organizaciji Glasbene šole Kočevje, na tekmovanju TEMSIG, na internih nastopih šole ter na nastopih
naših učencev izven šole. Skupaj sem spremljal pouk in rezultate dela tridesetkrat.
POROČILO O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENIH
Izobraževanja se učitelji udeležijo na lastni predlog ali pa izobraževanje predlagam ravnatelj. Vsak učitelj
ima možnosti obiskati vsaj en seminar. Za vse učitelje je bilo organiziranih trije seminarji. Za
izobraževanje se šteje tudi sodelovanje učencev na tekmovanjih in državnih revijah, saj učitelji pri tem
pridobijo veliko izkušenj.
DELAVEC
IZOBRAŽEVANJE
13
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
Jože Rajk
Anuša Plesničar
Nadja Drakslar Petrač
Bojan Oražem
Domen Hafner
Amel Ramić
Halid Tubeishat
Nada Krajnčan Šušteršič
Tjaša Bizjak
Dejan Heraković
Erik Šuler
Josip Hotko
Ivo Rimc
Vsi zaposleni
Lidija Mavrin
Srečanje ravnateljev OŠ na Slovenskem, Laško, **Regijsko
tekmovanje odraslih vokalnih zasedb – zlato priznanje,
Ravnatelj v luči moderne družbe, Ruše
Študij na Akademiji za glasbo
Magistrski študij v Gradcu
Seminar za harmoniko- prof. Slavko Magdič, aktiv NOG-Krško,
Regijsko in državno tekmovanje TEMSIG, Mednarodni
tekmovanji v Štanjelu in v Legnanu
**Študij na konservatoriju Celovec
Tekmovanje Festival kitare v Krškem
Regijsko tekmovanje, Mednarodno tekmovanje v Beogradu
Festival flavtistov v Zagorju
Seminar pri prof. Gorjanu Košuti
Seminar funkcionalnega dihanja in petja pri prof. Suzani
Buzaković
Seminar Simona Trpčeskega v Ljubljani
Seminar harmonike prof. Slavka Magdiča, tekmovanje za Veliko
nagrado Avsenik, Mednarodno srečanje harmonikarjev, Murska
Sobota
Organizacija in udeležba na seminarju Bobnarska klinika prof.
Marka Djordjevića
Strokovna ekskurzija v v GŠ Ormož, seminar dr. Zadela o razvoju
odgovornosti otrok
Sodobna poslovna sekretarka, Dnevi poslovnih sekretark in
sekretarjev
*Del stroškov strokovne ekskurzije se krije s sredstvi, ki smo jih prejeli za organizacijo državnega
tekmovanja.
**Večino izobraževanja si zaposleni plačajo sami. Ravnatelj se udeležujem večinoma brezplačnih
seminarjev (plačani so potni stroški).
ODSTOPANJA OD PROGRAMA
Do izpisa je prišlo pri nekaterih inštrumentih, plesni pripravnici in baletu. Dokumentacija o izpisih (pisni
izpis ki ga podajo starši) se nahaja v dokumentaciji šole.
SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI IN KULTURNO UMETNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI IN
POSAMEZNIKI
Glasbena šola Kočevje je v šolskem letu 2013/2014 sodelovala z različnimi društvi, organizacijami,
ustanovami in posamezniki:
- s Skladom za ljubiteljske in kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kočevje
- z Muzejem Kočevje,
- s kulturnim društvom Kočevska Reka,
- s pevskim zborom Kočev'c
- s pevskim zborom Deorina
- s pevskim zborom Cantate Domino
14
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
-
s Pihalnim orkestrom Kočevje,
z Društvom ljubiteljev likovnega ustvarjanja
z Društvom upokojencev Kočevje
z Oddelkom za kulturo in šport Občine Kočevje,
s Knjižnico Kočevje,
z OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Fara, OŠ Stara Cerkev in OŠ Ljuba Šercerja Kočevje,
z vrtci v Kočevju
z Glasbeno šolo Ribnica,
z Glasbeno šolo Idrija,
z Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto
z Glasbeno matico iz Trsta
z Glasbeno šolo Sevnica,
z Glasbeno šolo Koper,
z Gimnazijo Kočevje
z Glasbeno šolo Logatec,
z Glasbeno šolo Vrhnika,
z radiom Univox
Glasbena šola Kočevje sodeluje tudi z drugimi, ki delajo na področju kulture in nas večkrat poprosijo za
popestritev svojih razstav oziroma dogodkov.
PODROČJA NA KATERIH SI ŽELIMO POMOČ OBČINSKEGA SVETA
Za pomoč s strani občine se dogovarjam z gospodom županom dr. Vladimirjem Prebiličem, z višjo
svetovalko za odnose z javnostmi in informiranje go. Vesno Malnar Memedovič, z višjo svetovalko za
šolstvo in otroško varstvo go. Kristino Krkovič, z vodjo oddelka za investicije in gospodarstvo go. Anko
Beznik, z vodjo za proračun in finance go. Ano Štaudohar in z višjo svetovalko za kulturo, šport in
protokol go. Nino Sambolec. Vsi so seznanjeni s potrebami glasbene šole. Letos je, zaradi krize, občina
Kočevje za materialne stroške in investicije namenila Glasbeni šoli Kočevje približno 10.000 € manj
denarja kot prejšnja leta. Prav tako pa bomo do konca koledarskega leta prejeli nekaj več kot 10.000 €
manj za izvedbo programa s strani Ministrstva za znanost, šolstvo in šport.
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA
Stavbo smo redno vzdrževali. Globinsko smo očistili vse talne površine in očistili, kjer je bilo potrebno pa
tudi prebelili zidove. Kupili smo koncertno harmoniko Pigini, električni klavir Yamaha, 2 alt saksofona,
violino, klarinet, komplet bobnov za učence, računalniški program za pisanje not Sibelius 7 ter rabljen
računalnik Core 2 za učitelje. Redno dopolnjujemo šolsko knjižnico z aktualnim notnim gradivom.
ZAKLJUČEK
Šolsko leto 2013/2014 je bilo zelo bogato po prireditvah in tekmovanjih. Poglobili smo sodelovanje z
Glasbeno šolo iz Kopra ter Glasbeno Matico iz Trsta. Drugič smo izvedli Zaključni koncert absolventov in
nagrajencev izven zavoda. Z izvajanjem zaključnih koncertov želimo širiti in približati glasbo naših
učencev občanom tudi v drugih krajih občine Kočevje. Uspešno smo izvedli tretji koncert orkestrov in
15
Poročilo o delu Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2013/2014
komornih skupin v centru mesta v Kočevju. In ne nazadnje, naša učenca Tim Jurkovič in Tina Trivunović
sta bila sprejeta na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani ter na Srednjo glasbeno šolo v Kopru.
Ocenjujem, da je Glasbena šola Kočevje v šolskem letu 2013/2014 uspešno in kakovostno izvedla
zastavljen program.
Jože Rajk, prof
ravnatelj Glasbene šole Kočevje
september, 2014
16