Mojster št. 53 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana

Comments

Transcription

Mojster št. 53 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana
Glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Bežigrad
TISKOVINA
• št. 53 • julij 2010
53
Poštnina plačana pri pošti 1102, Ljubljana.
UVODNIK / VSEBINA
Talenti
Da ima Slovenija številne talente – v to ne gre dvomiti. Največ smo jih opazili v zaključni prireditvi serije oddaj na to temo, talente
pa imamo tudi na drugih področjih, npr. na športnem področju (mimo naših nogometašev pač ne moremo), obilica se jih najde
tudi med podjetniki, le med politiki je opaziti manjko (vsaj situacija v gospodarstvu ne kaže, da bi vladajoča garnitura triumfirala z
rezultati)!? Kot smo opazili, talenti tudi vedno ne zmagajo oz. jim ne pritiče mesto, ki bi jim ga – glede na njihov talent – privoščili.
No, tudi v bitki talentov za mesto predsednika OZS našemu kandidatu Alojzu Kovšcu ni uspelo, v razloge se ne bi spuščali, dejstvo
pa je, da v talent v tem primeru ne gre dvomiti. No, kakorkoli, novemu vodstvu OZS želim vse najboljše, da bi delovalo na način,
ki bi bil članom te zbornice v ponos in korist! Nedavno pisanje in razkritja po časopisih, ki so presenetila celo nas na OOZ, temu
nedvomno ne kažejo v prid. Naj se torej izkažejo talenti!
Lepe dopustniške dni vam želim!
 Magdalena Zupanc
VSEBINA
Uvodnik: Talenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
AKTUALNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Novo vodstvo OZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sprememba ZDDPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Novosti v Zakonu o davčnem postopku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ukinitev blagajniškega maksimuma in poslovanje z gotovino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pobot obveznosti - ePOBOT AJPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pomembna obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AKTUALNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Primeri obračuna prispevkov za zasebnike za mesec april 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obveznosti za zasebnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nadomestila za samostojne podjetnike in pravne osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nadomestila za zaposlene v zvezi z delom in regres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obračun plač za delavce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Keramični izdelki
so bili na ogled
na sejmu DUO
v Slovenj Gradcu
IZOBRAŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Računalniški tečaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OBVESTILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Register TRR po novem na AJPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bonitetne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specialistično svetovanje za člane naše zbornice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prispevki poslovodnih oseb – družbenikov zasebnih družb za JUNIJ 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skupinske predstavitve na sejmih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
fotografija:
Goran Lesničar Pučko
oblikovanje:
Bojan Dobravc
SPOZNAJMO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kozmetični salon Natasha, Nataša Godler s. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KULTURA / REKREACIJA / RAZVEDRILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Za naše male mojstre: Na plaži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Razpis za letovanje v Termah Olimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Počitniške kapacitete ostalih OOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Križanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad
Reboljeva ulica 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5349-368, 5340-770, 565-3450; faks: 01/565-34-55
e-pošta: [email protected], [email protected]
[email protected]
www.ooz-ljbezigrad.si
2
Uradne ure: ponedeljek: od 8. do 12. ure
sreda: od 8. do 14. ure
petek: od 8. do 12. ure
Izdala: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad
Pripravila, zbrala in uredila: Magdalena Zupanc
Prelom in tisk: Atelje za tisk, Ines Malgaj s.p.
Naklada: 1.000 izvodov
AKTUALNO
Novo vodstvo OZS
Poslanci skupščine OZS so na skupščini dne
15. 6. 2010 izvolili nove organe upravljanja za
mandatno obdobje 2010 – 2014. Za predsednika Skupščine je bil izvoljen Štefan Pavlinjek, za
predsednika Upravnega odbora pa Štefan Grosar,
ki je imenoval tudi nov, 22-članski Upravni odbor.
Podpredsednika skupščine sta po novem Franc Bu-
kovec in Andrej Klobasa, predsednica Nadzornega
odbora je Pavlina Svetič, predsednik Organizacijsko-kadrovske komisije pa Viktor Barlič. Novemu
vodstvu želimo veliko uspeha pri delu in ob tem
upamo, da mu bo uspelo uresničiti obljubljeni program dela.
Sprememba ZDDPO
V Ur. listu RS, št. 43/10 z dne 31. maja 2010 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2E,
ki uvaja spremembe na področju davčnih olajšav
in glede davčnega odtegljaja za obresti od dolžniških vrednostnih papirjev. Novela ZDDPO-2 je začela veljati naslednji dan po objavi, to je 1. junija
2010, spremembe na področju davčnih olajšav pa se
uporabljajo od 1. januarja 2010. Temu ustrezno bo
prilagojen obrazec za obračun davka od dohodkov
pravnih oseb za obdobje od 1. januarja 2010 dalje,
ki je še v pripravi.
Z novelo se povišuje splošna davčna olajšava za
vlaganja v raziskave in razvoj, ki jo ureja 55. člen
ZDDPO-2, in sicer iz 20 % na 40 % zneska vlaganj
v raziskave in razvoj. Ostali pogoji glede uveljavljanja olajšave se ne spreminjajo, kot tudi ne višina dodatne regijske olajšave, ki v regijah, ki izpolnjujejo
pogoje iz 2. točke prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2, znaša dodatnih 10 % oziroma 20 % zneska
vlaganj v raziskave in razvoj.
Investicijska olajšava ostaja še naprej nespremenjena (30 %).
Z novim 55.b členom ZDDPO-2 je ponovno uvedena splošna olajšava za zaposlovanje. To olajšavo
lahko uveljavlja vsak zavezanec, ki na novo in za
nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali
osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo
vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in v obdobju
zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi. Olajšava se lahko
uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve te osebe
in sicer v višini 45 % plače te osebe, vendar največ
v višini davčne osnove. Uveljavljanje olajšave za
zaposlovanje je dodatno pogojeno s povečanjem
skupnega števila zaposlenih delavcev pri zavezancu
v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega uveljavlja olajšavo.
Olajšava za zaposlovanje po 55.b členu ZDDPO-2
se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov
po 56. členu tega zakona ter z olajšavami za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010-2015 in po Zakonu o ekonomskih conah, kar preprečuje podvajanje olajšave za
posamezno zaposleno osebo.
Z novim 70.a členom je določena posebna ureditev davčnega odtegljaja za obresti od določenih
dolžniških vrednostnih papirjev, tako, da davčnega
odtegljaja ni od plačil od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki
je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če
ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir in če so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem
sistemu trgovanja v državi članici EU ali v državi
članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje in
razvoj. Navedena določba ne velja v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo
odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.
3
AKTUALNO
Novosti v Zakonu o davčnem
postopku
Pojasnilo DURS, št. 007-97/2010, 14. 6. 2010
V Ur. listu RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku – ZDavP-2C, ki uvaja spremembe na področju razkrivanja davčne tajnosti,
zneska, do katerega se davek ne odmeri ter glede
plačevanja dohodnine od dohodkov iz kapitala.
Novela je začela veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu, to je 1. junija 2010, razen določbe
o avtomatskem razkritju davčne tajnosti upravičencu, ki se začne uporabljati 1. januarja 2011.
Razkritje podatkov, ki so
davčna tajnost, upravljavcu
sklada obveznega dodatnega
zavarovanja
ZDavP-2 v 23. členu določa, da sme davčni organ
upravnim in drugim državnim organom, organom
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcem javnih pooblastil razkriti podatke o posameznem
davčnem zavezancu za izvajanje njihovih, z zakonom predpisanih pristojnosti. Praviloma se podatki
razkrivajo na podlagi obrazloženega pisnega zahtevka, izjemoma tudi avtomatsko (četrti odstavek
23. člena). Z novim, petim odstavkom 23. člena se
med upravičence za avtomatsko razkritje podatkov
šteje tudi upravljavca sklada obveznega dodatnega
zavarovanja (Kapitalski sklad). Določba torej omogoča, da bo Kapitalski sklad za potrebe vodenja
evidence zavezancev in evidence zavezancev za plačilo prispevkov, od davčnega organa podatke pridobil avtomatsko, če bo tako določeno z zakonom,
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta
določba se začne uporabljati 1. januarja 2011.
Znesek, do katerega se davek
ne odmeri
V primeru, kadar izplačevalec izplačuje dohodke,
ki se vštevajo v letno davčno osnovo (razen, če gre
za dohodke iz delovnega razmerja, dosežene pri
delodajalcu, pri katerem davčni zavezanec dosega
pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (glavni
delodajalec) in dohodke, dosežene z opravljanjem
dejavnosti), in se davek plačuje z davčnim odteglja-
4
jem, po določbi 282. člena zakona odtegljaja ni potrebno opraviti, če izračunan znesek akontacije ne
presega 20 evrov.
Drug način plačevanja akontacije dohodnine je
na podlagi napovedi zavezanca in odločbe, izdane s strani davčnega organa. V takem primeru je
bilo glede neobračuna akontacije dohodnine doslej
potrebno upoštevati 50. člen tega zakona, po katerem se davek ne odmeri, če davek ne bi presegel 10
evrov. Z novim 284.b členom je odpravljena neenakost v ureditvi med zneskom obračunavanja akontacije dohodnine na podlagi davčnega odtegljaja
in na podlagi odločbe davčnega organa na podlagi
davčne napovedi.
Plačevanje dohodnine
od dohodkov iz kapitala
S spremembo 33. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 43/10) je bilo potrebo spremeniti tudi
osmi odstavek 325. člena Zakona o davčnem postopku, in sicer glede vrst vrednostnih papirjev, od
katerih rezidenti prejemajo obresti in so dosežene
obresti dolžni napovedati sami. Z novim osmim odstavkom je tako določeno, da davčni organ ugotovi
dohodnino na podlagi napovedi zavezanca rezidenta in sicer poleg obresti, ki jih doseže od vrednostnih
papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija
in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, tudi od obresti na dolžniške vrednostne papirje,
ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v
skladu s predpisi v Sloveniji, če: ne vsebujejo opcije
zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma
ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere
dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir,
če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja
banka) in so uvrščeni v trgovanje na organiziranem
trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU ali državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, razen
v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so
izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki
ureja denacionalizacijo. Ustrezno tej spremembi, je
dopolnjen tudi 337. člen Zakona o davčnem postopku, ki ureja avtomatično dajanje podatkov.
AKTUALNO
Ukinitev blagajniškega maksimuma
in poslovanje z gotovino
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS),
ki velja že od 11. 8. 2009 dalje in je v pretežnem
delu nadomestil Zakon o plačilnem prometu, je s
svojo uveljavitvijo razveljavil tudi Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu.
Ta se je sicer, v skladu s tretjim odstavkom 214.
člena ZPlaSS, uporabljal še do vključno 31.10.2009
oziroma do izdaje novega predpisa, vendar ne dlje
kot do 1. januarja 2010. Pričakovati je bilo, da bo
slej ko prej izdan nov predpis za poslovanje z gotovino, vendar so po obravnavi tega področja na
Ministrstvu za finance sklenili, da posebnega novega predpisa na temo blagajniškega poslovanja in
plačevanja z gotovino ne bo.
Zato poslovni subjekti, ki pri svojem delovanju poslujete tudi z gotovino, od 1. januarja 2010 dalje
niste več dolžni dnevno polagati gotovino na transakcijski račun, prav tako ne velja več omejitev o
največji višini zneska, ki se ob zaključku dneva lahko nahaja v blagajni (blagajniški maksimum).
Za marsikoga to zagotovo predstavlja poenostavitev in prihranek stroškov plačilnega prometa, kar
je bil med drugim tudi namen ukinitve omenjenega
pravilnika. Kljub vsemu pa je potrebno pri poslovanju z gotovino upoštevati tudi druge predpise.
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 36. členu
ureja obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na
transakcijske račune. Pravne in druge osebe, samostojni podjetniki in vsi ostali subjekti na trgu morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na
njihove transakcijske račune. Izjemoma se plačila
lahko izvedejo gotovinsko, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca
o teh plačilih. Za pravne osebe in samostojne podjetnike oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
velja omejitev, da plačil za nakupe blaga ali storitev
niso dolžni nakazati na transakcijski račun pravne
osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega zneska 420 EUR.
Za vse subjekte iz 36. člena ZDavP-2 (pravne in
druge osebe, s.p., upravni in drugi državni organi,
..), ki nastopajo kot izplačevalci dohodka, pa veljajo
posebni primeri, v katerih jim ni potrebno nakazati
prejemkov na transakcijski račun fizične osebe, in
sicer:
1.dohodkov iz delovnega razmerja iz 37. člena
Zakona o dohodnini (ZDoh-2);
2.dohodke, ki so v skladu z 20. do 32. členom
ZDoh-2 izvzeti iz obdavčitve z dohodnino (subvencije, starševski dodatki, invalidnine…);
3.dividende in obresti, ki ne presegajo 125 EUR;
4.dividende, obresti in druga plačila v zvezi s
premoženjem, za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve gospodarjenja,
če se izplačujejo na račune skrbniških storitev
oziroma storitev gospodarjenja;
5.prejemke, namenjene pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo opravljeno
fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi
funkcijo člana volilnega odbora na podlagi
predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le
povračilo navedenih stroškov;
6.prejemke iz naslova povračil stroškov prevoza,
nočitev in dnevnic za člane raznih prostovoljnih
in humanitarnih ter drugih združenj in društev,
za udeležence projektov medinstitucionalnega
sodelovanja in za udeležence mednarodnih
posvetov (2., 4. in 5. točka 107. člena ZDoh-2);
7. prejemke od kmetijskih pridelkov, gozdnih
plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter
izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne
presegajo 125 EUR;
8.sredstva, ko se sredstva vlagatelja prenesejo iz
enega vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad
iste družbe za upravljanje;
9.sredstva v primeru neplačila z zastavno pravico
zavarovane terjatve iz naslova investicijskih
kuponov vzajemnega sklada;
10. druge dohodke, če se prejemnik dohodka v
primeru naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, odpove dohodku za namene
pomoči v teh nesrečah, pod pogojem, da so od
dohodka odvedeni vsi davki in je dohodek nakazan na transakcijski račun organizacije, ki ima
status humanitarne organizacije ali transakcijski račun samoupravne lokalne skupnosti.
Omejitev gotovinskega poslovanja je urejena tudi z
Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v 37. členu določa, da osebe,
ki opravljajo dejavnost prodaje blaga v Slovenije, ne
smejo od stranke ali nekoga tretjega sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega znesek 15.000
EUR. V skladu z omenjenim zakonom je dolžna
vsaka organizacija (npr. banka, zavarovalnica, odvetnik, borzno-posredniška hiša, notar, računovodski servis, zastavljalnica, prireditelj iger na srečo,…)
poročati o vsakem subjektu, ki prejme znesek v
gotovini ali na transakcijski račun višji od 15.000
EUR.
5
AKTUALNO
Pobot obveznosti - ePOBOT AJPES
AJPES s pobotanjem medsebojnih obveznosti poslovnim subjektom zagotavlja hiter, varen, preprost,
učinkovit in poceni način poravnave medsebojnih
že dospelih obveznosti. V sistem ePOBOT AJPES,
ki predstavlja uveljavljen način prenehanja obveznosti po splošnih pravilih obligacijskega prava, je danes vključenih že veliko poslovnih subjektov. Le-ti
so v preteklem obdobju povprečno pobotali nekaj
nad 13 odstotkov medsebojnih obveznosti, s katerimi so dejansko sodelovali v pobotu (v letu 2009
pa so v pobotu sodelovali s povprečno mesečno
104 milijoni evrov neporavnanih obveznosti). Delež pobotanih medsebojnih obveznosti je večji, če
v pobotu sodeluje večje število poslovnih subjektov. Praviloma poravna v pobotu vsaj del svojih
obveznosti kar 85 odstotkov sodelujočih poslovnih
subjektov. V ePOBOT-u AJPES lahko sodelujejo:
gospodarske družbe, samostojni podjetniki in proračunski uporabniki. Predmet pobota so dospele
neporavnane obveznosti. AJPES izvaja ePOBOT
s pomočjo posebnih programskih rešitev, ki ugotavljajo verige medsebojnih obveznosti. Vsi podatki,
prijavljeni v pobot, so varovani kot poslovna skrivnost; AJPES teh podatkov ne posreduje nikomur.
Pobot se izvede, če ima udeleženec pobota poleg
dospelih neporavnanih obveznosti tudi dospele neporavnane terjatve do drugih udeležencev pobota,
ki jih ti prijavijo v pobot kot svojo obveznost. Zato
je pomembno, da k pobotu povabite tudi svoje poslovne partnerje. Z uporabo spletne storitve ePO-
BOT lahko vsak trenutek preverite ali vaši poslovni partnerji sodelujejo v pobotu in jim v primeru
nesodelovanja tudi pošljete povabilo k sodelovanju,
ki ga na vašo zahtevo avtomatsko kreira in pošlje
AJPES-ova spletna aplikacija. Zaradi varnosti
uporabe storitve ePOBOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. AJPES izvaja večstransko
pobotanje enkrat mesečno po urniku (v letu 2010:
7. 7., 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11. in 1. 12.), zadnji rok za
oddajo prijave je dan izvedbe pobota do 13. ure. O
izidih pobota ste obveščeni še isti dan s posebnim
dokumentom.
Pogoj za sodelovanje je podpis Pogodbe o izvajanju
večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti
(obrazec pogodbe ter splošni pogoji večstranskega pobotanja in pogoji elektronskega poslovanja
so objavljeni na spletnem portalu www.ajpes.si),
udeleženci pobota prijavljajo obveznosti na pobotni prijavi. Sodelovanje v večstranskem pobotanju
je prostovoljno, vključitev v sam sistem pobota je
brezplačna. Od dejansko pobotanega zneska obveznosti pa udeleženci plačajo provizijo v višini ene
tisočinke (1,00 ‰).
Podrobnejše vsebinske informacije o tem lahko najdete na spletnem portalu AJPES (www.ajpes.si),
na e-naslovu: [email protected] ali na tel. št.: 01/58333-27.
POMEMBNA OBVESTILA

Obveščamo vas, da naša zbornica zaradi letnih dopustov v času od 22. 7. 2010 do
29. 7. 2010 ne bo poslovala. V tem času vam je
strokovna pomoč na voljo na OOZ Lj. Šiška, Pipanova pot 30, Lj. Šentvid, tel. št. 01/512-54-16
ali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, tel.
01/58-30-500.


Naslednja številka glasila Mojstra izide v pričetku
septembra. Nujna obvestila
(podatke o prispevkih ipd.)
prejmete v mesecu avgustu v
pisni obliki.
Od 23. avgusta 2010 dalje bomo
poslovali na novi lokaciji in sicer na naslovu:
Nade Ovčakove ulica 13 v Ljubljani (ulica se
nahaja za okroglo stavbo Rotonda in je vzporedna z obvoznico) – podrobneje o tem v naslednji
številki Mojstra!
6
AKTUALNE INFORMACIJE
I.
PRIMERI OBRAČUNA PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE ZA JUNIJ 2010 (v EUR)
1.483,44
I
II
III
IV
V
VII
minimalna
plača
60 %
PP
90 %
PP
734,15
890,06
1.335,10
1.780,13
2.225,16
2.670,19
VIII
šifra
osnova za obračun
prispevkov
110
zavarovalna osnova
210
prisp. zav. za PIZ
15,50
113,79
137,96
206,94
275,92
344,90
413,88
482,86
551,84
220
prisp. delod. za PIZ
8,85
64,97
78,77
118,16
157,54
196,93
236,31
275,70
315,08
230
prisp. za zav. dobo s povečanjem
240
skupaj prispevki PIZ
178,76
216,73
325,10
433,46
541,83
650,19
758,56
866,92
310
prisp. zav. za primer bolezni
in pošk. izven dela
6,36
46,69
56,61
84,91
113,22
141,52
169,82
198,13
226,43
320
prisp. del. za primer bolezni
in pošk. izven dela
6,56
48,16
58,39
87,58
116,78
145,97
175,16
204,36
233,55
330
prisp. za primer pošk.pri delu
in poklicne bolezni
0,53
3,89
4,72
7,08
9,43
11,79
14,15
16,51
18,87
340
skupaj prispevki ZZ
98,74
119,72
179,57
239,43
299,28
359,13
419,00
478,85
410
prisp. zav. za starševsko varstvo
0,10
0,73
0,89
1,34
1,78
2,23
2,67
3,12
3,56
420
prisp. del. za starševsko varstvo
0,10
0,73
0,89
1,34
1,78
2,23
2,67
3,12
3,56
430
prisp. zav. za zaposlovanje
0,14
1,03
1,25
1,87
2,49
3,12
3,74
4,36
4,98
440
prisp. del. za zaposlovanje
0,06
0,44
0,53
0,80
1,07
1,34
1,60
1,87
2,14
450
skupaj ostali prispevki
2,93
3,56
5,35
7,12
8,92
10,68
12,47
14,24
PRISPEVKI SKUPAJ
280,43
340,01
510,02
680,01
850,03
1.020,00
1.190,03
1.360,01
stopnja
1,2-kratna 1,5-kratna 1,8-kratna 2,1-kratna 2,4-kratna
PP
PP
PP
PP
PP
Osnova za obračun prispevkov je povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec (april 2010),
ki znaša 1.483,44 EUR.
Prispevke za mesec JUNIJ 2010 plačate najkasneje do 15.7.2010 na račun DU LJUBLJANA-MESTO št. 0110 0846 0802 432. Prispevke plačate na treh plačilnih nalogih s sklicem na model 09,
davčno številko-konto (PIZ konto 2021, ZZ konto 2022, ostali konto 2020)
Število ur za mesec junij 2010 = 176.
VI
3.115,22 3.560,26
vrsta prispevka
konto
Prispevki PIZ
2021
Prispevki ZZ
2022
Prispevki za starševsko
2020
varstvo in zaposlovanje
II. OBVEZNOSTI ZA ZASEBNIKE, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST
Vrsta prispevka:
osnova
EUR
KONTO
1. Prispevek za PIZ
pavšalni znesek
30,33
2021
2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje
pavšalni znesek
4,34
2022
Obveznosti skupaj (1+2)
34,67
Pavšalni prispevki so določeni s posebnimi sklepi ZPIZ oz. ZZZS. Pavšalne prispevke plačate zasebniki, ki dejavnost opravljate kot dopolnilno dejavnost in sicer za mesec JUNIJ 2010 naj­kasneje
do 15. 7. 2010 na račun:
Davčni urad Ljubljana - mesto, št.: 0110 0846 0802 432, sklic: 09 davčna številka-konto_(kontrolna
številka) in sicer na dveh plačilnih nalogih, s sklicem na ustrezno številko konta:
vrsta prispevka
konto
Pavšalni prispevek PIZ
2021
Pavšalni prispevek ZZ
2022
7
AKTUALNE INFORMACIJE
I. NADOMESTILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PRAVNE OSEBE
Stroški, ki se priznajo kot davčno priznani odhodek, so določeni z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
odhodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS, št. 140/06, 76/08):
Vrsta nadomestila
znesek
Prehrana med delom (prisotnost najmanj 4 ure)
6,12 € + 0,76 € za vsako dopolnjeno uro po 8. urah prisotnosti, če dela 10 ur in ali več
Kilometrina
0,37 €
Dnevnice za Slovenijo: • cela nad 12 do 24 ur
21,39 €
• polovična nad 8 do 12 ur
10,68 €
• znižana nad 6 do 8 ur
7,45 €
Stroški nočitev
Do višine dejanskih dokumentiranih stroškov
II. NADOMESTILA ZA ZAPOSLENE V ZVEZI Z DELOM IN REGRES
Vrsta izplačila
Za delavce po KP za obrt in podjetništvo
Povračila stroškov po Uredbi o davčni obravnavi
povračil stroškov (UL 76/08)
Prehrana med delom
4 € na dan (če dela 11 ur ali več, sorazmerno višji znesek)
6,12 € na dan + 0,76 € za vsako dopolnjeno uro
po 8. urah prisotnosti, če dela 10 ur ali več
Prevoz na delo in iz dela
najmanj v višini 70 % najcenejšega javnega prevoza
oz. najmanj v višini 0,18 € na km,
če ni možnosti javnega prevoza
do višine cene javnega prevoza oz.
do 0,18 € na km, če ni možnosti javnega prevoza
Regres za letni dopust
v letu 2010 najmanj 735,00 EUR
Prevoz na službenem
potovanju – kilometrina
a) v višini stroškov prevoza z javnimi prevoz. sredstvi
b) z lastnim prevozom v Sloveniji - do višine 0,37 €
a) v višini stroškov prevoza z javnimi prevoz. sredstvi
b) z lastnim prevozom - do višine 0,37 € na km
Dnevnice po Sloveniji
cela (nad 12 do 24 ur)
15,02
21,39
polovična (nad 8 do 12 ur)
7,51
10,68
znižana (nad 6 do 8 ur)
5,26
7,45
III.OBRAČUN PLAČ ZA DELAVCE
1. Lestvica za davek od osebnih prejemkov za leto 2010
Za potrebe obračuna plač je lestvica preračunana na 1/12 letnih zneskov:
če znaša neto davčna osnova v posameznem mesecu
nad
znaša dohodnina
do
627,42
627,42
1.254,83
1.254,83
16 %
1.204,64
+
27 %
nad
627,42
269,79
+
41 %
nad
1.254,83
2. Prispevki:
Vrsta prispevka
Iz bruto plače (prisp. delavca)
Na bruto plače (prisp. delodajalca)
za pokojninsko in inv. zav.
15,50
8,85
za zdravstveno zavarovanje
6,36
6,56
za zaposlovanje
0,14
0,06
za starševsko varstvo
0,10
0,10
za poškodbe pri delu
/
0,53
SKUPAJ
22,10 %
16,10 %
8
AKTUALNE INFORMACIJE
Samostojni podjetniki plačajo prispevke na TRR MF DURS, Izp. Lj. Bežigrad št.: 0110 0846 0802 432, sklic 09 davčna
št.podjetnika-konto_(kontrolna številka):
Prispevki za PIZ (15,50 + 8,85) 24,35 % konto 2031
Prispevki za zdravstvo (15,50 + 8,85+0,53) 13,45 % konto 2032
Dohodnina in drugi prispevki (ak.doh.+0,14+0,10+0,06+0,10) doh.+ 0,40 % konto 2030
3. Primer obračuna najnižje plače in zneska dajatev
Minimalna plača znaša od 1. 3. 2010 dalje 734,15 EUR.
Vrsta dajatev za plačilo za
delavca pri s.p.
ob upoštevanju dodatne
olajšave 510,00
(letni dohodki do 10.200,00)
ob upoštevanju dodatne
olajšave 345,64 (letni dohodki
od 10.200,00 do 11.800,00)
ob upoštevanju splošne
olajšave 258,35
(letni dohodki nad 11.800,00)
Kto 2031 PIZ
178,76
178,76
178,76
Kto 2032 zdravstvo
98,74
98,74
98,74
Kto 2030 doh. + drugi
12,84
39,14
53,11
SKUPAJ dajatve
290,34
316,64
330,61
Neto plača
562,00
535,70
521,73
4. Olajšave pri obračunu plač v letu 2010
Vrsta olajšave
Letni znesek v evrih
Mesečni znesek v evrih
splošna
3.100,17
258,35
dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.200,00 EUR
3.019,83
251,65
dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki
nad 10.200,00 EUR do 11.800,00 EUR
1.047,50
87,29
za prvega vzdrževanega otroka
2.287,48
190,62
za drugega vzdrževanega otroka
2.486,78
207,23
za tretjega vzdrževanega otroka
4.147,58
345,63
za četrtega vzdrževanega otroka
5.808,39
484,03
Za petega vzdrževanega otroka
7.469,19
622,43
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.287,48
190,62
posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
8.288,52
690,71
Na naši zbornici so vam na voljo storitve točke VEM:
• priglasitev samostojnega podjetnika posameznika
• sprememba podatkov v poslovnem registru za samostojnega podjetnika posameznika
• izbris samostojnega podjetnika posameznika (vlogo je potrebno vložiti najmanj 15 dni pred nameravanim prenehanjem!)
• ustanovitev d.o.o., kjer se ustanovni kapital (7.500 EUR) v celoti vplača v denarju
• posredovanje davčnih podatkov DURS ob ustanovitvi podjetja s.p. ali d.o.o.
• prijava samostojnega podjetnika posameznika v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS ob pričetku opravljanja dejavnosti
• prijava delavcev v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS v primeru ustanovitve d.o.o.
• redni izpis podatkov posameznega gospodarskega subjekta iz poslovnega registra Slovenije
9
IZOBRAŽEVANJE
 Računalniški tečaji
PRVI KORAK: prvi stik z računalnikom, kako je sestavljen, osnove operacijskega sistema, uvod v uporabne programe, internet,
e-pošta, pisanje, računanje. Osnovne informacije in odlična podlaga za druge tečaje. Trajanje: 3 dni (12 ur)
DRUGI KORAK: nadgradnja »prvih korakov«, podrobnejše spoznavanje operacijskega sistema in uporabnih programov: Word,
Excel, internet, e-pošta, predstavitev računalnika kot grafičnega orodja. Pravi tečaj za tiste, ki že »nekaj malega« znate. Trajanje:
3 dni (12 ur)
PIŠEMO KOT MOJSTRI: že delate s programom Word, radi bi izkoristili vse možnosti, delali hitreje, boljše in lepše (kazala,
oštevilčeni naslovi, nalepke in kuverte, simboli, vrstične oznake in še veliko več). Trajanje: 3 dni (12 ur)
DIGITALNA FOTOGRAFIJA: stopite v svet digitalne fotografije in se hkrati naučite veliko o sami tehniki fotografiranja ter
obdelavi fotografij in slik s Photoshopom. Pojmi, kot so ločljivost, pomnilniške kartice in globinska ostrina bodo nekaj povsem
vsakdanjega. Trajanje: 3 dni (12 ur).
OBLIKUJEMO prospekte, plakate, brošure, cenike: prospekti, brošure, plakati, obdelava fotografij in slik, morda kakšen logotip – če se ali pa se šele nameravate ukvarjati s takimi ali podobnimi stvarmi, bo program Corel Draw ravno pravšnji za vas.
Sprostite svojo kreativnost. Trajanje: 3 dni (12 ur)
Načrtujemo ACAD: ACAD je še vedno program, ki postavlja merila na področju tehničnega risanja, konstruiranja in modeliranja. Program ni enostaven, vendar se z zmogljivostjo oddolži za vložen trud. Začetni in nadaljevalni tečaj. Trajanje: 5 dni
(20 ur) oz. 10 dni (40 ur).
E-DAVKI: vse kar morate vedeti, če hočete pošiljati obrazce v elektronski obliki. Digitalno potrdilo, obrazci DDV-O, REK-1,
REK-1a, REK-1b, REK-2. ODO-1 itd. Trajanje: 1 dan (4 ure)
Posamezni računalniški tečaji bodo organizirani, če zanje prejmemo najmanj 4 prijave. Računalniški tečaji bodo potekali na
naši zbornici (na prenosnih računalnikih), izjemoma pa lahko tudi na drugi lokaciji. Cena 3-dnevnega oz. 12-urnega tečaja
znaša 60 EUR z vključenim DDV, cena 1-dnevnega oz. 4-urnega tečaja znaša z DDV 24 EUR, cena 5-dnevnega oz. 20-urnega
tečaja pa znaša 100 EUR z DDV. Pogoj za udeležbo na tečaju je plačana članarina zbornici.
fax: 01/565 34 55
P R I JAV N I C A Z A S E M I N A R J E I N T E Č A J E
Ime in priimek udeleženca: Firma:
Naslov:
Telefon, faks, e-naslov:
Davčna št. Zavezanec za DDV:
 DA
 NE
Status udeleženca:
 s. p.  lastnik ali zastopnik družbe
 zaposlen v firmi
Št. kartice obrtnik:
Prijavljam se za naslednji tečaj, seminar (Označi želeno!):
 Računalniški tečaj:
želeni termin (obkroži ustrezno): a) dopoldne
Po d p i s :
10
b) popoldne ali zvečer (vpiši uro)
✁
OBVESTILA
Register TRR po novem
na AJPES
Od 1. julija 2010 je register transakcijskih računov pravnih oseb in
samostojnih podjetnikov dostopen na spletni strani www.ajpes.
si (doslej je register vodila Banka Slovenije). Vpogled v podatke je
brezplačen, dostop je možen z uporabniškim imenom in geslom
(registracija je brezplačna).
Bonitetne informacije
Članom naše zbornice nudimo bonitetne informacije o poslovnih
partnerjih. Pokličite nas ali nam svoje želje posredujte po elektronski pošti.
Specialistično svetovanje
za člane naše zbornice
Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje z različnih
področij:
1)specialistično davčno in računovodsko svetovanje (prenos dejavnosti, davek na dodano vrednost in drugo), ki ga izvajata
davčni svetovalki Milica Gostiša in Dunja Verbajs poteka na
naši zbornici na podlagi vaše predhodne prijave po telefonu,
termin se določi sproti.
2)specialistično svetovanje s področja delovne in pokojninske
zakonodaje izvaja g. Edvard Longer, dipl.univ.iur., na sedežu
družbe C & I Longer in družbenik, k.d. na Štihovi 25 v Ljubljani. Zainteresirani pokličite za napotnico, na podlagi katere
boste lahko koristili svetovanje.
3)Specialistično svetovanje z naslednjih področij: delovno pravo,
gospodarsko pravo, obligacijsko pravo, informacijsko pravo,
izterjava/izvršba dolžnikov, davčno pravo, izvajajo svetovalci
družbe JK Skupina, pravno in davčno svetovanje, d.o.o.,
na sedežu družbe v Stegnah 27 v Ljubljani. Zainteresirani
pokličite na napotnico, na podlagi katere boste lahko koristili
svetovanje.
V vsakem primeru nas predhodno pokličite ali nas na drug način
kratko seznanite s problemom, morda vam ustrezno rešitev najdemo na zbornici, sicer vas usmerimo k ustreznemu zunanjemu
specialistu. Člani sicer lahko koristijo brezplačno specialistično
svetovanje do ene ure in sicer največkrat 2 x letno.
Na naši zbornici vam nudimo splošno svetovanje z različnih področij, na področju delovno-pravne zakonodaje vam pomagamo
pri sestavi pogodbe o zaposlitvi, pripravi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ipd.
Prispevki poslovodnih oseb –
družbenikov zasebnih družb
za JUNIJ 2010
Najnižja neto pokojninska osnova
544,61
Količnik za preračun
neto osnove v bruto osnovo
1,54631
Najnižja bruto
pokojninska osnova
842,14
Vrsta prispevka
stopnja
Znesek v EUR
Prispevki za PIZ skupaj
24,35
205,06
Prispevki za ZZ skupaj
13,45
113,26
Drugi prispevki skupaj
0,40
3,37
skupaj
38,20
321,69
Skupinske predstavitve
na sejmih
1. ZEPS 2010; 5. – 10. 10. 2010
OZS v sodelovanju z JAPTI vabi na skupinski sejemski nastop na
17. sejmu ZEPS 2010, ki bo od 5. do 10. oktobra v Zenici. Sejem
ZEPS je največji poslovno sejemski dogodek v Bosni in Hercegovini in je namenjen predstavitvi dejavnosti s področja: kovinske
industrije, strojegradnje, gradbeništva, rudarstva, lesne industrije,
informatike, farmacije, medicinske opreme, grafične in tiskarske
industrije, tekstila, usnja, obutve, športa in rekreacije.
2. TEHNOMA 2010; 19. – 23. 10. 2010
OZS v sodelovanju z JAPTI vabi na skupinski sejemski nastop na
Mednarodnem sejmu TEHNOMA 2010, ki bo od 19. do 23. oktobra v Skopju. Sejem TEHNOMA je največji poslovno sejemski
dogodek v Bosni in Hercegovini in je namenjen predstavitvi dejavnosti s področja: gradbeništva, metalurgije, elektroenergetike,
elektronike, razsvetljave, telekomunikacij, opreme za ogrevanje in
hlajenje, klimatizacije, procesne tehnike, računalništva, logistike
in transporta, inovacij in novih tehnologij.
V okviru skupinske predstavitve na obeh sejmih je mogoče najeti
lasten opremljeni razstavni prostor velikosti najmanj 12 m2 ali pa
zgolj 1 m2, 2 m2 ali 3 m2 neto razstavnega prostora za predstavitev izdelkov na podu, podestu ali v vitrinah. V slednjem primeru
bo razstavni prostor opremljen z ustreznim številom miz za poslovne razgovore in informativnimi pulti. Izpolnjeno prijavnico
(na voljo so na OOZ ali OZS) pošljite najkasneje do 9. julija 2010
na OZS. Podrobnejše informacije so na voljo na tel. št. 01 583 05
86, Edina Zejnić, [email protected] ali 01 583 05 57, Gregor
Primc, [email protected]
11
Vo po
de lo
n V
ja ič
tr ni
r st
za ro
1. šk
le i
to
VAŠA STRAN
Poslovna srečanja, sejmi
Banka VolksBank d.d.
kratkoročni in dolgoročni krediti
– Banka VolksBank kot partner
pomaga sloVenskim mikro podjetjem
aktualna ponudBa je namenjena mikro podjetjem, ki želijo sVoj posel
osVežiti in zagotoViti rast V prihodnje, za uspeh na domačem ali za Vstope
na tuje trge. konkurenčni pogoji so nadgrajeni z indiVidualno in oseBno
oBraVnaVo naših Bančnih sVetoValceV.
Ste mali podjetnik, ki išče
sredstva za rast svojega poslovanja? Ste do sedaj naleteli na
nerazumevanje vašega poslovnega izziva in neoseben pristop
bančnih svetovalcev? Ste želeli
do dolgoročnih sredstev, pa vam
to ni bilo omogočeno? Če ste
vsaj na eno vprašanje odgovorili
z DA, imamo v Volksbank d.d.
rešitev za vas.
V banki Volksbank smo se odločili, da z izjemno konkurenčno
ponudbo priskočimo na pomoč
mikro podjetjem. Zajetno
vsoto denarja smo rezervirali za
spodbujanje vašega poslovanja,
ki ga bomo v obliki kratkoročnih in predvsem dolgoročnih
kreditov pod zelo ugodnimi
pogoji razdelili do konca leta
2010.
Zakaj ravno mikro podjetja?
Volksbank d.d. je že od vstopa
na slovenski trg partner mikro
080 22 65
in malih podjetij in z odločitvijo o dodatni pomoči slovenskim
mikro podjetjem svojo pozicijo
še utrjujemo. Mikro podjetja
predstavljajo enega ključnih
elementov našega gospodarstva.
Za izboljšanje splošnega stanja
v državi, Slovenija potrebuje
osvežitev nekdaj dobrih poslov,
predvsem pa rast in preboj
mikro podjetij. V banki verjamemo v visok potencial mikro
podjetij - tako na domačem, kot
tudi na tujih trgih.
Dolgoročno kreditiranje je tisto,
ki omogoča tako osvežitev posla
kot tudi rast v prihodnje, prav
zato mikro podjetjem v okviru
te ponudbe ponujamo predvsem dolgoročne kredite z ročnostjo tudi do 15 let. Aktualna
ponudba ni osredotočena na
posamezne gospodarske panoge,
ampak velja za vsa področja in
vse gospodarske panoge, od
visoko tehnoloških do turizma
www.VolksBank.si
12
in storitev. Prav tako aktualna
ponudba ni omejena samo na
komitente naše banke, ampak
je na voljo vsem slovenskim
mikro podjetjem, pri čemer je
pogoj ta, da letni prihodki podjetij ne presegajo višine 700.000
EUR, višina vseh kreditov iz
dejavnosti pri vseh bankah pa
ne presega 300.000 EUR.
Poleg izjemnih pogojev kreditiranja se bomo strokovnjaki
Volksbank d.d. potrudili tudi za
povsem individualno in osebno obravnavo vsake stranke in
skupaj z vami preverjali različne
možnosti za dosego zastavljenega cilja. Zavedamo se namreč,
da je segment mikro podjetij
zelo dinamičen in je fleksibilnost tista ključna vrlina, ki jo
moramo imeti, če želimo biti
dober partner našim strankam.
Zainteresirane stranke bomo
zato po potrebi obiskali tudi
na vašem naslovu, predvsem
pa bomo skupaj z vami poiskali
najbolj ustrezno rešitev za in
ponudbo prilagodili vašemu
konkretnemu poslovnemu
izzivu. Svetovalci banke bomo
tako na voljo za pregled možnosti nadaljnjega poslovanja in
brezplačno osebno svetovanje
vsem strankam, ki se boste oglasile pri nas kot lastniki oziroma
vodstvo podjetja ali tudi kot
posamezniki.
Na spletni strani www.
karticaobrtnik.si boste našli
prijavnico, v katero vpišite ime
vašega podjetja, ID za DDV,
kontaktni telefon oz. e-mail
naslov ter informacijo o tem,
kakšen kredit potrebujete (za
osnovna ali obratna sredstva),
mi pa vam bomo na podlagi teh
podatkov posredovali ponudbo oz. se z vami dogovorili za
osebni sestanek.
SPOZNAJMO SE
Kozmetični salon NATASHA, Nataša Godler s. p.
V času dopustov in poletnih počitnic so običajno časopisi in revije
polni nasvetov o negi kože, o porjavelosti in podobnih temah. Zato je
tokratna gostja naše rubrike s svojo
dejavnostjo nadvse hvaležna tema
za ta čas; vsekakor boste v nadaljevanju izvedeli tudi kakšen uporaben
nasvet za pravilno nego vaše kože.
Kot običajno, pa v začetku namenimo najprej nekaj besed osebni predstavitvi naše članice - obrtnice in
podjetnice Nataše Godler. Lasten
kozmetični salon Nataši predstavlja uresničitev njenih želja in sanj,
ki jih je gojila še kot čisto majhno
dekletce. Z željo pridobiti čim več
znanja s tega področja je pridobila
kar dva poklica: kozmetični tehnik
in farmacevtski tehnik. Po nekaj
letih delovnih izkušenj v kozmetičnem salonu je prišla do spoznanja,
da bi sama to dejavnost opravljala
drugače, s širšim spektrom storitev,
z drugačnim pristopom in v lepšem
ambientu. Leta 2000 je v soseski
Bežigrajski dvor najela poslovni
prostor in v njem odprla kozmetični salon. V salon so pričele zahajati vedno nove in nove stranke, Nataša pa
še ni bila povsem zadovoljna – želela si je
nov in večji salon, ki bi dopuščal večji obseg storitev in s svojim ambientom pričaral
sproščujoče vzdušje, ki mora biti prisotno
v kozmetičnem salonu. Primeren prostor
za nakup je našla leta 2006 povsem blizu,
na Peričevi 17. Pri obnovi in urejanju prostora je sodelovalo veliko strokovnjakov,
od arhitekta, oblikovalca, fotografa, temu
primeren je tudi rezultat. Kozmetični salon
z oznako NG natashaSPAce je bil odprt julija 2007 in je izjemno lep, oblikovno dovršen in kot so zapisali na svoji spletni strani, predstavlja »razvajajoče zatočišče sredi
urbanega vrveža«. V njem doživite preplet
eksotičnega in urbanega, vrhunskih tehnologij in toplega človeškega stika. Je več kot
le kozmetični salon, zato ga Nataša poimenuje »Domovanje sprostilnih in lepotnih
ritualov NatashaSPAce. V pritličnem delu
salona je prostor za manikuro in pedikuro
ter sprejemnica za stranke (tu vas pričaka
simpatičen Natašin kuža pasme čivava po
imenu Diego, ki je ljubljenec vseh strank),
v podzemnem delu salona pa je sedem
lično urejenih prostorov, od katerih vsak
Nataša Godler
kože HYDRECLAT, fotopomlajevanje, trajno odstranjevanje kapilar
in pigmentov, diamantno peeling.
Za nego rok uporabljajo nailSPA
aromaterapijo, hranilno lifting
nego rok, fotopomlajevanje in obnavljanje kože rok ter odstranjevanje pigmentnih madežev s pomočjo
inovativne ELOS tehnologije ter
podaljševanje nohtov s postopkom
ALESSANDRO (vrhunski tehnološki postopek, ki s pomočjo prožnih
in učinkovitih gelov daje nohtom
popolnoma zdrav in naraven videz)
ali s FLEXI GEL-om, ki omogoča,
da je noht veliko tanjši, prožnejši
ter naravnega in zdravega izgleda.
Nataša se lahko pohvali, da je letos
marca kot prva v Sloveniji v svojem
salonu že imela najnovejši vrhunski
tehnološki aparat za nego, imenovan LPG CELLU M6 ENDERMOLAB, ki ga promovira celo svetovna
asociacija plastičnih kirurgov. Aparat ima FDA certifikat in omogoča
vrhunske rezultate in ugodje pri
oblikovanju telesa, odpravi maščobnih oblog in celulita, učvrstitvi kože
telesa, liftingu obraza, odpravljanju
podbradka, izboljšanju teksture
kože in podobno. Postopek z LPG endermologijo je primeren tudi za poporodne in
postoperativne postopke. Za nego telesa
poleg LPG aparata uporabljajo tudi tehniko Velasmooth, SLIM UP, WILLY, limfno
drenažo, kavitacijo in masažo telesa (klasično masažo, mediteransko ali orientalsko
masažo, masažo z vročimi vulkanskimi kamni, z zeliščnimi snopki, s hladno stiskanimi olji ali z organsko pridelanimi masli).
nosi posebno ime in s tem nakazuje vrsto
kozmetične storitve, ki se v njem opravlja
(npr. oblak nepozabnosti, božajoča pripoved, obljubljene poti …). Nataša pove, da
je povsem načrtno iskala takšne prostore,
v katerih ni dnevne svetlobe in hrupa s ceste, ker le-ta običajno stranke spominja na
vsakodnevne obveznosti. Umetna svetloba
različnih barv, prijetna glasba in dišave pa
nasprotno takoj pričarajo drugačno vzdušje in pospešujejo sproščanje, ki ga je stranka deležna v kozmetičnem salonu.
Verjamem, da večina med vami ne razume
pomena vseh teh strokovnih izrazov, zato
Nataša s svojo ekipo treh zaposlenih koz- bo najbolje, če vzamete pot pod noge in se
metičark in študentko nudi v svojem sa- v Kozmetičnem salonu Natasha prepustite
lonu vse storitve s področja nege obraza izkušenim rokam in preizkusite najnovejin telesa, razen solarija (tega odsvetuje še tehnološke metode na področju nege
zaradi škodljivih vplivov) in savne, za ka- telesa. Te so v salonu stalno prisotne, saj
tero se ni našlo dovolj prostora. Pri tem Nataša budno spremlja in uvaja najnovejše
uporabljajo samo vrhunsko profesionalno tehnologije. Ker obljuba dela dolg, za konegovalno kozmetiko (npr. Comfort Zone, nec še njen strokovni nasvet za poletne dni:
RVB, Alessandro, Matis,…), ki jo predho- nikar ne sončite obraza, ker boste izgledali
dno same preizkusijo. Če se podrobneje starejši kot ste v resnici in raje dobro poskrzaustavimo pri posameznih vrstah stori- bite za primerno vlaženje kože!
tev, povejmo, da izvajajo vse postopke za Nataši čestitamo za njene poslovne dosežnego obraza, kot so: klasična nega obraza, ke in ji želimo, da ji nikoli ne zmanjka nonekirurški lifting ORO, globinsko vlaženje vih izzivov; zagotovo jim bo kos!
13
KULTURA / REKREACIJA / RAZVEDRILO
Za naše male mojstre
Na plaži
Očka, mamica in brat
v pesek skrili so zaklad,
nisem dolgo ga iskal,
škatlico sem izkopal,
v njej je tovornjakec bil,
cesto mu bom naredil,
očka, mamica in brat,
gremo vsi se z njim igrat,
Razpis za letovanje v Termah Olimia
Od 1. septembra 2010 dalje zbiramo prijave za letovanje v našem apartmaju v Aparthotelu Rosa v Termah Olimia za obdobje od 9. oktobra 2010 do 2. aprila 2011. V apartmaju lahko letujejo štiri osebe, najem je možen od sobote do sobote, cena tedenskega
najema znaša v letošnjem letu 260,40 evrov (z DDV), v ceni so vključene tudi karte za
kopanje v bazenih Termalija za 4 osebe. V letu 2011 se cena lahko spremeni, odvisno
od cenika, ki ga bo sprejela skupščina. Prijave zbiramo po telefonu št. 01/5349-368, faksu št. 01/565-34-55, po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po
pošti. Prijave za naslednje termine:
• 23. 10. – 30. 10. 2010 (jesenske šolske počitnice)
• 25. 12. 2009 do 1. 1. 2011 (novoletne počitnice)
• 19. 2. do 26. 2. 2011 (zimske šolske počitnice)
zbiramo samo v pisni obliki in sicer najkasneje do 15. 10. 2010. V navedenih terminih
imajo prednost člani s šolooobveznimi otroki, zato v prijavi to napišite. Pogoj za najem
apartmaja je tudi plačana članarina. Člani lahko koristijo apartma 1 x letno. Prijava je
potrjena z vplačilom rezervacije v višini 20,00 evrov, ki se vplača na zbornici.
spremenimo celo plažo
v tovornjačkovo garažo!
David Bedrač
Počitniške kapacitete ostalih OOZ
Na voljo so vam tudi počitniške kapacitete drugih OOZ, če so proste.
OOZ Jesenice ima za člane na voljo počitniške kapacitete v Termah Čatež in sicer brunarico, v kateri lahko letuje največ 6 oseb.
Cena najema znaša 56,40 EUR na dan oz. celotedenski najem znaša 394,80 EUR z DDV + 40,00 EUR za končno čiščenje. Čiščenje
se zaračunava ne glede na število dni letovanja. V ceni so vštete tudi karte za kopanje za maksimalno 5 oseb. Hišica obsega bivalni
prostor (kuhinjo z jedilnico, kopalnico) ter mansardo (spalnica s 4 posteljami), nahaja pa se v neposredni bližini bazenov. Tedenski
najem je možen od nedelje do nedelje, sicer pa je možen najem tudi za krajši čas. Informacije in rezervacije: [email protected],
[email protected] ali po tel. št. 04/58-33-450.
OOZ Tržič ima na voljo apartma v Termah Olimia. Cena najema apartmaja v mesecu novembru znaša na dan 40 EUR, v ceno so
vključene štiri karte za kopanje. Informacije: Anka Veternik, tel. 04/592-33-40; [email protected]
OOZ Lj. Šiška ima na voljo naslednje počitniške kapacitete:
1) Kranjska gora - stanovanje z dvema balkonoma (8 ležišč): cena v poletni in zimski sezoni (julij, avgust, december, januar, februar,
marec, velikonočni in prvomajski prazniki) znaša 44,50 EUR / nočitev, izven sezone pa 27,50 EUR/nočitev.
2)Ankaran – apartma z balkonom (4 ležišča): cena za termine: julij, avgust, božič, novo leto, velikonočni in prvomajski prazniki znaša
28,50 EUR/nočitev, ostali termini 20 EUR / nočitev.
3)Dolenjske toplice – apartma z balkonom (4 ležišča): cena skozi celo leto znaša 34,70 EUR / nočitev.
Informacije in rezervacije na tel. št. 01/512-54-16.
OOZ Brežice ima na voljo stanovanje v Zrečah, v neposredni bližini Term Zreče. Stanovanje je veliko 70 m2, v njem lahko prenoči
maksimalno 8 oseb. V letni sezoni znaša cena najema stanovanja 40,00 EUR, v zimski sezoni pa 45,00 EUR na dan (ne glede na število
oseb). Informacije in rezervacije na tel. št.: 07/ 499 22 70.
Rekreacija
Rekreacija v poletnih mesecih ni organizirana, ponovno se prične jeseni, o čemer vas bomo obvestili v prihodnji številki Mojstra.
14
RAZVEDRILO
Pravilno geslo iz nagradne križanke v Mojstru št. 52 se
glasi: SLIKOPLESKAR. Prejeli smo sedem pravilnih
rešitev. Izžrebana nagrajenka je Nevenka Pungerčar,
Geslo iz tokratne nagradne križanke nam pošljite do 20.7.2010 (rešitve lahko pošljete tudi
na e-naslov: [email protected]). Izžrebani nagrajenec/ka prejme nagrado, ki
jo podarja KOZMETIČNI SALON NATASHA, Nataša Godler s.p., Peričeva 17, Ljubljana in sicer masažo obraza. Vabljeni k sodelovanju!
Ptujska 26, Ljubljana, ki prejme nagrado – vedro barve za
beljenje JUPOL, ki jo podarja DIPEX d.o.o., Ulica aktivistov 13A, Ljubljana. Nagrajenki iskrene čestitke!
15
15
Vsako leto 12 številk revije Podjetnik
in velik arhiv podjetniškega znanja ter informacij na
www.podjetnik.si

Similar documents