Obveznosti do virov sredstev

Comments

Transcription

Obveznosti do virov sredstev
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
Obveznosti
do virov
sredstev
•
•
•
•
•
Vsebina
Kapital
Obveznosti iz naslova dolgov
Struktura virov sredstev
Amortizacijski načrt posojila
Popis ali inventura
1
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
3. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
3.1. Rešite.
Sredstva = 10.000 d.e.
sredstva = lastni prispevek + posojilo
Prihrankov = 3.000 d.e.
posojilo = 10.000 – 3.000 – 3.000
Stroji =
3.000 d.e.
posojilo = 4.000 d.e.
Posojilo =
Delež lastnih sredstev = 4.000/10.000 = 40%
3.2. Sami dokončajte izpis pravila.
obveznosti do virov sredstev
Miselni vzorec: Kapital. Obveznosti iz naslova dolgov
3.3. Določanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Vrsta sredstev in
obveznosti
Sredstva
DrS
KrS
Znesek
80,00
20.000,00
30.000,00
9,00
50,00
30,00
100,00
10.000,00
50,00
Skupaj
Skupaj
Struktura
Obveznost do virov sredstev
Kapital
Dol. obv.
Kr. obv.
80,00
20,000,00
30.000,00
9,00
50,00
30,00
100,00
10.000,00
50,00
50.030,00
239,00
50.269,00
89,99
10,01
40.219,00
80,01
Dopolnite besedilo.
50.030,00, 239,00, je enaka,10.050,00, 40.219,00
d.o.o.
proizvodno
dolgoročnih, kapitalno
3.4. Odgovorite na vprašanja.

Vrednost obveznosti do virov sredstev je enaka vrednosti sredstev.

Pojavne oblike kapitala so:
- delniški kapital
2
10.000,00
50.269,00
19,89
50,00
0,10
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
- kapitalski deleži
- kapitalska vloga

Dobljeno posojilo je obveznost, dano posojilo je sredstvo.

Če so prejete menice - so sredstvo, izdane menice pa so obveznost.

Od obračuna plač, do izplačila plač nastopajo obveznosti do delavcev.
3.5. Izračun kapitala in financiranje sredstev.
DrS 1.000,00
KrS 1.200,00
A=P
DrS + KrS = Ka + Obv.
Ka = 1.000,00 + 1.200,00 – 700,00
Ka = 1.500,00 EUR
Delež Ka = 1.500,00/2.200,00 = 68%
Delež obv. =
700,00/2.200,00 = 32%
3.6. Analiza obveznosti do virov sredstev.
Obveznosti do
virov sredstev
Delitev po lastnini
vrsta obveznosti
SKUPAJ
vrednost
30.000,00
3.000,00
33.000,00
Delitev po ročnosti odplačila
vrsta obveznosti
vrednost
31.500,00
1.500,00
SKUPAJ
33.000,00
V spodnji tabeli izračunajte še ustrezne deleže.
Obveznosti do
virov sredstev
Delitev po lastnini
vrsta obveznosti
Delitev po ročnosti odplačila
vrsta obveznosti
delež
delež
90,91
9,09
100,00
SKUPAJ
SKUPAJ
Dopolnite besedilo z upoštevanjem podatkov v nalogi ali obkrožite pravilni odgovor.
33.000,00, je enaka 33.000,00
90,91%, 9,09 %, sta enaka
95,45%, 4,55%, enaka/
Dokončajte enačbo:
obveznosti iz naslova dolgov
dolgoročne obveznosti
3
35,45
4,55
100,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
3.7. Izračun kapitala in določanje dejavnosti podjetja.
 Primer:
Sredstva – obv. do virov sredstev
Vrsta
S, Dr
S, Dr
O, KrO
S, Kr
S, Dr
S, Dr
O, KrO
S, Kr
O, DrO
Skupaj
Sredstvo
2.000,00
90,00
Obveznost
60,00
90,00
40,000,00
8.000,00
90,00
40,00
50.220,00
300,00
49.770,00
50.220,00
proizvodno podjetje
 Primer:
Sredstva – obv. do virov sredstev
Vrsta
S,Dr
S,Dr
O,KrO
S,Kr
O,KrO
O,KrO
S,Kr
O,KrO
S,Kr
Skupaj
Sredstvo
500,00
800,00
Obveznost
70,00
60,00
900,00
8,00
90,00
50,00
80,00
1.530,00
502,00
1.530,00
trgovsko podjetje_.
3.8. Obkrožite pravilni odgovor.
1c,2b,3b,c, 4a,b,c, 5c
3.9 Poiščite ustrezne dvojice.
A2,B3,C4,D1
3.10. Dokončajte enačbe.
razdolžnica
obresti
obresti/dolg
3.11. Amortizacijski načrt.
Podjetje si za financiranje proizvodnje pri banki izposodi 32.000,00 EUR posojila za dobo 4 let po 5 %
obrestni meri.
4
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič

Leto
0
1
2
3
4
Ostanek dolga
32.000,00
32.000,00
24.000,00
16.000,00
8.000,00
Razdolžnina
Obresti
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
Skupaj
1.600,00
1.200,00
800,00
400,00
4.000,00
Anuiteta
9.600,00
9.200,00
8.800,00
8.400,00
36.000,00
Dopolnite besedilo.
16.000,00, 24.000,00, 1, 1, 8.400,00, 400,00

Leto
0
1
2
3
4
Ostanek dolga
32.000,00
32.000,00
24.575,62
16.779,02
8.591,59
Razdolžnina
Obresti
7.424,38
7.796,60
8.167,43
8.591,59
1600,00
1228,78
838,95
434,79
Skupaj
Anuiteta
9.024,38
9.024,38
9.024,38
9.024,38
36.103,52
z enakimi anujtetami. 8.551,58+428,58=9.021,17
3.13. Odgovorite na vprašanja.

Popišejo se vsa sredstva in obveznosti in naslova dolgov.

Po zakonu obvezno enkrat letno. Drugače se popis izvaja po potrebi.
3.14. Obkrožite pravilni odgovor.
obveznosti do virov sredstev
obveznosti iz naslova dolgov.
kratkoročnih
5