GOBARSKI INFORMATOR

Comments

Transcription

GOBARSKI INFORMATOR
Gobarsko društvo “Bisernica” Celje
Ulica bratov Vošnjakov 01, 3000 Celje
http://www.drustvo-bisernica.si/
E-naslov: [email protected]
2011
2011
GOBARSKI INFORMATOR
Program dela društva za leto 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izdaja gobarskega Informatorja
Izobraževanje članov društva
Izdelava gobarskih učnih poti
Nakup strokovne literature
Obveščanje javnosti o dejavnosti društva
Organizacija gobarskih ekskurzij za člane društva
Organizacija gobarskih razstav
Organizacija predavanj o gobah za člane društva in
širše prebivalstvo
Popisi in kartiranje determiniranih gliv na razstavah in ekskurzijah ter vnos v BI
Pridobivanje novih članov
Pridobivanje sponzorjev
Sodelovanje s šolami
Sodelovanje s sorodnimi društvi
Sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije (MZS)
Zaščita travniških površin z bogato mikofloro
1
Ekskurzije 2011
Za leto 2011 je planiranih 7 strokovnih ekskurzij:
16. april [tretja (3.) sobota]
Kmečki turizem Kunej, Dobrotin. Zbirališče ob 8 uri. Organizator
Upravni odbor.
21. maj [tretja (3.) sobota]
Turistična kmetija Cokan, Studence 9 (ribogojnica). Zbirališče ob 8
uri. Organizator Upravni odbor.
18. junij [tretja (3.) sobota]
Turistična kmetija Slapšak, Padež. Zbirališče ob 8 uri. Organizator
Jože Krajnc.
16. julij [tretja (3.) sobota]
Turistična kmetija Lešnik, Hramše. Zbirališče ob 8 uri v Hramšah.
Organizator Upravni odbor.
20. avgust [tretja (3.) sobota]
Gorenje, Rogla. Srečanje z MD »Kostanjevka« Zreče. Zbirališče ob 8
uri. Organizator Upravni odbor.
10. september [druga (2.) sobota]
Celjska koča, v sklopu prireditve »Gobarski vikend«. Zbirališče ob
8 uri. Organizatorja Amadeo Dolenc in Ana Ivanovič.
01. oktober [prva (1.) sobota]
Kmečki turizem Slemenšek, Bovše. Zbirališče ob 8 uri. Organizator
Upravni odbor.
………………………………………………………………………………………
Prosim, da na ekskurzije prihajate točno in da ste pravilno
gobarsko opremljeni: s košaro, nožem, palico, primernimi
oblačili ...
Ne pozabite s seboj prinesti tudi polne košare
dobre volje!
2
Razstave 2011
09. do 11. september
-
Razstava gob na Celjski koči
23. do 24. september
-
Razstava gob v atriju Planeta Tuš
O organizaciji in poteku posamezne razstave se bomo dogovorili na ekskurzijah pred akcijami!
Članarina 2011
Članarina za leto 2011 znaša 15 €.
Novi člani plačajo še 5 € za vpisnino in člansko izkaznico,
skupaj 20 €.
Prosimo vse člane, da članarino poravnate najkasneje do konca junija, da bomo lahko nemoteno realizirali naš program.
Kdor članarine ne bo poravnal do junija 2012, ga
bomo, po Pravilih društva, izbrisali iz evidence
članstva!
Zanimivosti
GOBA NA GOBI ALI ČUDOVITA IGRA NARAVE
Narava je res nekaj izjemnega in neponovljivega. Poleg tega, da nam
daje hrano, nas razveseljuje tudi z različnimi čudeži in zanimivostmi.
Eden teh čudežev je prav gotovo tudi rast gobe na gobi. To sploh ni tako
redek pojav, saj poznamo kar nekaj primerov takšnega zajedanja oz.
parazitskih vrst gob. Seveda so te kombinacije gobe na gobi zelo zanimive, tudi zato, ker je ena od vrst pogosto strupena ali neužitna, druga pa
celo zelo užitna. Najznačilnejši primer takšnega »zajedanja« je parazitska polstenka , ki je užitna goba, zajeda pa navadno trdokožnico, ki je
neužitna goba.
Xerocomus paraziticus
(parazitska polstenka)
na
Scleroderma citrinum
(navadna trdokožnica)
3
Bisernica
Kontaktne osebe v društvu:
Predsednica GD Bisernica:
Ana Ivanovič, Gubčeva 10, 3000 Celje;
tel.: 041/265 656; 03/490 05 40
e-mail: [email protected]
Član Upravnega odbora GD Bisernica:
Amadeo Dolenc, Škapinova 3, 3000 Celje;
tel.: 041/265 629
e-mail: [email protected]
Tajnica GD Bisernica:
Marija Portič, Proseniško 3 B, 3220 Štore;
tel.: 031/562 175
e-mail: [email protected]
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--
Oglejte si našo spletno stran na:
http://www.drustvo-bisernica.si/
Pišite nam na:
e-mail: [email protected]
—————————————————————————————————————————————
Pa še pesmica o gobah, ki sem jo našla na oglasni deski otroške
kirurgije Splošne bolnišnice v Celju. Tako pravi o gobicah, ki so
šle na ples:
Gobji ples!
V bukovem gozdu,
sredi dreves,
v mraku začel se
gobji je ples.
Mnogo gospode,
gobje izbrane
je napolnilo
gozdne dvorane.
Drobne kresnice
luč so prižgale,
žolne po deblih
takt ropotale.
V ritmu so pari
se zavrteli,
mladi in stari,
vitki, debeli,
da so klobučki
v zraku frleli.
Jurček – gobanček
stal je ob strani
gledal je dame
v plesni dvorani:
ajdovke, sirovke,
in golobičke,
Urednik Informatorja:
Ana Ivanovič
4
brezovke, sivke
in žolte lisičke.
Ali med vsemi
najbolj povšeči
mu je klobuček
pikčasti, rdeči …
Mušnico zalo
prosi za raj,
ta pa zabrusi
brž mu nazaj:
»Kaj boš ti revček!
Čakaš zaman!
Z mano bo plesal
vražji goban!»

Similar documents