Soglasje za odhod iz OPB

Comments

Transcription

Soglasje za odhod iz OPB
OŠ Jurija Vege Moravče,Vegova ulica 38, 1251 Moravče;
tel./ fax: ++386 1 7231 003, ++386 1 7231 210
e-pošta: [email protected]
spletna stran: http://www.osmoravce.si
PISNO DOVOLJENJE STARŠEV ZA ODHOD IZ PODALJŠANEGA BIVANJA NA
DEJAVNOST ALI DOMOV BREZ SPREMSTVA
V skladu z 32. in 47. Členom Pravil šolskega reda OŠ Jurija Vege Moravče učenci,
vključeni v OPB, po končanem pouku pridejo v učilnico za podaljšano bivanje.
Ko so učenci v OPB, jim ni dovoljeno odhajati iz učilnice brez vednosti učiteljev.
Odhod k drugim dejavnostim po pouku ali izven območja šole, obiskovanje lokalne
knjižnice, verouka ipd. je možno le na podlagi pisnega dovoljenja staršev ob začetku
šolskega leta. Dovoljenje starši podpišejo za celo šolsko leto oziroma velja do pisnega
preklica.
Šola ne odgovarja za učenca v času, ko ta z dovoljenjem staršev zapusti šolski prostor.
Prosim vas, da v priloženi urnik vpišete, kateri dan in katero uro bo učenec odšel iz OPB in
namen odhoda. V zadnjo vrstico vpišete, kdo bo otroka prevzel pri odhodu iz OPB ali pa
mu dovolite samostojen odhod.
5.ura
(12.00-12.50)
6.ura
(12.50-13.40)
7.ura
(13.40-14.30)
8.ura
(14.30-15.20)
9.ura
(15.20-16.10)
Otrok se vrne
v OPB do
16.30
Spremstvo
odrasle
osebe
(vpišete kdo)/
samostojen
odhod
ura odhoda
PON
TOR
SRE
ČET
PET
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
OŠ Jurija Vege Moravče,Vegova ulica 38, 1251 Moravče;
tel./ fax: ++386 1 7231 003, ++386 1 7231 210
e-pošta: [email protected]
spletna stran: http://www.osmoravce.si
S
podpisom dovoljujem, da moj otrok __________________________________,
učenec_____. ___ razreda v šolskem letu 2014/15 obiskuje zgoraj navedene dejavnosti
oz. ob navedeni uri odhaja domov.
Seznanjen sem, da šola v tem času nima odgovornosti za učenca.
Datum:
Podpis učenca
Podpis staršev:

Similar documents