bilten športno – družabne igre stanovalcev domov celjske regije

Comments

Transcription

bilten športno – družabne igre stanovalcev domov celjske regije
BILTEN
ŠPORTNO – DRUŽABNE IGRE STANOVALCEV
DOMOV CELJSKE REGIJE
V Poljčanah, 13.05.2010
SEZNAM UDELEŽENCEV
ŠPORTNO - DRUŽABNIH IGER
Športno – družabnih iger stanovalcev domov celjske regije v Domu dr. Jožeta Potrča
Poljčane dne, 13.5.2010, se je udeležilo 10 socialno – varstvenih zavodov z
naslednjimi tekmovalci:
ÞDOM NINE POKORN GRMOVJE
-SPRUK DARJA
-RANČIGAJ BOJAN
-RUNJAK ALEŠ
-LIPOVEC KRISTJAN
ÞDOM ŠMARJE PRI JELŠAH
-KOS MARIJA – starejša
-KOS MARIJA – mlajša
-KOS FRANČIŠKA
-BOŽAK ANTON
ÞDOM STAREJŠIH ŠENTJUR
-ČUČNIK BENJAMIN
-OTOREPEC ANTONIJA
-KOPRIVC IVAN
-KRIČEJ ALOJZIJ
ÞPEGAZOV DOM ROGAŠKA SLATINA
-SEKIRNIK TONČEK
-POHARC ROZALIJA
-KRUMPAK GABRIJELA
-KOPINIČ VERA
ÞLAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
-SOVIČ ANA
-ZGUBIČ FRANC
-BARANAŠIČ ĐURO JURE
-BRUMEC LEOPOLD
3
ÞDOM OB SAVINJI CELJE
- KOZEL LEOPOLDINA
- KOZEL ANTON
- STANKOVIČ STOJAN
- VRBOVŠEK JAKOB
ÞDOM UPOKOJENCEV POLZELA
- ŠTOREK RUDOLF
- NOTERSBERG TEREZIJA
- MLAKAR ANDREJ
- PRESKER ZOFIJA
ÞDOM LIPA ŠTORE
- FARTEK OTO
- JAVORNIK KAREL
- MARCEH RUDOLF
- ŽNIDERŠIČ BETKA
ÞŠPESOV DOM VOJNIK
- GORENŠEK AVGUŠTIN
- GORJAN ANA
- MIRNIK JOŽICA
- BOHINC MARIJA
ÞDOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
- JELEN ANA
- TAJNIKAR VERA
- VIVOD MAKSIMILJAN
·
STEINBACHER MAKSIMILJAN
4
OPIS DISCIPLIN IN PRAVILA
NA ŠPORTNO – DRUŽABNIH IGRAH
Opis disciplin in pravila, ki so se izvajala na športno - družabnih igrah so bila
naslednja:
1.
Metanje žoge na koš
Vsak tekmovalec je imel pet poizkusov meta žoge na koš, pri čemer je zadeti met žoge
v koš pomenil eno točko. Vsi zadeti meti žoge v koš tekmovalcev posameznega doma
so se seštevali, kar je dalo skupni seštevek točk te igre za posamezni dom.
2.
Metanje obročkov na lesene palčke
S petkratnim poskusom vsakega tekmovalca so se metali obročki na leseno palčko.
Lesene palčke so bile oštevilčene po vrednosti.
Notranje najbolj oddaljene palčke so bile vredne največ, tiste bližje tekmovalcem pa
najmanj.
Končni rezultat je bil seštevek točk vseh tekmovalcev posameznega doma.
3.
Iskanje črk za določeno besedo
Tekmovalci posameznega doma so skupaj poskušali poiskati besedo, ki ni imela danih
nobenih črk, tako da so ugibali pravo črko za določeno besedo. Po nekaj ugotovljenih
črkah so lahko tekmovalci že povedali besedo, v kolikor so jo prepoznali.
Za vsako izrečeno napačno črko pa je sledila minus točka. Končni rezultat za
posamezni dom je bil seštevek negativnih točk.
4.
Rusko kegljišče
Ta igra je zaradi slabega vremena žal odpadla.
5
SKUPNI REZULTATI
ŠPORTNO – DRUŽABNIH IGER
STANOVALCEV DOMOV CELJSKE REGIJE
KEGLANJE
METANJE
ŽOGE NA
KOŠ
METANJE
OBROČKOV
NA LESENE
PALČKE
ISKANJE
BESEDE
SKUPAJ
ŠTEVILO
TOČK
DOM NINE
POKORN
GRMOVJE
/
11
35
-6
40
DOM ŠMARJE
PRI JELŠAH
/
7
5
-7
5
DOM STAREJŠIH
ŠENTJUR
/
14
125
-3
136
PEGAZOV DOM
ROGAŠKA
SLATINA
/
10
200
-1
209
LAMBRECHTOV
DOM SLOVENSKE
KONJICE
/
7
90
- 13
84
DOM OB SAVINJI
CELJE
/
8
55
- 11
52
DOM
UPOKOJENCEV
POLZELA
/
5
80
-5
80
DOM LIPA
ŠTORE
/
11
60
- 14
57
ŠPESOV DOM
VOJNIK
/
11
0
-9
2
DOM DR. JOŽETA
POTRČA
POLJČANE
/
13
145
-6
152
IGRA
DOM
6
IGRA
METANJE ŽOGE NA KOŠ
Vsak tekmovalec je imel pet poizkusov meta žoge na koš, pri čemer je zadeti met žoge
v koš pomenil eno točko. Vsi zadeti meti žoge v koš tekmovalcev posameznega doma
so se seštevali, kar je dalo skupni seštevek točk te igre za posamezni dom.
7
REZULTATI IGRE
METANJE ŽOGE NA KOŠ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
8
DOM NINE POKORN GRMOVJE
Tekmovalci
SPRUK DARJA
RANČIGAJ BOJAN
RUNJAK ALEŠ
LIPOVEC KRISTJAN
Število točk
4
2
4
1
11
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Tekmovalci
Število točk
KOS MARIJA - starejša
2
KOS MARIJA - mlajša
3
KOS FRANČIŠKA
2
BOŽAK ANTON
0
7
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Tekmovalci
ČUČNIK BENJAMIN
OTOREPEC ANTONIJA
KOPRIVC IVAN
KRIČEJ ALOJZIJ
PEGAZOV DOM ROGAŠKA SLATINA
Tekmovalci
SEKIRNIK TONČEK
POHARC ROZALIJA
KRUMPAK GABRIJELA
KOPINIČ VERA
Število točk
2
4
5
3
14
Število točk
4
3
2
1
10
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
Tekmovalci
Število točk
SOVIČ ANA
1
ZGUBIČ FRANC
2
BARANAŠIČ ĐURO JURE
2
BRUMEC LEOPOLD
2
7
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
DOM OB SAVINJI CELJE
Tekmovalci
KOZEL LEOPOLDINA
KOZEL ANTON
STANKOVIČ STOJAN
VRBOVŠEK JAKOB
DOM UPOKOJENCEV POLZELA
Tekmovalci
ŠTOREK RUDOLF
NOTERSBERG TEREZIJA
MLAKAR ANDREJ
PRESKER ZOFIJA
DOM LIPA ŠTORE
Tekmovalci
FARTEK OTO
JAVORNIK KAREL
MARCEH RUDOLF
ŽNIDERŠIČ BETKA
ŠPESOV DOM VOJNIK
Tekmovalci
GORENŠEK AVGUŠTIN
GORJAN ANA
MIRNIK JOŽICA
BOHINC MARIJA
Število točk
2
1
2
3
8
Število točk
1
1
2
1
5
Število točk
4
2
3
2
11
Število točk
4
2
2
3
11
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Tekmovalci
Število točk
JELEN ANA
4
TAJNIKAR VERA
4
VIVOD MAKSIMILJAN
2
STEINBACHER MAKSIMILJAN
3
13
9
KONČNI VRSTNI RED IGRE
METANJE NA KoŠ
10
UVRSTITEV
DOM
Število
točk
1. MESTO
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
14
2. MESTO
DOM DR. JOŽETA POTRČA
POLJČANE
13
3. MESTO
DOM NINE POKORN GRMOVJE
11
3. MESTO
DOM LIPA ŠTORE
11
3. MESTO
ŠPESOV DOM VOJNIK
11
6. MESTO
PEGAZOV DOM
ROGAŠKA SLATINA
10
7. MESTO
DOM OB SAVINJI CELJE
8
8. MESTO
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
7
8. MESTO
DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
7
10. MESTO
DOM UPOKOJENCEV POLZELA
5
IGRA
METANJE OBROČKOV NA LESENE PALČKE
S petkratnim poskusom vsakega tekmovalca so se metali obročki na leseno palčko.
Lesene palčke so bile oštevilčene po vrednosti.
Notranje najbolj oddaljene palčke so bile vredne največ, tiste bližje tekmovalcem pa
najmanj.
Končni rezultat je bil seštevek točk vseh tekmovalcev posameznega doma.
11
REZULTATI IGRE
METANJE OBROČKOV NA LESENE PALČKE
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
12
DOM NINE POKORN GRMOVJE
Tekmovalci
SPRUK DARJA
RANČIGAJ BOJAN
RUNJAK ALEŠ
LIPOVEC KRISTJAN
Število točk
0
5
5
25
35
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Tekmovalci
Število točk
KOS MARIJA - starejša
5
KOS MARIJA - mlajša
0
KOS FRANČIŠKA
0
BOŽAK ANTON
0
5
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Tekmovalci
ČUČNIK BENJAMIN
OTOREPEC ANTONIJA
KOPRIVC IVAN
KRIČEJ ALOJZIJ
PEGAZOV DOM ROGAŠKA SLATINA
Tekmovalci
SEKIRNIK TONČEK
POHARC ROZALIJA
KRUMPAK GABRIJELA
KOPINIČ VERA
Število točk
70
50
0
5
125
Število točk
0
100
50
50
200
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
Tekmovalci
Število točk
SOVIČ ANA
45
ZGUBIČ FRANC
25
BARANAŠIČ ĐURO JURE
0
BRUMEC LEOPOLD
20
90
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
DOM OB SAVINJI CELJE
Tekmovalci
KOZEL LEOPOLDINA
KOZEL ANTON
STANKOVIČ STOJAN
VRBOVŠEK JAKOB
DOM UPOKOJENCEV POLZELA
Tekmovalci
ŠTOREK RUDOLF
NOTERSBERG TEREZIJA
MLAKAR ANDREJ
PRESKER ZOFIJA
DOM LIPA ŠTORE
Tekmovalci
FARTEK OTO
JAVORNIK KAREL
MARCEH RUDOLF
ŽNIDERŠIČ BETKA
ŠPESOV DOM VOJNIK
Tekmovalci
GORENŠEK AVGUŠTIN
GORJAN ANA
MIRNIK JOŽICA
BOHINC MARIJA
Število točk
0
50
0
5
55
Število točk
0
20
50
10
80
Število točk
0
20
30
10
60
Število točk
0
0
0
0
0
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Tekmovalci
Število točk
JELEN ANA
75
TAJNIKAR VERA
20
VIVOD MAKSIMILJAN
0
STEINBACHER MAKSIMILJAN
50
145
13
KONČNI VRSTNI RED IGRE
METANJE OBROČKOV NA LESENE PALČKE
14
UVRSTITEV
DOM
Število
točk
1. MESTO
PEGAZOV DOM
ROGAŠKA SLATINA
200
2. MESTO
DOM DR. JOŽETA POTRČA
POLJČANE
145
3. MESTO
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
125
4. MESTO
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
90
5. MESTO
DOM UPOKOJENCEV POLZELA
80
6. MESTO
DOM LIPA ŠTORE
60
7. MESTO
DOM OB SAVINJI CELJE
55
8. MESTO
DOM NINE POKORN GRMOVJE
35
9. MESTO
DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
5
10. MESTO
ŠPESOV DOM VOJNIK
0
IGRA
ISKANJE ČRK ZA DOLOČENO BESEDO
Tekmovalci posameznega doma so skupaj poskušali poiskati besedo, ki ni imela danih
nobenih črk, tako da so ugibali pravo črko za določeno besedo. Po nekaj ugotovljenih
črkah so lahko tekmovalci že povedali besedo, v kolikor so jo prepoznali.
Za vsako izrečeno napačno črko pa je sledila minus točka. Končni rezultat za
posamezni dom je bil seštevek negativnih točk.
15
KONČNI VRSTNI RED IGRE
ISKANJE ČRK ZA DOLOČENO BESEDO
16
UVRSTITEV
DOM
Število
točk
1. MESTO
PEGAZOV DOM
ROGAŠKA SLATINA
-1
2. MESTO
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
-3
3. MESTO
DOM UPOKOJENCEV POLZELA
-5
4. MESTO
DOM NINE POKORN GRMOVJE
-6
4. MESTO
DOM DR. JOŽETA POTRČA
POLJČANE
-6
6. MESTO
DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
-7
7. MESTO
ŠPESOV DOM VOJNIK
-9
8. MESTO
DOM OB SAVINJI CELJE
-11
9. MESTO
LAMBRECHTOV DOM
SLOVENSKE KONJICE
-13
10. MESTO
DOM LIPA ŠTORE
-14
KONČNA UVRSTITEV DOMOV
NA ŠPORTNO – DRUŽABNIH IGRAH STANOVALCEV
DOMOV CELJSKE REGIJE
METANJE
ŽOGE NA
KOŠ
METANJE
OBROČKOV
NA LESENE
PALČKE
ISKANJE
BESEDE
SKUPAJ
ŠTEVILO
TOČK
1. MESTO
PEGAZOV DOM
ROGAŠKA
SLATINA
10
200
-1
209
2. MESTO
DOM
DR. JOŽETA
POTRČA
POLJČANE
13
145
-6
152
3. MESTO
DOM
STAREJŠIH
ŠENTJUR
14
125
-3
136
4. MESTO
LAMBRECHTOV
DOM
SLOVENSKE
KONJICE
7
90
-13
84
5. MESTO
DOM
UPOKOJENCEV
POLZELA
5
80
-5
80
6. MESTO
DOM LIPA
ŠTORE
11
60
-14
57
7. MESTO
DOM OB
SAVINJI CELJE
8
55
-11
52
8. MESTO
DOM
NINE POKORN
GRMOVJE
11
35
-6
40
9. MESTO
DOM ŠMARJE
PRI JELŠAH
7
5
-7
5
10. MESTO
ŠPESOV DOM
VOJNIK
11
0
-9
2
KONČNA
UVRSTITEV
IGRA
DOM
17
18
ZAPOSLENI, KI SO SKRBELI ZA NEMOTEN POTEK
ŠPORTNO – DRUŽABNIH IGER STANOVALCEV DOMOV
CELJSKE REGIJE, V ČETRTEK, DNE 13.5.2010
Þ
SEZNAM SPREMLJEVALCEV POSAMEZNIH EKIP:
1.
POLAJŽER Maja - DOM NINE POKORN
2.
KUHAR Irena - DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
3.
JUG Štefka - DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
4.
BRUMEC Romana - PEGAZOV DOM ROGAŠKA SLATINA
5.
PIRŠ Nataša - LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
6.
POTOČNIK Simona - DOM OB SAVINJI CELJE
7.
ŠRENK Urška - DOM UPOKOJENCEV POLZELA
8.
UGERŠEK Mateja - DOM LIPA ŠTORE
9.
OČKO Janja - ŠPESOV DOM VOJNIK
10.
ALER DARINKA - DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Þ
ODGOVORNI ZA PRIPRAVO, POTEK IN REZULTATE IGER:
1.
GOLOB Kristina
2.
PEČOVNIK Nataša
19
Þ
POMOČ PRI IZVEDBI IGER:
1.
SLUŽBA PREHRANE IN DISTRIBUCIJE
2.
TEHNIČNA SLUŽBA
Þ
FOTOGRAFIRANJE:
1.
PODVRŠNIK Branko
2.
TOŠIĆ Novak
Þ
PRIZNANJA IN POKALI:
1.
FRANGEŽ Goran
2.
PEČOVNIK Nataša
3.
GOLOB Kristina
Þ
PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE BILTENA:
1.
GUMZEJ Martin
2.
GOLOB Kristina
3.
PEČOVNIK Nataše
20
»Starost je pomemben del življenja, ki ga lahko preživimo
zelo lepo, če pravilno poskrbimo za zdravje in krepko telo«.
13. 5. 2010 je dan, ki bo ostal tako nam prirediteljem kot
tudi vsem udeležencem v prav posebnem spominu.
Poljčane, maj 2010

Similar documents