PISO-NUSZ Brošura

Comments

Transcription

PISO-NUSZ Brošura
PISO – NUSZ
Vzpostavitve, posodobitve in vzdrževanje evidenc NUSZ.
Vzpostavitev evidence NUSZ na podlagi REN.
Posodobitve in vzdrževanje obstoječih evidenc NUSZ.
Letna oddaja podatkov na DURS.
Posodobitve evidence na podlagi podatkov CRP, REN, DURS, GJI ter občinskih podatkov.
Primerjava obstoječe evidence z REN.
Sproten vnos podatkov – vedno zadnje stanje evidence.
Pregled podatkov v sistemu PISO.
Pravočasna oddaja podatkov na DURS z dodatnimi preverjanji.
Najbolj razširjen občinski GIS v Sloveniji.
www.piso.si
OBČINA
(oprostitve,
vloge, ...)
GURS
(REN, KS, ZK)
PISO NUSZ
CRP
(umrli)
preverjanje pravilnosti
oddanih podatkov
NUSZ
DURS
(IDIS)
Prikaz v PISO
oddaja na DURS
DURS
(premsq,
zemsq)
PISO NUSZ je celovita storitev vodenja, posodabljanja in
vzpostavitve evidence nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ). Naši strokovnjaki za vas na podlagi različnih
virov podatkov (REN, CRP, GJI, DURS, občina, …) skrbijo za
redne in kvalitetne posodobitve evidence NUSZ, ki
predstavlja pomemben vir dohodkov občine.
Posodobitve in dopolnitve obstoječe evidence
Redno vzdrževanje
Vzpostavitev nove evidence
Pregled evidence – dostop do podatkov
Na podlagi registra nepremičnin (REN), katastra stavb (KS)
in zemljiškega katastra (ZK), vam lahko pripravimo osnutek
nove evidence NUSZ. Pri tem so dodatno uporabljeni tudi
podatki poslovnega registra (PRS) in centralnega registra
prebivalcev (CRP).
Vse potrebne spremembe v evidenco vnašamo sproti, s
čimer zagotavljamo vedno zadnje stanje evidence in
pravočasno oddajo na DURS - brez zamud, ki bi lahko
negativno vplivale na financiranje občine.
Zadnje stanje vaše evidence je vedno dostopno v sistemu
PISO z možnostjo enostavnega pregledovanja in iskanja po
podatkih.
Konkurenčna cena!
Brez skritih stroškov!
Zanesljiva storitev!
Obstoječo evidenco primerjamo z zadnjimi podatki iz uradnih
evidenc (REN, KS, ZK, CRP, PRS) in pripravimo predloge za
posodobitve in dopolnitve, ki se v sodelovanju z vami nato
vnesejo v evidenco.
Oddaja na DURS
 Za vso komunikacijo z DURS pri oddaji podatkov poskrbijo
naši strokovnjaki.
 Vsi oddani in prejeti podatki se večkrat preverijo zaradi
zagotavljanja pravilnosti izračunov na obeh straneh.
 Pred oddajo podatkov se vedno pripravijo ustrezni izpisi in
analize, da lahko hitro in kvalitetno preverite pripravljene
podatke.
 Pred tiskom odločb ustrezno preverimo tudi odmerne
sezname, ki jih pripravi DURS.
Realis informacijske tehnologije d.o.o.
Brnčičeva 41g, SI-1000 Ljubljana
Imamo vse kar potrebujete.
www.piso.si
© Realis - 201302. Vse pravice pridržane.
T +386 1.542.71.10
F +386 1.542.71.15
www.realis.si, [email protected]

Similar documents