Kamnik – Prevzemanje in odlaganje odpadkov ter ostale

Comments

Transcription

Kamnik – Prevzemanje in odlaganje odpadkov ter ostale
PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana
Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana
OBČINA KAMNIK
Cenik storitve prevzemanja in odlaganja odpadkov ter ostalih storitev, ki niso predmet javne
službe
*Cenik velja in se uporablja od 24.04.2014
Klasifikacijska
št. odpadka
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05 01
15 01 05 02
15 01 06
15 01 07
16 01 03 01
16 01 03 02
16 01 19
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 03 02
17 06 04
17 06 05 - 01
17 06 05 - 02
17 09 04
20 01 02
20 01 11
20 01 23*
20 01 34
20 01 35
20 01 37*
20 01 38
20 02 01 01
20 02 01 02
20 03 01
20 03 07 01
20 03 07 02
VREČKE
20 03 01
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
Vrsta odpadka
EM
Papirna in kartonska embalaža
Plastična embalaža, folija
Lesena embalaža
Stiropor
Stiropor
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Izrabljene avtomobilske gume do 17''
Izrabljene gume - tovorna vozila
Plastika (trda, avto.deli)
Beton
Opeka
Mešanica betona, opeke in ploščic
Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01
Izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03
Gradbeni materiali, ki vsebuje azbest - nezaščiten
Gradbeni materiali, ki vsebuje azbest - zaščiten
Mešani gradb. odpadki in odpadki iz rušenja objektov,
ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
Steklo - ravno
Tekstilije
Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
Baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33
Zavržena elektronska oprema (TV, PC…)
Les, ki vsebuje nevarne snovi (impregnacija, barve, laki)
Drugi les, ki ni zajet v 20 01 37
Odpadki, primerni za kompostiranje - trava, listje
Odpadki, primerni za kompostiranje - veje (v mletje)
Mešani komunalni odpadki
Kosovni odpadki - v odbelavo,mletje,…
Kosovni odpadki - v odlaganje (npr. žimnica)
kg
kg
kg
kg
Vrečka za višek mešanih komunalnih odpadkov 80 L
Vrečke za odpadno embalažo 90 L - RUMENE
Cena
m3
kg
kg
kos
kos
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
€
0,0275
0,0689
0,0459
0,1607
2,9377
0,1010
0,0231
0,2295
0,4173
0,0734
0,0281
0,0281
0,0281
0,0070
0,1286
0,1450
0,1330
kg
0,0281
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,0551
0,0689
0,1377
0,0230
0,0734
0,1010
0,0551
0,0766
0,0256
0,1286
0,0668
0,1286
kos
2,4351
paket /
10 kos
1,8433
Okoljska
dajatev
€
Cena
skupaj
DDV (€)
9,5%
0,0026
0,0065
0,0044
0,0153
0,2791
0,0096
0,0022
22%
0,0505
0,0918
0,0070
0,0062
0,0062
0,0062
0,0015
0,0110
0,0220
0,0220
0,0133
0,0159
0,0147
0,0062
0,0343
0,0110
0,0052
0,0065
0,0131
0,0022
0,0070
0,0096
0,0052
0,0073
0,0024
0,0133
0,0063
0,0133
0,0603
0,0754
0,1508
0,0252
0,0804
0,1106
0,0603
0,0839
0,0280
0,1529
0,0731
0,1529
0,0863
0,2400
2,76
0,0110
0,4000
Direktor:
Slavko Hrženjak
1/2
€
0,0301
0,0754
0,0503
0,1760
3,2168
0,1106
0,0253
0,2800
0,5091
0,0804
0,0343
0,0343
0,0343
0,0085
0,1529
0,1829
0,1697
2,24
PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana
Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana
OBČINA KAMNIK
Cenik storitve prevzemanja in odlaganja odpadkov ter ostalih storitev, ki niso predmet javne
službe
*Cenik velja in se uporablja od 24.04.2014
Vrsta storitve
EM
Cena
dan
mesec
dan
mesec
dan
mesec
dan
mesec
€
1,3312
11,9808
2,2492
20,9000
4,4984
66,2598
10,9514
161,3141
kos
kos
kos
kos
kos
46,8202
55,0000
58,7548
36,7217
36,7217
vožnja
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
70,6894
72,5255
55,0826
71,6074
73,4435
49,5744
41,3120
36,2627
27,5413
11,4755
vozilo
kos
kos
7,0000
6,3333
10,0000
NAJEM
Zabojnik 120-240 L
Zabojnik 120-240 L
Zabojnik 700-1100 L
Zabojnik 700-1100 L
Zabojnik 5 do 9 m3
Zabojnik 5 do 9 m3
Zabojnik do 40 m3
Zabojnik do 40 m4
PRODAJA
Zabojnik 120 L
Zabojnik 180 L
Zabojnik 240 L
Kompostnik 450 L (dim.800x900x810mm) - PVC
Kompostnk z letvicami 500 L - PVC
STORITEV PREVOZOV ODPADKOV IN DELOVNA SILA
Odvoz odpadkov s samonakladalcem
Tovorno vozilo s priklopnikom
Tovorno vozilo brez priklopnika
Tovorno vozilo s hidravličnim polipom
Smetarsko vozilo
Tovorno vozilo - samonakladalec
Lahko tovorno vozilo z dvigalom
Lahko tovorno vozilo
Nakladalec
Komunalni delavec
OSTALO
Tehtanje
Pranje posod od 60 do 240 litrov
Pranje posod od 770 do 1100 litrov
DDV (€)
22%
0,2926
2,6356
0,4950
4,5980
0,9900
14,5772
2,4090
35,4882
22%
10,3004
12,1000
12,9250
8,0784
8,0784
9,5%
6,7156
6,8904
5,2326
6,8030
6,9768
4,7092
3,9245
3,4447
2,6163
1,0906
22%
1,5400
1,3926
2,2000
Cena
skupaj
€
1,62
14,62
2,75
25,50
5,49
80,84
13,36
196,80
57,12
67,10
71,68
44,80
44,80
77,41
79,42
60,31
78,41
80,42
54,28
45,23
39,70
30,16
12,57
8,54
7,72
12,20
Direktor:
Slavko Hrženjak
2/2

Similar documents