VELIKONOČNO PRAZNOVANJE - Župniji Kalobje in Dobje

Comments

Transcription

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE - Župniji Kalobje in Dobje
VELIKONOČNI ČAS
V času od velikega četrtka do sobote
velikonočnega tedna poteka v obeh župnijah
molitvena devetdnevnica v čast Svetemu Duhu.
Pri tem sodeluje vsa župnija, še posebej pa
birmanci, njihovi starši in botri.
Veliki četrtek, 17. april
Zadnja večerja na Kalobju in v Dobju: 1900
Veliki petek, 18. april
Opravilo v čast Gospodovega trpljenja
na Kalobju in v Dobju: 1900
Velika sobota, 19. april
Blagoslov ognja na Kalobje in v Dobju: 700
Molitev pri boţjem grobu in Blagoslov
velikonočnih jedi na Kalobju: 1100 in 1600;
v Dobju: 1500.
Blagoslov velikonočnih jedi v Jakobu: 1500
Velikonočna vigilija na Kalobju: 1930
v Dobju: 2000
VELIKA NOČ, 20. april
Kalobje: VSTAJENSKA PROCESIJA in
sv. maša: 600; sv. maša: 1100
Jakob: sv. maša: 930
Dobje: VSTAJENJE in sv. maša: 800;
sv. maša: 1000
Velikonočni ponedeljek, 21. april
Jakob: 900
Kalobje: 1030
Dobje: 1000
Velikonočni torek, 22. april
Dobje: 1830 srečanje s škofom za
birmancev, staršev, botrov
1900 sv. maša
2000 srečanje s škofom za
ŢPS in ključarji obeh ţupnij
Velikonočna sreda, 23. april
Kalobje: 1900
Velikonočni četrtek, 24. april
Dobje 1900
Velikonočni petek, 25. april
Kalobje: 1900
Velikonočna sobota, 26. april
Kalobje: 1000 SVETA BIRMA
Bela nedelja, 27. april
Jakob: 900
Kalobje: 1030
Dobje: 700 in 1000
3. velikonočna nedelja, 4. maj
Jakob: 1030 – JAKOBŠKA NEDELJA
Kalobje: 900
Dobje: 700 in 1000
6. velikonočna nedelja, 25. maj
Jakob: 830
Kalobje: 1030
Dobje: 1000 1. SV. OBHAJILO
Gospodov vnebohod, četrtek, 29. maj
Jakob: 900
Kalobje: 1900
Dobje: 730
7. velikonočna nedelja, 1. junij
Jakob: 900
Kalobje: 1030 SKLEP VEROUKA
Dobje: 700 in 1000
Binkošti, 8. junij
Jakob: 900
Kalobje: 1030
Dobje: 1000 SKLEP VEROUKA
Sreda, 7. maj
Kalobje: 1800: 1. SVETA SPOVED
Nedelja Sv. Trojice, 15. junij
Jakob: 900
Kalobje: 1030
Dobje: 700 in 1000
4. velikonočna nedelja, 11. maj
Jakob: 900
Kalobje: 1030 – 1. SV. OBHAJILO
Dobje: 1000
Sv. Rešnje Telo in Kri, četrtek, 19. junij
Jakob: 900
Kalobje: 1030
Dobje: 1000
5. velikonočna nedelja, 18. maj
Jakob: 900
Kalobje: 1030 GASILSKA
Dobje: 700 in 1000 GASILSKA
Sreda, 21. maj
Dobje: 1730: 1. SVETA SPOVED
Mesec maj - ŠMARNICE - 1900
na Kalobju: ponedeljek, četrtek
v Dobju: torek, petek
v Jakobu: sreda, sobota
Ţupnija Dobje
'Prvi dan tedna je Marija
magdalena zgodaj, ko je bila še
tema, šla h grobu in videla, da
je kamen od groba odvaljen'
(Jn 20,1).
VELIKA NOČ
2014
leto 7, številka 2
»Kamen, ki ga je Magdalena navsezgodaj našla
odvaljenega od Gospodovega groba, osvobaja
našo življenjsko ničvrednost. Če živimo s
pogledom na zaprt grob s težkim kamnom in
truplom v njem, je to zares ničvredno življenje. Ni
pomembno, kako ga živimo. Kdor je pošten, blag,
dober in usmiljen, konča v istem grobu; strohni
enako kot tisti, ki je bil tat, nasilnež, posesiven in
krivičen. In to dela človekovo življenje nekoristno.
Na grob dokončno zavaljeni kamen povsem izniči
sleherni smisel življenja, izniči trud za dobro in
dejansko pripelje do zmagoslavja zla in praznino.
Odvaljeni kamen pa posveti z lučjo resnice onkraj
samega groba. Kristus, ki se vrača iz smrti, daje
na neovrgljiv način videti, da resnica o življenju
ni grob, ampak ljubezen, ker samo ljubezen
premaga smrt. Iz Magdaleninega oznanila o
odvaljenem kamnu lahko vsak razbere gotovost,
da je mogoče živeti, da bi vstali od mrtvih«
(Magnifikat 4/2014, st. 303).
Izdal: Župnija Dobje. Odgovarja: Peter Orešnik.
Namenjeno za interno uporabo župnije.

Similar documents