Revija Viva, avgust 2010

Comments

Transcription

Revija Viva, avgust 2010
Magnetna sila
Ko je rešitev preprosta, Bog odgovarja, pravi Albert Einstein. Prav gotovo mora imeti prste
vmes v primeru elektromagnetne terapije, ki naj bi prinašale raznovrstne koristi. Toda vse,
kar še ni znanstveno dokazano, ovija tančica dvoma. Gre za prevaro? Ali sploh deluje? Za
vas smo raziskali, kaj ponuja ta holistična terapija, in odkrili, da magnetno blazino, napravo
za izvajanje te terapije, uporabljajo v uglednih zdravstvenih ustanovah, mogoče pa jo je
tudi kupiti in jo uporabljati v udobju svojega doma.
Piše: Tili Kojić
Terapija z elektromagnetnim pulzirajočim
poljem je eden od najstarejših znanih
postopkov zdravljenja na fizikalni osnovi.
Sledi namreč fizikalnim zakonitostim, ki v
živem organizmu sprožajo biokemične procese, ključne za potek zdravljenja. Nihajoče
magnetno polje v jakosti, ki še ne povzroča
segrevanja tkiva, v uradni znanosti še
vedno velja za nekaj, kar nima bioloških
učinkov, saj niso znani mehanizmi, po katerih naj bi takšna magnetna polja učinkovala. Kljub temu izkušnje kažejo na obstoj
bioloških učinkov, saj so že naši davni predniki uporabljali nihajoče magnetno polje
za zdravljenje različnih zdravstvenih težav,
zdaj pa si številne biološke raziskave prizadevajo te učinke tudi znanstveno utemeljiti
in dokazati.
Kljub dvomom v znanstvenih krogih pa
v praksi z magnetno terapijo zdravijo cel
spekter kliničnih simptomov, zaradi česar ji
nekateri pravijo kar panaceja, torej zdravilo
za vse bolezni.
Dolga zgodovina magnetne terapije
Korenine magnetne terapije segajo že vsaj
pet tisoč let v preteklost. Tako je že Kleopatra nosila magnetne amulete, uporabljali pa
so jih tudi v stari Grčiji. Magnetna terapija je
38
Revija za zdravo Življenje
doživela preporod v 18. stoletju, s slovitim
Franzem von Mesmerjem, ki je z njo zdravil
številne bolezni in poškodbe. Resne študije, posvečene magnetni terapiji, so začeli
opravljati v 50. letih prejšnjega stoletja v
ZDA, Rusiji in na Japonskem. Zanimanje
zanjo se je znova okrepilo na začetku 90.
let, ko so številni nogometaši in golfisti
pričali o hitrejšem okrevanju po zdravljenju
z magnetno terapijo.
Slovensko raziskovanje
Že v 70. letih minulega stoletja, potem ko
je profesor Zmago Turk, višji svetnik in
tedanji predstojnik Inštituta za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino UKC Maribor, o
njej objavil prvi znanstveni članek za Medicinsko enciklopedijo, je magnetna terapija
vzbudila tudi zanimanje slovenske strokovne javnosti. To je pritegnilo tudi profesorja Herberta Schuija, dekana Tehniške
univerze v Gradcu, enega od vodilnih mož
na področju raziskovanja elektromagnetnih
sevanj, s katerim je stik navezal prof. dr.
Dali Đonlagić, takratni dekan Tehnične univerze v Mariboru. Po njegovem obisku sta
prof. Turk in prim. Jože Barovič, dr. med.,
začela sistematično raziskovati učinkovitost magnetne terapije. Opravila sta vrsto
Foto: Grega Žunič
UTRIP ZDRAVJA
Terapija z magnetnim poljem na Inštitutu za rehabilitacijsko medicino
Prim. doc. dr. Zmago Turk,
Inštitut za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino
UKC Maribor
www.viva.si
UTRIP ZDRAVJA
UKC Maribor – in v vašem domu
v službi okrevanja
raziskav, ki so odmevale tudi v tujini, njuno
zanimanje za magnetno terapijo in njeno
strokovno preučevanje pa je živo še zdaj.
Obiskali smo ju in jima zastavili nekaj vprašanj o tem, kako sploh deluje magnetna
terapija ter o njunih izkušnjah z zdravljenjem z magnetno blazino.
tnega impulza, in sicer pravokotne in
sinusoidalne, nam je razložil prim. Jože
Barovič. V osemdesetih letih je podjetje
Poznik iz Celja začelo izdelovati aparate
za izvajanje magnetne terapije in s svojimi
Pomoč bolnikom po okrevanju
Prof. Zmago Turk se spominja, kako se
je pred skoraj tridesetimi leti vse skupaj
začelo. “S prim. Barovičem sva iskala
in raziskovala nove poti, kako pomagati
ljudem pri okrevanju. Paciente smo greli,
razgibavali in zbadali, potem pa so najino
zanimanje vzbudila poročila o magnetni
terapiji kot strokovni metodi, ki sva jih zasledila v strokovnih revijah. S tem se je začel
resneje ukvarjati prim. Barovič, ki je tudi
idejni oče vseh tovrstnih programov v naši
hiši.”
Prvi slovenski aparat zdravil v ZDA
Bistvo magnetne terapije je uporaba oziroma kombinacija različnih oblik magne-
Možnost najema medicinskega pripomočka
za 6 tednov. Pripeljemo, poučimo, namestimo.
www.magus.si 040 807 327
majhnimi magnetnimi generatorji elmag MK
75 poželo velik uspeh, pregovorno večji v
tujini kot doma. Tako so v ZDA s tem aparatom uspešno zdravili žensko inkontinenco.
Nova generacija naprav
Danes je zdravnikom in pacientom na voljo
nova generacija tovrstnih naprav, ki poleg
oblike impulza spreminjajo tudi njegovo
velikost in frekvenco, razlaga prim. Barovič.
Možnost določanja teh treh parametrov
daje telesu največ možnosti, da prilagodi
lastno magnetno valovanje. Prejšnji aparati
so imeli jakost električnega polja od 1 do 10
mT, novejši pa imajo skoraj tisočkrat nižjo
(2 mT), kar dokazuje, da ni ključna le moč,
temveč predvsem oblika impulzov. Naprava
prilagaja jakost in obliko impulza in je prava
zakladnica blagodejnih frekvenc, ki jih pošilja bolnikovemu telesu. Na inštitutu trenutno
uporabljajo magnetno blazino slovenskega
proizvajalca, ki se enakovredno kosa s
tremi podobnimi napravami iz tujine. Vse
štiri naprave namreč temeljijo na enakem
izhodišču, le da je slovenska pri enaki učinkovitosti občutno cenejša od drugih.
Koristna pomoč osnovni terapiji
V medicini uporabljajo pulzirajoče elektromagnetno polje predvsem kot dopolnilo
fizioterapevtskih obravnav in pri težavah z
živci tudi v drugih centrih za rehabilizacijo v
Sloveniji. Literatura navaja še njihovo učinkovitost pri celjenju ran, osteoporozi, zlomih
Sindrom odsotnosti magnetnega polja
Zemljino magnetno polje, ki vpliva na vsa bitja, se je v zadnjih petsto letih prepolovilo in zdaj
znaša zgolj 0,5 G. Za zmanjšanje magnetnega polja je v veliki meri odgovoren človek, in
sicer z onesnaženjem in z umetnimi viri sevanja. Za to plačujemo visoko ceno, saj se je s
tem samodejno zmanjšalo tudi naše lastno magnetno polje. Dr. Kjoiči Nakagava, direktor
bolnišnice Isuzu v Tokiu, to imenuje sindrom odsotnosti magnetnega polja. Kaže se v obliki
okorelih ramen, bolečin v hrbtu in glavi, pozabljivosti, nespečnosti, težav s prebavo in krvnim
obtokom ter splošno utrujenostjo.
Žal magnetizem, ki ga proizvedemo sami, ni dovolj, zato smo odvisni od zunanjega vira.
Si predstavljate, kako bi bilo, če bi nam bila magnetna terapija na voljo doma, v lastni postelji? Zasebna, univerzalna terapija samo za vas?
Revija za zdravo Življenje
39
UTRIP ZDRAVJA
in drugih poškodbah skeleta, sklepnih površin in vezivnega tkiva, pa tudi pri blaženju
bolečine.
Na Inštitutu za rehabilitacijo v Mariboru
uporabljajo magnetno blazino pri zdravljenju težav z gibalnim sistemom, pri
obrabi sklepov in stanjih po poškodbah,
po besedah prim. Baroviča pa prve spodbudne rezultate dosegajo tudi na področju
zdravljenja osteoporoze. Uspeh razlagajo
s pospešeno presnovo kostnih celic, zaradi
česar se kalcij dlje zadrži v kosteh. V
dvojno slepem preizkusu, ki izključuje placebo učinek, so ugotovili, da se pod vplivom magnetne terapije kosti zaraščajo tudi
do 30 odstotkov hitreje. Vplive na druga
zdravstvena stanja in težave so doslej
raziskali samo delno, vendar se je magnetna terapija v večini primerov izkazala kot
koristna pomoč osnovni terapiji. Izsledke
svojih študij so objavili v mnogih strokovnih
revijah, denimo International Journal of
Rehabilitation Medicine leta 1997, hrvaški
reviji Reumatizam in tudi drugih zdravniških
vestnikih.
Sveža je študija starejših moških z obrabo
kolčnega sklepa, v okviru katere so bolniki
poročali o subjektivnem izboljšanju. “Bil
sem eden od dvanajstih pacientov, ki smo
sodelovali v študiji. Imam namreč težave s
kolkom. Terapije nisem čutil, vendar sem
po njej lažje vstal z blazine in se prepogibal.” Po dvanajstih terapijah je bilo bolje
le štiri do pet dni, potem pa se je stanje
poslabšalo, tako da je skoraj doseglo izhodišče, zato bi bilo idealno terapijo ponoviti,
je povedal prim. Barovič.
40
Revija za zdravo Življenje
Pulzirajoče magnetno polje celice dodatno
oskrbi s kisikom, kar pospeši in izboljša celično
presnovo ter poveča zmanjšano napetost celične membrane. Zato velja za naravno zdravilno regeneracijsko terapijo pri različnih poškodbah in stanjih.
Primerna tudi za samozdravljenje
Terapija je zelo enostavna, zato je naprava
primerna za samozdravljenje. Pacient oblečen leže na blazino, ki na razdalji od 30 do
50 centimetrov zaobseže celotno telo in
deluje tako, da pomaga ohranjati napetost
celičnih membran. Sogovornik razloži, da
vsaka celica v telesu polovico energije
porabi za ohranjanje napetosti celične
membrane, s čimer omogoča pretok ionov
v celico. S starostjo membrana izgublja
napetost in naposled pride do apoptoze –
programirane smrti celice. Magnetna terapija torej ohranja napetost celične membrane, zaradi česar celicam ostane dovolj
energije za opravljanje drugih procesov.
Terapija traja pol ure, potrebnih pa je dvajset seans. Naprava vsebuje različne programe, ki jih sestavljajo različni parametri,
že vnaprej določeni glede na bolezensko
stanje. Pred začetkom terapije je treba
samo izbrati program, denimo za osteoporozo, zlom roke ali noge.
in učvrstitvami z vijaki. Za te paciente je
tovrstna terapija celo priporočljiva, saj lahko
prepreči razmajanost proteze.
Terapija sedanjosti
Magnetna terapija je terapija sedanjosti,
je prepričan prim. Barovič. “Bistvo teorije
o povezanosti nihanja je v tem, da vsaka
celica niha v sebi lastnem ritmu, pri čemer
si celice izmenjujejo informacije oziroma
komunicirajo, podobno kot poteka komunikacija med mano in vami, kar imenujemo
pozitivna ali negativna energija med ljudmi.”
Ko celica zboli, spremeni ritem nihanja,
bistvo okrevanja pa je v tem, da sčasoma
spet zaniha v zdravem ritmu.
Omejitve
Dr. Turk pripoveduje, da je v znanstvenih
krogih na največji odpor naletela prav vsestranska korist magnetne terapije. “Njeno
vsestranskost smo skušali dokazati s tem,
da se prekrvavitev izboljša povsod enako,
boljšo presnovo celic kolena pa potrebujemo tako v primeru obrabe kolena kot
zloma,” poudarja prof. Turk.
Zdravljenje z magnetno blazino pa ima tudi
omejitve. Neprimerna je za ljudi s srčnim
spodbujevalnikom in implantati, nosečnice,
bolnike z bakterijskimi okužbami, z visoko
vročino, kontraindicirana je tudi v primeru
tuberkuloze in akutne psihoze.
Zdraviti pa je mogoče bolnike z otrdelimi
sklepi ter bolnike z vgrajenimi protezami
Za bolnike prostovoljce, ki so vključeni v
študije, so terapije brezplačne. Zavarovalnica stroškov tovrstnega zdravljenja za zdaj
ne krije, vendar na Inštitutu upajo, da bodo
zbrali dovolj dokazov o uspešnosti terapije
in tako dosegli, da jo bodo začeli predpisovati tudi zdravniki. n
www.viva.si
UTRIP ZDRAVJA
Zdravilna blazina
v domačem okolju
Pravi odgovor na vprašanje raka?
Leta 1988 je dr. Kokošinek na naravoslovnem oddelku salzburške fakultete
raziskoval vpliv magnetnega polja na celice. Pacientom s teniškim komolcem je punktiral celice in jih zunaj telesa za pol ure izpostavil magnetnemu
polju. Napetost celic se je z začetnih 150 mV zmanjšala na 85 mV.
Pri rakastih celicah se je po polurni izpostavljenosti napetost celične membrane z 20 mV povečala na 60 ali 70 mV. Takrat je dr. Kokošinek postavil
hipotezo, da bi magnetna terapija utegnila biti odgovor, ki ga medicina išče
pri zdravljenju tumorsko spremenjenih celic, vendar po njegovi smrti raziskave ni nihče nadaljeval.
MAGNETNI NAKIT ZA VEČ ENERGIJE IN BOLJŠE POČUTJE
Upravljanje
z elektromagnetno blazino je zelo
preprosto,
saj deluje že,
če ležemo nanjo in s pritiskom
na gumb izberemo ustrezen program, zato je primerna tudi
za uporabo v domačem okolju.
www.energetix.si - [email protected]
Edinstveni nakit, ki združuje lepoto in boljše počutje:
•
pospešen krvni obtok
•
boljše dovajanje kisika v krvi
•
intenzivnejše sproščanje endorfinov - blažijo bolečine in vplivajo na dobro počutje
UPRITE SE:
•
migrenam
•
bolečinam v hrbtu
•
nespečnosti
•
glavobolom
•
pomanjkanju energije
•
artritisu
•
nervozi
•
depresiji
•
teniškemu komolcu itd.
EVEČNKOTESAMO
RG
E
T
I
X
OKRASNI NAKIT
Nakit je:
•
iz nerjavečega jekla
•
obdan z visoko kakovostnim zlatom in rodijem
•
ne vsebuje niklja- tako primeren tudi za tiste, ki so nanj alergični
•
najboljši učinki:
•
magnetni nakit, ki združuje moč magneta in bakra
•
posebno zapestnice, ker je na zapestju največja prekrvavitev
•
je zlasti koristen za ljudi z artritisom in revmo
•
vsak kos nakita vsebuje vsaj en Neodim magnet. Neodim magneti so znani po izjemni stopnji magnetizma in imajo na svoje magnetno delovanje
doživljenjsko garancijo – vsakih 100 let izgubijo le 1% svoje moči.
ODLIČNA POSLOVNA PRILOŽNOST!!!
OPOZORILO: Ljudem s srčnim spodbujevalnikom, inzulinsko črpalko in nosečnicam ne priporočamo nošenja magnetnega nakita.
Energetiks d.o.o. • Visoko 119 • 4212 Visoko | PE Ljubljana - Kunaverjeva 9 • delovni čas: 9h - 18h • Tel: 01 564 47 95 • GSM: 041 658 705
Revija za zdravo Življenje
41

Similar documents