DAN ODPRTIH VRAT KAKOVOSTI

Comments

Transcription

DAN ODPRTIH VRAT KAKOVOSTI
vabi na
DAN ODPRTIH VRAT KAKOVOSTI
Datum: 17. september 2014
Ura:
10:00 – 11:40
Kraj:
SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju)
Program
10:00 – 10:20
Marko Kiauta
Predstavitev sprememb, ki jih prinaša nov SIST EN ISO 9001, Sistem vodenja kakovosti
10:20 – 10:35
Dr. Jelko Urbančič
Predstavitev standarda SIST ISO 31000, Obvladovanje tveganja
10:35 – 10:50
Marko Kiauta
Predstavitev standarda SIST EN 15224, Zdravstvene storitve in sistemi vodenja
kakovosti
10.50 - 11.10
Odmor
11.10 - 11.25
Gorazd Opaškar
SIST ISO 26000, Napotki za družbeno odgovornost
11.25 - 11.40
Marko Kiauta in dr. Jelko Urbančič
Predstavitev standarda SIST ISO 18091, Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2 v
lokalni oblasti
Kako do nas
SIST se nahaja v nakupovalnem središču BTC, na severnem delu hale A (bivši sedež uprave BTC).
Predavalnica SIST je v 2. nadstropju. Ob vseh stavbah nakupovalnega središča BTC so po 9. uri na
voljo brezplačna parkirna mesta
KOLOSEJ
CITY PARK
HALA A
OBVOZNICA
LJ - CENTER
Izvajalci
Marko Kiauta je v Iskri vodil področje kakovosti na dejavnostih
profesionalne elektronike. Delal je na področjih razvoja, trženja in
organizacije. 20 let je bil direktor podjetja Tangram TQC, d.o.o., ki se ukvarja
s svetovanjem s področja kakovosti. Kot svetovalec je deloval tako v
gospodarstvu kot v javnem sektorju (npr. Gradis, Svila Maribor, Javna
razsvetljava, Univerza v Mariboru, Krka, ZZV Maribor, Splošne bolnišnice
J/NM/I/T/NG MORS, MZ …). Za njim je 18 let izkušenj vodilnega
presojevalca pri Slovenskem inštitutu za kakovost in več kot 10 let izkušenj
vodilnega ocenjevalca pri PRSPO (priznanje republike Slovenije za
poslovno odličnost). Je predavatelj za QSM (Quality System Manager) pri
Slovenskem združenju za kakovost in odličnost, kjer je predsednik
strokovnega sveta. Vsako leto se aktivno udeleži (mednarodnih) strokovnih
posvetov s področja kakovosti.
Dr. Jelko Urbančič je bil od začetka leta 2004 do konca leta 2012 predstavnik
vodstva Agencije RS za okolje za kakovost. Poleg te svoje osnovne funkcije je
bil še predstavnik vodstva za področje informacijske varnosti in za vodenje
projektov. V tem obdobju je nekaj časa vodil tudi razne delovne enote med
njimi tudi sektor za informatiko. Je tudi Certificiran Manager kakovosti po shemi
Evropske organizacije za kakovost in vodilni presojevalec za standarde ISO
9001, QEWB, ter presojevalec za ISO 27001. Vsako leto je aktiven na
konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost kot predavatelj ali
voditelj sekcij. Poleg tega je član strokovnega sveta in istočasno predsednik
certifikacijskega organa pri Slovenskem združenju za kakovost in odličnost in
predavatelj za področje kakovosti pri Upravni akademiji.
Gorazd Opaškar je v Uradu za standardizacijo in meroslovje je v letih 1997
do 2001, kot vodja območne enote za overjanje in nadzor, sodeloval pri
vzpostavljanju meroslovnega sistema v RS in vzpostavljanju sistemov
kakovosti v laboratorijih v skladu s standardi SIST EN ISO 9001 in SIST EN
ISO/IEC 17025. V Slovenskem inštitutu za standardizacijo je po njegovi
ustanovitvi vodil oddelek za tehnično standardizacijo in založništvo, danes pa
poleg dela v standardizaciji na področju elektrotehnike sodeluje pri
vzdrževanju in razvoju certificiranega sistema kakovosti v skladu s SIST EN
ISO 9001.
S področja standarda SIST ISO 26000 je leta 2012, v okviru evropskega
projekta SOCIRES, pridobil naziv ECQA certified Social Manager Trainer.
PRIJAVNICA – 2014-10/01
DAN ODPRTIH VRAT KAKOVOSTI
17.9.2014
Prosimo, vpišite svoje podatke.
Ime in priimek udeleženca
Naziv organizacije/podjetja
Naslov
Davčna številka
Telefon
Faks
E-pošta
Datum
Podpis in žig
Prijave na seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do 15. septembra 2014 na Slovenski inštitut za
standardizacijo, Šmartinska c. 152, SI-1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na
[email protected] ali po faksu na številko 01 478 30 94.
Vaša prijava je sprejta, ko prejmete potrditev po elektronski pošti.
V primeru, da se dogodka kljub prijavi ne bi mogli udeležiti, vas vljudno prosimo, da nam odjavo
javite najkasneje 2 dni pred dogodkom.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.
POPUSTI pri kotizaciji za seminarje SIST na temo predstavljenih standardov na dogodku:
Za vse seminarje (razen SIST ISO 31000)
je redna cena: 179,00 EUR + 22% DDV (skupaj z DDV: 218,38 EUR)
5% popust:
10% popust:
25% popust:
207,46 EUR (z DDV)
196,54 EUR (z DDV)
163,79 EUR (z DDV)
Za seminar s področja SIST ISO 31000, Obvladovanje tveganja
je redna cena: 189,00 EUR + 22% DDV (skupaj z DDV: 230,58 EUR)
5% popust:
10% popust:
25% popust:
219,05 EUR (z DDV)
207,52 EUR (z DDV)
172,93 EUR (z DDV)
Obrazložitev zgoraj navedenih popustov:
Za vsakega posameznika, ki ni član SIST, ali SIST/TC velja 5% popust.
Za organizacije, ki bodo prijavile 2, ali več udeležencev na isti seminar, velja 10% popust.
Za člane SIST ali SIST/TC velja 25% popust.
POPUSTI PRI NAKUPU STANDARDOV, predstavljenih na dogodku:
Vsak udeleženec bo prejel kupon ugodnosti, ki ga bo lahko uveljavil pri nakupu kateregakoli
standarda, predstavljenega na dogodku in sicer:
20 % popust za nakup navedenih standardov v papirni obliki
ALI
40 % za nakup navedenih standardov v PDF enouporabniški verziji