Mobilne enote Carinske uprave varno uporabljajo tablicne

Comments

Transcription

Mobilne enote Carinske uprave varno uporabljajo tablicne
Mobilne enote Carinske uprave varno
uporabljajo tablične računalnike
Igor Bohinc, Astec d.o.o.
mag. Bojan Cifer, Carinska uprava RS, CU Murska Sobota
Marko Kokol, VirtuaIT d.o.o.
100
200
Projekt SharePoint aplikacije za
mobilne uporabnike CURS
100
200
Malce zgodovine
Prenova CURS IT
Prehod iz Novell
Netware na Microsoft
Server 2008 in System
Center 2007
Vpeljava SharePoint
infrastrukture
Prenova datotečnega
sistema
Izdelava mobilne
aplikacije
Statistična obdelava
zajetih podatkov
Analiza in načrtovanje
Poslovno poročanje za
vodstvo
Prehod na Windows 7
na vseh delovnih
postajah
Direct Access kot
zamenjava za klasičen
VPN dostop
Windows 8
Microsoft Surface Pro
100
200
Projektna ekipa
Carinska uprava RS
Astec d.o.o.
Virtua IT d.o.o.
Tomislav Burnać, vodja
sektorja za informatiko
Mag. Bojan Cifer, vodja
mobilnega oddelka,
Carinski urad Murska
Sobota
Igor Bohinc, vodja
oddelka sistemskih
integracij
Grega Repar in Sašo
Arh, specialista
Microsoft področja
Jernej Suhadolc,
direktor podjetja
Marko Kokol, vodja
razvoja SharePoint
aplikacije
Lucijan Sulič in Nina
Kohek, razvijalca
100
200
Cilji projekta
Večja mobilnost
Lažja uporaba
Varnost
Nisem odvisen od
lokacije
Ne nosim velike škatle
Nimam (velikih) težav s
povezljivostjo
Imam dostop do IT
virov
Vse nosim s seboj
Uporabljam eno
napravo
Vse naredim na enem
mestu
Imam podatke o
lokaciji
Varna povezljivost
Varen dostop do IT
virov
Zaščita podatkov na
napravi
Zanesljivost naprave
100
200
Uporabljene tehnologije
Windows Server 2012
SharePoint 2013
Windows 8
Hyper-V
SQL 2012
Surface Pro
Microsoft Direct Access
System Center
Configuration Manager
2012
BitLocker
Windows Intune
100
200
Arhitektura rešitve
HKOM Omrežje
CURS-SP-WFE2
CURS-SP-WFE1
 Windows 2008
R2 Datacenter
Hyper-V gruča
(SDC, DNS,
DHCP, SCCM,
SCOM, SQL, FS,
PS, RDSCB)
 Windows 2008
R2 Enterprise
RDS gruča
 Windows 2008
R2 Standard in
2012 Standard
(PDC, SCDPM,
QT, LN, Web)
CURS-SP-SQL
Windows
Server 2012
Datacenter
Hyper-V 3.0
(SharePoint
2013 WFE,
SQL 2012)
DMZ
SAN diskovno polje
Windows 2012 Standard
Direct Access Server
100
200
Kaj projekt pomeni
mobilnim enotam?
100
200
Kako smo delali doslej…
Postopki na terenu
Dokumenti v postopku
Dokazni material
(fotografije, video,
kopije dokumentov …)
Prenos zadeve v
interno bazo podatkov
Periodično poročanje
Mobilni oddelki CURS
Oprema MO
Tveganja v postopku
100
200
Kako bomo delali odslej…
Izvedba postopka na
terenu
Nabor obrazcev
Vnosne predloge
Meta podatki
označujejo vsebino
Poenotenje postopkov
Izpisne predloge
Dokazni material
Poročanje
Fotografije
Video
Skeniranje dokumentov
GPS podatki o lokaciji
Sledljivost postopka
Prenos podatkov v
interne baze in poročila
Priprava periodičnih
poročil
Analiza tveganja
Načrtovanje dela
100
200
Kako projekt vidimo
v IT?
100
200
Tablični računalniki
Enostavna uporaba
Prenosljivost
Vzdržljivost baterije
Povezljivost
Uporaba sistemskih IT
virov
Upravljanje tabličnega
računalnika
Tiskanje na daljavo
Varnostni pomisleki
Zaščita podatkov na
napravi
Varen dostop do IT
virov
100
200
Tablični računalnik in mobilna aplikacija
Kako tablični
računalnik pomaga
carinikom?
Poenotenje opreme
Vnos podatkov
WiFi dostopna točka za
naprave v vozilu
Izpis obvestila o
postopku neposredno
na lokaciji
Kaj ponuja mobilna
Dodana vrednost
aplikacija?
novega pristopa
Pomembno je, da
Vnos podatkov
Dodajanje dokazov :
uporabniki čutijo
fotografije, video,
Online / Offline
izboljšanje v vodenju
skenirani dokumenti,
delovanje
postopka
GPS podatki o lokaciji.
Prenos podatkov v
Enostavneje, hitreje,
interne baze
zanesljiveje in ceneje –
Priprava periodičnih
brez dvojnega dela in
poročil
brez dodatnih naprav!
Načrtovanje in analiza
100
200
Prikaz delovanja
100
200
100
200
Kako naprej
Proces reorganizacije
Krepitev mobilnih
oddelkov
Prevzemanje novih
nalog
Obdelava zbranih
podatkov
Poročila za Evropsko
komisijo
Prenova strojne
opreme
Upravljanje in zaščita
mobilnih naprav
Enostavna povezljivost
Mobilni oddelki
finančne uprave RS
IZREČENI UKREPI
ZTRO 1
7%
ZCS
3%
ZPCP-2
14%
ZJC
55%
ZICPES
21%
Uporaba SharePoint
okolja tudi v drugih
službah CURS
Skupna točka vsem
postopkom
100
200
Astec d.o.o.
 Svetujemo in pomagamo pri prehodu v oblak
 Poznamo tehnologijo in jo znamo pravilno uporabiti
 Varnost je naša maksima
100
200
VPRAŠANJA
Prosimo vas, da po koncu predavanja izpolnite
vprašalnike. Nekoga izmed vas bomo nagradili
z Nokio Lumia 820.
Vprašalniki bodo poslani na vaš e-naslov,
dostopni pa bodo tudi preko profila na spletnem
mestu www.ntk.si
Najlepša hvala!
Igor Bohinc, Astec d.o.o., [email protected]
Mag. Bojan Cifer, Carinski urad Murska Sobota, [email protected]
100
200

Similar documents