Program in potek izobraževanja

Comments

Transcription

Program in potek izobraževanja
1
PROGRAM T.A. EDUKACIJE
Izvajalka Aleksandra P. Meško (PTSTA), klinični psiholog spec.
DATUM
1. LETO:
TEMA
1. Uvod v T.A., temeljna filozofija, področja uporabe.
Struktura osebnosti: Ego stanja
2. Komunikacijski model ego stanj
3. Življenjski scenarij – 1. del
4. Življenjski scenarij – 2. del
5. Teorija potrditev
6. Transakcije
7. Psihološke igre
8. Čustva – 1. del
9. Čustva – 2. del
10. O.K. - starševstvo
11. O.K. - partnerstvo
12. Samo-sprejemanje
2. LETO: 1. Patologija ego stanj
2. Simbioza
3. Osebnostne adaptacije
4. Načrtovanje in strategije terapije/svetovanja (faze
terapevtskega/svetovalnega procesa)
5. Psihoterapevtska / svetovalna diagnostika
6. Disfunkcionalne predstave o terapiji / svetovanju
7. Kontakt (vzpostavljanje kontakta s klientom)
8. Kontrakti (postavljenje terapevtskih ciljev)
9. Terapija Odraslega: Dekontaminacija; 8 Bernovih
terapevtskih intervenc
10. Terapija Odraslega: spreminjanje disfunkcionalnih
prepričanj
3. LETO: 1. Terapija Odraslega: terapevtske naloge in
eksperimenti
2. Terapija Odraslega: Lingvistični meta model (NLP)
3. Redefiniranje
4. Konfrontacija in progresija
5. Racket sistem
6. Preokvirjanje (reframing)
7. Sidranje (NLP)
8. Terapija Otroka: Terapevtska dovoljenja
9. Terapija Otroka: Regresivne in disociativne tehnike –
I. del
10. Terapija Otroka: Regresivne in disociativne tehnike –
II. del
4. LETO: 1. Terapija Otroka: Rechilding
2. Terapija Otroka: Dekonfuzija
ŠT. UR
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
3. Terapija Otroka: Terapija nove odločitve (Re-decision
terapija)
4. Terapija Starša: Intervju s Staršem
5. Terapija Starša: Cathexis teorija, Reparenting
6. Terapija Starša: Spot Reparenting
7. Terapija Starša: Self - Reparenting
8. Transfer in kontratransfer
9. Tema po izbiri kandidatov (npr. delo s skupinami…)
10. Tema po izbiri kandidatov (npr. družinska,
partnerska terapija /svetovanje…)
6
6
6
6
6
6
6
STRUKTURA TRENINGA:
-
srečanja potekajo enkrat mesečno. Prvo leto imamo delavnice enkrat mesečno ob
sobotah (9h – 16h), naslednja leta pa enkrat mesečno ob sobotah od 9h – 13h.
Možne so spremembe terminov po dogovoru skupine,
-
na vsaki delavnici imamo teoretični del z vajami, vedno pa bo čas tudi za
supervizije (delo na primerih iz prakse) in po želji za delo na osebnem problemu,
-
prva stopnja izobraževanja se zaključi s pisnim izpitom,
-
cena posameznega srečanja prvo leto je 110 EUR, v naslednjih letih 95 EUR,
-
velja pravilo: če v posameznem študijskem letu nekdo enkrat manjka, je plačila
opravičen. Če manjka drugič, plača polovično ceno delavnice, za tretji izostanek
plača celotno ceno,
-
v vsakem študijskem letu je obvezna udeležba na 7 od 10 delavnic,
-
v vsakem študijskem letu kandidat opravi eno seminarsko nalogo,
-
število ur praktičnega dela s klienti, število ur supervizije in osebne terapije je
odvisno od tega, za katero diplomo se kandidat odloči (EATA ali Psihopolis),
-
izvajalka programa sem Aleksandra Meško (PTSTA); v izvajanje programa se vsaj
enkrat letno vključijo tudi drugi T.A. učitelji.
POMEMBNO!!! Program je sestavljen tako, da gre za mešano skupino
kandidatov, ki delajo v psihosocialnem kontekstu in kandidatov, ki delajo na
kliničnem področju (delo s klienti, ki imajo psihiatrične diagnoze).
Za diplomo s področja psihoterapije (Transakcijski analitik – psihoterapevt)
se odločijo vsi, ki delajo v kliničnem kontekstu.
3
Za diplomo s področja svetovanja se odločijo tisti, katerih klienti imajo:
- čustvene in vedenjske težave ter težave v medosebnih odnosih, ki
niso diagnosticirane kot duševne motnje.
- osebnostne krize,
- težave v različnih razvojnih obdobjih,
- vzgojne težave,
- klienti, ki želijo osebnostno rast, itd.
Torej vsem, ki delate s populacijo v šolah, centrih za socialno delo, društvih,
organizacijah, itd., priporočam diplomo iz svetovanja.
Vsebina programa se nanaša tako na psihoterapevtsko kot svetovalno
področje.

Similar documents