Predstavitveni katalog podjetja

Comments

Transcription

Predstavitveni katalog podjetja
Podjetje za komercialni inženiring, d.o.o. Domžale
VIZIJA
POSLANSTVO
VREDNOTE
Ostati na vrhu pri prodaji izdelkov za gradnjo in obnovo in z razširjenim prodajnim programom
izboljšati kakovost bivanja našim kupcem.
S kakovostjo in odličnim svetovanjem postavljamo nove standarde poslovanja,
ki temeljijo na partnerstvu med nami, kupci in dobavitelji.
Poštenost, pogum, spoštovanje, sodelovanje, odgovornost, svoboda delovanja, znanje.
Anton Sedeljšak
Spoštovani!
Naša družba se v dvajsetih letih poslovanja nenehno spreminja in prilagaja tržnim razmeram.
Na domačem trgu in v tujini si je ustvarila dober ugled s poštenostjo in zanesljivostjo do zaposlenih,
poslovnih partnerjev in do lokalnih skupnosti. Trdo in pošteno delo je zasluga vseh zaposlenih,
skupaj smo soustvarjali in gradili sedanjo podobo družbe Sam.
Spoštujemo sodelavce, kupce, dobavitelje in poslovne partnerje, ki sodelujejo z našo družbo.
Smo dostopni, pošteni in odgovorni. Smo zanesljiv partner in dajemo samo tiste obljube, ki jih lahko izpolnimo.
Zaposlene spodbujamo, da se dodatno izobražujejo in pridobivajo nova znanja za obvladovanje svojih del in nalog.
Prihodnosti se ne bojimo, dokazali smo, da skupaj zmoremo več, da smo sposobni tudi v negotovih razmerah
s skupnimi močmi preživeti.
Hvala vsem, ki soustvarjate dobro ime družbe Sam,
tako znotraj naše družbe kakor v odnosih s kupci, dobavitelji in drugimi v poslovnem okolju.
direktor Anton Sedeljšak
3
PRODAJNI CENTRI
SAM DOMŽALE
Preserska cesta 1, Zg. Jarše
1235 Radomlje
telefon: 01 729 88 00
fax: 01 729 88 32
1991
2004
SAM LATKOVA VAS
Latkova vas 84
3312 Prebold
telefon: 03 70 32 700
fax: 03 70 32 710
1995
SAM STRANJE
Zgornje Stranje 1 a
1242 Stahovica
telefon: 01 72 96 282
fax: 01 72 96 285
1998
SAM NAZARJE
Lesarska cesta 2
3331 Nazarje
telefon: 03 83 92 760
fax: 03 83 92 765
2001
2008
2004
2007
SAM TRBOVLJE
Nasipi 6a, 1420 Trbovlje
telefon: 03 56 14 780
fax: 03 56 14 785
4
Podjetje SAM d.o.o. Domžale je ustanovil lastnik Anton Sedeljšak pred 20 leti. Ob takratni sprostitvi zakonodaje in splošnem razmahu
podjetniške iniciative v Sloveniji se je tudi on pogumno odločil stopiti na samostojno pot. Od vsega začetka se podjetje ukvarja s
prodajo gradbenega materiala obrtnikom in individualnim kupcem. Tekom let je bil prodajni program razširjen
še z orodjem, železnino, keramiko, elektro in vodovodnim materialom ter izdelki za vrt.
Razvojno prelomno je bilo leto 1995, ko je podjetje SAM s partnerjem odprlo dodatno prodajno enoto v Latkovi vasi pri Celju,
obenem pa je Anton Sedeljšak povezal pet sorodnih zasebnih podjetij v skupino, ki je ustanovila podjetje Mreža trading.
Namen novega podjetja je bil izvrševanje nabavne funkcije za vseh pet podjetij z združevanjem nabavnih količin in skupnim
nastopom pri dobaviteljih. Na ta način si je vseh pet podjetij zagotovilo konkurenčne nabavne pogoje, ki so bili podlaga
za nadaljnjo izjemno hitro rast.
Od tu naprej je Anton Sedeljšak vzporedno razvijal dve podjetji. Lastno podjetje SAM je pospešeno odpiralo nove prodajne enote po
Sloveniji in širilo maloprodajno mrežo ter oskrbo obrtnikov z gradbenim materialom, Mreža trading pa je razvijala nabavno funkcijo
za celotno skupino, ki je tudi rasla tako po prometu, kot tudi po številu vključenih partnerjev.
Odpiranje prodajnih enot se je v podjetju SAM nadaljevalo v letu 1998 s prodajno enoto v Stranjah pri Kamniku, 2001 v Nazarjah in
2004 v Trbovljah. Vmes je podjetje SAM od partnerja odkupilo prodajno enoto v Latkovi vasi in leta 2004 začelo s prenovo in širitvijo
svojih prodajnih enot. Leta 2004 se je sedež podjetja iz Domžal preselil v Jarše pri Domžalah, v velik novozgrajen prodajni center
s 3000 m2 prodajnih površin, v katerem so že bili zastopani poleg gradbenega programa tudi vsi ostali prodajni programi, na katerih
danes temelji prodaja podjetja SAM d.o.o. Domžale: orodje, železnina, keramika, elektro in vodovodni material ter izdelki za vrt.
Selitvi sedeža podjetja je v letu 2007 sledila gradnja in otvoritev popolnoma novega prodajnega centra v Trbovljah in leta 2008 prav
tako popolnoma novega prodajnega centra v Nazarjah.
Vzporedno je potekal tudi razvoj skupine združene okrog podjetja Mreža trading. Podjetje se je leta 2003 preimenovalo v podjetje
Topdom in začelo svojo nabavno funkcijo nadgrajevati s prodajno in marketinško funkcijo ter širitvijo na trge bivše Jugoslavije.
V letu 2010 je skupina Topdom štela že 18 podjetij, vedno bolj pa je postajalo jasno, da skupina Topdom ne more več slediti razvoju
podjetja SAM, tako v smislu širine prodajnega asortimana, kot tudi standarda kvalitete prodajnih centrov.
V letu 2011 zato SAM d.o.o. Domžale izstopa iz skupine Topdom in začenja samostojno pot, podobno kot je pionirsko začel
samostojno pot pred 20. leti Anton Sedeljšak. S 30 milijoni EUR letnega prometa in petimi prodajnimi enotami tudi samostojen
SAM predstavlja enega največjih zasebnih tehničnih trgovcev v Sloveniji.
S kvalitetnim prodajnim programom in visoko usposobljeno prodajno ekipo SAM ostaja kvaliteten partner svojim kupcem;
obrtnikom in individualnim kupcem, ter dobaviteljem.
mag. Andrej Černetič, komercialni direktor
5
PRODAJNI PROGRAM
gradbeni material
cement, apno, zidaki, preklade, izolacije, železo,
pohištvene cevi, veziva, malte, lepila, kritine,
strešni dodatki
barve, laki
barve, laki in premazi, fasade, profili in trakovi,
avto kozmetika, osebna zaščita, mešalnice barv
keramika,
kopalniška oprema
in talne obloge
keramične ploščice, sanitarna keramika, kadi,
kabine, kopalniško pohištvo, sanitarne armature,
kopalniški dodatki, lesne obloge, laminati, parketi
orodje in pribor
ročno orodje, električno orodje, stroji, pritrdilna
tehnika
6
elektro program
svetila, vtičnice, stikala, vodniki, kabli, žarnice,
elektro omarice
vrtni program
sadike, semena, čebulice, okrasni lonci, korita,
vrtno orodje, gnojila, zalivalni program, ostali
pripomočki za vrt in darilni program
stavbno pohištvo
strešna okna, okna, vrata, podboji, okenske police
vodovod ogrevanje
vodovodni sistemi, ogrevalni sistemi, kanalizacija
7
PRODAJA
V petih prodajnih enotah s skupno
prodajno površino 6.700 m2 in dodatno
skladiščno površino 21.000 m2 v podjetju
SAM d.o.o. Domžale ponujamo svojim kupcem
širok izbor izdelkov s področja gradnje, obnove
in vzdrževanja doma.
V maloprodajnem delu pokrivamo segment
individualnih kupcev, ki gradijo, obnavljajo
ali vzdržujejo svoj dom.
Z veleprodajo pa pokrivamo segment
večjih in manjših obrtnikov, gradbenih podjetij
ter manjših trgovcev z gradbenim
in tehničnim blagom po vsej Sloveniji.
Visoko usposobljena prodajna ekipa
in kvalitetni ter zanesljivi dobavitelji
nam omogočajo izpolnitev visokih zahtev
in pričakovanj naših kupcev.
8
SKLADIŠČE IN LOGISTIKA
Zadovoljstvo naših kupcev vzdržujemo
s svetovanjem, dobro založenostjo naših trgovin
in učinkovito logistiko.
Lasten vozni park nam omogoča veliko
fleksibilnost, s katero zagotavljamo našim kupcem
dostavo blaga ob želenem terminu.
Moderna visoko regalna skladišča nam omogočajo
prilagajanje ponudbe zahtevam naših kupcev,
dobaviteljem pa predstavljamo zanesljivega partnerja,
ki je sposoben trgu zagotavljati nemoteno oskrbo.
9
STATISTIKA
Rast števila zaposlenih
ČISTI PRIHODKI PRODAJE
Bilančna vsota po letih
10
ISO 9001
INFORMACIJE
SAM D.O.O. DOMŽALE
Preserska cesta 1, Zg. Jarše
1235 Radomlje
ISO 9001:2000
Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost od načina
njihovega delovanja prek standardov storitev za odjemalce, ki
si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih nudijo.
Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši
organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih
priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu.
Pridobitev certifikata ISO 9001 je dokaz naše predanosti
kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki nam z uvajanjem
nenehnih izboljšav omogoča doseganje čedalje boljših
rezultatov poslovanja.
davčna številka: SI96133708
matična številka: 5363071
transakcijski račun:
NLB d.d.: 0230 0001 1231 839
SKB d.d.: 0310 4100 6533 208
telefon: ++386 (0) 1 729 88 12
fax: ++386 (0) 1 729 88 51
DIREKTOR
Anton Sedeljšak
TAJNIŠTVO DIREKTORJA
telefon: 01 729 88 12
fax: 01 729 88 51
KOMERCIALNI DIREKTOR
telefon: 01 729 88 05
fax: 01 729 88 51
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
telefon: 01 729 88 21
fax: 01 729 88 14
VODJA NABAVE
telefon: 01 729 88 17
fax: 01 729 88 51
PRODUKTNI VODJA GRADBENI, BARVE, LAKI
telefon: 01 729 88 45
fax: 01 729 88 51
PRODUKTNI VODJA ORODJE, ELEKTRO
telefon: 01 729 88 16
fax: 01 729 88 51
PRODUKTNI VODJA KERAMIKA, VRT
telefon: 01 729 88 29
fax: 01 729 88 51
11
SAM d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje
pe Nazarje
pe Latkova vas
pe Stranje
pe Jarše
pe Trbovlje
Prodajna mesta:
pe Jarše
Preserska c. 1, Zg. Jarše
1235 Radomlje
tel.: 01/729 88 00
pe Latkova vas
Latkova vas 84
3312 Prebold
tel.: 03/703 27 00
pe Nazarje
Lesarska cesta 2
3331 Nazarje
tel.: 03/839 27 60
pe Stranje
Zg. Stranje 1a
1242 Stahovica
tel: 01/729 62 82
pe Trbovlje
Nasipi 6a
1420 Trbovlje
tel.: 03/561 47 80