Ognjevarni atesti.

Comments

Transcription

Ognjevarni atesti.
OGNJEVARNE OMARE
po standardu
DIN 4102
ATESTI
Sobni požar
do ca. 30 minut (za papir)
30 P (30
minut)
za papir / oznaka P
60 P (1 uro)
120 P (2 uri)
za elektronske medije /
oznaka DIS
60 DIS (1 uro)
120 DIS (2 uri)
OGNJEVARNE OMARE
Pred izbiro ognjevarnega trezorja oz. omare naj vas opozorim na razliko med ognjevarno omaro brez atesta in
ognjevarno omaro z ognjevarnim atestom LFS 30P, S 60 P, S 120 P ali S 60 DIS, S 120 DIS.
· Ognjevarne omare brez atesta, imajo v stenah omare ognjevarno mineralno polnilo po DIN 4102. To sicer
zadostuje za manjši sobni požar, vendar pa v večjem ne bo mogla obvarovati Vaših tako dragocenih
dokumentov.
· Ognjevarne omare z atestom za papir in elektronske medije, so atestirane na tehnični univerzi v
Braunschweigu v Nemčiji. To je najstrožji in najbolj priznan atest na svetu. Ta atest Vam GARANTIRA, da
bodo Vaši dokumenti ostali nepoškodovani za 1 ali 2 uri v večjem požaru in bodo prestali padec iz najmanj 9,15
m. Enako velja za ognjevarne omare z atestom za elektronske medije.
Ognjevarne omare z atestom so razvrščene tako:
· LFS 30P - pomeni, da je atest za papir. Posoben atest spodnjim, a brez padca!
S 60 P - pomeni, da je atest za papir, kjer so standardi postavljeni tako, da temperatura v notranjosti trezorja 1
uro (60 minut) ne sme v nobenem trenutku preseči 175°C. Za tem pa trezor prestane še padec iz 9,15 m, kar
simulira porušenje stavbe.
· S 120 P - pomeni, da je atest za papir, kjer so standardi postavljeni tako, da temperatura v notranjosti trezorja
2 uri (120 minut) ne sme v nobenem trenutku preseči 175°C. Za tem pa trezor prestane še padec iz 9,15 m, kar
simulira porušenje stavbe.
· S 60 DIS - pomeni, da je atest za elektronske medije (CD/DVD, DAT kasete, DLT kasete, mikrofilmi...), kjer
so standardi postavljeni tako, da temperatura v notranjosti trezorja 1 uro (60 minut) ne sme v nobenem trenutku
preseči 49°C. Za tem pa trezor prestane še padec iz 9,15 m, kar simulira porušenje stavbe.
· S 120 DIS - pomeni, da je atest za elektronske medije (CD/DVD, DAT kasete, DLT kasete, mikrofilmi...),
kjer so standardi postavljeni tako, da temperatura v notranjosti trezorja 2 uri (120 minut) ne sme v nobenem
trenutku preseči 49°C. Za tem pa trezor prestane še padec iz 9,15 m, kar simulira porušenje stavbe.
OPOZORILO !!!
Nobena ognjevarna omara brez atesta ni primerna za shranjevanje elektronskih medijev, ki so uničeni,
če temperatura preseže 53°C !!!
Upam, da sem vam dovolj nazorno razložil kakšna je razlika med omarami in vam tako olajšal izbiro za res
varno hrambo dokumentov in elektronskih medijev.
Matej Pibernik
PLENUS d.o.o.
Tržaška cesta 85
2000 Maribor
T: 02 / 33 11 884
e-mail: [email protected], [email protected]
www.plenus.si, www.trezorji.si