Posebna ponudba - Vroči popust za hitro naročilo (.pdf)

Comments

Transcription

Posebna ponudba - Vroči popust za hitro naročilo (.pdf)
Akcija „Vroči popust za hitro naročilo” velja do 30. 6. 2012 pri nakupu PVC oken in vhodnih vrat. Popusti v posameznih prodajnih akcijah se med seboj izključujejo.
POSEBNA PONUDBA NA SEJEMU V KOPRU
- VRO»I POPUST ZA HITRO NARO»ILO*
* PokliËite 080 88 31 in si zagotovite dodatnih 8 % gotovinskega
popusta za naroËilo in plaËilo v petih dneh od prejete ponudbe.
ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska c. 30, Gornja Radgona / [email protected]
Energijsko var~na okna
Najširši profil - 88 mm in troslojna zasteklitev
•
•
•
•
•
Odlikuje jih najširši profil v Sloveniji (88 mm);
v kombinaciji s troslojno kripton zasteklitvijo dosegajo faktor toplotne
prehodnosti Uw = 0,84 W/m2K;
profil iz "zelene" linije (greenline) ne vsebuje svinca in ga je mogoËe
popolnoma reciklirati;
moænost alu blende na zunanji strani - vse barve po RAL lestvici;
standardno v beli barvi, moæni so tudi razliËni dekorji.
Avtomatsko okno
Zlati hrast
Oreh
Odli~na okna se zapirajo sama.
Brez elektrike!
•
•
Siva 7155
Sapeli
•
•
•
Antracitno siva
Antracitno siva
gladka
•
•
Zagotavlja sveæ zrak in višjo kakovost bivanja v
prostoru;
omogoËa znaten prihranek pri stroških za
ogrevanje in višjo varnost;
lahko nastavimo Ëas (od ene minute pa do
desetih ur), ko je okno odprto, po preteku tega
Ëasa pa se okno samodejno zapre;
zelo primeren za višje leæeËa okna;
olajša odpiranje oken otrokom, starejšim in
invalidnim osebam;
moænost vgradnje v profil novega okna ali
naknadna vgradnja na æe obstojeËa okna;
veË na http://www.okna-vrata.si/winflip.
Arcont - vaš partner
za okna in vrata
Podjetje Arcont IP d.o.o. s sedeæem v Gornji
Radgoni je eden od najveËjih proizvajalcev
stavbnega pohištva v Sloveniji. Prodajni
program obsega:
•
PVC in ALU okna in vhodna vrata,
•
senËila za okna: nadokenske in
predokenske rolete, æaluzije, polkna,
•
razliËne izvedbe komarnikov za zašËito
pred mrËesom,
•
okenske police,
•
kovinska vrata in podboje za razliËne
namene vgradnje,
•
avtomatska garaæna vrata.
Kakovost zagotavljamo z izbranimi materiali
priznanih evropskih proizvajalcev in
raËunalniško vodeno proizvodnjo na CNC strojih.
Kakovost procesov ustreza standardu ISO
9001:2008, vsi izdelki imajo CE oznako.
Nudimo vam brezplaËen ogled na objektu in
posnetek stanja. Skupaj z vami bomo našli
idealno rešitev za vaš dom.
Za informacije pokliËite 080 88 31 ali obišËite
www.okna-vrata.si.
GORNJA
RADGONA
MURSKA
SOBOTA
LENDAVA
LESCE
SLOVENJ
GRADEC
MARIBOR
LJUBLJANA
VIPAVA
ARCONT IP d. o. o.
Ljutomerska cesta 30
Gornja Radgona
tel.: 02 56 44 301
faks: 02 56 44 329
e-pošta: [email protected]
www.arcont-ip.si
ARCONT IP, PE MARIBOR
Cesta XIV. divizije 36
Maribor
tel.: 02 48 03 400
faks: 02 48 03 402
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP,
PE SLOVENJ GRADEC
Partizanska pot 15
Slovenj Gradec
tel.: 02 88 38 141
faks: 02 88 38 142
e-pošta: [email protected]
PE VIPAVA,
Vipava
GSM: 051 358 367
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE LENDAVA
Glavna ulica 73
Lendava
tel.: 02 57 74 800
faks: 02 57 74 804
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE LESCE
Alpska cesta 37a
Lesce
tel.: 059 010 166
faks: 059 010 167
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE LJUBLJANA
Neubergerjeva 31
Ljubljana
tel.: 01 754 21 15
faks: 01 754 21 43
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE MURSKA SOBOTA
Obrtna ul. 39
Murska Sobota
tel.: 02 521 42 20
faks: 02 521 42 22
e-pošta: [email protected]