ppt - DOBA Fakulteta

Comments

Transcription

ppt - DOBA Fakulteta
VZPOSTAVITEV
E-IZOBRAŽEVANJA IZ VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU
Predstavitev rezultatov
magistrskega dela
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr.,
dipl. var. inž.
Mentor magistrskega dela: dr. Tomaž Klobučar
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
KAJ JE E-IZOBRAŽEVANJE?
E- izobraževanje predstavlja sodobno obliko
usposabljanja s pomočjo informacijsko
komunikacijske tehnologije oziroma interneta.
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
PREDNOSTI, KI JIH PRINAŠA
E-IZOBRAŽEVANJE
možnosti teoretičnega usposabljanja tudi v okoliščinah, kot so odsotnosti z dela,
delo na dislociranih enotah in podobno
nižji stroški povezani z organizacijo in izpeljavo usposabljanja (potni stroški,
predavalnica ipd.)
hitrejša izpeljava izobraževanja
način izobraževanja, ki omogoča, da se elektronska pismenost zaposlenih
povečuje
boljša izkoriščenosti obstoječe IKT in informacijskih virov
možnost hitrejšega prilagajanja izobraževalnih vsebin trenutnim potrebam
podjetja in specifičnim potrebam delavcem
večja transparentnost (nadzor nad aktivnostmi posameznih udeležencev,
statistika ipd.)
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
 v svetu
E-USPOSABLJANJE IZ VZD
V ZDA in Zahodni Evropi
(npr. Anglija) zelo razvito
tako za enostavnejša, kakor
tudi zahtevnejša delovna
mesta.
 v Sloveniji – si utira pot
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
RAZISKAVA
Rezultati raziskave so pokazali zainteresiranost
slovenskih podjetij za e-usposabljanje za varno
in zdravo delo.
78 % anketirancev je menilo, da bi želeli v obliki eizobraževanja izvajati usposabljanje na temo varno
delo v pisarni – varno in zdravo delo z
računalnikom.
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
REZULTAT MAGISTRSKE NALOGE
Predlog modela učnega okolja
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
REZULTAT MAGISTRSKE NALOGE V PRAKSI
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
PROCES E-USPOSABLJANJA ZA VZD
E-gradivo
Dostop preko spleta
Interaktivna vsebina
Motivacijska vprašanja
s povratno informacijo
o pravilnosti
odgovorov
Možnost komunikacije
z mentorjem
Preverjanje znanja
Udeleženec po zaključenem preverjanju znanja lahko sam preveri svojo uspešnost
Zaključek e-usposabljanja
Po izvedenem usposabljanju naročnik za potrebe evidenc, ki jih mora voditi skladno z ZVZD-1,
prejme predpisano dokumentacijo
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž., ZVD d.d. Info: [email protected]
HVALA ZA POZORNOST
Fanči Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž.
ZVD d.d., Center za tehnično varnost in strokovne naloge
Kontakt: [email protected]