UL 99 - Udarni list

Comments

Transcription

UL 99 - Udarni list
brezplačni časopis
september 2013
številka 99
letnik 11
AKTUALNO:
IZ NAŠIH OBČIN
NE PREZRITE
petindvajset stopnic
Izkušnje so
naš najboljši
učitelj
Delovno
rekreativni center
Sevno
Terminski plan
zbiranja nevarnih
odpadkov iz
gospodinjstev
Edo Murič
Foto: Majda Luzar
stran 2
stran 7
»Nikoli me nič ne
preseneti, saj moram
biti kot športnik vedno
pripravljen na vse.«
stran 10
Evropski teden
mobilnosti
stran 23
AKTUALNO
2
UREDNIKOV KOMENTAR
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
IZ SVETNIŠKIH KLOPI
Izkušnje so naš
najboljši učitelj
Sprehod po sredi
Glavnega trga
Uroš Kocjan
Gregor Macedoni
V zadnjem času se bolj poredko ustavim v vsesplošnem
hitenju, da bi malo razmislil, kam grem, ker me obveznosti
prehitevajo z leve in desne, nekako tako kot vidiš nekatere
objestneže na avtocestah. Ko pa mi uspe priti do takega
trenutka, je največ vredno tisto, kar nič ne stane. Mir,
tišina in trenutek, ko skušam izklopiti brenčanje v glavi.
Ne vem ali je lahko povezava z nekim prostorom/mestom
zapisana v genih? Vendar pri sebi ne morem zanikati svoje
povezave z Novim mestom. Tudi zato vsako novico iz drugih
mest, slovenskih ali širše, ki jo preberem ali slišim, postavim v
vzporednico z mojim mestom. Tako je bilo tudi z novico o zaprtju
dela Slovenske ceste v Ljubljani za osebni motorni promet.
Čeprav ima Ljubljana predel okoli Tromostovja že nekaj časa
popolnoma zaprt za motorni promet je to kar drzna poteza glede
na dosedanjo obremenjenost Slovenske ceste. Hkrati pa vnovičen
dokaz, da je treba imeti vizijo in potem lahko tudi mali koraki
peljejo v pravo smer. In kako se je odrezala vzporedna primerjava
z Novim mestom?
Zanimivo se mi zdi, da je danes veliko ponudnikov rešitev
ali vsaj nasvetov, kako obvladati stres kot posledico
doseganja vse višjih ciljev, ki si jih postavimo sami ali so
nam postavljeni. Pri vsem skupaj pa je najbolj hecno to, da
vse to ni dolgoročna rešitev, ampak gašenje požara, ki je
zagorel nekje konec prejšnjega tisočletja. Z globalizacijo,
konkurenčnostjo,
učinkovitostjo
in
podobnimi
visokoletečimi izrazi, ki so palica in korenček sodobnega
delavca. Namenoma sem se izognil izrazu zaposlenega,
ker vsi sodobni delavci niti niso zaposleni oz. nimajo
službe. Nekateri izmed njih si zelo močno želijo delati,
pa morajo biti namesto tega učinkoviti pri iskanju nove
službe in pisanju prošenj za morebitna prosta delovna
mesta, če jih sploh najdejo.
Zavedam se, da na veliko stvari nimamo vpliva, ampak
tudi za to že pred dolgo časa zapisali naši predniki: »Če
obstaja volja, se bo našla pot, sicer le izgovor.« Zato mora
vsak pri sebi postaviti prioritete, ki jim bo skušal slediti, ob
tem pa bi ga izbrane prioritete morale spravljati v dobro
počutje in nasmeh na obrazu. Oboje se lahko doseže tudi s
trdim delom, ki ga je treba vsakodnevno izvajati, ker s tem
krepimo svojo samozavest, občutek koristnosti, predvsem
pa čas hitreje mine, da nimamo časa za razmišljanje o
slabih stvareh. Ob vsem skupaj pa nikar ne pozabite, da
vsak zase potrebuje tudi počitek, ki je lahko v različnih
oblikah. Vsakomur svoje, vodilo naj bo zmernost.
Želel bi videti spremembo v družbi, ki bi vodila stran
od izpolnjevanju vedno višjih ciljev, ker nobena rast ni
neskončna, saj je vse v naravi uglašeno nihanje. Kar gre
gor, pride vedno tudi dol, zato morda ni najbolje biti
najvišje, ker je potem globok padec. Če ne drugače, se
nam to prične poznati na zdravju, počutju. Vsak pri sebi
bi moral razmisliti o tem ali je njegovo početje nekaj,
kar dolgoročno vodi k bolj mirnemu življenju zanj in
za okolico. Moje besede se slišijo kot reklama zgoraj
omenjenih duševnih svetovalcev, le z vsaj eno razliko.
Moje vas nič ne stanejo, lahko pa veliko pridobite.
Novomeški Glavni trg se še vedno duši od tranzitnega prometa.
Vodstvo novomeške občine veliko govori o oživitvi mestnega
jedra, vendar ob naštevanju uspehov običajno navedejo prenove
fasad zasebnih lastnikov in programske vsebine civilne družbe in
intuziastičnih zasebnikov. Prav veliko pa se ne zgodi na sistemski
ureditvi, za kar je odgovorna mestna občina; predvsem v tistih
točkah, kjer je treba imeti vizijo, ki se ji potem sledi.
Z namenom, da bi se vzpodbudila širša javna razprava tako
med odločevalci kot v splošni javnosti, je bila zasnovana zadnja
številka revije Rast, ki je v pretežnem delu tematsko namenjena
novomeškemu mestnemu jedru. Priporočam v branje. V potrditev
lastnega prepričanja, da promet na Glavnem trgu prej ali slej
nima kaj iskati, bom navedel izseke iz zapisanih razmišljanj
povabljenih posameznikov, ki se nanašajo na prometno ureditev
Glavnega trga.
»Absolutno je treba preprečiti tranzitni promet skozi mestno
jedro oz. med Kandijskim mostom in Knjižnico Mirana Jarca
…« (A. Škerlj); »Tranzitni promet je treba popolnoma izključiti
iz mestnega jedra« (F. Koncilija); »…je osnovno ukiniti sedanjo
funkcijo prevozne ceste in parkirišča ob njej…« (Z. Pelko); »Ob
koncu tedna bi morali vsaj delno zapreti cestni promet ali pa ga
trajno urediti z delno prometno zaporo zgornjega dela Glavnega
trga.« (I. in B. Križ); »Mestno jedro je neurejeno predvsem zaradi
prometnega režima … Glavni trg na prvem mestu potrebuje
obsežno spremembo prometnega režima – delna popolna zapora
prometa…« (J. Dolinar); »Promet mora z Glavnega trga!« (J.
Miklič); »…v prvi fazi gornji del Glavnega trga zapreti za cestni
promet.« (Z. Picelj); »Že v nebo vpijoč pa je problem prometa, ki
onemogoča, da bi trg resnično zaživel.« (M. Sadek)
Glede razmišljanja o prometni ureditvi odstopa od ostalih zgolj
en prispevek: »Problem prometa na Glavnem trgu je metafizično
vprašanje, saj zapirati promet na trgu z malo prebivalci, lahko
pomeni pospešeno umiranje še tega, kar živi.« (I. Kuljaj)
Ivo Kuljaj je dosedanji in bo tudi v prihodnjih štirih letih direktor
Zavoda za turizem Novo mesto, saj je na seji Občinskega sveta
26. septembra dobil prepričljivo podporo za soglasje, ki je pogoj
za imenovanje na mesto prvega moža novomeškega turističnega
zavoda.
Mojega glasu ni dobil, ker si želim že danes in ne čez dolga leta
kakšen korak v smeri drugačne prometne vizije novomeškega
mestnega jedra, kot jo ima gospod Kuljaj.
Avtor članka je občinski svetnik Liste Gremo gor!
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
IZ NAŠIH OBČIN
3
Zamenjava na vrhu Revoza
Aleš Bratož prevzel nove naloge
znotraj Skupine Renault
NOVO MESTO – S 1. oktobrom prvi
mož Revoza Aleš Bratož odhaja iz
podjetja in prevzema obveznosti
in naloge generalnega direktorja
industrijske podružnice Oyak Renault
v Turčiji. V Revozu ga bo nasledil
Patrice Haettel, trenutno direktor
mehanske tovarne Valladolid Motores
v Španiji.
Aleš Bratož je bil predsednik uprave
Revoza od junija 2008 dalje. V tem
obdobju, ki so ga zaznamovale
predvsem zaostrene razmere na trgu
kot posledica gospodarske krize, je bilo v Revozu premaganih veliko
pomembnih mejnikov: izpeljan je bil projekt wind, prvič so presegli
magično mejo 200.000 izdelanih vozil v enem letu, zabeležili več kot
3,5 milijona izdelanih renaultov, zagnali proizvodnjo 2. faze twinga in
postali ena najučinkovitejših tovarn Zveze Renault Nissan. Motivacija
zaposlenih je bila ves čas na zelo visoki ravni, tudi v zadnjem času, ko
so v teku velika naložbena dela v okviru projekta Edison, vrednega
več kot 400 milijonov evrov.
Aleš Bratož si je v času svojega službovanja kot predsednik uprave
Revoza prizadeval za čim tesnejše sodelovanje z okoljem in za
napredek slovenskega gospodarstva, kar je bilo v obliki priznanj
in nagrad tudi večkrat prepoznano. Med drugim je bil predsednik
Nadzornega odbora GZS, član Upravnega obora GZDBK, član sveta
Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani in član društva Manager, s
svojimi bogatimi izkušnjami in pogledi pa je sodeloval tudi v številnih
delovnih skupinah, ki sta jih na področju gospodarstva oblikovala
predsednik države in slovenska vlada.
Na podlagi doseženih rezultatov in opravljenih nalog je bila Alešu
Bratožu znotraj Skupine Renault zdaj zaupana še ena, zelo odgovorna
naloga: vodenje industrijske podružnice Oyak Renault, ki na zelo
velikem turškem tržišču s 77 milijoni prebivalcev združuje dve tovarni
s skupaj 6.300 zaposlenimi. Foto: M.L., arhiv UL
šO LA LA!
me
Novo šolsko leto prineašria! sa
carske zadeve! Prev
LG
Optimus L3
89€
Brezplačen telefon
za vse upokojence
Brez vezave na paketu SENIOR ZATE, samo do 15. 11. 2013!
Brezplačno lahko prenesete tudi svojo telefonsko številko!
Prepotrebna pomoč Škofijske karitas
osnovnošolcem in dijakom
NOVO MESTO - Vsak začetek novega šolskega leta za
družine v stiski prinaša dodatne skrbi. Vse več je takih, za
katere je strošek nakupa šolskih potrebščin prevelik, da bi
ga zmogli sami. Tudi letos je Škofijska karitas Novo mesto
družinam v stiski pomagala z akcijo Šola 2013, s katero so
pričeli že v mesecu juliju. Pomoč, namenjena osnovnošolcem
in dijakom, je bila v obliki bonov, ki so jih lahko vnovčili v
knjigarnah Državne založbe Slovenije ter Mladinske knjige,
oziroma v obliki naročilnic. Poleg bonov ali naročilnic
so družine lahko prejele tudi zvezke in nekatere druge
potrebščine, ki so jih otroci zbirali v osnovnih šolah in vrtcih
v okviru majske akcije Pokloni zvezek. Povpraševanja po
tovrstni pomoči je bilo več, kot je bilo zbranih potrebščin,
predvsem je bilo veliko zanimanja za šolske torbe in
nahrbtnike. Skupna vrednost pomoči, ki so jo na Škofijski
karitas Novo mesto namenili za nakup šolskih potrebščin,
je v letošnjem letu znašala 18.890 evrov. Na ta način so
pomagali 187 družinam oziroma 400 otrokom. Zaradi
velikega števila vlog so bile vrednosti pomoči nižje za tiste
družine, ki so bile tovrstne pomoči že deležne v preteklosti.
Družine so odobreno pomoč namenile predvsem nakupu
delovnih zvezkov in so ostale potrebščine kupovale v
cenovno ugodnejših trgovinah.
Brezplačno
svetovanje pri
prvi uporabi
KUPU!
DARILO OB NA
SIMPL KIDZ
čka za copate
VreNokia
C2-02
Emporia
Essence
Akcija traja do 15. 11. 2013 oz. do razprodaje zalog in velja za vse nove in obstoječe Si.mobilove naročnike na paketu SENIOR ZATE. Vsak naročnik paketa SENIOR ZATE lahko
v času trajanja akcije dobi največ en telefon, ki si ga lahko izbere izmed telefonov, ki jih določi Si.mobil. Izbranega telefona ni mogoče zamenjati za gotovino ali kakšno
Navedena
cena vključuje telefon in paket SIMPL KIDZ SIM. Paketi SIMPL KIDZ so na voljo samo na Si.mobilovih
drugo stvar. Si.mobil bo novim naročnikom, ki bodo prenesli obstoječo telefonsko številko v Si.mobilovo omrežje, povrnil stroške prenosa v višini 5 €. Ponudba ni združljiva
z ostalimi akcijami
in ugodnostmi
Si.mobila.
informacij
o pogojih ponudbe,
paketa
SENIOR ZATE in pogojih
predčasnega
telefona za obstoječe naročnike
prodajnih
mestih.
Vse cene
so vVečEUR
in vključujejo
DDV.pogojih
Več na
www.simobil.si
in na
040 40nakupa
40 40.
Si.mobila najdete na www.simobil.si, na št. 040 40 40 40 in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Vse cene vključujejo DDV. Simobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000 Ljubljana.
Si.mobil center Novo mesto
Franšizno prodajno mesto
Rozmanova ulica 14, Novo mesto
m: 040 92 99 00
4
IZ NAŠIH OBČIN
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Vsak dan naredite
nekaj dobrega
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se je tudi letos pridružila
k vseslovenskemu prostovoljnemu projektu Simbioza, ki bo
prenašala znanje med generacijami in spodbujala vseživljenjsko
učenje v tednu med 21. in 25. oktobrom 2013.
S projektom želimo mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa
spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo
raven kakovosti svojega življenja, saj bodo v okviru modulov spoznali
osnovne funkcije računalnika, naučili se bodo iskanja informacij
na internetu in uporabe drugih brezplačnih komunikacijskih orodij,
predvsem elektronske pošte. Vsaka izkušnja, doživetje namreč šteje!
Program bo potekal od ponedeljka do petka v dveh terminih: v
dopoldanskem času (od 9. do 11. ure) in v popoldanskem času (od
16. do 18. ure).
NOVO MESTO - »Otroci zelo radi hodijo v knjižnico in jih starši k
temu spodbujajo, v poznejšem obdobju odraščanja pa se vse skupaj
počasi neha. Zato smo v knjižnici odprli multimedijsko sobo, saj
današnja generacija deluje bolj preko moderne tehnologije. Ponujamo
tudi e-knjige, ki jih lahko prebirajo na svojih bralnikih doma. V Novo
mesto smo pripeljali Rastočo knjigo in v Parku Rastoče knjige smo
v poletnem času odprli poletno bralnico za bolj sproščeno branje
knjig. Povezali smo se s slovenskimi zamejci v Švici in bili prva
država, ki jim je donirala 110 slovenskih knjig. Povezali smo se tudi
z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Novo mesto ter
kot edina splošna knjižnica v Sloveniji odprli snemalni studio za
snemanje zvočnih knjig,« je nekaj projektov izpostavila direktorica
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto mag. Claudia Jerina Mestnik ter
hkrati pozvala vse navzoče k prostovoljstvu pri branju zvočnih knjig.
Gosta zadnjega Pogovornega večera mag. Claudia Jerina Mestnik in dr.
Janez Gabrijelčič ter voditeljica mag. Andreja Jernejčič Vizjak
Prijave tako prostovoljcev kot starostnikov potekajo preko spletne
strani www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa
dobite na info točki in vpisnem mestu v prostorih Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto.
Pohitite s prijavami, saj se vpisna mesta že veselo polnijo!
»V človeku je odličnost in v človeku je tudi zlo. Dajmo več energije za
dobre vrednote,« je dejal častni občan Novega mesta in pobudnik ter
ustanovitelj projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič. Dodal je še:
»Misel, besede, dejanja; to je ključno! Naj ne mine dan, da niste naredili
česa dobrega.« Izpostavil je še: »Veliki Gaber se je pred dvema letoma
s postavitvijo razstave Rastoča knjiga na svojstven način vključil v
promocijo in razvoj ideje vseslovenskega projekta Rastoča knjiga. Šli
so še korak dlje in udejanjili idejo rastoče knjige v vsakdanu svojih
krajanov. Praznik korenja je namreč ekonomsko nadaljevanje projekta
Rastoča knjiga Veliki Gaber z okolico, ki združuje tradicijo pridelave
vrtnin s sodobnimi strokovnimi znanji.« Po njegovem mnenju je
Rastoča knjiga dokaz naših dosežkov ter sporočilo prihodnjim
generacijam, da smo sicer majhna država, vendar po duhu in znanju
velika. Izrazil je željo, da bi v Novem mestu v prihodnosti postavili
tudi Združeno Rastočo knjigo znanosti sveta.
Polna dvorana je v prešernem vzdušju prisluhnila tudi utrinkom o
Rastoči knjigi, s katerimi sta popestrila prof. dr. Miha Japelj in prof.
Jože Zupan, gosta prvega pogovornega večera v septembru. Večer so
popestrili tudi tamburaši Folklornega društva Kres.
Na predhodnih torkovih pogovorih v septembru, ki so se sinoči
zaključili, so sodelovali tudi Irena Vide, direktorica televizije Vaš kanal
in urednica revije Vaš mesečnik, mag. Igor Teršar, direktor Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, Alojzij Muhič, župan Mestne občine
Novo mesto, ter akad. prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. Foto: Boštjan Pucelj
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
DOBRO JE VEDETI
Živahno na Dnevu Toyote
5
LIP BLED INOVACIJA:
VSE ZA DOM
NA ENEM MESTU
Podjetje LIP BLED je eden redkih slovenskih proizvajalcev in
ponudnikov, ki nudi paleto svojih lesenih izdelkov za udobno in
sodobno bivanje.
S prodajnim programom lipbled lahko skoraj v celoti opremimo vsak
dom, od masivnega pohištva za različne sobe (spalnice, dnevne,
otroške, mladinske, predsobe …), notranjih in vhodnih vrat, do oken in
balkonskih vrat, parketov, laminatov in drugih tekstilnih talnih oblog,
celo svetil, kljuk in posteljnih vložkov ter ležišč.
LESENO STAVBNO POHIŠTVO
NOVO MESTO - V začetku septembra so del parkirišča pred Qlandio
zasedli »jekleni« lepotci – avtomobili znamke Toyota. TPV Center, d.
o. o., je namreč organiziral Dan Toyote, na katerem so se obiskovalci
pomerili v spretnostni vzvratni vožnji, otroci v natančnosti pri metanju
žogic v poseben koš iz pnevmatik, bolj pogumni in radovedni pa so
se zapeljali tudi po razgibanem poligonu. Druženje so popestrili tudi
»puščavski lisjak« Miran Stanovnik, kraljica metliške črnine Martina
Bahor in simpatičen glasbenik Marijan Novina. Modele Toyotinih
avtomobilov si lahko ogledate in se o pogojih in možnostih nakupa
pozanimate v Salonu in servisu Toyotinih vozil v TPV Centru, na
Kandijski cesti 60 v Novem mestu, kjer sta vam na voljo izkušena
prodajna svetovalca Petra Brodar in Matic Obranovič.
Z izbiro lesnih oken in vrat, poskrbimo za izravnavanje vlage v prostoru, saj
jo les tako sprejema kot oddaja ter s tem ustvarja pogoje za zdravo bivanje.
V lipbled oknih in vratih so vgrajeni materiali in okovja, ki varujejo najbolj
občutljive sestavne dele pred zunanjimi vplivi (dež, sonce, mraz, vročina,
veter, prah …). Vgrajena so trajno elastična tesnila, ki zagotavljajo odlično
tesnjenje. Lastnosti lesa nudijo tudi odlično toplotno in zvočno izolacijo,
glavni vir prihranka pa je v manjši porabi energije za ogrevanje v zimskih
in za hlajenje v poletnih časih.
Za naročnika v LIP BLEDU opravijo izmere na domu, svetujejo in izdelajo
pohištvo po meri, dostavijo in kakovostno zmontirajo. Možno je tudi
ožanje, nižanje ali višanje omar, komod, regalov, nočnih omaric in postelj –
skratka vse po meri in individualno prilagojeno naročniku.
Na Ljubljanskem pohištvenem sejmu je podjetje LIP BLED v preteklosti
že prejelo Zlato Plaketo revije Naš Dom za pohištvo domačega
proizvajalca, s katerim je mogoče najlepše in najbolj funkcionalno v celoti
ali delno opremiti stanovanje.
Za več informacij vas vabimo na našo spletno stran www.lip-bled.si.
v objektiv
IZ NAŠIH OBČIN
6
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Zaključek športnega poletja v Semiču
Najbolje striže Alojz Novak iz Šentjerneja
SEMIČ - Športno poletje je projekt, s katerim želijo v času poletnih
počitnic mladim omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa v
obliki koordiniranih športnih aktivnosti. Prvič je bil izveden leta 2005
v Črnomlju. Ker je bil dobro sprejet, so se v Mladinskem centru Bit
odločili, da program naslednje leto razširijo tudi v Semič. Takrat je
bila mladina v občini prepuščena sama sebi, tvegane oblike vedenja pri
mladih pa so bile precejšnje. Že od samega začetka je ŠD Partizan Semič
pri pripravi in organizaciji projekta tesno sodelovalo z Mladinskim
centrom Bit. Po treh letih sodelovanja so se odločili, da bodo poleti
2009 projekt izvajali samostojno. Cilj je razvoj športa za vse, še posebej
za mlade. V njem lahko sproščajo svojo energijo, spoznavajo sebe in
druge na pozitiven način. Vsebine programa so zajete iz posameznih
športnih panog in šolskih vadbenih programov s ciljem ohranjati in
izboljševati psihofizične sposobnosti, družiti se in v vadbi uživati.
Alojz Novak iz Šentjerneja je zmagovalec 18. državnega tekmovanja
v striženju ovc v disciplini z električnimi strojčki, ki sta ga v Ilirski
Bistrici organizirali Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija
Drobnica. V disciplini striženje z ročnimi škarjami je zmagal Andrej
Škibin iz Prelož.
Prireditev je potekala v okviru tradicionalne Kmetijske tržnice, ki so jo
pripravili že trinajstič, nosilna tema pa je bila drobnica. Kot je sporočil
Boris Grabrijan iz KP Kolpa, ki je tekmovanje komentiral, pred leti
pa na njem tudi sam zmagoval, so na stojnici Krajinskega parka
Kolpa sodelovali tudi ponudniki iz domačega okolja, ki se ukvarjajo s
predelavo volne. Svojo stojnico je imela tudi Ekološka kmetija Konda
iz Dola, ki izdeluje odlične izdelke iz ovčjega mleka.
Najboljša letošnja strižca ovc, Alojz Novak iz Šentjerneja je ta naziv
osvojil že drugič, sta pridobila tudi pravico nastopa na svetovnem
prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Irskem.
Vrtni center Novo mesto
Smrečnikova 45
07 33 42 287
GSM 051 654 994
Cvetličarna Srebrniče
Srebrniče 1a
07 33 82 315
GSM 051 655 768
Cvetličarna Straža
Ulica talcev 20
07 30 84 490
GSM: 051 655 762
Cvetličarna Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice 115
07 30 73 010
GSM 051 655 763
ViŠinSko
obrezoVanje
dreVeS
Mačehe, rese,
krizanteme,
jesenske trajnice,
trave, pesek,
zemlja za grobove
nasaditve po
vaših željah ter
priprava jesenskih
aranžmajev
V drevesnici vam nudimo pestro
ponudbo okrasnih rastlin
Vabimo vas na dneve odprtih vrat, ki bodo potekali od 11., 12. in 13. oktobra 2013.
Pripravili vam bomo pestro akcijsko ponudbo. Vljudno vabljeni!
30 Vaš mesečnik
št. 98, september 2013
IZ NAŠIH OBČIN
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
7
Delovno rekreativni center Sevno
Trgatev
Vodja projekta v VDC-ju Nataša Turk
TRŠKA GORA - Prijetno opravilo,
pri katerem se zberejo sorodniki in
prijatelji je značilno tudi za Dolenjsko.
Na ta dan možje pripravljajo brente,
stiskalnico in sode, ženski del družine
pa za trgače pripravlja obilno pojedino.
Letošnja letina je bila ponekod zaradi
toče, hude suše in visokih temperatur
slabša, zaradi zadnjih obilnih padavin
pa je grozdje začelo pospešeno gniti in
marsikdo je s trgatvijo pohitel. Dobre
volje v vinogradih ni manjkalo, kljub
temu, da so morali trgači natančno
odbirati poškodovano ali gnilo grozdje.
Še več veselja bo ob simboličnem
zaključku vinogradnikovega truda v
vinogradu na god sv. Martina, ko se po
starih šegah na ta dan mošt spremeni v
vino. Majda Luzar
SEVNO - Na posestvu Centra biotehnike in
turizma pod Trško goro so strokovni sodelavci
skupaj z Varstveno delovnim centrom
iz Novega mesta predstavili delovnorekreacijski center za osebe s posebnimi
potrebami in spregovorili o možnostih, ki se
odpirajo z razvojem socialnega podjetništva
na podeželju. Z iskanjem novih dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah želijo pomagati
pomoči potrebnim.
Kozolec, trije manjši gospodarski objekti
ter šotor za hipoterapevtsko jahanje bodo
namenjeni
uporabnikom
novomeškega
varstveno-delovnega centra, ki se v
različna kmetijska opravila in skrb za živali
Uporabniki novomeškega varstveno-delovnega
centra pred gospodarskim objektom, kjer bodo dobili
priložnost v novem zaposlitvenem programu
na šolskem posestvu z veliko vnemo in
veseljem vključujejo že deset let. Zaposlitveni
program naj bi zaživel v letu dni, in kot pravi
vodja projekta v VDC-ju Nataša Turk, bo
zagotovo dvignil kakovost življenja njihovih
uporabnikov, saj že zdaj izredno radi skrbijo
za živali in se vključujejo v pridelovanje
vrtnin, zelišč in sadja. O tem je prepričan
tudi vodja projekta na šoli Janez Bratkovič,
ki dodaja, da primeri dobrih praks v tujini
za tiste, ki imajo posluh za drugačne, kažejo
izvrstne rezultate tudi v obliki dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah. Majda Luzar
LABOD M
Marjanca Ucman s.p.
Seidlova cesta 35
8000 Novo mesto
T: 07/39 17 500
E: [email protected]
www.labodm.si
Vse tiste, ki prisegate na kakovost in eleganco vabimo v trgovino LABOD M,
kjer vam ponujamo bogat izbor moških in ženskih oblačil uveljavljenih blagovnih znamk:
FRANK LYMAN, CECIL, STREET ONE, LUNA, PIERRE CARDIN...
IZ NAŠIH OBČIN
8
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Skoki v Krko
NOVO MESTO – Da Novomeščani niso zapečkarji,
so dokazali številni obiskovalci, ki so si v soboto, 7.
septembra ogledali zaključni del slovenskega pokala
v skokih v vodo z dvanajstmetrskega kandijskega
mostu.
Pobudnika in organizatorja prireditve sta Agencija za šport Novo
mesto in VRT, Zavod za gojenje družabnosti, ki sta se pri izvedbi
tekmovanja povezala s partnerskimi mesti, Mostom na Soči, Kanalom
in Mariborom, kjer imajo pri tekmovanjih v višinskih skokih v vodo
bogato tradicijo.
Tekmovanje so spremljale številne druge aktivnosti, začelo se je
s splovitvijo novih lesenih čolnov, ki jih bodo Novomeščani in
obiskovalci Novega mesta odslej lahko brezplačno uporabljali.
Obiskovalci so se lahko udeležili kratkega tečaja kajaka in izleta s
čolni, Klub za podvodne aktivnosti pa je organiziral čistilno akcijo, v
kateri je sodelovalo več kot 60 potapljačev iz vse Slovenije.
Osrednji del tekmovanja je potekal v treh kategorijah skokov in sicer:
skoki na noge, lastovka in figurativni skoki. Vsak od tekmovalcev je
imel dve priložnosti. Skoke je pod vodstvom Bojana Božiča ocenjevala
strokovna komisija v sestavi dr. NiIvan
statusa? Čuk
Ni panike! in dr. Maja Bučar iz
Fakultete za šport, Aljaž Žagar iz Gimnastičnega društva Novo mesto
ter maratonec in olimpionik Primož Kobe. Po 50-tih letih skakanja je
svoj zadnji skok izvedel tudi Tomaž Strel, ki je na večerni podelitvi
prejel poseben častni pokal.
SKENIRAJ STRAN Z
APLIKACIJO LAYAR
Ni statusa? Ni panike!
SfuRAj ..!:).
noV AVTo
Ni statusa? Ni panike!
Slika je simbolna.
ja in bogato dodatno
z najnižjo porabo denar
Ni statusa? Ni panike!
opremo.
nAgRAdni nATEčAj
2X ŠKodA Citigo
Si brez statusa študenta ali dijaka? Se prijavljaš na zavod za
zaposlovanje? imaš prvo zaposlitev ali si 26 let +?
čAS zA gAS … zavaruj se!
obVEznA oPREMA
• Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje z najnižjo
premijo v Sloveniji
dodATnA oPREMA
• Majica »Respect«
• Bon za 15 EUR za vsa zavarovanja Vzajemne (z izjemo dopolnilnega
zavarovanja)
• EKSTRA ugodnosti za mlade na www.kolektiva.si/respect*
• Sodelovanje v nagradnem natečaju »Sfuraj idejo za nov avto ŠKODA
Citigo«
• Brezplačna včlanitev v Vzajemna Klub
• … in ostale TOPŠIT ugodnosti
Direktor Agencije za šport Srečko Vovko in predsednik sveta Agencije Jože
Zupančič
PE NOVO MESTO
Trdinova 4
tel.: 07/ 393 53 60
Zvečer so razglasili zmagovalce slovenskega pokala v višinskih skokih
v vodo, v okviru zabavnega programa je nastopila skupina Društvo
mrtvih pesnikov, uro pred polnočjo pa so pripravili še ognjeni skok
s kandijskega mostu, ki ga je izvedel ekstremni skakalec v vodo Jernej
Oglas Mladi 97x128_(16-09-2013).indd
Klinar.
Vodja tekmovanja Matjaž Kuzma je bil nad več kot uspešno
prireditvijo, ki je po dolgem času uspela združiti Novomeščane na,
v in ob Krki, izredno zadovoljen, številna udeležba tekmovalcev in
obiskovalcev pa je presegla tudi njegova pričakovanja. Direktor
Agencije za šport Srečko Vovko pa je ob koncu prireditve poudaril,
da je prireditev dokaz, kako oživiti družabno življenje ob dolenjski
lepotici. Foto: Majda Luzar
1
Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
PAKET zA MlAdE
*EKSTRA ugodnosti za mlade veljajo v času akcije Vzajemna Mladi oz. do 31.12.2013.
Ponudba na www.kolektiva.si/respect se lahko v času akcije spreminja.
Paket Vzajemna Mladi lahko sklenete do 31.12.2013.
nAjbolj KREATiVEn
POSLOVALNICA NOVO MESTO
Prešernov trg 5
tel.: 07/393 53 60
16.9.2013 14:36:24
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Multimedijska soba za mlade
IZ NAŠIH OBČIN
Urejajo okolico ribnika
NOVO MESTO - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je v petek, 13. septembra
odprla multimedijsko sobo, ki je obogatena z najsodobnejšo informacijsko
tehnologijo in udobnimi sedeži.
Bralna kultura mladih je drugačna: danes imajo v rokah i-pade, iphone, prenosnike, e-knjige berejo preko njih. Starejši želimo zaslišati
šume listov, ko jih obračamo, občutiti papir, zavonjati poseben vonj
knjige, ki doda starosti še spoštovanje, mladi pa sledijo in prehitevajo
sami sebe v tem hitrem času spreminjanja novim tehnikam,« je na
otvoritvi multimedijske sobe dejala direktorica novomeške knjižnice
mag. Claudia Jerina Mestnik.
Slavnostni govornik, gledališki režiser, umetniški vodja in ravnatelj
Anton Podbevšek Teatra, Matjaž Berger, je dejal: »Knjižnica je simbolno
mesto spomina. Pisni kot elektronski prenosnik pa odpira nove
dimenzije. Prisotna morata biti oba. Na knjižnico me že tako vežejo
posebni spomini, saj sem sodeloval pri otvoritvi celotne zgradbe.« Med
drugim je dejal: »Sodobno je nekaj, kar bo vedno s svojim presežkom, s
svojo kakovostjo neslo naprej. Ohraniti moramo spomin, saj bomo brez
njega zgubili vse vrednote, ki to civilizacijo vzdržujejo nad gladino
vode.« Zaključil je, da je resničnost za tiste, ki ne vzdržijo sanj.
Donacijo za ureditev prostora za mlade je prispevala Nova KBM,
izvršni direktor uprave Nove KBM za področje Osrednje Slovenije
Aleksander Batič pa v kratkem nagovoru dejal, naj imajo mladi v
Novem mestu z novo multimedijsko sobo 'več od lajfa'.
V kulturnem delu je nastopila mlada pevka Maria Masle, ki edina pri
nas svoje avtorske pesmi prepeva v španščini. Foto: Majda Luzar
Založba Goga zaključila z
Novomeškimi poletnimi večeri
NOVO MESTO
- Na tiskovni
konferenci
so
organizatorji
Založbe
Goga
skupaj
z
županom Mestne
občine
Novo
mesto Alojzijem
Muhičem povzeli
zgodbo letošnjih
Novomeških
poletnih večerov.
Župan je dejal, da je bil letošnji festival pravzaprav nadgradnja
lanskega projekta v okviru Evropske prestolnice kulture in da so zelo
zadovoljni tako z izvedbo organizatorjev kot z udeležbo obiskovalcev.
Poudaril je tudi, da je bilo sodelovanje med akterji za oživljanje
mestnega jedra dobro in da je prepričan, da bo sodelovanje dolgoročno.
Mitja Ličen, direktor Založbe Goga, se je z županom strinjal, da se je
letošnji koncept Novomeških poletnih večerov izkazal za uspešnega
tudi zato, ker so bila vsa sredstva namenjena za vrhunski program ter
gradnjo blagovne znamke Novomeških poletnih večerov.
Vesna Kelbl, vodja prireditvenega programa Založba Goga, je
postregla s statističnimi podatki festivala , v dobrih dveh mesecih se
je zvrstilo 21 dogodkov. Vsak četrtek zvečer se je ustvaril družbeni
prostor na terasi pred knjigarno Goga, kar je botrovalo k izjemnemu
obisku prireditev. Še posebej je poudarila literarne večere, na katerih
se je zvrstilo tudi do okoli 150 ljudi, medtem ko so ob sobotnih
dopoldnevih na lutkovnih predstavah zabeležili med 100 in 200 otrok.
9
MIRNA - Več kot 20 ljudi se je v soboto, 14. septembra odzvalo
povabilu župana Občine Mirna Dušana Skerbiša na akcijo urejanja
okolice ribnika pod gradom na Mirni. Povabilu so se med drugim
odzvali tudi v društvu Partizan, v ribiški družini Sevnica in v podjetjih
Kvadra Mobil in GMP Božo Kos. Ker dela naenkrat ne bodo uspeli
dokončati, bodo akcijo še ponovili.
„Namen imamo urediti celotno okolico, tako da bo prostor čim lepši
tudi za vse obiskovalce. Pri ribniku želimo v prvi fazi urediti kamp
prostor ali pa počivališče za avtodome in za piknike, ki bi jih lahko
imeli ob tem čudovitem prostoru. Nekaj let bo to še ribnik, kasneje pa
naj bi bil to spet bazen ali naravno kopališče, ki bo ustrezno urejeno,
da bomo lahko pridobili soglasja,“ je o načrtih za turistični razvoj
območja pod mirnskim gradom, imenovanem tudi Speča lepotica,
spregovoril župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.
NE PREZRITE
10
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Terminski plan ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
LOKACIJA št. DATUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
URA od - do
07.10.13
07.10.13
07.10.13
08.10.13
08.10.13
08.10.13
09.10.13
09.10.13
09.10.13
10.10.13
10.10.13
10.10.13
11.10.13
11.10.13
11.10.13
8,00 - 11,00
11,30 - 14,30
15,00 - 18,00
8,00 - 11,00
11,30 - 14,30
15,00 - 18,00
8,00 - 11,00
11,30 - 14,30
15,00 - 18,00
8,00 - 11,00
11,30 - 14,30
15,00 - 18,00
8,00 - 11,00
11,30 - 14,30
15,00 - 18,00
v letu 2013
MESTO ZBIRANJA
OBČINA
Železniška postaja – Birčna vas
Pri gasilskem domu Stranska vas
Zadružni dom na Uršnih selih
Parkirišče na Grajskem trgu
Parkirišče pri OŠ Dol.Toplice
Parkirišče pri OŠ Vavta vas
Parkirišče pri OŠ Stopiče
Pri gasilskem domu Dol.Kamence
Parkirišče pri OŠ Mirna Peč
Pri gasilskem domu Otočec
Pri gasilskem domu Brusnice
Pri gasilskem domu Orehovica
Pri gasilskem domu Šmarjeta
Pri gasilskem domu Škocjan
Pri gasilskem domu Šentjernej
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
ŽUŽEMBERK
DOLENJSKE TOPLICE
STRAŽA
NOVO MESTO
NOVO MESTO
MIRNA PEČ
NOVO MESTO
NOVO MESTO
ŠENTJERNEJ
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠKOCJAN
ŠENTJERNEJ
MED NEVARNE ODPADKE SODIJO:
• odpadna olja
• odpadna škropiva,zdravila in drugi fitofarmacevtski pripravki
• odpadne barve , laki, topila, smole, lepila ,hladilne tekočine, kiti, kozmetični izdelki
• onesnaženi sodi - do 200 l
• svinčeni akumulatorji in ostali baterijski vložki
• ostale kemikalije iz gospodinjstev
• zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva
PAPIR
EMBALAŽA
V zabojnik SODIJO:
embalaža za tekoča živila
(npr. mleko, smetana, sokovi,
čaj, voda in druge brezalkoholne
pijače, paradižnikova
mezga, mehčalec za perilo ipd.),
plastične vrečke in folije,
plastenke pijač in živil,
pločevinke živil in pijač,
plastična embalaža, ki je vsebovala nenevarne snovi in je bila
spraznjena v skladu z navodili
proizvajalca,
plastični kozarci in lončki.
V zabojnik NE SODIJO:
kosovni plastični predmeti
(otroške igrače, polomljeni
plastični stoli ipd.), plastična
embalaža nevarnih snovi ali
njihovi ostanki (motorna in
druge vrste mineralnih olj,
sredstva za zaščito rastlin pesticidi, barve laki, redčila ipd.).
STEKLO
V zabojnik SODIJO:
prospekti, katalogi,
ovojni papir in papirnate
nakupovalne vrečke, kartonska embalaža in
lepenka, pisemske
ovojnice, pisarniški papir,
časopisi, revije, zvezki,
knjige.
V zabojnik SODIJO:
steklenice in stekleničke
živil, pijač, kozmetike in
zdravil,
kozarci vloženih živil,
druga steklena embalaža.
V zabojnik NE SODIJO:
embalaža za tekoča živila,
z živili pomazana ali prepojena embalaža, papirnata in
kartonska embalaža, celofan,
ovitek od čokolade, samokopirni, povoščeni in plastificiran
papir, vreče lepil, krmil, apna,
cementa ipd. sipkih izdelkov,
tapete, higienski papir.
V zabojnik NE SODIJO:
okensko, avtomobilsko in
drugo ravno steklo,
steklo svetil (steklo neonskih,
halogenskih in žarilnih žarnic,
stekleni senčniki svetil,
ogledala, kristalno in ekransko
steklo, laboratorijsko in drugo
ognjevarno steklo, keramika,
kamenje ipd.
DODATNE
INFORMACIJE
NA TELEFONU
ŠT. 07 39 32 564
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI
ODPADKI
V zabojnik SODIJO:
jajčne lupine, filter vrečke,
kavna usedlina, zelenjavni in sadni
odpadki vseh vrst, pokvarjeni
prehrambni izdelki brez embalaže,
kuhani ostanki hrane,
onesnažene papirne vrečke za
sadje in zelenjavo, papirnati
robčki, cvetje, trava, rastline, listje,
ostanki porezanega grmičevja,
drugi leseni odpadki (žagovina,
lesni sekanci, lubje, stara zemlja
lončnic, rože, plevel, gnilo sadje,
ohlajen lesni pepel).
V zabojnik NE SODIJO:
tekoči ostanki hrane, kuhana
hrana živalskega izvora, meso
in kosti, plastične ali kovinske
embalaže živil, ostanki čistil in
njihova embalaža, sanitarni izdelki,
higienski papir in papirnate plenice,
plenice, olje, maščoba, zdravila
in nevarni odpadki, pločevinke,
keramika, iztrebki malih živali.
ODPADKE LAHKO TUDI PRIPELJETE
ZRC NOVO MESTO od ponedeljka do petka 8.00 – 12.00 uro in15.00 – 18.00 uro in sobota 8.00 – 12.00 uro.
ZRC ŠENTJERNEJ
od oktobra do marca (vključno) prihodnjega leta; od ponedeljka do petka - med 11.00 – 16.00 uro
od aprila do septembra (vključno);
od ponedeljka do petka – med 9.00 – 17.00 uro
vse sobote v letu med 8.00 – 12.00 uro
ZRC ŽUŽEMBERK
vsak
sak četrtek 8.00 -12.00 in 13.00 - 17.00 in vsaka prva sobota v mesecu 9.00 -12.00 uro
Krkine nagrade srednješolcem
IZ NAŠIH OBČIN
Črnfest je dober za vse
NOVO MESTO - V petek, 20. septembra so
v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem
podelili Krkine nagrade. S temi nagradami
želijo dati večji pomen raziskovalnemu delu
dijakov. Njihov odziv na razpis je bil dober, saj
j se je odzvalo 43 dijakov iz enajstih slovenskih
gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili
25 raziskovalnih nalog. Predsednik uprave in
generalni direktor Krke ter predsednik Častnega
odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš
Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in
raziskav ter predsednik Sveta Sklada Krkinih
nagrad, sta na slovesnosti 20 dijakom podelila
11 Krkinih nagrad. Za spodbudo pa so 23
srednješolcem podelili Krkina priznanja za 14
raziskovalnih nalog. Podelitev Krkinih nagrad za
dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela
bo 18. oktobra.
ČRNOMELJ
Leta 2008 so v
Črnomlju prvič
pripravili festival
Črnfest. Na njem
je nastopilo več
zasedb,
med
katerimi je še
posebej
treba
omeniti
Kultur
Shock iz Seattla
in Brutal Polka iz
Izraela. Program
so nato prijavili
na Ministrstvo za
kulturo, kjer so
ocenili, da Črnfest ponuja kvaliteten program s tako domačimi kot tujimi izvajalci, zato
so ga finančno podprli. Od tedaj festival skrbi za kvalitetno preživljanje avgustovskih
večerov v Črnomlju, tako za domače obiskovalce kot tudi za turiste. Z njim so organizatorji
oplemenitili poletno dogajanje v Beli krajini.
Letošnji Črnfest, ki je potekal v avgustu, bi lahko označili kot festival dobre glasbe,
gledališča, smeha in otroškega rajanja, ki je dober za vse. In ravno na to so najbolj pozorni
pri oblikovanju programskega dela. Tako so festival pričeli z odlično dalmatinsko hip/
hop/pop skupino TBF. Nato so gostili stand up predstavo Jonas Show, dan pozneje
smo pripravili program za otroke, sledila pa je predstavitev študije o študentih iz Bele
krajine na Dunaju in Gradcu med leti 1400 in 1700. Glasbeno dogajanje so gotovo dobro
začinile skupine Incurabili in Barely Modern ter reški veseljaki Let 3. Tudi zadnji teden
festival so začeli s stand up nastopom in otroško predstavo, nadaljevali s predstavitvijo
zbornika ob 50. obletnici ustanovitve KBŠ, z nastopom novomeške glasbene skupine
Moveknowledgement, festivala pa je doživel svoj finale na parkirišču ob gradu z The
Chocolate Nipples, lokalnimi 2B ter udarnimi Kill Kenny in legendarnimi Dan D. Festival
je nastal v režiji mladih aktivistov Kluba belokranjskih študentov, Mladinskega kulturnega
kluba BK in Mladinskega centra Bit. Pripravila ga trojka, ki jo sestavljata vodji festivala
Janez Weiss in Sašo Jankovič, Tomaž Čurk pa je skrbel za promocijo in stike z javnostjo.
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
5 razlogov,
zakaj je dobro
otroka vpisati v
glasbeno šolo?
Mnogokrat razmišljamo, kaj vse bi nudili
otroku, kar nam ni bilo omogočeno. Po
drugi strani pa nam misli odganjajo stroški,
pomanjkanje časa, dvomi, ali je naš otrok
nadarjen ter hrup, ki bi ga z vadbo povzročal.
Pomislite na naslednje:
1. Svetovna raziskava trdi, da imajo otroci,
ki obiskujejo glasbeno šolo, 12% boljši
učni uspeh. Glasbena šola nauči otroka
premagovati samega sebe, izboljšuje
motoriko, pospešuje umski razvoj in uči
občutka odgovornosti. Kar pa je najbolj pomembno, ob vsakem napredku
in uspehu, ga nagradi z veliko mero samozavesti, ki je nujno potrebna za
samostojno odraslo pot.
2. Vadba na glasbilo je precej manj nevarna, kot tekanje po prometnih
ulicah, pa vemo, da na ulici ni samo promet tisti, ki je nevaren. Naj opozorimo,
da tudi vadba na glasbilo ob nepravem vodenju lahko povzroči poškodbe
zaradi nepravilne drže, zato ne more biti vsak učitelj.
3. Otrok bo na nastopih ponosen nase, pred vrstniki se bo počutil
enakovrednega, saj tudi on nekaj šteje. Ponosni boste tudi vi. Starši se včasih
premalo zavedamo, da moramo otroka nagraditi ob vsakemu njegovemu
uspehu. Najboljša nagrada bo, da ga iskreno pohvalite v pričo drugih.
4. Znanje, pridobljeno v glasbeni šoli bo ostalo celo življenje in lahko
ga bo delil s prijatelji in svojim naraščajem. Nič ni lepšega, kot svojemu
otroku zaigrati in zapeti. Glasba bo vedno prva tista, ki nam bo pomagala
premagovati težave v življenju.
5. Javne glasbene šole imajo omejen vpis, zato na sprejemih kategorizirajo
otroke na nadarjene in nenadarjene. Praksa pa pokaže, da lahko manj
nadarjen otrok s pridnostjo več naredi, kot
nadarjen z lenobo. Torej vsak se lahko nekaj
nauči. In vsak stoti otrok bo kruh našel v
glasbi.
V glasbeni šoli Lipičnik – Melodiart bodo z
veseljem prisluhnili željam vaših otrok in jih
vodili od prvih zaigranih not, do pravega
virtuoznega igranja.
11
DOBRO JE VEDETI
Metlika med najbolj priljubljenimi
Vabljeni na ogled stalnih in občasnih razstav!
turističnimi kraji
12
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
METLIKA - Štirinajst tednov,
štirinajst slovenskih mest ... V
želji preveriti dejanski položaj
na področju turizma pri nas
je
Dnevnikova
turistična
izvidnica naključno izbrala
slovenske kraje in jih ocenila
skozi oči tujih državljanov
–
izvidnikov.
Turistično
ponudbo
so
raziskali
nenapovedani,
povsem
objektivno in brez kakršnih
koli namigov. Prepustili smo
jih lastni iznajdljivosti, v
izvidnico so se podali povsem Župan občine Metlika Darko Zevnik je v
neobremenjeni.
Najbolj roke prejel kar dve priznanji
priljubljena slovenske kraje so
izbirali poslušalci Radia Veseljak, bralci časnika Dnevnik in strokovna
komisija. Poslušalci Radia Veseljak so največ glasov namenili Metliki,
katere lepote, vzdušje in gostoljubje je raziskal Etiopijec Gussa Haile
Hambisa. Tudi bralci Dnevnika so poslali veliko glasovnic za Metliko,
ki je po številu glasovnic osvojila odlično 2. mesto.
Na Ljubljanskem gradu so za predstavnike občin, turističnih centrov
in za izvidnike pripravili svečano podelitev priznanj najprijaznejšega
kraja v Sloveniji. Med govori županov zmagovalnih občin so program
popestrili tudi Alenka Godec in gledališka skupina Improleptika.
Župan Občine Metlika Darko Zevnik je na oder stopil kar dvakrat in
poudaril, da bo Metlika turizmu v prihodnjem obdobju namenjala še
več pozornosti.
Bralci Dnevnika so za najbolj prijazne kraje v Sloveniji izbrali Zagorje
ob Savi, Metliko in Velenje, poslušalci radia Veseljak Metliko, Bohinj in
Zagorje ob Savi, strokovna komisija pa Bohinj, Idrijo in Velenje.
Dvojne
pike.
vsako sredo
v Hipermarketu
in M holidays
Novo mesto
Bršljin
Preprosto
prihranim. Pika.
V Mercatorju dobite dvojno in Pika. Vsako sredo vam
v Hipermarketu Novo mesto Bršljin in M holidays
pri plačilu s Pika kartico podarimo dvojne pike!
Bonitetnih pik ni mogoče pridobiti pri unovčenju vrednostnih kuponov, pridobljenih na podlagi promocije ali z unovčenjem pik.
Prav tako bonitetnih pik ne podeljujemo v primeru nakupa transportne embalaže, embalaže blaga, vozovnic, vrednostnih kartic
za mobilne telefone, znamk, srečk, kolekov, parkirnih listkov, vstopnic, tobačnih izdelkov, vinjet, za polnjenje darilne kartice
Mercator, storitev Klik in dvig, izdelkov na vinotočih in v primeru vračila embalaže – avtomati.
ARHEOLOŠKA PODOBA DOLENJSKE
arheološka razstava
DOLENJSKA IN NJENI LJUDJE
etnološka razstava
KOČEVSKI ROG MED DRUGO
SVETOVNO VOJNO IN DANES
Baza 20
Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
Muzej: 07/373 11 30, Jakčev dom: 07/3731131, Kočevski rog Baza 20: 041 315 165, www.dolmuzej.com
KORAK
DO CENEJŠEGA
NAKUPA
Vsako nedeljo
ob nakupu v Hipermarketu
nad 40 EUR
15popust%
cotton bay.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
pantone 4525c
pantone 477c
1
12.11.12
14:05
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
IZ NAŠIH OBČIN
Evropski teden mobilnosti
Spremenimo svoje potovalne navade
13
in udeleženci okrogle mize [email protected], ki je potekala v
Dolenjskem muzeju in je bila začetek v sklop prireditev ob evropskem
tednu mobilnosti. Ob izdaji posebne številke revije Rast, namenjene
novomeškemu mestnemu jedru in njegovi oživitvi, so strokovnjaki
predstavili ideje za razvoj in prenovo jedra Novega mesta.
Osrednja prireditev, posvečena dnevu brez avtomobila, je bila v petek,
Strokovnjaki okrogle mize [email protected] od leve mag. Miran
Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora MO Ljubljana, dr. Liljana Jankovič
Grobelšek, izdelovalka OPN Novo mesto, Marko Peterlin z Inštituta IPOP ter
Izidor Jerala, predstavnik MONM, urad za gospodarske javne službe, okolje
in promet
NOVO MESTO - Mestna občina Novo mesto je tudi letos obeležila Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka od 16. do 22.
septembra in predstavlja najbolj razširjeno kampanjo za trajnostno
mobilnost na svetu. Namen akcije je spodbuditi lokalne skupnosti k
promociji in uvajanju trajnostnih ukrepov na področju prometa ter
povabiti občane, da preizkusijo tudi druge načine prevoza, ki pomenijo alternativo vožnji z osebnim avtom.
Slogan Evropskega tedna mobilnosti 2013 je »Vaš korak za čistejši
zrak«, nas opominja, da imamo ljudje sami moč storiti marsikaj.
Spremembe v naših glavah, v naših potovalnih navadah lahko
izjemno vplivajo na kakovost življenja in zraka v mestih, kjer so
avtomobili glavni onesnaževalci. S tem so se strinjali tudi strokovnjaki
Levo Suzana Luštek pred stojnico Zdravstvenega doma Novo mesto,
diplomirana fizioterapevtka, inštruktorica fitnesa in aerobike, voditeljica
tečajev nordijske hoje in telesne vadbe je zaprisežena zagovornica zdravega
načina življenja.
Aleš Jakše, strokovni sodelavec RK otrokom kaže uporabo Aparata AED, ki je
že marsikomu rešil življenje
20. septembra na novomeškem Glavnem trgu, kjer so bile predstavitve
športnih in drugih društev, ki delujejo v občini. Na različnih športnih
rekvizitih pa so obiskovalci lahko sodelovali v posameznih disciplinah.
Prireditve so se udeležili tudi znani športniki in njihovi trenerji.
Za celodnevno dogajanje je poskrbelo Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela, v atriju Hiše kulinarike je delovala Živa knjižnica
z več kot 30 živimi knjigami - predstavniki različnih manjšin,
družbeno ogroženih skupin oz. vsemi, ki se v svojem življenju soočajo
s predsodki in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z
obiskovalci knjižnice. V popoldanskem Bazarju nevladnih organizacij
pa se je predstavilo okoli 70 društev in zasebnih zavodov, ki skrbijo
za različna področja našega življenja. Bazar so zaključili s koncertom
Društva mrtvih pesnikov. Majda Luzar
Sandija Papeža, legendo slovenskega kolesarstva in trenerja dečkov pri
novomeškem kolesarskem društvu Adria mobil otroci niti za hip niso pustili
pri miru
DOBRO JE VEDETI
14
Potrebujete denar
v času izobraževanja?
Kaj pa zaposlitev
po zaključku šolanja?
Rešitev je pridobitev
kadrovske štipendije!
Regijska štipendijska shema za Dolenjsko vam omogoča
pridobitev kadrovske štipendije za celotno obdobje šolanja.
Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot nosilec
Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko bo dne
10.09.2013 objavil JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ REGIJSKE
ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO za šolsko/
študijsko leto 2013/2014.
Javni razpis bo odprt vse do 10.10.2013.
Merila za izbor:
štipendijo iz RŠS Dolenjska lahko pridobijo kandidati, ki
ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole
niso starejši od 18 let, ter kandidati, ki ob prvem vpisu v
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma
ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja
niso starejši od 26 let.
Za štipendije iz RŠS Dolenjska lahko zaprosijo dijaki in študentje,
ki se izobražujejo po dodiplomskem in podiplomskem programu
z javno veljavnostjo v RS ali tujini, pri čemer je diplomo, če se
izobražujejo v tujini, možno po koncu izobraževanja nostrificirati v
Sloveniji, če se prijavijo na javni razpis in nimajo kakršnekoli druge
štipendije oz. šolnine.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
• je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za
zaposlovanje,
• je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco
na območju RS.
Vlogo na javni razpis oddajo kandidati
na predpisan način na prijavnem obrazcu, ki ga
dobijo na spletni strani www.rc-nm.si/ršs, na sedežu
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000
Novo mesto, naročijo pa ga lahko tudi na številki 07/33 72 980
ali na e-naslovu: [email protected]
ŠTU
DE
POZ NTJE
OR!
NAMESTITVE (hostel z WIFI-jem)
PREHRANA
NAJEM VEČNAMENSKE
MULTIMEDIJSKE DVORANE (do 100 ljudi)
IZVEDBA RAZLIČNIH PRIREDITEV
(seminarji, razstave...)
NAJEM VEČNAMENSKEGA PROSTORA, TELOVADNICE
(za razna praznovanja….)
PRANJE, SUŠENJE in LIKANJE PERILA
ODVOZ in DOSTAVA VEČJIH KOLIČIN PERILA
ŠIVILJSKA POPRAVILA
ŠE VEDNO MOŽEN
VPIS V DIJAŠKI IN
ŠTUDENTSKI DOM
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto, Slovenija
07 39 35 587 I www.dijaskidom.org
Tel.: 07 39 35 587 / Faks: 07 39 35 584
E-pošta: [email protected]
Splet: www.dijaskidom.org
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
11. Igre prijateljstva
NE PREZRITE
Zastavo na slovesnem odprtju je nosil Jaka
Klobučar, otvoritve pa se je udeležil tudi
Matjaž Smodiš.
Mednarodne »Igre prijateljstva« potekajo
od leta 2003 in so kmalu prerasle v veliko
športno manifestacijo mladih v starosti do 16
let. Na njih že od samega začetka sodelujejo
predstavniki Ličko – Senjske županije z
mestom Gospič, Unsko – Sanskega kantona
z mestom Bihač in Novo mesto - Dolenjska.
V zadnjih šestih letih je bil redni partner
madžarski Šopron s pokrajino Fertod, od
letos dalje je namesto Šoprona pristopila
avstrijska Koroška – Celovec.
Igre potekajo tri dni, preko 350 mladih športnikov pa tekmuje v petih športnih panogah za
dečke in deklice po že sprejetih pravilih med-
NOVO MESTO - V Novem mestu in Trebnjem so od 20. do 22.septembra potekale 11.
mednarodne »Igre prijateljstva«, ki se jih je
udeležilo več kot 350 mladih športnikov iz
Avstrije, Hrvaške Bosne in Hercegovine ter
Slovenije.
Na slovesni otvoritvi v športni dvorani Marof
so zbrane športnike, goste in obiskovalce
nagovorili župan Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič, Miro Cerar, ambasador naših
iger, ter Miran Jerman iz Agencije za šport
Novo mesto v imenu organizatorjev.
15
narodne skupščine »Iger prijateljstva«.
Tekmovanja potekajo v malem nogometu za
dečke, košarki, rokometu, namiznem tenisu
ter šahu za dečke in deklice.
Novomeški športniki so tudi tokrat v seštevku
rezultatov vseh športnih panog z naskokom
osvojili prvo mesto (30 točk). Drugo mesto je
z 20 točkami pripadlo Bihaću, tretje Gospiću
(15 točk) in četrto Celovcu (12 točk). Sicer pa
so bili najzaslužnejši za končni skupni uspeh
novomeške združene ekipe predstavniki
košarkarjev, rokometašev in rokometašic ter
ekipi namiznega tenisa in šaha, ki so v svoji
panogi osvojili prva mesta.
Organizator 12. Iger prijateljstva bo naslednje
leto mesto Gospić.
Foto: Majda Luzar
IZ NAŠIH OBČIN
16
Nahtigalova priznanja
NOVO MESTO - Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto je v
petek, 27. septembra podelilo Nahtigalova
priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov
in študentov, njihovih mentorjev in drugih
raziskovalcev.
Namen
Nahtigalovih
priznanj je dvig raziskovalne kulture
na področju Dolenjske in Bele krajine
in opozarjanje na odlične dosežke
posameznikov in skupin na področju
raziskovalnega dela in mentorskega
dela z mladimi. Prejemniki Nahtigalovih
priznanj za leto 2013 so:
dr. Aleš Gasparič, priznanje v kategoriji
Priznanja za mentorsko delo z mladimi;
prof. dr. Miha Japelj, priznanje v
kategoriji Priznanja za življenjsko delo;
Lea Rems, zlato priznanje v kategoriji
Priznanja za raziskovalno delo mladih; dr.
Matej Kranjc, zlato priznanje v kategoriji
Priznanja za raziskovalno delo mladih;
Matjaž Tome, bronasto priznanje v
kategoriji Priznanja za raziskovalno delo
mladih; Nino Vranešič, srebrno priznanje
v kategoriji Priznanja za raziskovalno delo
mladih; Branko Ušaj, srebrno priznanje v
kategoriji Priznanja za raziskovalno delo
mladih; Robert Cekuta, srebrno priznanje
v kategoriji Priznanja za raziskovalno delo
mladih.
SEJEMSKI
POPUSTI
NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 26
Delovni čas:
PONEDELJEK - PETEK: 9h - 19h
SOBOTA: 8h - 13h
XXXL IZBIRA ELEMENTOV
-25%
na os
omar z drsnimi
vrati
Že od
BREZPLAČNA DOSTAVA IN MONTAŽA*
670,-
499,-
Osnovna omara z drsnimi vrati,
osvetlitev in okvir za doplačilo.
Barva: larix ali jesen. (130132802LEE3)
XXXL POPUST
SAMO V ČETRTEK 3. 10. 2013
NA VSA
OGLEDALA**
POST
ANI
VIDEN
!
031 342 239 I [email protected]
Pridi zvečer na grad
METLIKA - S koncertom priznane
slovenske
glasbenice
Neishe
(na
posnetku) so se na metliškem gradu
zaključile 21. metliške mednarodne
kulturne poletne prireditve Pridi
zvečer na grad. V društvu, ki prireditve
pripravlja, so zadovoljni z letošnjimi
obiskom. Kot je povedala predsednica
prireditvenega odbora Marta Strahinič,
sta po obisku še posebej izstopala večera,
ko so nastopili Andrej Bajuk s svojimi
harmonikarji ter Gledališka skupina iz
Radovice. Tudi letos bodo prireditve
zaključili brez primanjkljaja v blagajni.
V letošnjem vročem poletju so pripravili
deset glasbenih večerov, dve gledališki
predstavi in dva folklorna nastopa,
monokomedijo ter pogovorno – glasbeni
večer. Na odru se je predstavilo okrog 280
nastopajočih, prireditve pa si je ogledalo
več kot tri tisoč obiskovalcev.
PUST
XXXL SEJEnoMvnSKi IsePO
stav
Spalnica LUNA, Postelja, vzmetnica
in pod ter nočna omarica za doplačilo.
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
XXXL POPUST
SAMO V PETEK 4. 10. 2013
NA VSE
PREDSOBE**
XXXL POPUST
SAMO V SOBOTO 5. 10. 2013
NA VSE
DNEVNE REGALE**
** Popusti veljajo za gotovinsko plačilo in za prodajo iz zaloge ter za novo sklenjena naročila in jih ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih ter artiklih v akciji.
Popusti se obračunavajo na maloprodajni cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine.
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
NE PREZRITE
19 nepozabnih
dni
evropskega
košarkarskega
prvenstva
Na
minulem
evropskem
košarkarskem prvenstvu je
Slovenija osvojila 5. mesto.
Za izbrano vrsto je navijala
vsa Slovenija. »Verjetno bo šel
EuroBasket 2013 v zgodovino
kot najbolj racionalno, pa
tudi
najbolj
domiselno
organizirano
prvenstvo,«
meni
predsednik
KZS-ja
Roman Volčič. Prve ocene
tako kažejo, da je 10 milijonov
evrov
težka
organizacija
dogodka v blagajno prinesla
okoli 40 milijonov evrov
prihodkov. Novomeščani in
ljubitelji košarke JV Slovenije,
ki so ostali brez organizacije
predtekmovalnega
dela
prvenstva,
so si tekme
na velikem zaslonu lahko
ogledali v navijaškem središču
na Loki, le nekaj sto metrov
niže, kjer bi morala stati nova
športna dvorana.
V četrtek, 12. septembra
je za Slovenijo skupaj z
ljubitelji košarke navijala
tudi članska ekipa KK Krka
na čelu z glavnim trenerjem
Aleksandrom
Džikićem.
V sproščenem vzdušju so
ljubitelji košarke s Krkaši
poklepetali, se fotografirali in
dobili avtograme.
Majda Luzar
astoria/
Europe/ C
A
IB
F
to
junaki: fo
Slovenski
Matthaio
17
ŠPORT
Mladi nogometaši spoznali svoje vzornike
18
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Dva dni pred tem, ko je slovenska nogometna reprezentanca igrala
proti Albaniji, smo se mladi nogometaši iz Nogometnega kluba Krka,
ki smo igrali v predstavi Nepremagljiva enajsterica, pod okriljem Anton
Podbevšek teatra, odpravili na zadnji trening slovenske reprezentance, ki
je bil zaprt za javnost. Prvih petnajst minut so bile prisotne tudi kamere,
nato pa smo bili na celem stožiškem stadionu sami. Ogledali smo si
trening in bili vsi navdušeni nad spretnostjo naših junakov. Po končanem
treningu smo se lahko še slikali in malo poklepetali z njimi. Bili smo zelo
presenečeni, kako so brez težav in strpno delili avtograme in se slikali
z nami. Zahvaljujemo se Nogometni zvezi Slovenije, Anton Podbevšek
teatru, našima trenerjema Matjažu Severju in Luku Vavžiku, da so nam
omogočili ogled tega treninga. Jakob Judež
Hribar in Cvetko iz NTK Krka na vrhu
kadetske jakostne lestvice
V Dvorani srednje administrativne šole Ljubljana je
v nedeljo, 22. septembra,
potekal 1. odprti turnir RS
za kadete v novi sezoni.
Turnir, na katerem je nastopilo107 igralk in igralcev, je potekal po notah
favoritov. Za NTK Krka so
nastopili štirje igralci, pri
kadetih sta Tilen Cvetko
in Peter Hribar pobrala
smetano.
Poleg Tilna in Petra sta za
dolenjski ponos nastopila
še Jožko Omerzel in Živa Staniša, ki pa sta oba izpadla v predtekmovalni
skupini.
Cvetko in Hribar, ki sta ta hip najboljša kadeta v državi, podobnih težav
v predtekmovanju nista imela in sta se brez izgubljenega niza prebila do
polfinala. Zaradi mesta 1. in 2. nosilca se lahko na državnih turnirjih pomerita še v finalu in danes sta se morala za to še kako potruditi. Cvetka
je v polfinalu dodobra namučil Luka Norčič iz NTK Kema, Hribar pa je
proti Jaki Strohsacku slavil z rezultatom 12:10 v odločilnem 5. nizu.
V finalu je bolje pričel Novomeščan Hribar, ki je dobil prvi niz, nato pa je
letošnja okrepitev v dresu Dolenjcev Cvetko prestavil v višjo prestavo in
finalni obračun dobil z rezultatom 3:1 (-9, 6, 2, 1). Z zmago in 2. mestom
naša igralca ostajata trdno na vrhu kadetske jakostne lestvice.
Za košarkarja invalida 2000 evrov
NOVO MESTO - Člani Rotaract kluba Novo mesto so ponovno
dokazali, da se s trudom, srčnostjo in sodelovanjem lahko doseže
marsikaj. V sodelovanju z Agencijo za šport so organizirali celodnevni dobrodelni košarkarski turnir trojk, kjer so se v športnem
parku Loka med seboj pomerile košarkarske ekipe. Prvo mesto so
osvojili člani KAOšarkarske ekipe Rotary Dolenjske Toplice – zeleni. Svoje spretnosti z žogo so pokazali tudi košarkarji invalidi Društva paraplegikov severne Štajerske, v metih na koš z invalidskega
vozička pa so se preizkusili tudi obiskovalci. Ob koncu druženja
so člani Rotaract kluba Novo mesto najboljšemu košarkarju invalidu v Sloveniji Danilu Kameniku z veseljem izročili ček v vrednosti
2000 evrov za nakup invalidskega vozička.
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Festival StartItUp
IZ NAŠIH OBČIN
O prenovi novomeške tržnice
19
NOVO MESTO - Mestna občina in Komunala Novo mesto sta v petek.
20. septembra na novomeški tržnici za najemnike kioskov in lokalov ter
za bližnje stanovalce pripravili javno predstavitev projekta za prenovo
mestne tržnice, ki naj bi po izgradnji prevzela vlogo regijske tržnice. Predstavitve se je udeležil tudi župan mestne občine Novo mesto, o projektu
pa sta spregovorila Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije z
občinske uprave ter Simon Štukelj, vodja sektorja Splošna komunala na
novomeškem komunalnem podjetju. Podroben projekt prenove je predstavil arhitekt in odgovorni projektant Sandi Pirš iz ljubljanskega Studia Pirss.
V tem mesecu naj bi uporabnike tržnice preselili na začasno novo lokacijo
in kot je povedal Simon Štukelj iz Komunale tehtajo med parkiriščem na
Trdinovi ulici pri banki NLB ali pa parkirni hiši v Portovaldu. V razpravi, ki
se je začela po predstavitvi in je trajala skoraj tri ure, so prizadeti opozorili
na številne težave in bojazni ter zahtevali pojasnila in odgovore.
NOVO MESTO - V soboto 7. septembra se je v centru Novega mesta
odvil prvi Festival StartItUp in privabil več kot 150 ljudi, željnih novih
podjetniških izkušenj. Uspešni slovenski podjetniki so z obiskovalci
delili svoje izkušnje, navedli pasti v poslovnem svetu, kako se soočiti
z izzivi, poudarili pomen mentorstva in vztrajnosti.
To je velik uspeh za društvo Start up Novo mesto, ki se v Podjetniškem
inkubatorju Podbreznik, trudi mladim pomagati do realizacije
svojih idej. Našli so tudi partnerja, Center Si.mobil Novo mesto, ki
jim pomaga skozi njihove projekte, saj si delijo skupno vizijo in to
je razvoj podjetništva na Dolenjskem. To je lep primer povezovanja
gospodarstva in mladih, saj le s skupnimi močmi lahko pripomoremo
k okrepitvi slovenskega gospodarstva.
POROČILO O DELU REDARJEV ZA MESEC AVGUST 2013
Število izdanih obvestil o prekršku 241
Število izdanih plačilnih nalogov 83
Število izrečenih opozoril kršiteljem 142
Področja z največjim številom storjenih prekrškov:
Rozmanova ulica (od GT do PT) 70
Šmihelska cesta 60
Seidlova cesta (do službenega uvoza MONM) 19
Kandijska cesta (ZD NM) 18
Drugi počitniški mesec je prinesel nekaj nižje število prekrškov,
kar bi lahko povezali tudi z
manjšim prometom, še posebej
v vročinskem valu. Število vseh
prekrškov se je znižali za okoli
desetino v primerjavi z julijem.
Avgust je bil prvi mesec po
dolgem času, ko Šmihelska
cesta ni bila območje z največjim
število prekrškov, ampak je to
postala Rozmanova ulica od
Glavnega trga do Prešernovega
trga, kar je presenetljivo glede na
dolžino odseka. V primerjavi z
mesecem julijem pa je ostalo vsaj
nekaj enako. Največ prekrškov
so vozniki naredili na območjih
kratkotrajnega parkiranja, in
sicer 89, žal pa jim s 63 prekrški
ponovno sledijo prekrški na
mestih za invalide. Tovrstno
prakso bi bilo treba bolj ostro
sankcionirati, če vozniki sami
nimajo dovolj vesti za tako
početje. (U.K.)
SPOROČILI STE NAM
20
Ustvarjalček
Dragi mladi bralci, zagotovo ste v teh dneh bili deležni kakega grozda,
če že niste bili na trgatvi. Zato vam dajemo za nalogo, da pomagate
ubogemu črvičku, da najde pot z vrha na dno grozda. Pošljite nam
pravilno rešitev, mi pa bomo dvema podarili lepo nagrado.
Nagrajenca iz prejšnje številke:
Anja Predovič, Belokranjska c. 29, 8000 Novo mesto
Laura Lavrič, Jakčeva 10, 8000, 8000 Novo mesto
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
Atletski pokal za pionirje in
pionirke U16
Prvi vikend v septembru je v Celju potekal atletski pokal za
pionirje in pionirke
U16, ki so se ga udeležili tudi atleti in
atletinje
Atletskega
kluba Krka in dosegli tudi osebne rekorde. Najuspešnejša je
bila Saša Kmet, ki si
je prislužila kar dve
medalji. V suvanju
krogle je z 11.24m
osvojila drugo mesto, v metu kopja pa je z 32.90m tretje mesto.
V teku na 100m je pri pionirkah Tinkara Zalokar v kvalifikacijah zmagala v svoji skupini z osebnim rekordom točno 13.00s,
v finalnem teku pa si je s 13.09s pritekla peto mesto. Tinkara je nastopila tudi v teku na 300m, kjer je prav tako postavila nov osebni rekord - 44.20s in s tem rezultatom zasedla enajsto mesto.
V teku na 100 m je bil Tilen Ovniček z 12.42s dvanajsti, Žan
Škoda z 12.51s štirinajsti, Primož Potočar z 12.91s štiriindvajseti, Jan Pureber pa z osebnim rekordom 13.32s triintrideseti.
V teku na 300m je bil Marko Živkovič
37.97s sedmi, Tilen Ovniček prav tako
39.66s dvanajsti , Primož Potočar tudi
41.34s enaindvajseti, Jan Pureber pa je bil
z osebnim rekordom
z osebnim rekordom
z osebnim rekordom
s 43.75s enaintrideseti.
Luka Keserič se je razveselil dveh osebnih rekordov. V teku na
1000m je bil s 3:01.84 enajsti, v teku na 3000m pa je bil z 10:15.06
sedmi. V teku na 3000m je osebni rekord postavil tudi Žan Žepič - 10:38.46 in pritekel skozi cilj kot deveti.V teku na 1000m
je nastopil še Jošt Žnidaršič, ki je s 3:19.98m zasedel 15. mesto.
Po poteh blagovnih znamk LAS DBK v
Temeniški in Mirnski dolini
TREBNJE, MIRNA, MOKRONOG, ŠENTRUPERT _ V četrtek, 12.
septembra je 49 gostov iz Savinjske in Šaleške doline uživalo v
občinah Temeniške in Mirnske doline. Obisk po poteh blagovnih
znamk LAS Dolenjske in Bele krajine je poleg razgibane pokrajine
vključeval tudi pokušino izdelkov, ki jih združuje blagovna znamka
Dobrote Dolenjske, nadaljevanje projekta Podeželski šopek.
„Prišli smo si ogledat posamezne stvari, ki se tičejo tudi našega
projekta – z namenom nadgradnje naše tržnice oziroma naših
tržnic. Moram reči, da smo videli kar veliko dobrih idej, ki jih lahko
uporabimo tudi pri nas, predvsem pa veliko pozitivne energije in
primerov, da se z veliko volje – pa včasih tudi z malo manj volje – da
veliko narediti. Pri nas, na našem področju, včasih vidimo, da volja
že malo upada, potem pa te taki dobri primeri kar potegnejo naprej,“
je povedala predsednica LAS Društvo za razvoj podeželja Zgornje
Savinjske doline Mojca Kodrič.
„Goste zanimajo projekti LAS-ov, ki se pri nas odvijajo, zanimajo jih
blagovne znamke, trženje le-teh, razvoj našega podeželja. In tukaj
lahko Temeniška in Mirnska dolina zelo veliko pokažeta. Verjamem,
da bo obisk odprl marsikatero obzorje tudi njim in pokazal kakšno
rešitev tudi za njih. Predvsem pa je pomembno tudi mreženje med
samimi ponudniki, med župani, med občinami, med strokovnimi
delavci,“ je poudarila vodja projekta Dobrote Dolenjske Špela Smuk,
sicer iz Turistične agencije Interflash, ki je obisk organizirala.
Mitja Kolenc je bil s 569cm peti v skoku v daljino. V skoku v višino je pri pionirjih Domen Koračin s preskočenimi 155cm
osvojil osmo mesto. Dekleta pa so se v tej disciplini razvrstila takole: Špela Turk - 145cm in sedmo mesto, Kristina Jeralič
- 145cm in osmo mesto, Erika Kum - 135cm in dvanajsto mesto.
Tara Pleško je nastopila v teku na 2000m, kjer je s 7:20.96 zasedla deseto
mesto, Zarja Fabjan je bila na pol krajši razdalji s 3:43.29 sedemindvajseta.
Lea Jeriček je nastopila v teku na 100m in 300m. Krajšo razdaljo je pretekla v 14.76s (54. mesto), daljšo pa v 49.31s (50. mesto).
Primož Potočar, Tilen Ovniček, Jan Pureber in Marko Živkovič so
nastopili še v štafetnem teku 4x100m in s časom 49.10s končali na
osmem mestu.
IZ NAŠIH OBČIN
Nik Vardijan nosilec črnega pasu
Škupanje v Lokvici
Prvi dan
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
NOVO MESTO – Nik Vardijan iz
Novega mesta, član Kick boxing
kluba Mirage, ki ga vodi Šemso
Šehič, dosega v tem športu odlične
rezultate. Je nosilec črnega pasu
Prvi dan, ki jih v Evropi ni veliko.
Nik, miren in tih enajstletnik, ki
obiskuje osnovno šolo Center, se
poleg borilnih veščin ukvarja še s
košarko in igranjem bobnov. Kot
pravi njegov oče Iztok Vardijan, se je
s tem športom začel ukvarjati najprej
starejši sin Jan, ki je za borilne veščine
navdušil tudi mlajšega Nika. Ena
najboljših naložb v otrokov razvoj
je gotovo spodbujanje k športnim
dejavnostim, je prepričan oče Jana
in Nika, na katerega rezultate je še
posebej ponosen.
Kick boxing klub Mirage se z borilnimi veščinami ukvarja že 37
let. Klub ima v svojih vrstah evropske in svetovne prvake v skoraj
vseh kategorijah ter osvojena prva mesta na tekmovanjih doma in v
tujini. Šemso Šehič poudarja, da njihovo delo, metode in pristopi k
učenju borilnih veščin spodbujajo otrokov motorični razvoj hkrati z
ustreznimi vzorci razumevanja vrlin, ki jih pravilen pristop vgradi
v otrokov značaj. Športne aktivnosti, stopnjevanje koncentracije,
samozavest otroka ob druženju z vrstniki v tem programu dela
spodbuja pozitivno naravnanost in pravilne vzorce ravnanja in
mišljenja, ki so otroku v pomoč na poti odraščanja. Treningi za vse
generacije so v Športni dvorani Marof ob ponedeljkih, sredah in petkih
med 17.30 in 19.30. Majda Luzar
21
LOKVICA - Pri Nemaniču na Lokvici je v soboto, 14. septembra potekala že 12. prireditev škupanja ržene slame. Prostovoljcev na kmetiji se
je kar trlo in vsa orodja so bila ves čas povsem zasedena, tisti, ki do njih
niso mogli, pa so opravljali druga potrebna dela. Vsa predelana slama
se pri Nemaničevih uporabi za prekrivanje starih in novih objektov.
Nekoč so na kmetih pri vsaki hiši vsako leto pripravili - škupali vsaj nekaj ržene slame. Za popravilo slamnatih streh je bilo
treba vedno imeti rezerven škopnik, če pa se je družina odločila zamenjati kritino ali narediti nov objekt, pa je bilo potrebno nujno pripraviti večje količine prečesane, prebrane in zložene slame. Bistvo škupanja je, da se iz snopov odstranijo vse
smeti in slamnata stebelca, ki niso primerna za pokrivanje strehe.
Ržena slama za pokrivanje streh torej ni le spomin na stare čase, pač
pa dejavnost, s katero bi se v tej gospodarski krizi lahko preživljalo
tudi več ljudi.
22
Ime:________________________________
Priimek:_____________________________
Naslov:______________________________
____________________________________
Davčna številka:______________________
GESLO:
Nagrade podarja: Si.mobil
1. nagrada: praktična nagrada
2. nagrada: praktična nagrada
3. nagrada: praktična nagrada
Odgovore pošljite do 15. oktobra na naslov:
Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto
Rešitev nagradne križanke št. 98
JUMBO PANOJI
1. nagrada: Marjana Lamut Veber,
Gubčeva cesta 4 A, 8210 Trebnje
2. nagrada: Lidija Debevc, Mestne
njive 4, 8000 Novo mesto
3. nagrada: Ivanka Čretnik, Šmihel
65, 8000 Novo mesto
RAZVEDRILO
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
25 STOPNIC
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
EDO MURIČ
23
Majda Luzar
Kdo je Edo Murič
Edo Murič je član Košakarskega kluba
Krka, rojen leta 1991 v Ljubljani in
visok 202 cm. Na minulem evropskem
prvenstvu je že drugič nastopil za
slovensko reprezentanco. Prvič je za
slovensko izbrano vrsto nastopil na
evropskem prvenstvu v Litvi leta 2011 po
poškodbi Boštjana Nachbarja. Za Krko, s
katero ima še enoletno pogodbo, pravi
da je zelo urejen klub. Prepričan je, da bo
aktualni državni prvak tudi letos blestel
na parketu in tudi sam želi prispevati k
uspehu moštva. Še posebej ga veseli, da
se je na mesto trenerja vrnil Aleksandar
Džikić, ki ga zelo spoštuje.
Kaj ti pomeni košarkarska kariera?
Trenutno mi pomeni vse. Največ časa
posvečam prav košarki, ker si želim veliko
uspehov in dokazovanja.
Kako zdaj po EuroBasketu poteka tvoj
običajen dan?
Najpogosteje imam dva treninga na dan,
tako je skoraj ves čas posvečen temu, med
treningi pa rad počivam in dobro jem.
slovenske
reprezentance?
To je poseben čar, ki
se ga ne da opisati.
Dobiš kurjo polt, ker
veš da te čaka cela
Slovenija.
Kako je igrati pred
domačo publiko?
Vzdušje je enkratno,
že 30 minut pred
tekmo ti publika da
energijo, ki te potem
samo ponese.
Katera je najboljša
tekma, ki si jo
odigrali do sedaj?
Slovenija: Španija
Česa še nikomur
nisi povedal o
EuroBasketu?
Da boljšega hotela
in restavracije ter
pogostitve kot je hotel
Cubo ni imel skoraj nihče od košarkarjev ki
so bili letos člani reprezentance.
Katera so tvoja življenjska načela?
Poštenost, skromnost, vztrajanje.
Kaj te prizadene?
Nepoštenost, laž in prikrivanje.
Česa te je najbolj strah?
Poškodb in bolezni.
Katere tri stvari imaš vedno pri sebi?
Telefon, denarnico in ključe.
Katero od človeških vrednot najbolj ceniš?
Skromnost, iskrenost in odprtost.
Od katerega košarkarja, vzornika si se
največ naučil?
Od brata.
Kako prepoznaš nadarjenega košarkarja?
Po načinu igre in želji koliko si želi uspeti na
parketu.
Kako se glasi tvoj moto?
Vsak človek ima svojo življenjsko pot, zato
nikoli ne obupaj in vedno daj vse od sebe.
Tvoj najboljši trener?
Alekdandar Džikić.
Najljubša jed in kdo jo zna najbolje
pripraviti?
Golaž , ki ga pripravi moja mami.
Kateri od košarkarjev na minulem
evropskem prvenstvu je nate naredil
največji vtis?
Goran Dragič.
Kakšni so občutki, ko oblečeš dres
UDARNI LIST izhaja mesečno
[email protected]
Izdajatelj:
Udarni list d.o.o
Novi trg 10
8000 Novo mesto
Uredništvo:
časopis Udarni list
Novi trg 10
8000 Novo mesto
Ob poslušanju katere glasbe se najbolj
sprostiš?
Ob balkan muziki.
Kateri letni čas imaš najraje?
Poletje.
Odgovorni urednik:
Uroš Kocjan
Katero je bilo najlepše darilo, ki si ga
prejel?
Ura, ki sem jo dobil od mojih staršev za
rojstni dan.
Likovni urednik:
Neva Kebe Krhin
Grafična priprava:
Konvikt d.o.o.
Tisk: Set Vevče d.d.
Kaj te v življenju preseneti?
Nikoli me nič ne preseneti, saj moram biti
kot športnik vedno pripravljen na vse.
Dopisniki strani
IZ NAŠIH OBČIN:
Majda Luzar, Rudi Vlašič,
Datum natisa: september 2013 Uroš Kocjan, Tanja Brate,
Tanja Fink, Marjan Menger,
Naklada: 20 000 izvodov
Nina Gorjup, Vesna Ostojič,
Distribucija: Udarni list
Smiljan Trobiš
Uredniški odbor:
Urejanje športnih vsebin:
Majda Luzar, Uroš Kocjan
ŠD Udarni list
Trženje oglasnega prostora:
031/342 239, 040/731 700
Medij Udarni list, izdajatelja Udarni list d.o.o., s sedežem v Novem mestu,
Novi trg 10, je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS,
pod zaporedno številko 760.
Medij sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.
Kaj ti lahko pokvari dan?
Slab trening, nesporazumi.
Tvoja največja razvada je...?
Palačinke.
Kaj počneš in s čim se ukvarjaš v prostem
času?
Prosti čas, kolikor ga pač imam, najraje
preživim z družino, punco in s prijatelji, s
katerimi se med sezono malo vidimo.
Z enim stavkom opiši, kdo je Edo Murič!
Odprt človek brez dlake na jeziku, ki ceni
dobre ljudi in je najraje v družbi, v kateri se
veliko smeje, saj se tam najbolje znajde.
ZADNJA
24
PAKET
JESEN 2013
C
M
Y
CM
MY
VSEBUJE ENAKE KOLIČINE
VKLJUČENIH STORITEV:
SEPTEMBER 2013, ŠT. 99, LETNIK 11
NAMENJEN VSEM
le za
20 €
• 500 minut pogovorov v omrežje Mobitel,
• 500 minut v ostala slovenska omrežja,
• 500 sporočil SMS/MMS in
• 500 MB prenosa podatkov.
CY
CMY
K
VELJA DO
31. 10. 2013!
Naročniško razmerje za naročniški paket Jesen 2013 lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni ali poslovni uporabnik, v promocijskem obdobju od 2. 9. do 31. 10. 2013. Paket
Jesen 2013 vključuje 500 minut klicev in videoklicev v omrežje Mobitel, 500 minut klicev v ostala slovenska omrežja, 500 sporočil SMS/MMS in 500 MB paketnega prenosa podatkov, za ceno 20 EUR
mesečno. Količine veljajo za storitve, opravljene v domačem omrežju Mobitel v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo
novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v paket Jesen 2013 pa se zaračuna
enkratni znesek v višini 20 EUR. Za dodatne informacije o prodajni ponudbi paketa, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite najbližji Telekomov prodajni center, www.mobitel.si ali pokličite
na 041 700 700 ali 080 8000. Cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.
WWW.MOBITEL.SI
NAGRADNI
KUPONČEesitKe
ek prin
Izrezan kuponč
nico in
v našo posloval
ata boste
ob nakupu apar
AČNO TPU
prejeli BREZPL
ito!
silikonsko zašč
Sgerm d.o.o.
PE Qlandia Novo Mesto
Otoška cesta 5
800 Novo Mesto
Tel.: 051 302 060

Similar documents