zapisnik občnega zbora 2014

Comments

Transcription

zapisnik občnega zbora 2014
ZAPISNIK
9. občnega zbora Športno rekreativnega društva Domžale, ki je bil v soboto dne, 18.01.2014
ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma Domžale, Savska cesta 2, Domžale.
Prisotni: 25 članov društva (priloga: lista prisotnosti)
Dnevni red:
1.)
Otvoritev in pozdrav predsednika društva
2.)
Izvolitev organov občnega zbora
3.)
Poročila funkcionarjev društva in razprava
4.)
Plan dela za leto 2014 (finančni, delovni, izlet)
5.)
Članarina za leto 2014
6.)
Razno (knjižica Vrhovi 2014, kolesarjenja in pohodi, izlet….)
AD 1
Namestnik predsednik kluba Stane Koželj je pozdravil prisotne člane in predlagal dnevni red.
SKLEP 1: Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red.
AD 2
Organi občnega zbora so bili soglasno sprejeti:
SKLEP 2:
Delovno predsedstvo: Matic Osolin, Sandi Letnar
Zapisnikar: Sandi Letnar
Overovitelja: Matjaž Čevka, Petrušič Boris
Verifikacijska komisija: Burgar Darij
AD 3
Poročila: predsednika, tajnika in blagajnika o delu društva so priloga zapisniku. Poročilo
tajnika je podal Sandi Letnar, blagajnika pa Mitja Letnar.
Pripomb in diskusije ni bilo.
AD 4
Delovni in finančni plan dela za leto 2014 je predstavil Matic Osolin (priloga k zapisniku).
Soglasno je bilo dogovorjen datum zimskega dneva, aktivnosti pa bodo določene naknadno
glede na vremenske razmere. Določena je bila skupina za organizacijo enodnevnega izleta
konec poletja in sicer Burgar Darij, Boris Petrušič in Jože Narobe.
Zaradi slabega odziva na lansko akcijo »nedeljska kolesarjenja ali pohodi« je bila dana
pobuda za večjo aktivnost v letu 2014.
SKLEP: 4 Potrdi se plan dela za leto 2014. Plan je priloga tega zapisnika.
AD 5
Na razpravo je bila dana višina članarine za 2014. Članarine mladina do dopolnjenega 16
leta ne plača.
SKLEP 5: Občni zbor je soglasno sprejel članarino za leto 2013 - 15 €.
AD 6
Ponovno uvajamo knjižico Vrhovi 2014. Knjižica ostaja enaka zadnji, s praznimi rubrikami za
vpis podatkov o pohodu ali kolesarskem cilju. Člani s tem lahko sami izbirajo lokacije svoje
rekreacije.
Podan je bil predlog za najem teniškega igrišča, ki je bil soglasno sprejet, prav tako termin.
Kontaktna oseba za teniške aktivnosti je Matic Osolin.
SKLEP 6: Knjižica Vrhovi 2011 bo prazna z rubrikami za vpis datuma, žiga, opisa. Cena
knjižice bo 5 €.
Delovno predsedstvo in upravni odbor je pozvalo vse člane društva, da bi bili čimbolj aktivni,
seveda po svojih zmožnostih.
Občni zbor je bil zaključen ob 19.00 uri.
Zapisnikar:
Overovitelja:
Predsednik: Marjan Pohlin
Poročilo za leto 2013
V preteklem letu smo delno izvedli planiranih dejavnosti. Slabše kot leto poprej smo se
odzvali na organizacijo »nedeljskih pohodov in kolesarjenj«.
Standardne aktivnosti pa smo izpeljali in tako imeli zimski dan, spomladanski in jesenski
piknik, novoletni pohod.
•
Občni zbor 2013, 12.1.2013
• Smučanje, sankanje in pohod na Tromejo, 17.02.2013; zimski dan, ki smo ga razdelili
na pohodništvo, smučanje in sankanje se je udeležilo 31 članov. Po jutranji vožnji z
avtobusom, smo se najprej ustavili v Kranjski gori, kjer je 11 smučarjev, tekačev in
deskarjev odšlo na smučišče oz. tekaške proga. Ostali smo se zapeljali do Rateč in se po
zasneženi poti odpravili proti Tromeji. Prelepa zimska idila je pripomogla, da so se najbolj
zagrizeni povzpeli čisto do vrha Tromeje in pokukali na avstrijsko stran.
Druženje smo zaključili ob prijetnem poznem kosilu v gostišču Zlata Kaplja.
• 20. Pohoda po Jurčičevi poti 02.03.2013 se je udeležilo nekaj naših članov. Na 15
kilometrski poti od Višnje Gore do Muljave, na kateri se udeležencem predstavita tako
čudovita naravna kot tudi bogata kulturna dediščina, nas vseskozi spremljajo Jurčičeva
prizorišča iz njegovih literarnih stvaritev. Najvztrajnejši pa so se odpravili še do Krke in si
ogledali Krško jamo.
• 07. aprila smo se v večjem številu odpravili na Slivnico, 1114 visok vrh severno do
Cerkniškega jezera. Pot na goro čarovnic smo pričeli po kopni poti, višje pa je bila gora
prekrita s snežno odejo. Kmalu se odpre lep razgled na Cerkniško jezero in okoliške hribe
na čelu z Nanosom.
• Konec aprila smo se udeležili kolesarskega maratona Domžale in prevozili nekaj prvih
kilometrov po okolici Domžal, najbolj zagrizeni pa so pot nadaljevali še v Kamniško
Bistrico.
• Drugo nedeljo v juniju (9.06) smo organizirali zdaj že tradicionalni spomladanski
piknik s kolesarjenjem. Trasa kolesarjenja je bila letos speljana skozi Mengeš, Komendo
proti Cerkljam in nazaj skozi Poženi, Šmartno, Komendsko Dobravo v Domžale.
Piknik, ki smo ga tokrat prvič pripravili na piknik prostoru na Pšati. Ob odlični hrani in
hladni pijači smo našli čas tudi za rekreacijo. Košarka, balinčki in igrišče za odbojko na
mivki so bili premajhni za vse, ki so želeli igrati.
• Jesenski piknik 15.9.2013; zaradi slabega vremena dopoldan, smo opravili le krajši in
tokrat prvi, »Gobarski pohod« na bližnji 375 m visoki Podgoriški vrh. Popoldne pa smo se
dobili na piknik prostoru na Pšati in športno popoldne ob odlični hrani in pijači se je lahko
pričelo.
Metanje balinčkov, preskakovanje vrvi, vlečenje vrvi v vseh možnih kategorijah, igranje
odbojke na mivki in košarki so discipline v katerih smo se pomerili in zabavali celo
popoldne.
•
Letos smo novoletne okraske in adventne venčke izdelovali 30.11.2013.
• Novoletni pohod smo izvedli 26.12.2013. Pot nas je letos vodila na nov cilj. Iz Moravč
smo se odpravili na 658 m visok Planinski dom na Uštah. V planinskem domu smo se
okrepčali in tako prijetno zaključili še eno leto v prijetni družbi članov ŠRK Domžale.

Similar documents