REVEAL LINQ™ LNQ11

Comments

Transcription

REVEAL LINQ™ LNQ11
REVEAL LINQ™ LNQ11
Vsadni srčni monitor
Postopkovne informacije za MRI
Tehnični priročnik za MRI
0123
2013
Spodaj so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Medtronic v Združenih
državah Amerike in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
CareLink, Medtronic, Medtronic CareLink, Reveal, Reveal LINQ
Vsebina
1 Uvod 4
2 Pogoji za uporabo pri magnetnoresonančnem slikanju (MRI) 4
3 Morebitni neželeni učinki 4
4 Kardiološke odgovornosti pred slikanjem MRI in po njem 4
5 Radiološke zahteve 5
6 Morebitni učinki med slikanjem MRI 6
7 Kaj je treba storiti po MRI-slikanju 6
3
1 Uvod
Vsadni srčni monitor Medtronic Reveal LINQ (ICM), model LNQ11, je primeren za pogojno uporabo pri MR in je
zasnovan tako, da omogoča varno slikanje bolnikov z napravo za magnetnoresonančno slikanje (MRI).
Predklinična testiranja so pokazala, da je naprava Reveal LINQ varna za uporabo v okolju MRI, ko se ta uporablja
v skladu s pogoji za uporabo pri slikanju MRI. Pred izvajanjem slikanja MRI bolnika, ki ima vsajeno napravo
Reveal LINQ, morajo zdravstveni delavci radiološkega in kardiološkega oddelka, ki opravljajo ta postopek,
razumeti zahteve in navodila v tem priročniku. Če imate vprašanja, se obrnite na lokalnega predstavnika družbe
Medtronic ali pokličite ustrezno telefonsko številko družbe Medtronic oz. pišite na naslov te družbe, ki je naveden
na zadnji strani.
2 Pogoji za uporabo pri magnetnoresonančnem slikanju (MRI)
Spodnji simbol za pogojno uporabo pri MR je povezan z magnetnoresonančnim (MR) okoljem in se uporablja za
določanje pogojno varne uporabe naprav in komponent v MR-okolju.
Simbol za pogojno uporabo pri MR.
Napravo Reveal LINQ lahko varno slikate pri bolnikih, če so izpolnjeni spodnji pogoji. Neupoštevanje teh pogojev
uporabe je lahko nevarno za bolnika med slikanjem MRI.
●
Oprema za slikanje z magnetno resonanco z gibanjem vodikovih protonov mora imeti statično magnetno polje
gostote 1,5 Tesla (T) ali 3,0 T.
●
Magnet z valjasto tuljavo s statičnim magnetnim poljem gostote mora biti 1,5 T ali 3,0 T; uporabljen mora biti
maksimalni prostorski gradient 25 T/m (2500 gauss/cm).
●
Gradientni sistemi za celotno telo s hitrostjo spreminjanja izhodne napetosti gradienta morajo biti ≤ 200 T/m/s
na os.
●
Stopnja specifične absorpcije za celo telo (WB-SAR), ki jo pokaže oprema MRI, mora znašati ≤ 4,0 W/kg;
stopnja specifične absorpcije (SAR) za glavo, ki jo pokaže oprema MRI, pa mora znašati ≤ 3,2 W/kg.
●
Pri uporabi lokalnih oddajnih/sprejemnih tuljav za slikanje glave ali okončin ni omejitev. Ne uporabljajte
oddajnih tuljav na območju prsnega koša, trupa ali ramen. Pri namestitvi samo sprejemnih tuljav ni omejitev.
3 Morebitni neželeni učinki
Pri slikanju MRI bolnikov z napravo Reveal LINQ ni znanih morebitnih neželenih učinkov.
4 Kardiološke odgovornosti pred slikanjem MRI in po njem
Opomba: Navodila za uporabo naprave Reveal LINQ, ki niso povezana s slikanjem MRI, kot sta npr. postopek
vsaditve in navodila za programiranje, naj si kardiologi ogledajo v Priročniku za zdravnike za Reveal LINQ.
4
Preden radiolog opravi slikanje MRI bolnika, ki ima napravo Reveal LINQ, morajo zdravstveni delavci
kardiološkega oddelka, izvesti ta opravila:
●
Radiologu priskrbeti vse potrebne informacije o vsajeni napravi Reveal LINQ, kot so npr. ime modela, številka
modela in serijska številka, ki so bile med vsaditvijo zabeležene v zapisu bolnika in oknu »Patient
Information« (Podatki o bolniku) v programatorju Medtronic CareLink. Zapisi bolnika morajo biti popolni in
točni, saj radiologi na podlagi teh zapisov preverijo, ali ima bolnik napravo Reveal LINQ in da nima nobenih
drugih naprav, elektrod ali vsajenih predmetov, ki bi lahko predstavljali nevarnost v MR-okolju. Če imate
vprašanja o tem, ali lahko opravite slikanje MRI določenega bolnika, se obrnite na ali pokličite ustrezno
telefonsko številko družbe Medtronic, ki je navedena na zadnji strani.
●
S programatorjem prenesite shranjene podatke v napravi Reveal LINQ in jih shranite na medij. Slikanje MRI
lahko poškoduje shranjene podatke v napravi Reveal LINQ.
Ko radiolog opravi slikanje MRI, družba Medtronic priporoča, da kardiolog izbriše podatke, ki so bili zbrani med
slikanjem MRI, saj je lahko slikanje MRI vplivalo na zaznavanje dogodkov in beleženje naprave Reveal LINQ.
Kardiolog in bolnik naj se dogovorita za čim prejšnje brisanje podatkov.
5 Radiološke zahteve
Preden pri bolniku opravite slikanje MRI, morajo zdravstveni delavci radiološkega oddelka potrditi, do so bile
izpolnjene spodnje zahteve:
●
Zahteve za MRI so v skladu z vsemi zahtevami, določenimi v poglavje 2, “Pogoji za uporabo pri
magnetnoresonančnem slikanju (MRI)”, stran 4.
●
Kardiologi so izpolnili vse odgovornosti pred slikanjem (za dodatne informacije glejte poglavje 4, “Kardiološke
odgovornosti pred slikanjem MRI in po njem”, stran 4).
Če zdravstveni delavci radiološkega oddelka niso prepričani o tem, ali lahko bolnik prejme slikanje MRI, naj se
obrnejo na bolnikovega kardiologa. Kardiolog se bo morda moral posvetovati z družbo Medtronic.
Rentgenska slika naprave Reveal LINQ, prikazane na sl. 1, se lahko uporabi za ugotavljanje, ali ima bolnik
napravo Reveal LINQ (naprava je običajno vsajena na levi strani prsnega koša).
Slika 1. Sprednji in stranski pogled rentgenske slike vsajene naprave Reveal LINQ
5
6 Morebitni učinki med slikanjem MRI
Zasnova naprave Reveal LINQ in pogoji za uporabo pri MRI (opisani v poglavje 2) omejujejo morebitne učinke
med slikanjem MRI na naslednje. Ti učinki ne škodujejo bolniku ali poškodujejo naprave.
Interakcije slikanja MRI – Magnetni material vsajene naprave lahko zaradi statičnega magnetnega polja in
gradientnih magnetnih polj, ki jih ustvari oprema za MRI, povzroči učinke sile, vibracij in navora, ki jih bolnik lahko
čuti ali pa tudi ne. Gradientno magnetno polje in modulirano radiofrekvenčno (RF) polje lahko inducirata električni
tok in napetost v napravi, ki lahko vodi do segrevanja tkiva, stimulacije živcev in električne obremenitve
komponent naprave. Gradientno magnetno polje in modulirano radiofrekvenčno polje lahko lahko inducirata
napetost v tokokrogu zaznavanja, ki lahko vpliva na samo zaznavanje in zaznavanje dogodkov, zaradi česar lahko
naprava Reveal LINQ zabeleži neustrezne podatke.
Artefakti in popačenje slike – Naprava Reveal LINQ povzroči popačenje slike na mestih, ki obdajajo vsajeno
napravo. Ko izbirate vidno polje in parametre za slikanje ter razbirate slike MRI, je treba upoštevati artefakte in
popačenje slike, ki so posledica prisotnosti naprave znotraj vidnega polja.
7 Kaj je treba storiti po MRI-slikanju
Zdravstveni delavci radiološkega in kardiološkega oddelka morajo zagotoviti, da se po slikanju izvedejo vse
kardiološke odgovornosti (za več informacij glejte poglavje 4, “Kardiološke odgovornosti pred slikanjem MRI in po
njem”, stran 4).
6
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432
ZDA
www.medtronic.com
+1 763 514 4000
Pooblaščeni predstavnik v Evropski
skupnosti
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nizozemska
+31 45 566 8000
Evropa/Bližnji vzhod/Afrika
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case Postale 84
CH-1131 Tolochenaz
Švica
+41 21 802 7000
© 2014 Medtronic, Inc.
M955764A028A
2014-03-24
*M955764A028*
Avstralija
Medtronic Australasia Pty Ltd
97 Waterloo Road
North Ryde, NSW 2113
Avstralija
Kanada
Medtronic of Canada Ltd
99 Hereford Street
Brampton, Ontario L6Y 0R3
Kanada
+1 905 460 3800
Tehnični priročniki
www.medtronic.com/manuals

Similar documents