Slovenska navodila za detektor dima MT S01

Comments

Transcription

Slovenska navodila za detektor dima MT S01
Navodila za uporabo fotoelektričnega
alarma dima
Pred uporabo pozorno preberite navodila!
Tip: JB S01 Oznaka :MT S01
SPECIFIKACIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključitvena napetost: 9V DC (baterija 6LR61)
Jakost zvoka: >85 dB na 3 m razdalje
Življenska doba baterije >12 mesecev
Občutljivost na dim: 0,086dB/m do 0,14dB/m
Temperatura: od 0°C do 50°C
Vlaga: od 10% do 90% RH, brez kondenzacije ali zmrzovanja
Dimenzije: Ø107 x 35mm
CE in EN14604 certifikat, Kitemark® licenca številka KM
514007
Življenska doba izdelka 10 let
Detektor zapiska, ko je baterija izpraznjena
teh primerih ne boste opozorjeni pravočasno za varen umik.
8. Dimnega alarma ne smete prebarvati!
Lastniki in najemniki zavarujte svoje življenje in premoženje. Za zaščito
vam priporočamo, da namestite dimni alarm v vsak prostor.
Priporočena postavitev dimnih alarmov v stanovanje v enem
nadstropju
•
Namestite dimni alarm na strop ali steno v notranjosti vsake
spalnice in na hodniku izven spalnice.
•
Če je spalnica ali hodnik daljša od 10 metrov, namestite alarm
na vsakem koncu.
•
Če imate klet, namestite alarm dima na stropu kleti na dnu
stopnišča.
Priporočena postavitev dimnih alarmov v večstanovanjskih
zgradbah
•
•
•
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
1. Test gumb natančno testira vse funkcije alarma dima. Ne uporabljajte
drugih testnih metod. Preizkusite alarm dima vsaj enkrat mesečno (idealni
preizkus bi bil enkrat tedensko) in si s tem zagotovite zanesljivo delovanje
naprave.
2. Ne odstranite ali izključite baterije. Naprava ne deluje brez napajanja.
3. Dimni alarm naj namesti za to usposobljena oseba. Pri nameščanju
alarma naj se upoštevajo lokalni predpisi.
4. Ta dimni alarm je namenjen za uporabo znotraj naseljenih prostorov. V
več družinskih stavbah naj vsak posameznik namesti svoje alarme dima. Ne
nameščajte v nenaseljene stavbe. Ta alarm dima ni nadomestilo za
protipožarno zaščito javljanja požara.
5. Namestite dimni alarm v vsaki sobi in v vseh nadstropjih doma. Dim
včasih ne more doseči alarma dima iz več razlogov. Na primer, če požar
začne na oddaljenem delu doma, v drugem nadstropju, v dimniku, strehi,
ali pa na drugi strani za zaprtimi vrati. Alarm dima ne bo pravočasno odkril
začetnega požara, razen na območju ali prostoru, v katerem je nameščen.
6. Dimni alarm lahko ne opozori člana gospodinjstva o zaznavanju dima v
določenih okoliščinah, ko je le ta naglušen, ko zvok alarma preglasi hrup iz
okolice ali ko se le ta nahaja preveč oddaljeno od alarma, da bi ga slišal ali
ko je le ta pod vplivom drog ali alkohola in ni v psihofizičnem stanju, da bi
reagiral na zvok alarma. V kolikor med vami biva član družine , ki je
naglušen, uporabite posebne alarme dima, ki imajo močno optično
detekcijo.
7. Dimni alarm se odzove z zvokom in gorečo rdečo LED diodo, ko zazna
dim ali delce v zraku, ki se sproščajo ob gorenju. Ni občutljiv na toploto,
ogenj ali plin. Zasnovan je tako, da reagira z zvokom, ko zazna razvoj
gorenja. Dimni alarm vam ne garantira, da boste pravočasno obveščeni o
nastanku gorenja. Nekateri požari se širijo prehitro ali celo eksplozivno in v
•
drugam, vendar ne bližje kot 60 cm od vogala (mrtvi kot). Če ga
nameravate namestiti na zid, ga ne nameščajte na višino 10cm pod
strop (mrtvi kot). V kolikor je prostor kjer nameščate alarm dima daljši
od 10, namestite več alarmov dima, da ustrezno pokrijete prostor. V
kolikor nameščate alarm dima v špico, ga ne nameščajte manj kot 10cm
od špice in ne več kot 120 cm.
Namestite dimni alarm na strop ali steno v notranjosti vsake
spalnice in na hodniku izven spalnice.
Če je spalnica ali hodnik daljša od 10 metrov, namestite alarm
na vsakem koncu.
Če imate klet, namestite alarm dima na stropu kleti na dnu
stopnišča.
Namestite dimni alarm na vrhu stopnišča.
KJE NE MONTIRAMO DIMNEGA ALARMA
•
•
•
•
•
Alarma dima ne montiramo v okolja kjer je pojav dima normalen.
Ne montiramo jih v prostore kot so kuhinja, kurilnica in poleg
kaminov.
Ne montiramo jih v prostore z visoko vlago kot npr. kopalnice,
pralnice in poleg sušilnih strojev. Montiramo jih vsaj 3m stran od
takih prostorov ali aparatov.
Ne montiramo jih poleg ventilatorjev ali poleg grelnih ali
klimatskih naprav. Cirkulacija zraka poleg teh naprav je lahko
toliko močna, da v primeru požara odpihne dim stran od naprave
za detekcijo dima.
Ne montiramo jih v prostore, kjer temperatura pade pod 0 ali
zraste nad 50 stopinj C.
Ne montiramo jih v prostore, kjer je velika onesnaženost s
prahom, umazanijo ali insekti.
TESTIRANJE DIMNEGA ALARMA
•
IZBIRA PRIMERNEGA MESTA ZA MONTAŽO DETEKTORJA DIMA
•
Priporoča se montaža detektorja dima v vsako spalnico in v hodnik, ki
povezuje posamezne prostore. Dim, vročina in ostali delci, ki spremljajo
gorenje se, ko dosežejo strop razširijo horizontalno, zato namestite
detektor dima na sredino stropa. V kolikor alarma iz različnih vzrokov
ne morete namestiti na sredino stropa, ga lahko namestite tudi
•
•
Testirajte vse dimne alarme, tako da ste sigurni da delujejo
pravilno.
Pritisnite gumb test in ga držite vsaj 5 sek. Alarm se bo odzval z
dvema kratkima piskoma , vmes bo 2 sekundni premor.
Ne testirajte alarma dima z uporabo odprtega ognja, ker napravo
lahko poškodujete ali zažgete.
Alarm testirajte tedensko. Testirajte ga, ko vas dlje časa ni v
objektu.
•
•
Ko testirate alarm, se za dolžino roke odmaknite od njega zaradi
močnega piska.
OPOZORILO: V kolikor alarm piska in se na njemu ne opravlja
testiranje, nemudoma preverite vzrok, zakaj alarm piska!
KAJ STORITI V PRIMERU LAŽNEGA ALARMA
Če je prišlo do lažnega alarma, preverite po stanovanju za morebitni
vzrok alarma. Družino opozorite na morebitno prisotnost ognja in nato
poiščite vzrok sprožitve alarma. V primeru sprožitve alarma preverite
stanje alarma dima. Če zamenjava baterije in čiščenje ne rešita težav,
alarm odnesite na servis.
KAJ STORITI V PRIMERU POŽARA
Izpraznite vse prostore kakor hitro je mogoče. Vrata in okna pustite
zaprta, da zmanjšate širjenje vročine in dima. Ne odpirajte gorečih vrat.
Uporabite zasilni izhod. Plazite se po tleh, če je le mogoče dihajte preko
mokre krpe in zadržujte dih. Zberite se na varnem mestu, izven
stanovanja in preverite če so prisotni vsi stanovalci. Od zunaj pokličite
gasilce. V primeru požara nujno pokličite gasilce, da se zagotovo pogasi
celoten požar. Ne vstopajte v notranjost stanovanja. Počakajte na
posredovanje gasilcev.
MENJAVA BATERIJE
•
•
•
•
•
Za napajanje potrebujete 9V DC baterijo z oznako 6LR61 (Alkalna
baterija).
Primite ohišje dimnega alarma in ga zavrtite obratno smeri
urinega kazalca.
Priključite novo baterijo na za to predvidene priključke.
Vrnite dimni alarm na ležišče tako, da ga zavrtite v smeri urinega
kazalca.
Testirajte delovanje dimnega alarma s tipko test. Alarm se mora
odzvati z dvema kratkima piskoma z dvo sekundnim premorom.
Če se alarm ne odzove s piski je pokvarjen ali ste neuspešno
namestili novo baterijo. Za ugotavljanje napak si preberite
poglavje »Odprava napak«.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Poleg rednega testiranja delovanja dimnega senzorja je potrebno redno
menjati tudi baterijske vložke in očistiti prah in ostalo umazanijo iz
senzorja. Priporočamo uporabo dobrih baterij, saj je tudi trajanje teh
baterij daljše kot pri manj kakovostnejših. Načeloma je trajanje baterije
pri normalni uporabi lahko tudi daljše od enega leta.
•
•
•
•
•
ČIŠČENJE
Previdno odvijte alarm dima z nosilca. Odstranite baterijo iz
prostora za baterijo in jo odklopite.
Priklopite novo baterijo in jo vstavite v prostor za baterijo.
Baterijo lahko vstavite samo v enem položaju.
Vrnite alarm dima v nosilec alarma tako da ga zavrtite v
smeri urinega kazalca in da se le ta zaskoči.
Preverite delovanje alarma s test tipko.
Alarm bo zapiskal trikrat s po 2 sekundnimi premori. Če ne
zapiska, poglejte za vzroke napak v poglavje odpravljanje
napak.
Vsaj enkrat mesečno odstranite prah in ostale nečistoče z alarma. Pred
čiščenjem alarma vedno izklopite napajanje. Alarm očistite z uporabo
mehke ščetke, mehke krpe ali sesalnika. Ne poizkušajte odpreti alarma
in čistiti notranjosti, ker poseg v alarm vpliva na garancijo izdelka!
POPRAVILO
Ne popravljajte dimnega alarma sami. V kolikor je izdelek še v garanciji bo
le to vplivalo na garancijo izdelka. Izdelek, ki je še v garanciji, zapakirajte v
primerno embalažo in ga pošljite v pooblaščeno servisno delavnico. V
kolikor je izdelek že izven garancijskega obdobja, naj vam ga usposobljena
oseba zamenja z novim.
ODPRAVA NAPAK
Ne izklapljajte baterije, da bi preprečili nezaželene alarme (kajenje,
brušenje in podobno). Izklop napajanja naprave prepreči zaščito
detektiranja dima. V primeru nezaželjenega alarma prezračite sobo, da
iz nje odstranite dim ali prah.
PROBLEM
Dimni alarm ne piska ko ga
testiramo. Na tipko test
pritisnite vsaj 5 sek.
nepretrgoma.
Dimni alarm zapiska enkrat
v minuti.
Dimni alarm se proži, ko
člani gospodinjstva kuhajo
ali se npr. tuširajo.
Alarm se oglaša drugače kot
ob zagonu.
KORAKI ZA ODPRAVO PROBLEMA
Odstranite alarm iz nosilca alarma.
Preverite, če je napajanje pravilno
pritrjeno.
Preverite, če je baterija pravilno
priklopljena na konektor.
Očistite dimni alarm.
Zamenjajte iztrošeno baterijo.
Prestavite dimni alarm na drugo bolj
primerno lokacijo.
Alarm deluje normalno. Za alarmiranje
se uporablja mednarodno priznani
GARANCIJSKA IZJAVA
znak za evakuacijo kar so trije kratki
piski z dvo sekundnimi premori.
Izjavljamo:

da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v
kolikor se boste ravnali po danih navodilih,

garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,

da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in
pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,

da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne
dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko
dobo,

da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na
vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili protivrednost
izdelka.
Garancija preneha zaradi:

neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja
z izdelkom,

posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,

poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.,

poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca
ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane
garancijske nalepke ali ser. številke.
GARANCIJSKI ROK: 24 mesecev
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s
priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.
Firma , sedež in servis proizvajalca-prodajalca :
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 101, 1290 Grosuplje tel. 01 4272971,
faks 01 4272971, e-pošta [email protected]
Seznam pooblaščenih servisov:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 101, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971