LETAK (pdf) - Štajerska gospodarska zbornica

Comments

Transcription

LETAK (pdf) - Štajerska gospodarska zbornica
POKAŽIMO NAŠO MOČ!
IZVOLIMO KANDIDATE ŠTAJERSKIH PODJETIJ!
I. starostni razred
Če ste stari od 15 do 34 let, izberite kandidatke in kandidate iz te skupine.
Zap.
NAŠI kandidati in kandidatke na listi so:
Kandidat
2
Tadej Pučnik
31
Gorazd Škrabar
39
Alenka Mrzdovnik
7
Boris Tušek
32
Lidija Fras
41
Aleksander Bauman
8
Darja Vodušek Vtič
33
Manja Kirn
43
Boštjan Brlek
12
Borut Damiš
34
Nataša Demšar
45
Helena Koletnik
16
Boštjan Čeh
35
Jože Kreševič
46
Dušan Skledar
22
Rebeka Tramšek
36
Mateja Rebernik
47
Andreja Zemljič
23
Andrej Škrabl
37
Dario Šmigoc
48
Metka Lešnik
26
Miha Lampret
38
Albert Krasnić
50
Danijel Vrbnjak
Skupaj kandidira 24 naših kandidatov v I. starostnem razredu
II. starostni razred
Če ste stari od 34 do 46 let, izberite kandidatke in kandidate iz te skupine.
NAŠI kandidati in kandidatke na listi so:
1
Boštjan Sagadin
16
Darja Ružnić
37
Tatjana Kangler
3
Igor Jeza
25
Breda Kaisersberger
38
Branko Varga
6
Aleksander Robar
26
Anita Ferlinc Ajlec
40
Olja Salesin
8
Andrej Mikložič
29
Andrej Režonja
45
Jožica Gradišnik
9
Dragica Petek
30
Peter Krošel
48
Mihaela Novak
12
Božislav Jančič
31
Branko Majerič
49
Boštjan Belec
13
Branko Pestiček
32
Blanka Žerjav
50
Igor Cebek
14
Danica Vindiš-Slatič
34
Kristina Mlinarič
52
Matej Derstvenšek
54
Lidija Kmetec
Skupaj kandidira 25 naših kandidatov v II. starostnem razredu
III. starostni razred
Če ste stari od 46 do 56 let, izberite kandidatke in kandidate iz te skupine.
Zap.
NAŠI kandidati in kandidatke na listi so:
Kandidat
2
Bernarda Keše
23
Martin Dover
42
Danilo Zorko
3
Verica Paulinič
24
Žarka Fišinger
43
Silva Pesek Jus
5
Melita Ferlež
25
Jelka Majcen
44
Olga Medoš
7
Zofija Majhenič
27
Majda Cajnko
47
Metka Hren
12
Janez Kotar
28
Drago Selinšek
48
Marija Kapl
15
Brigita Juhart
31
Ivanka Duh
49
Bojana Beber
20
Vlasta Jeza
33
Breda Stegne
50
Iztok Letonja
22
Rafael Gulin
34
Majda Breg
52
Jernej Šömen
53
Jože Korotaj
Skupaj kandidira 25 naših kandidatov v III. starostnem razredu
IV. starostni razred
Če ste stari od 56 do 69 let, izberite kandidatke in kandidate iz te skupine.
NAŠI kandidati in kandidatke na listi so:
3
Marjan Šuman
26
Martin Jaušovec
41
Milojka Nemec
6
Jožef Rančnik
30
Erika Lilek
42
Rudolf Horvat
12
Jožef Cvetko
33
Darko Ferlinc
43
Jože Strelec
13
Darko Gorkič
34
Bruno Rumež
46
Marijan Sajko
15
Majda Baronik
35
Tone Čeh
47
Bojan Žigman
16
Branko Horvat
36
Zvonimir Stamec
48
Karl Turk
17
Bojan Majhenič
37
Stojan Milovanović
50
Marjan Kobale
19
Marjan Goznik
38
Srečko Čarni
52
Alojz Pisnik
39
Franc Visenjak
53
Jožef Čučko
Skupaj kandidira 26 naših kandidatov v IV. starostnem razredu
Člani Vzajemne lahko glasujete:
• po pošti, tako, da prejeto glasovnico pošljete na Vzajemno v priloženi kuverti do 31. maja 2011,
•po internetu, s pomočjo kode, ki ste jo prejeli po pošti. Ta oblika glasovanja bo mogoča
od 23. maja do 1. junija 2011,
• na mobilnih voliščih, tam, kjer so podjetja podala zahtevek za organizacijo mobilnih volišč in
• na voliščih v sredo, 8. junija 2011 med 9.00 in 18.00 uro na centrali, sedežih poslovnih enot,
izpostavah in zastopstvih Vzajemne.
Pri glasovanju na voliščih in mobilnih voliščih je potrebno prinesti osebni dokument.
Za vse dodatne informacije, predstavitev kandidatov, način in pomoč pri glasovanju kontaktirajte:
Štajerska gospodarska zbornica, Vesna Herženjak, [email protected], tel. št. 02/ 22 08 700.
Glasovnice morajo biti oddane do 1. junija 2011!

Similar documents