razpored izpitov in sestava komisij za izpite – september 2014

Comments

Transcription

razpored izpitov in sestava komisij za izpite – september 2014
RAZPORED IZPITOV IN SESTAVA KOMISIJ ZA
IZPITE – SEPTEMBER 2014
Obvestilo: DO KONCA SEPTEMBRA LAHKO KANDIDAT OPRAVLJA
IZPITE IZ NAJVEČ TREH PREDMETOV
TOREK, 9. 9. 2014
KOMISIJA
OPOMBE
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
PUD
VSI PRIJAVLJENI
10.00
Igor Gruden
33
Igor Gruden
Jožica Strmole
Marina Strnad
SREDA , 10. 9. 2014
KOMISIJA
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
OPOMBE
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
VSI PREDMETI,
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
Marko Tomažič
8.00
26
PISNO
Marija Majzelj Oven
Nada Radoš
KOMERCIALNO
POSLOVANJE
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
11.00
USTNO
KEMIJA USTNO
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
41
USTNO
MATEMATIKA
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
Maruša Potokar
9.40
11.10
USTNO
Marko Tomažič
Milan Jevnikar
Mojca Saje Kušar
Breda Kramar
Irena Mori
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
Dragica Volf Stariha
Milan Jevnikar
24
USTNO
MATEMATIKA
Jožica Strmole
Jelka Grabljevec
53
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
Igor Gruden
9.55
41
ŠPANŠČINA
Mira Mikec
14.15
Jelka Grabljevec
Matko Peteh
Marina Strnad
Nada Radoš
35
Anton Brčan
Milan Jevnikar
NEMŠČINA
USTNO
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
14.15
53
Marija Majzelj Oven
Maja Zajc Kalar
Vida Hočevar
Rezervni član komisije je lahko – dodatno - katerikoli član učiteljskega zbora.
Ravnatelj: Milan Jevnikar, prof.
RAZPORED IZPITOV IN SESTAVA KOMISIJ ZA
IZPITE – AVGUST 2014
Obvestilo: DO KONCA AVGUSTA LAHKO KANDIDAT OPRAVLJA NAJVEČ
3 IZPITE
PONEDELJEK, 18. 8. 2014
KOMISIJA
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
OPOMBE
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
PUD
VSI PRIJAVLJENI
9.00
Igor Gruden
33
SLOVENŠČINA
PISNO IN USTNO
UAP
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
VSI PRIJAVLJENI
9.00
Igor Gruden
Majda Simonič
Jožica Strmole
Marina Strnad
Vesna Celarc
Breda Kramar
Breda Kramar
9.00
30
Breda K ramar
Majda Simonič
39
Dragica Eržen
Dragica Eržen
Simon Bregar
Jožica Strmole
Darko Pandur
Franci Pajk
POSLOVANJE
PODJETIJ
NEMŠČINA PISNO
IN USTNO
GEOGRAFIJA
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
Mira Mikec
Ana Godec
Mira Mikec
11.00
39
Mira Mikec
Jožica Strmole
PROGRAM
GIMNAZIJA in
2.D
9.00
47
Jasmina Balaban
Maja Zajc Kalar
Marija Majzelj Oven
Marija Majzelj Oven
VSI PRIJAVLJENI
9.00
Franci Grlica
Franci Grlica
Jožica Strmole
Jasmina Balaban
25
Jelka Grabljevec
Vida Hočevar
Dragica Volf Stariha
Franci Pajk
TOREK, 19. 8. 2014
KOMISIJA
OPOMBE
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
MATEMATIKA
PISNO
VSI PRIJAVLJENI
8.00
23, 24
Matko Peteh
Nada Radoš
MATEMATIKA
USTNO ZA
10.00
23
Milan Jevnikar
Anton Brčan
3.B, 1D, 2D
Matko Peteh
Jože Žlahtič
Mojca Mišmaš,
Nada Radoš
Pedro D. Rezelj
Žiga Čož
Jan Ilovar
Sara Škrabec
Aljaž Žgajnar
PSIHOLOGIJA
VSI PRIJAVLJENI
FIZIKA
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
KEMIJA PISNO IN
2A,B
10. 00
26
Marjan Gorišek
Vida Hočevar
Marjan Gorišek
Marjeta Šlajpah Godec
Maruša Potokar
10.00
38
-
8.00
42
Marko Tomažič
Marko Tomažič
Boris Osolnik
Jelka Grabljevec
Jelka Grabljevec
USTNO
KOMERCIALNO
POSLOVANJE
ŠPANŠČINA PISNO
IN USTNO
9.30
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
3. B
Marko Tomažič
9.00
Igor Gruden
8.00
36
Mira Mikec
Mira Mikec
Ana Godec
47
Mojca Saje Kušar
Mojca Saje Kušar
Irena Mori
Maja Zajc Kalar
USTNO OB
10.00
VSI PREDMETNI
IZPITI
VSI PRIJAVLJENI
Boris Osolnik
8.00
53
Franci Pajk
Marjan Gorišek
učitelj prijavljenega
predmeta
Simon Bregar
Matko Peteh
Vida Hočevar
Marjeta Šlajpah Godec
SREDA, 20. 8. 2014
KOMISIJA
OPOMBE
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
KEMIJA PISNO IN
3A, 3B, 2D
8.00
42
Marko Tomažič
Simon Bregar
Jelka Grabljevec
USTNO
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA PISNO
10.00
USTNO vsi
preostali
kandidati
8.00
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
8.00
Marko Tomažič
23,24
Nada Radoš
47
-
Matko Peteh
Dragica Volf stariha
Sonja Gale
Maja Zajc Kalar
Boris Osolnik
Irena Mori
Irena Mori
USTNO OB
11.30
4. A
Franci Pajk
Igor Gruden
IN USTNO
ŠPANŠČINA PISNO
IN USTNO
Maruša Potokar
Mojca Saje Kušar
Vida Hočevar
Marjeta Pogačar
Sonja Gale
Mojca Saje Kušar
8.00
47
USTNO OB
10.00
Sonja Gale
Mojca Saje Kušar
Marjeta Pogačar
Marija Majzelj Oven
NEMŠČINA PISNO
IN USTNO
VSI PREOSTALI
PRIJAVLJENI
KANDIDATI
(USTNO OB
10.30)
8.00
50
Marija Majzelj Oven
Marjeta Pogačar
Marija Majzelj Oven
Marjeta Pogačar
Maja Zajc Kalar
Sonja Gale
SODOBNO
GOSPODARSTVO
VSI PRIJAVLJENI
8.00
36
Mira Mikec
Mira Mikec
Jožica Strmole
Mira Mikec
Jožica Strmole
Dragica Eržen
Rezervni član komisije je lahko – dodatno - katerikoli član učiteljskega zbora.
POMEMBNO: ČE JE KAKŠNA NEJASNOST V RAZPOREDU, PROSIM PRIDITE v ponedeljek,
18. 8. 2014, OB 7.45 V PISARNO 59.
Ravnatelj: Milan Jevnikar, prof.
RAZPORED IZPITOV IN SESTAVA KOMISIJ ZA
IZPITE – JUNIJSKI ROK 2014
Obvestilo: v junijskem roku lahko kandidat opravlja 2 izpita.
PONEDELJEK, 30. 6. 2014
KOMISIJA
OPOMBE
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
MATEMATIKA
PISNO
VSI PRIJAVLJENI
8.00
23, 24
Matko Peteh
Nada Radoš
MATEMATIKA
USTNO ZA
4.A, 4.B, 3.B,
3.A,2.A,2.B IN
10.00
23
Matko Peteh
Nada Radoš
Tomaž Zupančič
Mojca Mišmaš,
Ana Godec
Mira Mikec
Cvetka Majcen,
Sara Škrabec
Pedro D. Rezelj
Žiga Čož
ANGLEŠČINA PISNO
2.B,3.A, 3.B, 4.B
8.00
53
IN USTNO
ANGLEŠČINA
VSI PRIJAVLJENI
8.00
53
Irena Mori
Irena Mori
Maja Zajc Kalar
Maja Zajc Kalar
Irena Mori
Maja Zajc Kalar
Mojca Saje Kušar
Boris Osolnik
Vida Hočevar
PREDMETNI
MATEMATIKA
PREDMETNI
Maja Zajc Kalar
VSI PRIJAVLJENI
8.00
23, 24
Matko Peteh
Marija Majzelj Oven
Matko Peteh
Nada Radoš
Nada Radoš
NEMŠČINA PISNO
in ustno
1D, 2D
8.00
50
Jasmina Balaban
Franci Pajk
Marija Majzelj Oven
Marija Majzelj Oven
KEMIJA PISNO IN
Marija Majzelj Oven
Darko Pandur
3A,B
8.00
42
Jasmina Balaban
Marko Tomažič
Simon Bregar
Jelka Grabljevec
USTNO
FINANČNO
POSLOVANJE
10.00
VSI PRIJAVLJENI
8.00
Marko Tomažič
29
Anton Brčan
Maruša Potokar
Jožica Strmole
Ana Godec
Irena Mori
Mira Mikec
UAP
VSI PRIJAVLJENI
8.00
39
Darko Pandur
Jožica Strmole
Dragica Eržen
Dragica Eržen
Franci Pajk
TOREK, 1. 7. 2014
KOMISIJA
OPOMBE
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
SLOVENŠČINA
PISNO IN USTNO
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
8.00
Vesna Celarc
MATEMATIKA
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
USTNO vsi
preostali
kandidati
Breda Kramar
Majda Simonič
30
FIZIKA
Vesna Celarc
Majda Simonič
Maruša Potokar
9.00
38
8.00
23,24
-
Dragica Volf Stariha
Boris Osolnik
Nada Radoš
-
Matko Peteh
Marko Tomažič
Anton Brčan
Igor Gruden
Jožica Strmole
Milan Jevnikar
Franci Grlica
PSIHOLOGIJA
POSLOVANJE
PODJETIJ
POS – (trženje)
VSI PRIJAVLJENI
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
VSI PRIJAVLJENI
KANDIDATI
9.00
26
Marjan Gorišek
Vida Hočevar
Marjan Gorišek
Marjeta Šlajpah Godec
Mira Mikec
8.00
39
Mira Mikec
8.00
39
Jožica Strmole
Dragica Eržen
Mira Mikec
Jožica Strmole
Mira Mikec
Ana Godec
Mira Mikec
Dragica Eržen
Jožica Strmole
ANGLEŠČINA PISNO
3.D, 4.D, 4.F
8.00
47
Irena Mori
Ana Godec
Maja Zajc Kalar
Jože Žlahtič
Mojca Saje Kušar
IN USTNO
Irena Mori
Vida Hočevar
SREDA, 2. 7. 2014
KOMISIJA
KANDIDATIRAZRED
UČILNICA
PREDMET
URA
OPOMBE
NADZOR
OCENJEVALEC IN
IZPRAŠEVALEC
PREDSEDNIK K.,
REZERVNI ČLANI IN R.
OCENJEVALCI
ČLANI
PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE
PRI DELODAJALCU
(PUD)
VSI PRIJAVLJENI
LIKOVNA
UMETNOST
VSI PRIJAVLJENI
8.00
Jožica Strmole
Igor Gruden
9.30
33
Igor GRUDEN
Marina Strnad
29
Anamarija Šmajdek
Ana Godec
Anamarija Šmajdek
Anamarija Šmajdek
Franci Grlica
Nikolina Kovač Juvan
KEMIJA PISNO IN
2A,B
8.00
42
Marko Tomažič
Jelka Grabljevec
USTNO
ŠPANŠČINA PISNO
IN USTNO
10.00
3. B
8.00
Marko Tomažič
47
Marjeta Pogačar
Sonja Gale
Boris Osolnik
Mojca Saje Kušar
Marjeta Pogačar
Sonja Gale
NEMŠČINA PISNO
IN USTNO
4. F
8.00
47
Sonja Gale
Marjeta Pogačar
Marija Majzelj Oven
Marjeta Pogačar
Maja Zajc Kalar
Rezervni član komisije je lahko – dodatno - katerikoli član učiteljskega zbora.
POMEMBNO: ČE JE KAKŠNA NEJASNOST V RAZPOREDU, PROSIM PRIDITE v ponedeljek,
30. 6. 2014, OB 7.45 V PISARNO 59.
Ravnatelj: Milan Jevnikar, prof.