Športna dvorana Poden uradne ure: ponedeljek od

Comments

Transcription

Športna dvorana Poden uradne ure: ponedeljek od
PRISTOPNICA
Ime in priimek ................................................................
Naslov.............................................................................
Pošta .............................................................................
Telefon ...........................................................................
e-mail.............................................................................
Datum rojstva ................................................................
Osnovna šola ................................................................
Podpis............................................................................
Izjava staršev
Spodaj podpisan(a)
.......................................................................................
Telefon ...........................................................................
e-mail..............................................................................
soglašam z včlanitvijo mojega otroka v Košarkarsko
šolo Košarkarskega kluba Škofja Loka. Sprejemam
pogoje in informacije, ki so mi predstavljeni v prospektu.
Kraj in datum..................................................................
Podpis staršev................................................................
KONTAKT / INFO
www.kklub-skofjaloka.si
[email protected]
oglasna deska - Športna dvorana Poden
uradne ure: ponedeljek od 20.- 21. ure
Košarkarski klub Škofja Loka
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
OBLIKOVANJE.: STUDIOVIZUAL.COM
KOŠARKARSKI KLUB
ŠKOFJA LOKA
Košarkarski klub Škofja Loka, je društvo z več
kot 60.letno tradicijo. Je praktično edini klub v
Sloveniji, ki se ukvarja z moško kot tudi z žensko
košarko.
KOŠARKARSKA ŠOLA
V okviru kluba zelo uspešno deluje košarkarska
šola, ki skrbi za osnove in razvoj košarkarskega
znanja otrok od 6. pa vse do 19. leta. Fantje in
dekleta so razporejena v skupine, ki jih trenirajo
usposobljeni trenerji z licencami Košarkarske
zveze Slovenije.
ČLANSTVO
Član košarkarske šole lahko postane vsak
otrok starosti od 6. do 19. let za katerega starši
podpišejo pristopno izjavo. S članstvom v klubu
otrok pridobi člansko izkaznico, ki nudi določene
ugodnosti (brezplačen ogled vseh tekem
klubskih selekcij, popusti pri nakupu opreme,
razni popusti pri pogodbenih partnerjih kluba...),
hkrati pa mu je omogočeno udejstvovanje na
vseh področjih klubske dejavnosti.
Članarina za posamezno leto je 10€.
KAKŠNE SO SKUPINE
Skupine so v prvi vrsti oblikovane glede na
starost otrok. V klubu poskušamo v skupinah
združiti predvsem otroke, ki so sošolci tudi v šoli,
kar olajša udeležbo na treningih.
TRENINGI
skupine glede na starost (U)
U9 1. - 4. razred
U11 5. + 6. razred
U13 7. + 8 razred
U15 9. razred + 1.letnik
U17 2.+ 3. letnik (kadeti)
U19 4. letnik (mladinci)
2 x tedensko
2 x tedensko
3 x tedensko
4 x tedensko
5 x tedensko
5 x tedensko
Natančnejši termini treningov so vsako leto
objavljeni v začetku septembra kot priloga
prospektu, hkrati pa so objavljeni tudi na spletni
strani kluba in na oglasni deski na ŠD poden.
Dolžina treningov je glede na starostne skupine
od 80 do 90 minut dnevno.
LOKACIJE TRENINGOV
• Dvorana Trata
• Dvorana OŠ Mesto
• Športna dvorana Poden
• Dvorana OŠ Jela Janežiča
Lokacije posameznih skupin so odvisne od
velikosti skupin in šole, ki jo večina otrok v
posamezni skupini obiskuje. V klubu se trudimo
čim več otrokom zagotoviti treniranje v šoli, ki jo
tudi sicer obiskujejo.
TEKMOVANJA
Člani šole so glede na svojo starostno skupino
vključeni v tekmovanja v okviru Košarkarske
zveze Slovenije. Prav tako poskuša klub dodatno
organizirati interna tekmovanja, turnirje, tekme
v okviru sodelovanja med šolami in ostalimi
košarkarskimi kolektivi.
AKCIJE
Poleg vadbe in tekmovanj v okviru šole, klub
svojim članom vsako leto organizira tudi razne
ostale aktivnosti. Najbolj prepoznavne so:
• vsakoletni klubski piknik (mesec junij)
• počitniški tabor na Trati (konec avgusta)
• poletni tabor Savudrija (junij)
• vadba med zimskimi počitnicami (februar)
• udeležba na domačih in mednarodnih turnirjih
CENA
Košarkarski klub Škofja Loka skrbi, da je
prispevek staršev čim manjši. Klub poskrbi za
opremo, ki jo člani šole uporabljajo na tekmah
(dresi,hlačke), prav tako pa poskrbi za prevoze
na vse tekme, ki jih člani šole odigrajo v okviru
tekmovanj Košarkarske zveze Slovenije.
Udeležba na ostalih akcijah v okviru šole se
plača v skladu s stroškovnikom, ki je sprejet na
Izvršnem odboru kluba. Višina mesečne vadnine
je odvisna predvsem od števila treningov, ki jih
član šole obiskuje tedensko.
2 x tedensko.....................................25/€ /mes
3 x tedensko.....................................30/€ /mes
4 x tedensko.....................................35/€ /mes
* Če sta v šolo vključena 2 otroka iste družine, je višina
mesečne vadnine za drugega zmanjšana za 50%.
PLAČILO
• pos. pložnica na banki
• osebno pri trenerju
• v času uradnih ur
KAJ PRIČAKUJEMO OD VAS
Od vas pričakujemo, da nam dostavite izpolnjeno
pristopnico na naš naslov oz. osebno trenerju na
trening.
PRISTOPNICA
Ime in priimek ................................................................
Naslov.............................................................................
Pošta .............................................................................
Telefon ...........................................................................
e-mail.............................................................................
Datum rojstva ................................................................
Osnovna šola ................................................................
Podpis............................................................................
Izjava staršev
Spodaj podpisan(a)
.......................................................................................
Telefon ...........................................................................
e-mail..............................................................................
soglašam z včlanitvijo mojega otroka v Košarkarsko
šolo Košarkarskega kluba Škofja Loka. Sprejemam
pogoje in informacije, ki so mi predstavljeni v prospektu.
Kraj in datum..................................................................
Podpis staršev................................................................

Similar documents