MARKIZE - Roltek

Comments

Transcription

MARKIZE - Roltek
SLO
Navodila za uporabo in vzdrževanje
N.107.001
MARKIZE
A
TOPAS
CAP
SEMINA
CASSITA
LAPLANA
I2000/K2000
OPAL 2001
OPAL DESIGN / LUX
POMEMBNO
Prosimo, da pozorno preberete ta navodila pred prvim upravljanjem in upoštevajte varnostne napotke. Poškodbe, ki nastanejo
zaradi neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje, niso predmet garancije. To navodilo shranite in ga v primeru prodaje
izdelka predajte naslednjemu lastniku, saj vsebuje pomembne napotke za vzdrževanje in popravila.
1. Varnostna navodila
- Montažo, programiranje, prvi zagon in servisiranje lahko izvede le za to usposobljena in pooblaščena montažno servisna služba.
- Prodaja in montaža proizvodov Roltek je zaupana le strokovnim prodajalcem in monterjem zato jih vgrajujejo le ti.
- Zanesljivo delovanje dosežemo z natančno montažo in upoštevanjem navodil.
- Brez poznavanja tehničnih navodil ni priporočljivo spreminjanje nastavitev.
- Vsak nepooblaščen poseg v nastavitve pomeni kršenje garancijske pogodbe.
Zunanja senčila iz tekstila ROLTEK se uporablja izključno kot zaščita pred soncem. Zato bi vas radi opozorili, da je senčilo potrebno pospraviti
oziroma zapreti kadar piha močnejši veter (jakost vetra večja od 35 km/h) ali dež (zaradi nabiranja vode na površini). V primeru, da se vaša markizo
kljub vsemu zmoči, moramo paziti, da mokre ne zvijemo za dalj časa. Takoj ko je možno, jo moramo odviti in posušiti, ter šele nato suho pospraviti
oziroma zviti.
Same konstrukcije markize se ne sme dodatno obteževati (obleke, lončki z rožami, …). Če ste se odločili za markizo brez avtomatike sonce/veter
bodite pazljivi, da ob morebitni odsotnosti ali preko noči markize ne pozabite zapreti.
Kadar je senčilo vgrajeno na mestu, kjer je močan veter ali dež vam močno svetujemo upravljanje preko elektornike sonce/veter, katera omogoča
programsko avtomatsko odpiranje in zapiranje (el.motor je predhodno potreben).
N.107.001 | ©2008 ROLTEK d.o.o.
Zadnja sprememba: 30.08.2008
Ob zmrzali, snegu ali žledu senčila ne uporabljamo in mora ostati zaprto. Senčila, ki jih upravljamo preko elektronike sonce/veter moramo ob
omenjenih vremenskih razmerah prenastaviti na ročno upravljanje.
2. Pomen oznak
S tem znakom so označena pomembna varnostna opozorila, ki opozarjajo na nevarnost, ki lahko privede do
resnih poškodb ali smrti ali pa je pomembno za delovanje markize.
S tem znakom so označena pomembna varnostna opozorila, ki opozarjajo na nevarnost zaradi udara
električne napetosti, ki lahko privede do resnih poškodb ali smrti ali pa je pomembno za delovanje markize.
ROLTEK d.o.o.
Proizvodnja:
Leto izjave o skladnosti: 2003
Naslov: Želodnik 19 , 1233 Dob pri Domžalah , Slovenija
Norma: SIST EN13561
NAVODILA ZA UPORABO
3. Opis tipov
1. Markiza Topas brez alu strehe in Topas z alu streho sta odprti markizi z zložljivimi rokami. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Močan zgornji
zglob roke zagotavlja fiksnen položaj markize tudi v vetru. Markiza Topas z alu streho ima dodatno zaščito pred dežjem in umazanijo v zaprtem
položaju.
2. Markiza Cap je trendovska markiza z ločenim spodnjim delom in odtokom za vodo. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Zaščita v rokah ščiti
markizo pri močnem vetru.
3. Markiza Semina je polkasetna markiza z zložljivimi rokami in odtokom za vodo. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Zaščita v rokah ščiti markizo
pri močnem vetru. Velik izpahni profil v zaprtem stanju pokrije zložljive roke in jih ščiti pred vetrom in vremenskimi vplivi.
4. Markiza Cassita je kasetna markiza. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Markiza ima kasetni sistem zapiranja, ki zagotavlja optimalno zapiranje.
5. Markiza Laplana je kasetna markiza z zložljivimi rokami in odtokom za vodo. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Zaokrožena omarica ščiti blago
pred zunanjimi vplivi, zaščita v rokah pa zagotavlja stabilnost markize tudi v vetru. Velik izpahni profil v zaprtem stanju pokrije zložljive roke in jih ščiti
pred vetrom in vremenskimi vplivi.
6. Markizi I2000 in K2000 sta markizi z zložljivimi rokami v omarici. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Zaščita v rokah ščiti markizo pri močnem
vetru. Markizi imata kasetni sistem zapiranja, ki zagotavlja optimalno zapiranje.
7. Markiza Opal 2001 je kasetna markiza zložljivimi rokami. Roke so opremljene z verigo v zglobu. Zaokrožena omarica v zaprtem stanju ščiti blago pred
zunanjimi vplivi. Integriran profil za zaščito blaga zakriva blago in zagotavlja napetost blaga ter enakomerno odvijanje. Markiza ima kasetni sistem, ki
zagotavlja optimalno zapiranje. Zaščita v rokah ščiti markizo v vetru.
8. Markiza Opal Lux je nadgradnja markize Opal 2001. Poleg vseh lastnosti, ki jih ima markiza Opal 2001, nudi še idealno osvetlitev s halogensko lučjo,
ki je vgrajena v kaseto.
9. Markiza Opal Design je kasetna markiza zložljivimi rokami in inovativnim dizajnom. Zaokrožena omarica v zaprtem stanju ščiti blago pred zunanjimi
vplivi. Markiza ima kasetni sistem zapiranja, ki zagotavlja optimalno zapiranje. Zaščita v rokah ščiti markizo v vetru.
10. Markiza Opal Design Lux izhaja iz markize Opal Design. Poleg vseh lastnosti, ki jih ima markiza Opal Design, nudi še idealno osvetlitev s halogensko
lučjo, ki je vgrajena v kaseto.
4. Upravljanje
Upravljanje markiz Roltek je možno ročno z reduktorjem, z elektroniko ali s stikalom.
4.1. Ročno upravljanje
Palica za upravljanje mora biti v isti smeri kot reduktorjeva rinka, kamor je palica nataknjena.
Monokomanda
Stikalo
Daljinec
Paziti morate, da markize ne upravljajo otroci ali
osebe, ki niso zmožne preceniti nevarnosti napačne
uporabe. Daljince obvezno shranjujte na mestu, kjer
niso dostopni otrokom.
4.2. Upravljanje s stikalom
Na izbiro imate dve funkciji: odpiranje in zapiranje. Odpiranje ali
zapiranje se prekine tako, da pritisnete tipko za nasprotno smer.
4.3. Upravljanje z elektroniko
Na izbiro imate tri funkcije: odpiranje, ustavljanje in zapiranje.
Nastavitve elektronike Sonce/Veter se ob montaži vedno nastavijo po
priporočenih tovarniških nastavitvah. Spreminjanje le-teh se izvede le v skladu s
priloženo tabelo v navodilih za elektroniko. (Glej Navodilo I-R Marki daljinec).
Odpiranje
Odpiranje
Zapiranje
Stop
Zapiranje
NAVODILA ZA UPORABO
5. CE oznaka
Markiza ustreza CE izjavi o skladnosti glede na vetrni razred. Ko je vgrajena, izpolnjuje te zahteve samo ko:
- je zmontirana na mesto, ki je priporočljivo s strani podjetja Roltek in s priporočeno količino pritrditvenih konzol
- je zmontirana upoštevajoč podane vrednosti sile na pritrdilnih zatičih
- so bili pri montaži upoštevani napotki glede pritrdilnih zatičev.
5.1 Uporaba v primeru vetra
Markiza ustreza priloženi CE izjavi o skladnosti glede na vetrni razred. Kateri vetrni razred je po montaži dejansko dosežen, je odvisno od načina
montaže in materiala za pritrditev, pa tudi od podlage na kateri je markiza zmontirana.
Obrazložitev vetrnih razredov
Vetrni razred 0
Vetrni razred 2
Markiza sme biti odprta do maksimalne
moči vetra 5.
Definicija po Beaufortu: sveža sapica, svež
veter. Majhni listavci se upogibajo, morje
se peni.
Hitrost vetra: 7,5 - 10,4 m/s
Vetrni razred 3
Markiza sme biti odprta do maksimalne
moči vetra 6.
Definicija po Beaufortu: Močnejši veter.
Močne veje se upogibajo, dežnike je
težko držati, telegrafski vod piska v vetru.
Hitrost vetra: 10,5 - 13,4 m/s
Vetrni razred 0 ustreza (po DIN EN 13561)
nedodeljenim ali neizmerjenim področjem
ali izdelkom, ki ne ustrezajo vetrnemu
razredu 1. Markize pri močnem vetru
(moč vetra 4) ne smete več uporabljati.
Vetrni razred 1
Markiza sme biti odprta do maksimalne
moči vetra 4.
Definicija po Beaufortu: obsežna sapica,
obsežen veter. Veter premika debelejše
veje, dviga prah in papir.
Hitrost vetra: 5,5 - 7,4 m/s
5.2 Uporaba v primeru dežja
Če je naklon markize manjši od 25% = 14°, markiza v primeru dežja me sme biti odprta. Obstaja nevarnost, da se na blagu naredi luža vode, zaradi
katere lahko pride do poškodbe markize ali strganja blaga.
5.3 Uporaba v primeru snega in zmrzali
Markize v primeru snega ali zmrzali ne smete odpirati. Obstaja nevarnost, da se markiza poškoduje. Avtomatsko upravljanje mora biti v primeru
nevarnosti zmrzali obvezno izklopljeno.
Izdelki Roltek so sestavljeni z veliko pazljivostjo, vendar so in ostajajo izdelki za senčenje.
Mokro zaprto markizo morate po koncu dežja obvezno odpreti za toliko časa, da se blago posuši.
Markizo lahko odprete do katerekoli vmesne pozicije do maksimalnega izpaha.
Varovalo v rokah markize deluje v prvi tretjini odprtja markize.
Priporočamo: Markizo odpirajte do konca, da v večini primerov dosežete najboljše senčenje.
Če ima vaša markiza motorni pogon, bodite pozorni na sledeče:
Motor ima serijsko omejen maksimalen čas delovanja na štiri minute. Če je ta čas pri odpiranju ali zapiranju presežen, notranje termično varovalo motor
avtomatsko izklopi.
V takem primeru morate počakati 15-20 minut, da se motor ohladi, preden ga ponovno upravljate.
5.4 Ovire
V območju delovanja markize ne sme biti nobenih ovir. Obstaja nevarnost stisnjenja.
NAVODILA ZA UPORABO
5.5 Avtomatske ovire
Pomembni napotki:
Markize ne smete nikoli nenadzorovano odpirati. Avtomatsko upravljanje lahko v ekstremnih pogojih odpove (npr. izpad električnega toka, okvare,
nenadno neurje). Obstaja nevarnost, da se markiza poškoduje ali strga.
Priporočilo: Odsotnost avtomatskega upravljanja, upravljanje prestavite na ročno in markizo zaprite.
5.6 Upravljanje ob izpadu električnega toka
Markize z upravljanjem na motor se ne more upravljati brez elektrike. Glede na vetrno cono in pogostost izpada elektrike pretehtajte smisel vgradnje ročnega
odpiranja v sili (ni na voljo pri vseh modelih). Element za upravljanje v sili mora biti dobavljiv v višini manj kot 1,8 m.
Pri nevarnosti zmrzali morate avtomatsko upravljanje prestaviti na ročno upravljanje, da preprečite avtomatsko pomikanje naprave.
6. Nastavitev naklona markize
Slika 1
Slika 2
Slika 5
Slika 6
Slika 3
Slika 7
Slika 4
Slika 8
Slika 9
6.1 Nastavitev naklona
Dovoljeni koti naklona:
Topas z/brez alu strehe
Cap
Semina
Cassita
Laplana
I 2000/K 2000
Opal 2001, Opal Lux
Opal Design, Opal Design Lux
5° do 40°
5° do 40°
5° do 40°
5° do 45°
5° do 40°
5° do 45°
5° do 40°
5° do 40°
Priporočamo, da je markiza vedno nastavljena na naklon večji od 5°.
Za lažjo nastavitev naklona markizo odprite, vsako roko rahlo privzdignite in s tem razbremenite.
Pri nastavitvi naklona mora biti drsni ležaj, analogno nastavljen, ker drugače lahko pride do poškodbe blaga (slika 1).
Drsni ležaji morajo biti nastavljeni s strani proizvajalca!
6.2 Nastavitev naklona za markize tip I 2000, Opal 2001, Opal Lux, Opal Design, Opal Design Lux, Semina, Laplana in Cap
- Odprite zapiralo prevesnega dela (slika 2)
- Z matičnim ključem (daljši ključ SW 17) vijačite matico (M10), s tem se nastavi naklon (slika 3).
Vijačenje v smeri urinega kazalca: Naklon se manjša.
Vijačenje v obratni smeri urinega kazalca: Naklon se veča.
Na vseh rokah nastavite enak naklon. Klemna matica je lahko privita najmanj 1 mm od konca vijaka (slika 4).
NAVODILA ZA UPORABO
6.3 Nastavitev naklona za markizo tip Topas z ali brez strehe
- Odvijačite klemni vijak (M10) na prevesnem delu (slika 5).
- Nastavitev naklona:
Obrnite oba zatična vijaka M10.
Vrtenje navznoter: naklon se manjša (slika 6).
Vrtenje navzven: naklon se veča.
Klemni vijak privijte nazaj in preverite, da oba nastavitvena vijaka ležita na potisnem nosilcu.
Nastavitveni vijaki so lahko maksimalno privijačeni toliko, da so poravnani s prevesnim delom (slika 7).
Vijačenje navzven lahko izvajate samo tako dolgo, da vsi navoji prevesnega dela še vedno nosijo nastavitvene vijake (slika 8).
Pogled potisnega nosilca od spodaj (slika 9): Nastavitveni vijaki so izvijačeni na maksimalno vrednost. Zadnji navoj se tukaj še vedno vidi.
6.4 Nastavitev naklona kasete pri markizi Cassita
Za nastavitev naklona kasete ni potrebno sneti pokrivnih mask.
Notranji šestkotni ključ (SW10) nastavite kot je prikazano (slika 10)
in nastavite željeni kot naklona. To je potrebno narediti postopoma izmenično na obeh straneh.
7. Nega in vzdrževanje
Blago je visoko kvalitetno in ne zahteva posebne nege. Bodite pozorni, da senčilo vedno čim bolj
posušite in pospravite, ko je suho. Kadar je blago umazano, vam svetujemo uporabo blagega čistilnega
sredstva, vode in krtačke ali gobice.
Slika 10
Pri čiščenju markize s pogonom na elektro motor le-tega izključite iz električne napetosti!
Pravilno in varno delovanje lahko zagotovite samo z rednim pregledom in vzdrževanjem
naprave. Upoštevajte navodila za vdrževanje!
Markizo redno pregledujte, da nima poškodb na električnih kablih. Če na markizi najdete poškodbo, morate poklicati proizvajalca.
Markize, ki potrebuje popravilo, ne smete uporabljati!
Slika 11
Slika 12
Slika 15
Slika 16
Slika 13
Slika 14
Listje in tujki
Listje in druge tujke, ki se nahajajo na blagu markize in v omarici je potrebno takoj odstraniti. Obstaja nevarnost, da se markiza poškoduje ali strga.
Mazanje premičnih delov
- zglob (slika 11 in 12)
- zatič prevesnega dela (slika 13)
- veriga (slika 14)
- nosilci izpadne cevi (slika 15)
- varnostna vzmet (slika 16).
Črna pokrivna kapica je pomembna samo za varnost pri transportu (slika 16).
NAVODILA ZA UPORABO
Čiščenje aluminijastih delov
Da vam bo markiza dolgo in dobro služila, jo je potrebno vsaj enkrat letno (pri močni umazaniji pa še pogosteje) očisititi. Za čiščenje uporabite vodo z
blagim detergentom.
Napotki za vzdrževanje blaga
Markize so senčila, ki morajo biti v dežju in močnem vetru zaprta. Mokro blago se težko navija in mora biti navito takoj potem, ko se posuši.
Blago vaše markize je šlo čez več kontrol. Kljub temu so možne razlike v kakovosti zgornje površine blaga kot so npr. majhni vozlički, barvne pike in
majhna odstopanja v dizajnu. Tudi majhna barvna odstopanja med posameznimi kosi blaga niso izključena. Valovito ali nagubano blago zraven stikov
blaga lahko povzroči dvojno navitje blaga. Na predelu, kjer je blago šivano, so lahko prisotne luknjice v velikosti glavice šivanke, ki so posledica šivanja.
Ta odstopanja niso napake, ki so bile spregledane pri kontroli blaga, ampak so tehnično pogojene. Prav tako niso predmet reklamacije, razlog
za zavrnitev prevzema ali povod za zmanjšanje cene.
Za čiščenje blaga iz akrila priporočamo:
- Prah in umazanijo odstranite s ščetko.
- Trdovratne madeže umijte s toplo vodo (40°C) z dodanim blagim čistilom.
- Ne uporabljajte nobenih kemikalij.
- Majhne madeže se da dobro odstraniti z brezbarvno radirko.
8. Odpravljanje napak
Sami lahko odpravite samo napake, katere se lahko odpravi s čiščenjem. Sem spadajo npr. tujki ali umazanija na premičnih delih.
Za druge napake morate poklicati serviserja. Upoštevajte, da je z neprofesionalnim odpravljanjem napak ogrožena varnost vaše markize.
Zato takoj pokličite vašega dobavitelja ali pooblaščenega serviserja.
9. Predelava in dodatna oprema
Tipi: Topas z/brez alu strehe, Cap, Semina, Cassita, Laplana, I 2000, K 2000, Opal 2001, Opal Lux, Opal Design in Opal Design Lux.
Vaša markiza se lahko predela ali dodatno opremi v omejenem obsegu.
Možne so naslednje predelave:
- zamenjava blaga,
- vgradnja motorja,
- dodatna oprema s stranskim delom (ni možno pri tipih Topas z/brez alu strehe, Cap, Semina, Cassita, Laplana, Opal 2001, Opal Lux, Opal Design in
Opal Design Lux).
Vaša markiza je lahko dodatno opremljena z avtomatskim upravljanjem. Osnovni pogoj za avtomatsko upravljanje je vgrajen motor.
10. Demontaža in odstranjevanje
Pri demontaži in odstranjevanju poškodovane naprave morajo biti vsi deli, ki so pod električno napetostjo izključeni ali zavarovani.

Similar documents