StoCrete TG 203

Comments

Transcription

StoCrete TG 203
Tehnični list
StoCrete TG 203
Mineralna groba malta, debelina sloja 6-30 mm
Značilnost
Uporaba
• kot nadomestek betona za popravilo statičnih in nestatičnih relevantnih betonskih
konstrukcij (beton in jeklobeton)
• kot nadomestek betona pri dodatnih zahtevah po statičnem učinkovanju
• za izdelavo/obnovitev ognjeodpornosti
• za popravilo betona v skladiščih, polnilnicah in prekladališčih snovi, ki ogrožajo
vodo
Lastnosti
• cementno vezan nadomestek betona (PCC), obogaten s polimeri
• zelo dobra oprijemljivost na betonski podlagi
• dobra obdelava nad glavo
• visoka trdnost
• visoka odpornost pri obremenitvi zmrzali/soli za raztapljanje snega in ledu
• ustrezna za izdelavo/obnovitev ognjeodpornosti
• preizkus sistema kot anodna malta in malta za popravila za načelo popravila
katodna antikorozijska zaščita
• Razred gradbenih materialov A 2, s 1, d 0 (negorljiv) v skladu z EN 13501-1
Posebnosti/napotki
• dokaz o ognjeodpornosti se izvede v skladu z enotno temperaturno časovno
krivuljo
• splošno kontrolno poročilo za uporabo v LAU-objektih in bencinskih črpalkah
• izdelek ustreza EN 1504-3
• kot sistem za popravila za ohranjanje stabilnosti betonskih gradbenih delov v
skladu z RILI-SIB, del 2 za uporabo v razredu obremenljivosti M 2 in M 3 (PCC II)
• za obnovitev ognjeodpornosti betonskih sestavnih delov, ki jih je treba popraviti,
razred ognjeodpornosti F 90 v skladu z DIN 4102-2
Tehnični podatki
Merilo
Standard/navodilo
za preskušanje
Vrednost/
Enota
Osnovna gostota sveže malte
EN 1015-6
2,2 kg/dm³
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
Napotki
1/7
Tehnična navodila
StoCrete TG 203
Največje zrno
2,0 mm
Oprijemna trdnost (28 dni)
EN 1542
> 2,0 MPa
Odpornost na tlak (28 dni)
EN 12190
55 - 65 MPa
Upogibna natezna trdnost (28
dni)
<** Phrase language
not available: [ SL ]
9 - 11 MPa
CUST - TM-KDN077 **>
E-modul statičen (28 dni)
EN 13412
25 GPa
Pri navajanju tehničnih podatkov gre za povprečne vrednosti oz. približne
vrednosti. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko navedene
vrednosti posamezne dobave nekoliko odstopajo, ne da bi to vplivalo na
ustreznost izdelka.
Podlaga
Zahteve
Zahteve za podlago:
Betonska podlaga mora biti nosilna in brez ločilno delujočih, lastnih ali tujih snovi
in sestavin, ki pospešujejo korozijo (npr. kloridi).
Slabo oprijete sloje in obrizge je treba odstraniti.
Vlažno v skladu z opredelitvijo Direktive o popravilu 2001-10.
Stopnja čistoče prostostoječega armaturnega jekla po pripravi podlage: Sa 2 1/2 v
skladu z EN ISO 8501-1.
2
Oprijemna trdnost v povprečju 1,5 N/mm
2
Najmanjša posamezna vrednost oprijemne trdnosti 1,0 N/mm
Priprave
Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. s peskanjem
s trdnimi peskalnimi sredstvi ali z visokotlačnimi curki vode (> 800 bar).
Pore in votline je treba dovolj odpreti.
Previse prebojnih mest je treba pobrusiti pod pribl. 45°.
Napotek:
Pri vseh postopkih za pripravo podlage, ki bi lahko privedli do motenj strukture v
bližini površine ostalega starega betona, kot na primer dolbenje, trkanje, rezkanje
ali plamensko rezanje, je treba obdelane površine dodatno obdelati z ustreznimi
postopki (peskanje s peskalnimi sredstvi).
Obdelava
Obdelovalna temperatura
minimalna obdelovalna temperatura: +5 °C
maksimalna obdelovalna temperatura: +30 °C
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
2/7
Tehnična navodila
StoCrete TG 203
Obdelovalni čas
Pri +5 °C: pribl. 90 min
Pri +23 °C: pribl. 60 min
Pri +30 °C: pribl. 30 min
Mešalno razmerje
25 kg materiala v skladu z opisom/3,00-3,25 l vode = 1,0:0,12-0,13 masnih
deležev
Priprava materiala
Prisilni mešalnik: predložite vodo in dodajte tovarniško suho malto. Mešajte pribl. 2
minuti, nato počakajte pribl. 3 minute in nato še enkrat mešajte pribl. 30 sekund.
Pri uporabi ročnih mešalnih palic je treba uporabljati nasproti si delujoče drug v
drugega segajoče mešalnike. Upoštevati je treba, da so mešalne posode
mešalnika v premeru min. 1/3, v višini min. 2/3 mešalne posode.
Pri uporabi posameznih mešalnih palic je treba uporabiti takšne z dvema
mešalnima vencema, ki delujejo po načelu protitoka. Število vrtljajev naj bi znašalo
do pribl. 500 vrt/min.
Poraba
Vrsta uporabe
Pribl. poraba
na mm debeline sloja
2,0
kg/m#
Poraba materiala je med drugim odvisna od obdelave, podlage in konsistence.
Navedene vrednosti porabe lahko služijo le kot orientacijske vrednosti. Natančne
vrednosti porabe se po potrebi ugotavljajo na objektu.
Sestava premaza
1. Priprava podlage
2. Nanos antikorozijske zaščite s StoCrete TK (pri prostostoječi armaturi).
3. Mineralno sredstvo za boljši oprijem s StoCrete TH 200
4. Nadomestek betona s StoCrete TG 203
Debelina sloja: 6-30 mm, mestoma do 100 mm
Debelejši sloji so mogoči z večplastnimi deli.
Aplikacija
1. Priprava podlage
2. Antikorozijska zaščita (pri prostostoječem armaturnem jeklu)
Takoj po odstranitvi rje z armaturnega jekla v skladu z DIN EN ISO 12944, del 4 se
premaz s StoCrete TK izvede v dveh delovnih postopkih.
Armaturna jekla premažite s čopičem brez lukenj in enakomerno.
Med obema delovnimi postopkoma je treba počakati 4,5 ure.
Antikorozijska zaščita mora biti na armaturnem jeklu strjena toliko, da se pri
naslednjem delovnem postopku ne more odluščiti z armaturnega jekla.
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
3/7
Tehnična navodila
StoCrete TG 203
1. delovni postopek:
StoCrete TK siva poraba pribl. 130 g/m pri enkratnem nanosu Ø do 18 mm
2. delovni postopek:
StoCrete TK svetlo siva poraba pribl. 140 g/m pri enkratnem nanosu Ø do 18 mm
ali
1. delovni postopek:
StoCrete TK siva poraba pribl. 150 g/m pri enkratnem nanosu Ø več kot 18 mm
2. delovni postopek:
StoCrete TK svetlo siva poraba pribl. 160 g/m pri enkratnem nanosu Ø več kot 18
mm
3. Mineralno sredstvo za boljši oprijem
Betonsko podlago je treba pred nanosom proizvoda vnaprej dovolj navlažiti (prvič
približno 24 ur prej). Med nanašanjem pa mora biti betonska podlaga toliko suha,
da se zdi, kot da je samo še mat vlažna.
Nanos sredstva za boljši oprijem StoCrete TH 200 z ustreznim orodjem, kot je na
primer čopič ali krtača.
Strjena sredstva za boljši oprijem je treba odstraniti s peskanjem s peskalnimi
sredstvi in jih na novo nanesti.
2
Poraba pribl. 1,9 kg/m
4. Nadomestek betona
StoCrete TG 203 se nanese na sveže sredstvo za boljši oprijem. Obdelava poteka
z zidarsko žlico, lopatico in gladilko. Za zagotavljanje dobrega oprijema vedno
delajte sveže na sveže.
2
Poraba: pribl. 22 kg/m na cm globine preboja/debeline sloja (umešan in zgoščen
material)
Zatesnite po dolžini in površino zaključite z vlečenjem - ne zgladite, da je povezava
zagotovljena do naslednjega nanosa fine izravnalne mase.
5. Dodatna obdelava
Postopek dodatne obdelave:
a) Prekrivanje s folijami ali blazinami
b) Škropljenje z vodo
c) Kemična dodatna obdelava
Pod normalnimi pogoji je treba upoštevati 5-dnevno obdobje dodatne obdelave.
Smiselno je treba upoštevati standard DIN 1045-3: 2001--07, Tehnični list B8
Svetovanje pri gradnji cement "Dodatna obdelava betona" (11.2002) in ZTV-ING
(2006-07).
Napotek:
Kemično dodatno obdelavo se sme izvesti samo, če so nadaljnja dela z njo
združljiva.
Enakomeren barvni odtenek maltne površine zaradi postopka ni mogoč.
Folija se ne sme dotikati površine malte.
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
4/7
Tehnična navodila
StoCrete TG 203
Bistveni del dodatne obdelave je zadostno predhodno vlaženje betonske podlage
pred aplikacijo malte, da je podlaga nasičena z vodo in da s svežo vodo ne
oblikuje zamesne vode.
Podlaga mora biti, kot je opisano pri pripravi podlage, "vlažna" v smislu Direktive o
popravilu.
Sušenje, strjevanje,
predelovalni čas
Možnost nadaljnje obdelave pri +20 °C in 65 % relativni vlažnosti z: StoCrete TF
200 oz. StoCrete TF 204 po 5 dneh
Čiščenje orodij
Takoj po uporabi izperite z vodo.
Napotki, priporočila,
posebnosti, drugo
Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de (Izdelki) ter v prilogi
najnovejšega priročnika "Tehnični podatkovni listi"
Dobava
Skladiščenje
Pogoji skladiščenja
Trajanje skladiščenja
Številka artikla
Oznaka
Posoda
00474-002
StoCrete TG 203
25 kg žakelj
Skladiščiti na suhem.
Najboljša kakovost v originalni posodi do ... (glej embalažo).
Ta izdelek ima zelo malo kroma. To lastnost zagotavljamo do preteka maks.
trajanja skladiščenja. Upoštevajte navedbo zagotovljenega trajanja skladiščenja
na označeni serijski številki na posodi. Razlaga serijske številke: npr. 9450013223
Zagotovljena je na primer skladiščna doba do konca 45. koledarskega tedna v letu
2009 (številka 1 = končna številka leta, številki 2 + 3 = koledarski teden). Za
dodatne razlage glejte Cenik.
V originalni posodi do ... (glejte embalažo).
Izvedenska mnenja/soglasja
P 5817/09-360
StoCretec PCC II.1-Sistem
Splošno gradbeno potrdilo o pregledu
ZERT 9 IV 10/619
StoCretec PCC II.1-Sistem
Potrdilo o skladnosti
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
5/7
Tehnična navodila
StoCrete TG 203
Z-74.11-88
StoCretec PCC II.1-Sistem
Splošni gradbeni atest
P 6390/10-361
Sto IngenieurbauSistem 4
Splošno gradbeno potrdilo o pregledu
P 6390/10-362
Sto IngenieurbauSistem 2
Splošno gradbeno potrdilo o pregledu
ZERT 9 III 10/615
Sto IngenieurbauSistem 2
Potrdilo o skladnosti
ZERT 9 I 11/628
Sto IngenieurbauSistem 4
Potrdilo o skladnosti
Oznaka
Skupina proizvodov
Groba malta
GISCODE
ZP1 izdelki z vsebnostjo cementa, brez kromata (vsebnost kromata ≤ 2 ppm )
Varnost
Ta izdelek je treba v skladu z veljavnimi direktivami EU označiti.
Pri prvi uporabi prejmete varnostni list ES.
Prosim, upoštevajte informacije za uporabo, skladiščenje in odstranjevanje izdelka
med odpadke.
Posebni napotki
Informacije oz. podatki v tem tehničnem listu služijo zagotavljanju običajnega
namena uporabe oz. običajne ustreznosti uporabe in temeljijo na naših spoznanjih
in izkušnjah. Vendar pa mora uporabnik kljub temu na lastno odgovornost preveriti
ustreznost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej
dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja predvsem
za kombinacije z drugimi izdelki.
Z izdajo novega Tehničnega lista postanejo vsi dosedanji Tehnični listi neveljavni.
Vsakokrat najnovejšo različico najdete na spletnem naslovu www.stocretec.de.
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
6/7
Tehnična navodila
StoCrete TG 203
Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
1000 Ljubljana
Tel. (01) 544 37 10
Fax (01) 544 37 11
Internet: http://www.sto.com/si
E-mail: [email protected]
Rev.št.: 6 /DE /05.10.2012 / StoCrete TG 203
7/7