MOB Nasveti - Telemach mob. :: Predstavitev

Comments

Transcription

MOB Nasveti - Telemach mob. :: Predstavitev
Nasveti
za uporabo pametnih telefonov
3G
Wi-Fi
GPS
Bluetooth
GPRS
Prenos
podatkov
MMS
Roaming
SMS
WAP
Slovar
3G
GPS
Prenos
podatkov
Wi-Fi
Oznaka za tretjo generacijo mobilne
tehnologije.
Kratica za sistem globalnega določanja
položaja (Global Positioning System),
ki se uporablja za določanje točnega
položaja in časa kjerkoli na Zemlji. GPS
na ta način določa natančen položaj
naprave oziroma uporabnika.
Pomeni postopek, pri katerem prek
internetne povezave prenašamo
podatke (brskamo po internetu,
beremo elektronsko pošto, uporabljamo Facebook, poslušamo glasbo ipd.).
Podatke lahko prenašamo na dva
načina:
• prek mobilnega omrežja (3G) ali
• prek lokalnih brezžičnih omrežij
(t. i. točk WiFi).
Način prenosa podatkov izberemo v
napravi.
Prenos podatkov prek mobilnega
omrežja je plačljiva storitev, prenos
prek brezžičnih omrežij WiFi pa je v
večini primerov brezplačen.
Tehnologija, ki napravam (mobilni
telefon, prenosnik, tablica) omogoča,
da se prek brezžične povezave
povežejo z internetom.
Točke WiFi se delijo glede na to, ali so
plačljive in brezplačne ter na dostopnost - lahko so zavarovane z geslom ali
nezavarovane (najpogosteje gre za
javni dostopi do interneta).
GPRS
WAP
Bluetooth
Kratica za General Packet Radio
Service. Mobilna podatkovna storitev v
okviru standarda GSM in omogoča
storitve, kot so SMS, MMS, WAP in
dostop do internetnih storitev. Prenos
podatkov GPRS se običajno
obračunava po preneseni količini.
Kratica za Wireless Application
Protocol. Skupek tehnologij in
protokolov. V mobilni telefoniji nam
omogoča dostop do internetnih
vsebin.
Oznaka za brezžično tehnologijo za
povezovanje elektronskih naprav na
kratki razdalji (do nekaj metrov). Ko na
dveh napravah vklopimo funkcijo
Bluetooth, lahko med njima brezplačno
prenašamo vsebine, kot so fotografije,
besedila, glasbene datoteke itd.
Bluetooth uporabljamo tudi pri
prostoročnem telefoniranju ali pri
telefoniranju z brezžično slušalko.
Vidnost vmesnika Bluetooth nastavite
le takrat, ko se povezujete z novo
napravo, drugače pa naj bo vmesnik
Bluetooth skrit.
Roaming
Mobilno gostovanje v tujini. Storitev, ki
skrbi, da je vaša mobilna naprava
povezana z mobilnim omrežjem, tudi ko
ste v tujini. Vaša naprava se poveže s
tujim ponudnikom mobilnih storitev, s
katerim ima vaš domači mobilni
operater sklenjen dogovor o
gostovanju. Na ta način lahko izvajate in
prejemate klice, pošiljate in prejemate
sporočila ter dostopate do interneta,
čeprav niste v domačem omrežju.
MMS
Multimedia Messaging Service.
Kratica za slikovna sporočila.
SMS
Short Messaging Service.
Kratica za kratka besedilna sporočila.
Hitri nasveti
Priporočamo vam, da ob prenašanju večjih količin
podatkov uporabljate brezžično povezavo WiFi,
saj se boste na ta način izognili nepredvidenim
stroškom prenosa podatkov.
Svetujemo vam, da v tujini bodisi izklopite prenos
podatkov bodisi ga vklapljate le po potrebi. Da bi
se izognili visokim stroškom, vam priporočamo, da
podatkovne storitve v tujini uporabljate le, ko ste
povezani v omrežju WiFi.
Poslušanje glasbe prek aplikacije YouTube za
delovanje uporablja prenos podatkov, zato
poskrbite, da ste povezani prek brezplačnega
omrežja WiFi.
Za brezskrbno uporabo pametnega telefona si
lahko ob sklenitvi naročniške pogodbe nastavite
dnevno omejitev porabe prenosa podatkov.
Enako omejitev si lahko nastavite tudi na svojem
telefonu.
Plačljiva sporočila, ki jih prejemate na telefon, so
pogosto del splošnih pogojev nagradnih iger.
Slaba plat je, da večina uporabnikov strošek na
mesečnem obračunu opazi šele, ko so bile storitve
že obračunane. Preden sodelujete v kakršnikoli
nagradni igri ali anketi, preverite splošne pogoje
in se tako izognite kasnejšim nepotrebnim
stroškom.
Varno
povezovanje
Razlika med povezavo
WiFi in prenosom
podatkov GPRS
Podatke lahko prenašamo na dva načina:
• prek mobilnega omrežja (3G) ali
• prek lokalnih brezžičnih omrežij (t. i. točk WiFi).
Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je plačljiv (naročniški
paketi običajno vsebujejo določeno količino prenosa podatkov),
medtem ko so lokalna omrežja WiFi v večini primerov brezplačna.
Pri uporabi pametnega telefona tako ni odveč previdnost pri
uporabi aplikacij. Slednje za delovanje v večini primerov potrebujejo
internetno povezavo. Strošek je odvisen od količine prenesenih
podatkov in ne od trajanja prenosa. Tako je, na primer, branje
elektronske pošte ali preverjanje vremena manjši strošek kot
poslušanje glasbe prek aplikacije YouTube ali prenašanje datotek.
Povezava GPRS in količina
prenosa
Povezava do mobilnega interneta se obračunava glede na količino
podatkov, ki jih prenesete, in ne glede na trajanje povezave. Pri
pregledovanju elektronske pošte tako prenesete manj podatkov kot
pri poslušanju glasbe na strani YouTube. V slednjem primeru gre za
prenose velikih količin podatkov, ki lahko povzročijo visoke stroške.
Priporočamo vam, da ob prenašanju večjih količin podatkov
uporabljate brezžično povezavo WiFi, ki zahteva omrežni varnostni
ključ (protokol WPA ali WPA2). Tako se boste namreč lahko izognili
nepredvidenim stroškom.
Podatke prenašate tudi pri pošiljanju sporočil MMS in uporabi
aplikacij, kot so Viber, WhatsApp, Facebook ipd.
Zaščita pred nenadzorovano
porabo prenosa podatkov
Za brezskrbno uporabo pametnega telefona si lahko ob sklenitvi
naročniške pogodbe nastavite omejitev dnevne porabe prenosa
podatkov. Enako omejitev si lahko nastavite tudi na svojem
telefonu. To pomeni, da vas bo telefon opozoril, ko se boste
približali nastavljeni omejitvi.
Če ste omejitev določili tudi v naročniški pogodbi, vas bomo o
prekoračitvi obvestili prek sporočila SMS, in sicer naslednji delovni
dan. Ker se zaradi časovnega zamika ob prekoračitvi lahko zgodi,
da se znesek za porabo po prekoračenem limitu občutno poviša,
vam svetujemo, da redno spremljate porabo prenosa podatkov.
Samodejno posodabljaje
aplikacij
Določene aplikacija v telefonu v ozadju (nastavitvah) omogočajo
samodejno posodabljanje programske opreme. Ker posodabljanje
zahteva prenos podatkov in se izvaja samodejno, vam svetujemo,
da pred odhodom v tujino bodisi izklopite samodejno
posodabljanje bodisi izklopite prenos podatkov in se tako izognete
nepredvidenim visokim stroškom.
Izklop prenosa podatkov v
napravah Android in iOS
Prenos podatkov lahko izklopite prek menija mobilne naprave.
iPhone: v meniju Settings/General/Network izključite možnost
prenosa podatkov v tujini (Data roaming nastavite na Off).
Android: v meniju Nastavitve/Settings izberite možnost Brezžična
povezava in omrežja/Wireless and Networks in v njej Mobilna
omrežja/Mobile Networks. Nato odstranite potrditev možnosti
Podatkovno gostovanje/Data Roaming.
Windows Phone 7: prenos izklopite v meniju Settings/Mobile/Data
Roaming Options.
Uporaba aplikacij, kot so Skype, Twitter,
Facebook, Whatsapp in Viber
Omenjene storitve za delovanje uporabljajo prenos podatkov. Če
storitve uporabljate prek mobilnega omrežja, se uporaba
obračunava glede na količino prenesenih podatkov. Če storitev
uporabljate v omrežju WiFi, je uporaba brezplačna.
Da bi se izognili visokim stroškom, vam priporočamo, da storitve v
tujini uporabljate le, ko ste povezani v omrežju WiFi.
Prenos podatkov v tujini
Povezava prek mobilnega interneta je sicer zanesljiva, a lahko
povzroči visoke stroške, še zlasti v tujini – cene za uporabo
interneta v tujini so namreč bistveno višje, kot če do interneta
dostopate v domačem omrežju. Stroške lahko povzročijo tudi
določene aplikacije, ki se v ozadju samodejno povezujejo na
internet, zaradi česar vam svetujemo, da v tujini izklopite mobilno
gostovanje (roaming). Podatkovno povezavo vklopite le, če je
potrebno, ali pa se na internet povezujte prek brezplačnih točk
WiFi, ki zahtevajo omrežni varnostni ključ (protokol WPA ali WPA2).
Posebni nasveti za uporabnike
pametnih telefonov pred
potovanjem v tujino
Pametni telefoni omogočajo napredne aplikacije, ki sicer izboljšujejo
uporabniško izkušnjo telefonov, a obenem zahtevajo tudi določeno
mero previdnosti. Veliko aplikacij v ozadju nevidno deluje ves čas,
ko imate vklopljen telefon. V večini primerov pri delovanju
prenašajo podatke (največkrat prek mobilnega omrežja 3G).
Svetujemo vam, da bodisi izklopite prenos podatkov, ko ste v tujini,
bodisi prenos podatkov v tujini vklopite le, če ga zares potrebujete.
Omejitev prenosa podatkov
v tujini
V skladu z direktivo Evropske unije lahko vsak uporabnik nemoteno
prenese 100 MB podatkov znotraj EU in 6 MB podatkov v državah
izven EU, kar predstavlja znesek v višini 50 EUR brez DDV v
državah EU oziroma po ceniku operaterja za države izven EU.
Ko boste izkoristili 80 odstotkov razpoložljivih podatkov, vas bomo
o tem obvestili prek sporočila SMS. Ko boste izkoristili celotno
razpoložljivo količino podatkov, vam bomo onemogočili nadaljnji
prenos podatkov v tujini.
Prenos podatkov v tujini lahko ponovno vklopite, tako da pošljete
sporočilo SMS s ključno besedo GPRS TUJINA na številko 7070.
Prejeli boste povratno sporočilo z naslednjo vsebino: »Uspesno ste
povecali vas limit za dodatnih 32 MB prenosa podatkov v tujini.
Telemach«
Poslano sporočilo SMS je plačljivo. Če je sporočilo poslano znotraj
Slovenije, se odšteje od zakupljene količine sporočil SMS v vašem
naročniškem paketu ali se obračuna po veljavnem ceniku
Telemacha. Če je sporočilo poslano iz tujine, se obračuna po
veljavnem ceniku tujega operaterja. Povratno sporočilo SMS je
brezplačno.
Preverjanje
porabe
Stanje porabljenih enot v vašem paketu (vključene minute,
sporočila SMS in prenos podatkov) lahko kadarkoli preverite z
zahtevkom USSD ali sporočilom SMS.
USSD
Zahtevek USSD
Vtipkajte kodo *123# in pritisnite tipko kliči.
Na mobilni telefon boste prejeli informativen podatek o porabi enot
v slovenskih omrežjih do trenutka, ko ste poslali zahtevek. Storitev
je brezplačna.
Sporočilo SMS
Pošljite besedo PORABA na številko 7070.
Prejeli boste informativen podatek o dodatni porabi v slovenskih
omrežjih, torej o porabi enot, ki presega količino enot, vključenih
v vaš naročniški paket. Sporočilo SMS se zaračuna po tarifi
0,0915 EUR (z DDV).
Komercialna
sporoËila
Komercialna sporočila so kratka (SMS) ali slikovna (MMS) sporočila,
ki jih uporabnik prejme na svoj mobilni telefon in pri tem za vsako
prejeto sporočilo plača določen znesek.
Prejemanje tovrstnih sporočil je največkrat del splošnih pogojev
različnih nagradnih iger, v katerih lahko sodelujete prek spleta,
televizije ali kuponov. S svojim sodelovanjem tako potrdite tudi
prejemanje plačljivih sporočil. Slaba plat je, da večina uporabnikov
strošek na mesečnem obračunu opazi šele, ko so bile storitve že
obračunane.
Svetujemo vam, da pred sodelovanjem v kakršnikoli nagradni igri ali
anketi preverite splošne pogoje in se tako izognete kasnejšim
nepotrebnim stroškom.
Od komercialnih sporočil se odjavite, tako da pošljete ključno
besedo STOP ali ODJAVA na številko, s katere ste prejeli sporočilo.
Odjavite se lahko tudi prek spletne strani ponudnika, ki vam je
poslal sporočilo.
Klubi SMS
Klubi SMS delujejo tako samodejno postanete član kluba, ko
pošljete sporočilo SMS z izbrano ključno besedo na določeno
številko (na primer, za sodelovanje v nagradni igri).
Komercialne številke 090
Komercialne številke, ki se začnejo s številkami 090 (izjema sta, na
primer, številki 1188 – informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji
in 1970 – AMZS), so plačljive. Priporočamo, da pred klicem na tako
številko preverite ceno klica.
Splošne
nastavitve
Splošne nastavitve za INTERNET
Ime dostopne točke (APN): telemach.net
Uporabniško ime (Username): telemach
Geslo (Password): internet
Splošne nastavitve MMS za sistem Android:
APN: telemach.net
Uporabniško ime: telemach
Geslo: internet
MMS-center: http://mms.telemach.net:8002
MMS-posredniški strežnik: 91.185.221.85
Vrata posredniškega strežnika: 8080
Splošne nastavitve MMS za sistem iOS:
APN: telemach.net
Username: telemach
Password: internet
MMSC: http://mms.telemach.net:8002
MMS proxy: 91.185.221.85:8080
Max Message Size: 614400
Splošne nastavitve MMS za sistem Windows Phone:
Ime dostopne točke za MMS: telemach.net
Uporabniško ime: telemach
Geslo: internet
Naslov strežnika proxy: 91.185.221.85
Vrata strežnika proxy: 8080
Naslov MMSC: http://mms.telemach.net:8002
Vrsta omrežja: IPv4
Vrsta preverjanja pristnosti: PAP
Dodatne
nastavitve
Izklop vseh preusmeritev
Izklop: ##002#
Vedno preusmeri vse klice
Vklop: *21*0038670100001#
Izklop: ##21#
Preusmeri, kadar je zasedeno
Vklop: *67*0038670100001#
Izklop: ##67#
Preusmeri, kadar ni odgovora
Vklop: *61*0038670100001#
Izklop: ##61#
Preusmeri, kadar sem nedosegljiv
Vklop: *62*0038670100001#
Izklop: ##62#
Pošiljanje sporočil SMS
Za uspešno pošiljanje sporočil SMS morate ustrezno nastaviti
mobilno napravo:
• Številka centra SMS mora biti zapisana v obliki +38670007007.
Številko je običajno treba vnesti v nastavitvah za sporočila v
rubrikah: št. centra za sporočila, servisni center ipd.
• Vrsta sporočila: Izbrati je treba ponujeno možnost: besedilo,
tekst, SMS. Običajno jo uporabniki lahko izberete v nastavitvah
za sporočila: sporočilo poslano kot oz. vrsta sporočila.
• Veljavnost sporočila: priporočena nastavitev je najdaljši čas.
Običajno jo uporabniki izberete v nastavitvah za sporočila.
• Odgovor prek istega centra: treba je izbrati možnost NE
Pogosta
vprašanja
?
Mobitel sem kupil v tujini. Lahko kupljeno napravo
uporabljam pri Telemachu in ali lahko uveljavljam
garancijo?
V tujini kupljeno napravo lahko uporabljate s kartico SIM podjetja
Telemach le, če mobilna naprava ni zaklenjena za druge mobilne
operaterje. V Sloveniji velja EU-garancija.
?
Mobitel sem kupil v tujini. Ali lahko uveljavljam
garancijo?
V Sloveniji velja EU-garancija.
?
Mobilno napravo sem kupil v tujini. Ko vstavim
Telemachovo kartico SIM, se pojavi zahtevek za
omrežno geslo.
To pomeni, da je mobilna naprava zaklenjena in da lahko telefon
uporabljate le v omrežju tistega mobilnega operaterja, pri katerem
ste kupili mobilni telefon. Za informacije o odklepanju telefona
stopite v stik z operaterjem ali uvoznikom za blagovno znamko
vašega mobitela.
080 22 88
www.telemach.si

Similar documents