VSI TEAM BUILDING PROGRAMI (pdf.)

Comments

Transcription

VSI TEAM BUILDING PROGRAMI (pdf.)
Pac sports - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
SKUPINSKI ŠPORTNO MOTIVACIJSKI
PROGRAMI
'Teambuilding' programi
Pozitivna delovna motivacija in dobro vzdušje na delovnem mestu sta izredno
pomembna dejavnika uspešnosti podjetja. Tega se zavedamo tudi v športni agenciji
PAC SPORTS. Zato smo za Vaše podjetje pripravili SKUPINSKE ŠPORTNO
MOTIVACIJSKE PROGRAME, s katerim bomo spodbudili kohezivnost med sodelavci
in zdravo tekmovalnost ter s tem dvignili delovno motivacijo Vaših zaposlenih.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj zabavnih in učinkovitih 'teambuilding'
programov – razdeljenih tudi po letnem času, ko je kateri izmed njih najbolj
atraktiven.
Prepričani smo, da bo prav vsaka poslovna skupina našla program zase, v kolikor pa
med njimi za vašo skupino noben ni aktualen, bomo program sestavili glede na vaše
želje in zahteve.
Kako so zasnovani SKUPINSKI ŠPORTNO MOTIVACIJSKI PROGRAMI?
Programi temeljijo na atraktivnih »outdoor teambuilding konceptih«, kjer fizična
pripravljenost udeležencev in posamezna specifična znanja posameznih športnih
disciplin ne pridejo do posebnega izraza. V našem programu imajo glavno vlogo
TIMSKO DELO, DOBRA KOMUNIKACIJA in USKLAJENOST EKIPE.
V dogovoru z naročilom programa, Vam glede na število udeležencev in razpoložljiv
čas izdelamo individualni koncept tekmovanja, ki ga lahko zaključimo s piknik
pogostitvijo oz. zabavo na prostem.
Ker spada v sklop Pac sports podjetja tudi največji Hostel v Sloveniji – Hostel pod
Voglom (Bohinj), ste za izvedbo svojega seminarja prisrčno vabljeni v naš hostel.
Hostel pod Voglom je med drugim tudi 1. in edini hostel v Sloveniji s HQ
certifikatom.
Več o izvedbi piknikov na prostem, zaključenih zabav in možnosti izvedbe
seminarja v Hostlu pod Voglom na zadnjih straneh ponudbe. Tam najdete tudi
informacije za naročilo lično izdelanih darilnih bonov, s katerimi boste več kot
razveselili svoje poslovne partnerje oz. na izviren način nagradili svoje zaposlene.
1
Pac sports - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
SKUPINSKI ŠPORTNO MOTIVACIJSKI PROGRAMI
1.
ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA - TREASURE HUNT (zimska in poletna različica) .. 3
2.
OLIMPIJADA NENAVADNIH ŠPORTOV (zimska in poletna različica) .......................... 4
3.
POKLJUŠKI SPUST – GORSKO KOLESARJENJE (pomlad, poletje, jesen) ................... 5
4.
LOKOSTRELSTVO............................................................................................................................. 6
5.
TRADICIONALNA IZDELAVA SIRA na Ekološki Kmetiji Pr' Tonejovc.......................... 7
6.
IMPROVIZATORSKA DELAVNICA ............................................................................................. 8
7.
MORSKI IZZIV (celo leto)............................................................................................................. 9
8.
AVANTURA RAFTING NA SAVI BOHINJKI (pomlad, poletje, jesen)......................... 10
9.
ADRENALINSKI PARK (pomlad, poletje, jesen) .................................................................... 11
10.
SOTESKANJE (JEREČICA, GRMEČICA) (poletje) ......................................................... 12
11.
NOČNI IZLET S KANUJEM V SOJU LUČK (pomlad, poletje, jesen) ....................... 13
12.
POLET Z JADRALNIM PADALOM V TANDEMU (celo leto) ........................................ 14
13.
JADRALNA REGATA na Bohinjskem jezeru z jadrnico tipa MINI 12 (poletje) ... 15
14.
KRPLJANJE V JULIJSKIH ALPAH (zima)......................................................................... 16
15.
SANKANJE Z VOGARJA (zima)............................................................................................ 17
16.
SNEŽNI RAFTING (zima) ....................................................................................................... 18
17.
LEDNO PLEZANJE (zima) ....................................................................................................... 19
18.
ZIMSKO GORSKO KOLESARJENJE (zima) ...................................................................... 20
19.
ORGANIZACIJA PIKNIKOV, ZAKLJUČENIH ZABAV IN IZVEDBA
SEMINARJEV V BOHINJU – HOSTEL POD VOGLOM ................................................................ 21
21.
DARILNI BONI KOT POSLOVNA DARILA IN MOTIVACIJSKA NAGRADA ...... 23
2
Pac sports - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
1. ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA - TREASURE HUNT (zimska in
poletna različica)
Program sestavlja več različnih problemov ali ovir,
ki jih morajo udeleženci, razdeljeni v skupine, s
skupnimi močmi rešiti oz. premagati. Pomembno je,
da morajo pri vsaki nalogi vsi sodelovati in tako s
skupnimi močmi premostiti ovire, s čimer
spodbujamo KOHEZIVNOST med udeleženci.
Hkrati pa skupine medsebojno tudi tekmujejo, s
čimer
spodbujamo
TEKMOVALNOST
in
UČINKOVITOST sodelujočih.
Program vključuje KOLESARJENJE Z GORSKIMI
KOLESI, VESLANJE S KANUJI in po želji krajši
POHOD.
Udeleženci, razdeljeni v skupine, morajo s počjo navodil, karte in kompasa
poiskati več točk oz. 'skritih zakladov'. Skriti zakladi predstavljajo bodisi
vprašanja, na katera mora skupina odgovoriti, bodisi črke določenega gesla, ki ga
mora skupina na koncu tekmovanja sestaviti. Vprašanja ponavadi sestavi naročnik
– kaj v zvezi z novim produktom ali kaj v zvezi z zgodovino oz. strategijo
podjetja. Ko skupina skupaj odkrije vse točke (odgovorijo na vsa vprašanja), se
vrne na startno mesto.
Tam jo čakajo TEKMOVALNE DRUŽABNE IGRE. Le te prinašajo skupini dodatne
točke, ki se ji seštevajo v skupni rezultat. Tekmovalne igre v največji meri
spodbujajo kreativno mišljenje in iznajdljivost. Sestavljene so kot premagovanje
ovir, ki pa jih ne more rešiti posameznik, temveč je rešljiva le v skupini s
sodelovanjem vseh udeležencev.
Priporočljivo število udeležencev: 5-250
Cena za izvedbo osnovnega programa: od 30
€/os dalje
3
Pac sports - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
2. OLIMPIJADA NENAVADNIH ŠPORTOV (zimska in poletna različica)
Olimpijada nenavadnih športov je tekmovanje, sestavljeno iz različnih zabavnih in
nenavadnih 'športnih zvrsti'.
Udeležence ob prihodu razdelimo v več skupin - ekip.
Skupine tekmujejo v različnih igrah in nalogah, ki jih
morajo s skupno močjo premagati oz. rešiti. Skupek
vseh opravljenih nalog šteje v skupni rezultat, ki
določi zmagovalno ekipo. Le ta prejme peneče vino za
nagrado.
Igre zahtevajo predvsem usklajenost, zaupanje in
dobro razporeditev vlog znotraj ekipe.
Športni program poteka bodisi v Bohinju - na lokaciji Hostla pod Voglom ali na
katerikoli drugi lokaciji v Sloveniji ali v tujini. Program lahko zaključimo s piknik
zabavo in razglasitvijo rezultatov!
Oblika in trajanje programa sta usklajena z naročnikovimi željami in cilji, kar
pomeni da je vsak program individualno oblikovan in prilagojen strukturi
udeležencev.
Priporočljivo število udeležencev: 10-250
CENA:
25 €/os
4
Pac sports - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
3. POKLJUŠKI SPUST – GORSKO KOLESARJENJE (pomlad, poletje,
jesen)
POKLJUŠKI SPUST se odvija v neokrnjeni naravi Triglavskega
narodnega parka, s pričetkom na Pokljuki in zaključkom ob
Bohinjskem jezeru.
Program je zasnovan kot orientacijsko kolesarski izletu, na
katerem morajo udeleženci poiskati skrite zaklade, opraviti
določene naloge, ter odgovoriti na vprašanja. Pred odhodom
udeleženci dobijo pisna navodila o poti in karto za orientacijo.
Skupek vseh opravljenih nalog in odgovorjenih vprašanj šteje v
skupni rezultat, ki določi zmagovalno ekipo.
Na poti udeležence čakajo naslednje naloge:
Spust s kolesom do Bohinja
Preveslati Bohinjsko jezero
Na poti opraviti zastavljene naloge
Poiskati skrite zaklade (gesla)
Odgovarjati na zastavljena vprašanja
Priporočljivo število udeležencev: 10-60
CENA: 35 €/os
5
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
4. LOKOSTRELSTVO
Lokostrelstvo je dinamičen in zanimiv šport za vse generacije, ki združuje
fizično moč in psihično stabilnost. Poleg samokontrole in spoznavanja naravnih
zakonitosti, bo dodaten izziv tudi optimalna nastavitev loka, puščic in dodatne
opreme.
Lokostrelstvo lahko izvajamo v sklopu Olimpijade nenavadnih športov (doplačilo)
ali kot samostojno aktivnost - v tem primeru je primernejša za manjše skupine
(do 10).
Priporočljivo število udeležencev: 4-10
CENA: 20 eur/osebo
6
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
5. TRADICIONALNA IZDELAVA SIRA na Ekološki Kmetiji Pr' Tonejovc
Na ekološko usmerjeni kmetiji Pr ' Tonejovc na Poljah v Bohinju bomo spoznali
življenje na kmetiji in se na tradicionalni način naučili izdelati mladi sir in skuto.
Goste bomo najprej opremili s predpasniki in jih poučili o tradicionalni pripravi
sira. Skupina bo najprej usirila mleko, tako da bo nastal koaglum. Nato bodo
udeleženci koaglum razrezali, ga premešali in maso vlili v posebna oblikovala. V
delavnico spada tudi degustacija izdelanega sira in ostalih mlečnih izdelkov.
Opis programa:
- Sprejem gostov z aperitivom, pozdrav sirarja in
gospodinje, ter opis postopka sirjenja
- Ogled sirarne
- Delavnica pri kateri sodeluje vsa skupina:
Sirjenje mleka
Izdelava mladega sira
- Degustacija izdelanega sira
Po delavnici sledi degustacija ostalih mlečnih produktov:
Sirarska sladka skuta “zvara”
Zorjeni sir
Sir mohant
Domače pecivo izdelano iz mlečnih produktov
Zeliščni namazi izdelani iz skute
CENA: 15,00 €/osebo (min 8 oseb)
Priporočljivo število udeležencev: 10-60
EKOLOŠKO USMERJENA KMETIJA pomeni, da kmetija ne uporablja umetnih
gnojil in da so živali čez poletje, kakor tudi pozimi v izpustu - na paši. Na kmetiji
Pr' Tonejovc prideluje mleko na tradicionalni način - to pomeni, da je bakreni
kotel, v katerem predelujejo mleko, kurjen z drvmi.
Poleg sira na kmetiji pridelujejo še kislo mleko in mohant. Slednji je polmehki sir,
ki zori tri mesece in ima značilen oster vonj.
7
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
6. IMPROVIZATORSKA DELAVNICA
V sodelovanju z AdHoc Teatrom vam ponujamo
nov, svež pristop pri team-building delavnici. Le ta
bazira na principih improvizacije. Veščine, ki jih
razvijamo, omogočajo udeležencem v čim krajšem
reakcijskem času ponuditi izvirno rešitev
problema.
Inštruktorji s pomočjo par zabavnih ‘energiserjev’ skupino 'ogrejejo', da
dosežejo želen nivo zbujenosti in koncentracije.
Nato udeležence razdelijo v skupine. Vsaka skupina s svojim vodjo odkriva nove
- inovativne pristope soočanja s problemom/stranko. Preko živahnih in
nezahtevnih rekonstrukcij življenjskih situacij, pridejo udeleženci do uporabnih
zaključkov, ki jih implicirajo v svoje delovne naloge.
Po končanem delu v skupinah, se vsi sodelujoči srečajo v istem prostoru, kjer
ena drugi - v obliki predstave, ki je moderirana s strani izvajalcev, pokažejo kaj
so se naučili.
S pomočjo improvizacije:
prispevamo k uspešnejši komunikaciji (s strankami, kolegi, nadrejenimi,
podrejenimi...)
spoznamo kolege v drugačni - bolj sproščeni situaciji
urimo sposobnost javnega nastopanja.
Inštruktorji so prilagodljiavi na vsebinske predloge in zahteve, ki jih podjetje
želi izpostaviti, saj ima bogate izkušnje z različnimi ciljnimi javnostmi.
Inštruktorji- moderatorji: Ana Marija Mitić in soigralci - vsi večkratni
zmagovalci vseslovenskega prvenstva Impro Liga
CENA:
1 moderator - 500 eur + 8,5 % DDV
2 moderatorja - 1000 eur + 8,5 % DDV
3 moderatorji - 1500 eur + 8,5 % DDV
8
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
7. MORSKI IZZIV (celo leto)
MORSKI IZZIV
predstavlja
kombinacijo 2
programov – TREASURE HUNT-a in OLIMPIJADE
NENAVADNIH ŠPORTOV skupaj. Izvedba programa
je na Slovenski obali (Portorož, Piran, Izola,…), kjer
nam priobalna pokrajina daje možnost izvedbe
zanimivega programa.
Program sestavlja več različnih problemov ali ovir, ki
jih morajo udeleženci, razdeljeni v skupine, s
skupnimi močmi rešiti oz. premagati. Pomembno je,
da morajo pri vsaki nalogi vsi sodelovati in tako s
skupnimi močmi premostiti ovire, s čimer
spodbujamo KOHEZIVNOST med udeleženci. Hkrati
pa skupine medsebojno tudi tekmujejo, s čimer spodbujamo TEKMOVALNOST
in UČINKOVITOST sodelujočih.
Udeleženci, razdeljeni v skupine, morajo s pomočjo navodil, karte in kompasa
prenesti 'dragocen paket' do naročnika. Na poti skupino čakajo zahtevne naloge,
ki jih mora skupina pred nadaljevanjem poti rešiti. Naloge v največji meri
spodbujajo kreativno mišljenje in iznajdljivost. Sestavljene so kot premagovanje
ovir, ki pa jih ne more rešiti posameznik, temveč je rešljiva le v skupini s
sodelovanjem vseh udeležencev.
Program vključuje naslednje naloge:
žičnica / flying fox
skupinski skok v daljino
prečkanje preliva s splavom
otoki
minsko polje
izdelava logotipa
Priporočljivo število udeležencev: 40-120
CENA: 42 €/os
9
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
8. AVANTURA RAFTING
(pomlad, poletje, jesen)
NA
SAVI
BOHINJKI
Avantura rafti so narejeni za dve oz. tri osebe, v katerih morajo udeleženci sami
usmerjati raft. Vodnik udeležence le vodi in usmerja, kje oz. po kateri strani reke
mora ekipa peljati. Težavnost reke je za to obliko raftinga idealna, zato je to
razburljiv izziv za ekipe, saj bodo le z dobrim sodelovanjem uspešno premagovali
brzice na Savi Bohinjki.
Zbirno mesto je Hostel Pod Voglom – Bohinj. Pac
sports organizira rafting izlete na dveh
različnih lokacijah na reki Savi Bohinjki.
Udeleženeci za izlet potrebuje kopalke, brisačo
in majico. Vso preostalo opremo priskrbi Pac
sports.
LAŽI RAFTING IZLET
Izlet pričnemo pri Hostlu Pod Voglom na Bohinjskem jezeru in končamo v kampu
Danica, blizu Bohinjske Bistrice. Dolžina odseka znaša 6km, izlet pa traja uro in pol.
Težavnostna stopnja reke je 1-2, za cel izlet pa potrebujemo 3 ure in pol.
ZAHTEVNEJŠI RAFTING IZLET
Izlet začnemo v Soteski (pod jezom na pol poti med Bohinjem in Bledom) in
končamo pod Bohinjsko Belo. Dolžina znaša 6km, izlet pa traja uro in pol.
Težavnostna stopnja reke je 2-4, za cel izlet pa potrebujemo 4 ure.
Priporočljivo število udeležencev od 4 naprej
CENA:
-
LAŽJI RAFTING IZLET
ZAHTEVNEJŠI RAFTING IZLET
10
27€/os
37€/os
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
9. ADRENALINSKI PARK (pomlad, poletje, jesen)
Izvajanje različnih nalog in premagovanje ovir 8m nad
tlemi predstavlja popolnoma nov način zabave.
Adrenalinski park je namenjen predvsem zaključenim
skupinam – kolektivom v podjetju, športnim ekipam.
Ker je na adrenalinskem parku potrebno naloge
premagovati v parih, to močno vpliva na kohezivnost v
skupini in izboljšuje medsebojne odnose. Poleg zabave, pa
ima adrenalinski park izredno pozitiven učinek na
koordinacijo – predvsem na občutek za ravnotežje. Po
opravljenih nalogah se udeležencem močno dvigne
samozavest, saj med izvajanjem nalog premagajo notranji
strah pred višino.
Priporočljivo število udeležencev od 6 naprej
CENA:
- PROGRAM ADRENALINČEK (2 urni program)
- ADRENALINSKI DAN (celodnevni program)
11
29€/os
58€/os
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
10.
SOTESKANJE (JEREČICA, GRMEČICA) (poletje)
Soteskanje vključuje plavanje, skakanje v tolmune in spuščanje po
vrveh. Udeleženci morajo slediti inštruktorjeva navodila in mu
popolnoma zaupati, hkrati pa morajo zaupati lastnim sposobnostim ter v
določenih odsekih premagati strah pred višino.
Zbirno mesto je Hostel Pod Voglom – Bohinj, kjer za
vse udeležence izberemo primerno neoprensko obleko,
neoprenske čevlje in rešilne jopiče. Udeleženci za
obisk potrebujejo kopalke, brisačo in dodatno majico.
Pac sports organizira soteskanje na treh različnih
lokacijah:
SOTESKA GRMEČICE
Je najbolj pustolovski in drzen od omenjenih treh.
Gosti se lahko odločijo za dolgo ali krajšo izvedbo. Za
premagovanje visokih slapov (do 8m) bomo uporabili
vrvi, najbolj pogumni pa se lahko odločijo tudi za skok
čez 8m visok slap v naravni tolmun. Priporočamo ga
bolj izkušenim rekreativnim gostom.
SOTESKA JEREČICE
Ima veliko naravnih toboganov in spustov. Na posameznih preskokih potrebujemo
vrv za spuščanje po slapovih. Ponujamo daljšo in krajšo različico. Kanjon je za obisk
primeren tudi ob deževnih dneh, saj pretok vode ni prevelik.
Priporočljivo število udeležencev od 4 naprej
CENA:
- MOSTNICA/JEREČICA
- GRMEČICA
47 €/os
55 €/os
12
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
11.
NOČNI IZLET S KANUJEM V SOJU LUČK (pomlad, poletje,
jesen)
Verjetno najbolj romantična in umirjena športna aktivnost, ki jo ponuja podjetje
Pac sports.
Aktivnost je zasnovana kot umirjen izlet, kjer lahko udeleženci v tišini in lepoti
neokrnjene narave Bohinjskega jezera 'odklopijo možgane', kar bo naslednji dan
pripomoglo k odkrivanju novih idej in rešitev.
Zbirno mesto je Hostel Pod Voglom, kjer udeleženci dobijo vesla in naglavne
svetilke. Inštruktor poda vsa potrebna navodila in jih popelje na 1 in pol urni
nepozabni večerni izlet po Bohinjskem jezeru.
Po želji se lahko ustavimo tudi na obali Bohinjskega jezera in popijemo čaj ali
kuhano vino.
Priporočljivo število udeležencev: 4 - 30
Cena za izvedbo osnovnega programa:
20 €/os
13
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
12.
POLET Z JADRALNIM PADALOM V TANDEMU (celo leto)
Pac sports je podjetje, ki v Sloveniji opravi največ poletov v
tandemu z jadralnimi padali. Polete izvajamo preko celega leta po
celi Sloveniji.
V poletnih mesecih (junij, julij in avgust) smo stacionirani v Bohinju,
zato v tem času polete izvajamo s treh vzletnih mest in sicer z Vogla,
Vogarja in Studorja.
Potniki letijo pod vodstvom izkušenega inštruktorja jadralnega padalstva, zato
predhodne izkušnje niso potrebne. Potniki potrebujejo le dobre pohodne čevlje.
Inštruktor jadralnega padalstva pred vzletom potnika pouči, kaj mora storiti na
vzletnem mestu in kaj na pristanku.
VOGAR in STUDOR
Oba hriba ležita na severni strani Bohinjskega jezera.
Višinska razlika od vzleta do pristanka je pri obeh poletih
500 m. Izbira hriba je odvisna od smeri vetra. Polet traja
okoli 10 min, vendar je dolžino poleta izredno težko
napovedovati, saj je le ta odvisna od trenutnih vremenskih
razmer.
VOGEL
Polet z Vogla velja za najlepši polet v celi Sloveniji, saj ima
gost pogled na celotne Julijske Alpe in Triglav. Višinska
razlika poleta je 1200 m, zato je tudi dolžina poleta daljša
(okoli 20 min).
CENA:
- VOGAR/STUDOR
- VOGEL
90 €/os
125 €/os
14
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
13.
JADRALNA REGATA na Bohinjskem jezeru z jadrnico tipa MINI
12 (poletje)
Na Bohinjskem jezeru bomo za vas pripravili pravo
regato z jadrnicami tipa MINI 12.
Jadrnica je narejena za 1 osebo, na voljo pa je 10
jadrnic. Regata je zasnovana individualno, tako da je
program namenjen SPODBUJANJU
SAMOSTOJNEGA RAZMIŠLJANJA, RAZVOJU
INDIVIDUALNOSTI ter USTVARJALNEGA
RAZMIŠLJANJA – posameznik se vsak zase odloči,
katero pot bo izbral za čim hitrejši prihod na cilj,
glede na zastavljeno regatno polje.
Jadrnice so izredno enostavne in varne, zato
predhodno znanje ni potrebno. Naš skipper bo vse
udeležence poučil o osnovnih zakonitostih jadranja,
nato pa se bodo udeleženci sami – vsak v svoji jadrnici
podal na jadralno polje, kjer se bodo med seboj
pomerili v zanimivi regati.
Za varnost in pravilen potek na regatnem polju bo skrbel naš skipper in sodniki.
Zbirno mesto: Hostel pod Voglom, kjer udeležence pričaka skipper z vsemi
potrebnimi navodili.
Priporočljivo število udeležencev: 5-10 udeležencev (po dogovoru tudi več)
CENA za izvedbo programa: 1.000 €/skupino (oz. po dogovoru)
Cena vključuje: izdelavo in izvedbo programa, najem jadrnic J24, profesionalno
skippiranje, sodniški odbor, postavitev regatnega polja, spremljevalni čoln, prijava
tekmovanja, šampanjec za zmagovalce
PO ŽELJI ORGANIZIRAMO TUDI MATCH RACE REGATO NA SLOVENSKI
OBALI Z TIPOM JADRNICE J24.
15
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
14.
KRPLJANJE V JULIJSKIH ALPAH (zima)
Po napornem seminarju oz. delavnici se prileže aktivni
počitek v neokrnjeni naravi Bohinjskih zasneženih
vršacev. Tam se čas ustavi, misli se umirijo in prav v
takšni fazi se ponavadi utrnejo najbolj inovativne ideje
in nove uspešne zamisli.
Na izlet po zasneženi pokrajini se bomo podali s
krpljami. Krplje so že od nekdaj veljale za učinkovit
pripomoček, ki olajšuje hojo po snegu. Za sodobne zimske pohodnike pa so krplje
izboljšane, kjer dvižna peta pripomore k udobnejši hoji, zobje pa poskrbijo za
večjo varnost.
Priporočljivo število udeležencev: 10-50 udeležencev
Cena: 15 EUR/osebo (1,5 urno krpljanje v Bohinju)
V nadaljevanju sta za boljšo prestavo predstavljeni dve vodeni turi, vendar lahko
krpljanje organiziramo kjerkoli je sneg (Pokljuka, Bloke,…). Možna tudi večerna
varianta s čelnimi svetilkami.
Krpljanje na goro Možic
S kombijem se zapeljemo do smučišča Sorica, kjer si nataknemo krplje in se po
celem snegu sprehodimo do utrdb znamenite Rapalske linije (zgrajene med
obema svetovnima vojnama). Na poti imamo čudovit razgled na Julijce na Severni
strani in na solino Soče na Južni. Ob lepem vremenu imamo razgled celo do
Jadranskega morja.
Trajanje izleta s krpljami: 4 ure
Cena: 35 EUR/osebo
Krpljanje po Bohinjski dolini z zaključkom v domači
gostilni (domače dobrote)
Trajanje programa: 3-4 ure
Cena: 40 EUR/osebo (večerja vključena v ceno)
16
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
15.
SANKANJE Z VOGARJA (zima)
Pac sports organizira najdaljši nočni spust s sankami v Sloveniji.
S 4WD kombiji se najprej odpeljemo na izhodišče, nato pa se udeleženci na
sankah odpeljejo po 6 km dogi progi v dolino. Tam jih čaka kuhano vino in šilce
domačega.
V kolikor je udeležencev več kakor 50, jih ponavadi razdelimo v več skupin.
Zbirno mesto: Hotel Pod Voglom (Bohinj, Ribčev Laz)
Priporočljivo število oseb: 4 -80
Potrebna oprema: Zimska oblačila, nepremočljivi pohodni čevlji (gojzarji),
rokavice in kapa
Trajanje programa: 2 uri
Cena: 20 EUR/osebo + 8 EUR/osebo (dodaten spust - po želji)
V ceno je vključen najem opreme, transport na štartno mesto, napotke pred
spustom in pijača na koncu proge.
17
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
16.
SNEŽNI RAFTING (zima)
Rafting je izredno popularen šport v poletnem času. Z
nami pa se lahko raftinga udeležite tudi v zimski
različici – na snegu.
Snežni raftig organiziramo na različnih lokacijah – v
Bohinjski dolini pred Bohinjsko Bistrico, na Voglu,…
Z avantura rafti (raft za 2 – 3 osebe) se spustimo po
hribu navzdol in se na dolgem izteku zaustavimo. Prav
gotovo boste uživali v divji vožnji po hribu navzdol.
Snežni rafting izvajamo tudi v večernih urah ob soju bakel.
Zbirno mesto: Hostel Pod Voglom (Bohinj, Ribčev Laz)
Število oseb: 8 – 80
Potrebna oprema: Zimska oblačila, topli čevlji, rokavice in kapa
Težavnost: lahko
Trajanje programa: 1.5 - 2 uri
Cena: 20 EUR /osebo
18
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
17.
LEDNO PLEZANJE (zima)
Ledno plezanje naj bi bilo po mnenju večine
namenjeno samo izkušenim alpinistom. Z našo
pomočjo pa lahko ta užitek v varnem ledenem
plezališču poizkusi kdorkoli. Inštruktor
udeležence pouči o pravilni tehniki lednega
plezanja in jih pri plezanju varuje 'od zgoraj'.
Ledno plezanje najpogosteje izvajamo v lednem
plezališču 'Mlačca' v Mojstrani.
Za bolj izkušene in adrenalina željne, pa v optimalnih vremenskih pogojih in
plezalnih razmerah poizkusijo tudi v naravnih slapovih v Bohinju – nadgradnja
programa.
Zbirno mesto: Plezališče 'Mlačca' v Mojstrani oz. po dogovoru
Število oseb: 4 - 10
Potrebna oprema: Zimska oblačila, smučarski čevlji (pancarji), rokavice in
kapa
Trajanje programa: 2 uri
Cena: 40 EUR/osebo
V ceno je vključena izposoja derez, lednih orodij, varoval in strokovno
vodenje.
19
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
18.
ZIMSKO GORSKO KOLESARJENJE (zima)
Zimsko gorsko kolesarjenje - popolnoma odtrgana zimska avantura.
Tudi po ledu in strnjenemu snegu se da kolesariti.
Vaša skupina bo po snežnem in ledenem terenu po zasneženih vendar utrjenih gozdnih poteh na
Pokljuki, kolesarila s posebno opremljenimi
gorskimi kolesi, ki imajo v plašč vgrajene
žebljičke ti. spike gume, ki preprečujejo zdrs
kolesa.
Zimsko gorsko kolesarjenje izvajamo na planoti
Pokljuke, po želji pa z vami raziščemo tudi ostale
kraje v Sloveniji (Logarska dolina, okolica
Cerkniškega jezera, Bloke,…).
Program je namenjen manjšim skupinam (max. 8).
Zbirno mesto: po dogovoru
Število oseb: 1 - 5
Potrebna oprema: Zimska oblačila, pohodni čevlji, rokavice in kapa
Trajanje programa: 1-3 ure
Cena: 40 EUR/osebo
20
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
19.
ORGANIZACIJA
PIKNIKOV,
ZAKLJUČENIH
ZABAV
IZVEDBA SEMINARJEV V BOHINJU – HOSTEL POD VOGLOM
IN
PIKNIKI in RESTAVRACIJSKA PONUDBA
Poleg športnih programov za vas organiziramo tudi zabave na prostem, vključno s
piknikom in živo glasbo ali Dj-jem. Zabavo organiziramo na idealni lokaciji Hostla
Pod Voglom, ki ima poleg velikega zelenega vrta tudi lastno plažo, ali na kakšni
drugi lokaciji – glede na predhodni dogovor.
Izbirate lahko med naslednjimi meniji:
STANDARD PIKNIK (15€/os): juha, 4 vrste mesa na žaru, zelenjava na
žaru, džuveč riž, pečen krompir, solata in sadje
MALICA - ZAJTRK OB PRIHODU (6 €/os):Pecivo - 3 vrste (slano pecivo,
rogljički, jabolčni štrudel), topli napitki iz bara (capuccino, čaj, kava z
mlekom...), fruktal sokovi, vrčki z vodo, sadje
PIKNIK S POSTRVJO (20€/os): juha, 4 vrste mesa na žaru, zelenjava na
žaru, postrv na žaru, džuveč riž, pečen krompir, solata, sladica in sadje
STANDARD MENI ZA PODJETJA (12 €/os): juha, glavna jed, priloga,
solatni bar, sladica
21
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
ANIMACIJSKI PROGRAM:
DJ animacija
290 € + DDV
Animacija z živo glasbo
300 € + DDV
Coctail delavnica
18 €/udeleženca + DDV
IZVEDBA SEMINARJA V HOSTLU POD VOGLOM
Hostel pod Voglom je prvi in edini hostel v
Sloveniji s certifikatom HQ . Kapaciteta hostla
je 120 ležišč.
Hostel ima prostorno jedilnico, ki jo podjetje
lahko uporabi kot predavalnico za različne
seminarje in prostor za zabavo po delovnem
programu.
Na voljo je ozvočenje (vključno z mikrofonom), projektor in projekcijsko platno,
fliš chart, Free Wi-Fi, internet-cafe.
Za zabavo je brezplačno na voljo biliard, namizni nogomet, pikado in jukebox 80ies (sprejema kovance za 1 DM).
CENE:
- B&B soba s kopalnico
- najem jedilnice za seminar
od 23€/os
gratis (v primeru spanja v Hostlu pod Voglom)
20.
22
Pac sports & Hostel pod Voglom - skupinski športno motivacijski programi
'Teambuilding' programi
21.
DARILNI BONI KOT POSLOVNA DARILA IN MOTIVACIJSKA
NAGRADA
Pac sports vam ponuja lično izdelane darilne bone, s katerimi boste več kot
razveselili svoje poslovne partnerje oz. na izviren način nagradili svoje zaposlene.
Darilni bon lahko vsebuje katerokoli od individualnih Pac sports outdoor
programov ali pa je izdan vrednostno.
NAROČILA IN INFORMACIJE O VSEH ŠPORTNIH
PROGRAMIH IN ZGORAJ OPISANI DODATNI PONUDBI
Ponudbo sem za vas sestavila Katarina Đurđević, projektni vodja in koordinator
programov pri podjetju Pac sports.
Za podrobnejše informacije sem dosegljiva na elektronskem naslovu:
[email protected] oz. [email protected], ali pa me pokličete na mobi številko
041 389 990. Rade volje se bom odzvala na vaše povpraševanje in vam z veseljem
tudi osebno na Vaši lokaciji podrobneje predstavila našo ponudbo.
VESELIMO SE SKUPNEGA DRUŽENJA Z VAŠO POSLOVNO
EKIPO, KI BO PRAV GOTOVO ZA VSAKOGAR NEPOZABENO
DOŽIVETJE!
23