Laboratorijska diagnostika

Comments

Transcription

Laboratorijska diagnostika
BIOKEMIČNE PREISKAVE in PREISKAVE KOAGULACIJE
ZAP.
ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
1
APTT
plazma
vsak dan-24 ur
DA
1,23
serum
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
DA/ 1 uro po
odvzemu
DA/isti dan
1 ura
ALT
do 2 uri
DA
0,89
alb.
serum, urin*,
punktat#
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*,#ob delavnikih
DA
*NE
0,27
Alfa amilaza
α-amilaza
serum, urin,
punktat#
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
#ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
#NE v punktatu
DA/isti dan
NE v urinu
do 2 uri
*,# isti dan
4
do 2 uri
# isti dan
DA
# NE
1,17
5
Alkalna fosfataza
AP
normalno/30 min
1,23
alkohol
normalno/30 min
NE
do 2 uri
#isti dan
1 ura
DA
Alkohol (etanol)
vsak dan-24 ur
#ob delavnikih
vsak dan-24 ur
DA/isti dan
6
serum, punktat#
serum
DA
8,67
7
Amoniak
NH3
plazma
na ledu/ 15 min
vsak dan-24 ur
NE
1 ura
DA
3,94
8
Antistreptolisin
ASO
serum
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
do 2 uri
NE
3,00
9
AST
serum
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
0,89
10
Aspatrat amino
transferaza
Bilirubin - celokupni
bil-cel
serum
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
1,02
11
Bilirubin - direktni
bil - dir
serum
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
1,02
12
Beljakovine v likvorju
likvor
normalno/15 min
vsak dan-24 ur
NE
1 ura
DA
0,78
13
Beljakovine v urinu kvantitativno
likvor proteini
dU – cel.prot.
24-urni urin
normalno/30 min
ob delavnikih
NE
do 2 uri
NE
0,86
14
C- reaktivni protein
CRP
serum
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
1,07
15
Cistatin C
cistatin
serum
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
do 2 uri
NE
1,68
16
D - dimer
D - dimer
plazma
normalno/15 min
vsak dan-24 ur
DA
2,21
Elektroforeza
serumskih proteinov
(kapilarna)
Elektroforeza urinskih
proteinov
elektroforeza
serum
normalno/30 min
praviloma vsak
delavnik
DA/ 1 uro po
odvzemu
DA/isti dan
1 ura
17
epruveta z
Na-citratom
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta,urin*,
punktat#
biokemična
epruveta, urin,
punktat#
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta brez
gela
epruveta z
EDTA (na led)
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
sterilna
epruveta
1 dL od
zbranega 24urnega urina
(zabeležen V)
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
epruveta z
Na-citratom
biokemična
epruveta
normalno/15 min
3
Aktivirani parcialni
trombinski čas
Alanin
aminotransferaza
Albumini
isti dan
NE
1,58
Uelektroforeza
24-urni urin
normalno/30 min
ob delavnikih
NE
isti dan
NE
4,22
Fibrinogen
fib
plazma
1 dL od
zbranega 24urnega urina
epruveta z
Na-citratom
normalno/15 min
vsak dan-24 ur
DA/ 1 uro po
odvzemu
1 ura
DA
1,70
2
18
19
1 OPOMBE
Preiskavo
izvajamo tudi v
slučajnem
vzorcu
če sta naročeni
vsaj dve
elektroforezi
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
20
Fosfat- anorganski
P
serum,urin*.
24-urni urin
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
1,09
21
Gama-glutamil
transferaza
Glikirani
hemoglobin
Glukoza
γ-GT
serum
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
1,33
HbA1c
polna kri
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/3 ure
do 2 uri
NE
8,17
SVK,KS, glu
serum, polna
kri, plazma,
punktat,
likvor
normalno/30 min
likvor/15 min
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
nujno ½ ure,
likvor ½ ure,
ostalo isti dan
DA
0,61
24
Glukoza v urinukvantitativno
U- glukoza
kvantitativno
24-urni urin
normalno/30 min
ob delavnikih
NE
do 2 uri
NE
0,11
25
OGTT
serum, urin
ob delavnikih
-
do 3 ure
NE
1,22
OGTT
serum, urin
ob delavnikih
-
4 ure
NE
2,04
OGTT
serum, urin
normalno/30 min
po odvzemu
normalno/30 min
po odvzemu
normalno/30 min
po odvzemu
ob delavnikih
-
2 uri
NE
2,04
OGTT
serum, urin
biokemična
epruveta, urin
normalno/30 min
po odvzemu
ob delavnikih
-
2 uri
NE
2,04
29
Glukozni tolerančni
test 2-urni, 75 g
Glukozni tolerančni
test 3-urni, 75 g
Nosečniški glukozni
tolerančni test, 1urni, 50 g
(presejalni)
Nosečniški glukozni
tolerančni test,3
urni, 100 g
(potrditveni)
Helicobacter pyllori
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
biokemična
epruveta
epruveta z
EDTA
biokemična
epruveta,
heparinizirana
kri ,epruveta z
EDTA,
punktat, likvor
1 dL od
zbranega 24urnega urina
(zabeležen V)
biokemična
epruveta, urin
biokemična
epruveta, urin
biokemična
epruveta, urin
H.P.
serum
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan NE
do 2 uri
NE
6,00
30
Holesterol celokupni
hol
serum
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
do 2 uri
NE
0,82
31
Holesterol-HDL
HDL_hol
serum
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
do 2 uri
NE
0,95
32
Holesterol-LDL
LDL-hol
serum
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
do 2 uri
NE
0,14
33
Holinesteraza
CHE
serum
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
0,82
34
Kalcij
Ca
serum,urin*.
24-urni urin*
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
0,97
35
Kalcij- ionizirani
Ca- ionizirani
heparinizirana
polna kri
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
heparinizirana
brizga
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
36
Kalij
K
serum,urin*.
24-urni urin*
biokemična
epruveta,
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
DA
0,48
22
23
26
27
28
2 OPOMBE
OPOMBE
37
*NE
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
2,72
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
do 2 uri
NE
1,23
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
0,41
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
1,43
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
*NE
1,63
na ledu/15 min,
likvor
normalno/15 min
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
NE
1 ura
DA
2,45
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
*NE
1,33
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
1,47
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
0,99
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
1,88
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
0,48
normalno/30 min
ob delavnikih
NE
3 ure
NE
4,09
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan*
3 ure
NE
0,20
heparinizirana
brizga
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
0,27
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
heparinizirana
polna kri
heparinizirana
brizga
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
1,36
CO-Hb
38
39
Kloridi
Cl
serum,urin*.
24-urni urin
40
Kreatinin
kreat
serum,urin*.
24-urni urin
41
Kreatinin kinaza
CK
serum,
punktat*
42
Laktat
laktat
plazma z
EDTA, likvor
43
Laktat
dehidrogenaza
LDH
serum,
punktat*
44
Lipaza
lipaza
serum
45
Magnezij
Mg
serum,urin*.
24-urni urin*
46
Methemoglobin
Met-Hb
47
Natrij
Na
heparinizirana
polna kri
serum,urin*.
24-urni urin*
48
Očistek kreatinina
kreat-očistek
serum + 24urni urin
49
Glomerularna
filtracija
OGF
serum
50
Plinska analiza krvi,
HCO3
HCO3
heparinizirana
polna kri
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
50
Plinska analiza krvi,
pCO2
pCO2
heparinizirana
polna kri
serum
biokemična
epruveta,
punktat*
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
heparinizirana
brizga
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
biokemična
epruveta, 1 dL
od zbranega
24-urnega
urina
(zabeležen V)
biokemična
epruveta
3 *isti dan
na ledu/15 minut
Karboksihemoglobin
Kisla fosfataza
KF
urin*,24-urni
urin*
heparinizirana
brizga
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
biokemična
epruveta,
punktat*
epruveta z
EDTA, likvor
*če je tisti dan
naročen
kreatinin
OPOMBE
51
Plinska analiza krvi,
pO2
Plinska analiza krvi,
prebitek baz
Plinska analiza krvi,
pH
Presejalni test na
skupino drog
skrining na
droge
55
Proteini
56
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
1,36
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
0,27
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
1,23
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
12,12
biokemična
epruveta,
punktat*
epruveta z
Na-citratom
biokemična
epruveta
heparinizirana
brizga
biokemična
epruveta
normalno/30 min
vsak dan - 24 ur
DA/isti dan
do 2 uri
DA
*NE
0,59
normalno/15 min
vsak dan-24 ur
1 ura
DA
1,19
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ 1 uro po
odvzemu
DA/isti dan
do 2 uri
NE
1,38
na ledu/15 minut
vsak dan - 24 ur
NE
½ ure
DA
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan*
do 2 uri
NE
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
biokemična
epruveta,
urin*,24-urni
urin*
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
epruveta z
Na-citratom
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
0,67
normalno/30 min
vsak dan-24 ur
*ob delavnikih
DA/isti dan
*NE v urinu
do 2 uri
*isti dan
DA
*NE
1,14
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
3 ure
NE
1,50
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
3 ure
NE
1,36
normalno/15 min
vsak dan-24 ur
1 ura
DA
1,09
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ 1 uro po
odvzemu
DA/isti dan
3 ure
NE
1,23
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/isti dan
3 ure
NE
12,0
heparinizirana
polna kri
heparinizirana
polna kri
heparinizirana
polna kri
urin
heparinizirana
brizga
heparinizirana
brizga
heparinizirana
brizga
urin
TP
serum,
punktat
Protrombinski čas
PTČ
plazma
57
Revma faktor
RF
serum
58
sat.Hb
59
Saturacija
hemoglobina
Saturacija transferina
sat. transferina
heparinizirana
polna kri
serum
60
Sečnina (urea)
sečnina
serum,urin*.
24-urni urin
61
Sečna kislina (urat)
urat
serum,urin*.
24-urni urin
62
Transferin
transferin
serum
63
Trigliceridi
trigliceridi
serum
64
Trombinski čas
TČ
plazma
65
Železo
FE
serum
66
Epstein-Barr virus
EBV(IgM, IgG
VCA, IgG
EBNA)
serum
52
53
54
pO2
BE
pH
Pri sumljivih
osebah
kontroliramo
oddajo vzorca
*Naročena
morata biti
železo in
transferin
Punktat: za biokemične preiskave ga pošljemo v biokemični epruveti brez gela, za štetje celic v epruveti z EDTA.
IMUNOLOŠKE PREISKAVE
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
1
Alfa 1 fetoprotein
AFP
serum
biokemična
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
6,60
4 OPOMBE
2
Digoxin
digoxin
serum
3
Feritin
feritin
serum
4
Folati
folati
serum
5
Humani horionski
genadotropin
Imunoglobulini Ecelokupni
Imunoglobulini Escreening
HCG
serum
IgE-cel
serum
IgE- screening
serum
6
7
8
Imunoglobulini A
IgA
serum
9
Imunoglobulini G
IgG
serum
10
Imunoglobulini M
IgM
serum
11
Interlevkin 6
IL 6
serum
12
Karbohidratni
antigen 19-9
CA 19-9
serum
13
Karcinomski antigen
125
CA 125
serum
14
Karcinomski antigen
15-3
CA15-3
serum
15
Karcinoembrionalni
antigen
CEA
serum
16
Kreatinin kinaza Mb
(masna
koncentracija)
Mioglobin
Ck-Mb
serum
mioglobin
serum
17
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
do 2 uri
DA
3,41
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
6,86
normalno/30 min
najmanj 2x
tedensko
DA/ isti dan
3 ure*
NE
6,60
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
do 1 uro
DA
5,45
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
12,94
normalno/30 min
najmanj 2x
tedensko
DA/ isti dan
4 ure*
NE
14,08
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
1,68
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
1,68
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
1,68
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
2 uri
DA
6,60
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
7,20
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
8,50
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
7,20
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
7,20
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
do 2 uri
DA
6,00
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
do 2 uri
DA
6,00
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
do 3 ure
DA
12,00
18
N- terminalni pro
BNP
NT-pro BNP
serum
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
19
Parathormon
i-PTH
plazma
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
11,86
20
Prokalcitonin
PCT
serum
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
2 uri
DA
6,60
21
Prostata specifični
TPSA
serum
epruveta z
EDTA
biokemična
epruveta
biokemična
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
6,50
5 *tisti dan, ko se
preiskava
opravlja
*tisti dan, ko se
preiskava
opravlja
OPOMBE
antigen- celokupni
22
Prostata specifični
antigen- prosti
FPSA
serum
23
Trijodtironin - prosti
FT3
serum
24
Tiroksin- prosti
FT4
serum
25
Tirotropni hormon
TSH
serum
26
Troponin T- hs
TnT- hs
serum
27
Vitamin B 12
B 12
serum
28
Toxo IgM
toxo IgM
serum
29
Toxo IgG
toxo IgG
serum
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
biokemična
epruveta brez
gela
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
6,60
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
6,86
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
6,86
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/ isti dan
3 ure
NE
4,10
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA/ isti dan
do 1 uro
DA
7,00
normalno/30 min
najmanj 2x
tedensko
DA/ isti dan
3 ure*
NE
6,60
normalno/30 min
najmanj 2x
tedensko
DA/ isti dan
3 ure*
NE
4,60
normalno/30 min
najmanj 2x
tedensko
DA/ isti dan
3 ure*
NE
4,60
Imunološke preiskave je možno donaročiti, če je bil predhodno odvzet ustrezen biološki material (epruveta brez gela).
6 Lahko tudi
epruveta z Liheparinom
*tisti dan, ko se
preiskava
opravlja
*tisti dan, ko se
preiskava
opravlja
*tisti dan, ko se
preiskava
opravlja
HEMATOLOŠKE PREISKAVE
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
1
2
Bris na glivice
Celice v likvorju
glivice
likvor- celice
bris
likvor
normalno/30min
normalno/15 min
ob delavnikih
vsak dan – 24 ur
NE
NE
isti dan
1 ura
NE
DA
4,28
0,41
3
Diferencialna krvna
slika
DKS
polna kri
odvzeti bris
sterilna
epruveta
epruveta z
EDTA
normalno/30 min
DA/2 uri po
odvzemu
3 ure
NE
1,46
4
Eritrociti
E
polna kri
normalno/30 min
DA
0,54
Eritrociti-likvor
E-likvor
likvor
normalno/15 min
vsak dan – 24 ur
DA/2 uri po
odvzemu
NE
1 ura
5
1 ura
DA
1,77
6
Eritrociti-MCV
E-MCV
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
DA
0,14
Eritrociti-MCH
E-MCH
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
1 ura
DA
0,14
8
Eritrociti-MCHC
E-MCHC
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
1 ura
DA
0,14
9
BPE
polna kri
normalno/30 min
ob delavnikih
3 ure
NE
2,04
10
Eritrociti- bazofilno
punktirani
Hematokrit
Ht
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
1 ura
DA
0,95
11
Hemoglobin
Hb
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
1 ura
DA
0,59
12
Levkociti
L
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
1 ura
DA
0,54
13
Levkociti-likvor
L-likvor
likvor
normalno/15 min
vsak dan – 24 ur
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
NE
1 ura
7
1 ura
DA
0,68
14
Organoleptični
pregled (likvor,
punktat)
likvor, punktat
*likvor,
**punktat
normalno/15 min
*vsak dan – 24
ur, **ob
dalavnikih
NE
1 ura
*DA
**NE
15
Retikulociti
retikulociti
polna kri
normalno/30 min
ob delavnikih
NE
Povprečni volumen
retikulocitov
Št. mladih
retikulocitov/št.vseh
retikulocitov
Sediment (likvor,
punktat)
MRV
polna kri
normalno/30 min
ob delavnikih
isti dan
NE
IRV
polna kri
normalno/30 min
ob delavnikih
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
DA/2 uri po
odvzemu
isti dan
16
epruveta z
EDTA
sterilna
epruveta
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
sterilna
epruveta
*sterilna
epruveta,
**epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
epruveta z
EDTA
ob delavnikih od
07-19**, sobota,
nedelja, prazniki
7-13**
vsak dan – 24 ur
isti dan
NE
Lc-likvor,
PTV-sediment
*likvor,
**punktat
*sterilna
epruveta,
**epruveta z
EDTA
normalno/15 min
ob delavnikih
NE
isti dan
NE
3,41
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
19.
Sedimentacija
eritrocitov
SR
polna kri
epruveta z Nacitratom
normalno/30 min
ob delavnikih od
07-19, sobota,
nedelja, prazniki
1 1/2 ure
NE
1,46
17
18
7 OPOMBE
**ko je pomoč
hematološki
tehnik
1,46
pri naročenih
retikulocitih
pri naročenih
retikulocitih
OPOMBE
20
Trombociti
T
polna kri
epruveta z
EDTA
normalno/30 min
7-13
vsak dan – 24 ur
21
Povprečni volumen
trombocitov
Malarija-gosta kaplja
MPV
polna kri
normalno/30 min
vsak dan – 24 ur
gosta kaplja
kapilarna kri
epruveta z
EDTA
heparinizirana
brizga
normalno/15 min
ob delavnikih
22
DA/2 uri po
odvzemu
1 ura
DA
DA/2 uri po
odvzemu
NE
1 ura
DA
isti dan
NE
2,18
Če so T pod
100x109,
preverimo v
razmazu
URINSKE PREISKAVE
ZAP.ŠT.
PREISKAVA
OKRAJŠAVA
VZOREC
ODVZETI
MATERIAL
TRANSPORT
NAČIN / ČAS
IZVAJANJE
PREISKAVE
DONAROČILO
DA-NE / ČAS
ČAS TRAJANJA
PREISKAVE
PREISKAVA
NUJNA DA/NE
ŠTEVILO
TOČK
1
2
Bilirubin, presejalni test
Glukoza, presejalni test
U-bilirubin
U-glukoza
urin
urin
urin
urin
normalno/30min
normalno/30min
vsak dan/24 ur
vsak dan/24 ur
NE
NE
1 ura
1 ura
DA
DA
0,34
0,11
8 OPOMBE
3
4
5
6
7
8
Hemoglobin, presejalni
test
Metilketoni (aceton)
Mikroalbumini
(kvantitativno)
Mioglobin
(kvalitativno)
Nitriti
Kri v blatu, imunološki
test
U-Hb
urin
urin
normalno/30min
vsak dan/24 ur
NE
1 ura
DA
1,36
U-metilketoni
U-mikroalb.
urin
urin
urin
urin
normalno/30min
normalno/30min
vsak dan/24 ur
ob delavnikih
NE
NE
1 ura
2 uri
DA
NE
0,11
6,29
U-mioglobin
urin
urin
normalno/30min
ob delavnikih
NE
2 uri
NE
0,54
U-nitriti
kri v blatu
urin
blato
urin
blato
normalno/30min
normalno/30min
vsak dan/24 ur
ob delavnikih
07-19,
sobota,nedelja,
prazniki 07-13
ob delavnikih
07-19,
sobota,nedelja,
prazniki 07-13
ob delavnikih
NE
NE
1 ura
2 uri
DA
NE
0,18
4,09
NE
2 uri
NE
0,75
NE
2 uri
NE
NE
2 uri
NE
2,30
NE
NE
NE
NE
1 ura
2 uri
1 ura
2 uri
DA
NE
DA
NE
0,11
2,04
0,18
10,00
NE
NE
NE
NE
NE
1 ura
1 ura
1 ura
1 ura
1 ura
DA
DA
DA
DA
DA
0,27
0,95
1,02
1,02
0,30
NE
NE
2 uri
2 uri
NE
NE
1,17
9
Kri v blatu, kemijski
test
kri v blatu
blato
blato
normalno/30min
10
mikroalb/kreat
urin
urin
normalno/30min
11
Kvocient
mikroalbumini/kreatinin
Paraziti
paraziti
blato
blato
normalno/30min
12
13
14
15
pH urina
Prebavljenost hrane
Proteini, presejalni test
Rota virus
U-pH
prebava
U-proteini
rota virus
urin
blato
urin
blato
urin
blato
urin
blato
normalno/30min
normalno/30min
normalno/30min
normalno/30min
16
17
18
19
20
Relativna gostota urina
Sediment
Eritrociti (štetje celic)
Levkociti (štetje celic)
Urobilinogen, presejalni
test
Diabetični urin
Uropepsin
U-spec.teža
U-sediment
U-eritrociti
U-levkociti
Uurobilinogen
U-diabetes
uropepsin
urin
urin
urin
urin
urin
urin
urin
urin
urin
urin
normalno/30min
normalno/30min
normalno/30min
normalno/30min
normalno/30min
ob delavnikih
07-19,
sobota,nedelja,
prazniki 07-13
vsak dan/24 ur
ob delavnikih
vsak dan/24 ur
ob delavnikih
07-19,
sobota,nedelja,
prazniki 07-13
vsak dan/24 ur
vsak dan/24 ur
vsak dan/24 ur
vsak dan/24 ur
vsak dan/24 ur
urin
24-urni urin
urin
1 dL od
zbranega 24urnega urina
(zabeležen V)
normalno/30min
normalno/30min
ob delavnikih
ob delavnikih
21
22
9 

Similar documents