klik – na zloženko

Comments

Transcription

klik – na zloženko
je proces obravnavanja spornih
vprašanj, v katerega se udeleženca
vključita prostovoljno z namenom
iskanja skupne rešitve ob pomoči
pomo i
mediatorja.
Razreševanje konfliktov pomeni
ustvarjanje prostora, odnosa in življenja
tam, kjer ga prej ni bilo.
»NEE BOM SE NEHAL
»N
KUJATI, DOKLER SE DRUGI NE
NEHA,,« se bosta še dolgo kujala.
NEHA
Če si mislita:
POGOSTO SE NE MOREMO
IZOGNITI KONFLITOM, v
katerih se bomo znašli, vedno pa lahko
izbiramo, kako se bomo nanje odzvali.
☼ si prizadeva za sklepanje
obojestransko zadovoljivih
dogovorov in njihovo
izpolnitev,
☼ izboljšuje komunikacijo med
družinskimi člani ali drugimi,
☼ zmanjšuje število sporov med
udeleženci v konfliktu,
☼ opolnomoči udeležence v
sporu za samostojno
upravljanje
in reševanje konfliktov ob
pomoči mediatorja,
☼ spodbuja kvalitetno in
odgovorno starševstvo tudi
po razpadu zakona oz.
partnerstva,
☼ postavlja v središče potrebe in
interese otroka v primeru
ločitve oz. zakonske zveze,
☼ predstavlja hiter in trajen
način reševanja sporov,
☼ ni negativnih tveganj,
☼ starše in otroke spodbuja k
mirnemu reševanju sporov,
☼ zagotovljena je zaupnost
podatkov.
Za informacije vas vabimo,
vabimo
da pokličete:
03/425 63 18 od 8.00 - 15.00 ure
Vesna Padjan, univ.dipl.soc.del.
03/425 63 23 od 8.00 - 15.00 ure
mag. Irena Potočnik, dipl.soc.del.
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Smo v prostorih
Centra za socialno delo Celje,
Opekarniška cesta 15 B,
B,
šesto nadstropje,
nadstropje, soba št. 45
(sončna soba).
Vsak ponedeljek
od 15. do 19. ure
po predhodnem dogovoru,
dogovoru,
v prostorih Centra za socialno
delo Celje.
MEDIATORKI:
Vesna Padjan
Irena Potočnik
Poto nik

Similar documents