Under Construction

Comments

Transcription

Under Construction
AVTO JARC d.o.o.
Ptujska cesta 139
2000 Maribor
ID št. za DDV: SI76383555
Tel: 02/45 03 407
Fax: 02/45 03 419
GSM: 041 660 211 Suzana ŠEDIVY, Savina PREMZEL, Nina MLADENOVIČ
Dežurni telefon samo v času vikenda in praznika 041 789 340
e-mail: [email protected] [email protected] [email protected]
PONUDBA
AVTO JARC D.O.O.
Ptujska cesta 139
2000 Maribor
ZA NAJEM AVTODOMA
DYNAMIC 39
NAJEMNI POGOJI
1. SPLOŠNI PODATKI
V naši ponudbi imamo na razpolago Ford Transit Dynamic 39 s sedmimi ležišči, 2.4 dizel, 103kw letnik
2011:
Oprema:
radio, televizijski sprejemnik;
klima naprava;
tempomat (Ford);
navigacija;
ogrevanje s plinom ali elektriko;
kamera za vzvratno vožnjo;
plinski in električni štedilnik;
plinski ali električni hladilnik (117 l);
rezervoar vode za tuširanje (100 l).
2. POGOJI NAJEMA
Avtodom lahko najame oseba starejša od 25 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem najmanj
3 leta. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Za najem
avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Ob prevzemu vozila mora najemojemalec imeti svoje
veljavno vozniško dovoljenje s seboj.
Za potovanja izven članic Evropske unije mora imeti dovoljenje za vožnjo tujega vozila.
Pridobitev dovoljenja traja približno 4 delovne dni.
Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. Z
vozilom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi. Vozila ne sme dati v podnajem ali v
uporabo drugi osebi.
Morebitne kakršnekoli kazni gredo v breme najemnika.
V vozilu ni dovoljeno imeti domačih živali. V vozilu ni dovoljeno kaditi.
Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.
Najem prične veljati s podpisom obeh pogodbenikov najemne pogodbe in primopredajnega
zapisnika, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se konča s
podpisom obeh pogodbenikov primopredajnega zapisnika, poravnavi morebitnih dodatnih
stroškov, ter vračilom upravičene varščine.
3. PLAČILA, DOPLAČILA IN PENALI
ob rezervaciji se plača avans v višini 40% zneska najema
Ob prevzemu mora biti plačan celoten predviden najem ter položena celotna
varščina.
V ceno je vračunan DDV, neomejeno število prevoženih kilometrov (razen pri
najemu do 5 dni-max 150km/dan-razlika doplačilo, obvezno in kasko zavarovanje,
avto asistenca, osnovna oprema.
V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp, takse, fino čiščenje 60
EUR.
PENALE:
v primeru kajenja v avtodomu 250 EUR;
polna WC posoda 200 EUR;
polna posoda za pitno vodo 150 EUR;
polna posoda z odpadno vodo 150 EUR.
4. PREVZEM IN VRAČILO VOZILA
Prevzem vozila je po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo in podpišeta zapisnik o stanju
vozila. Vsaka stranka dobi en izvod, kateri je podlaga za ugotavljanje morebitne škode ob
vračilu avtodoma. Vračilo vozila je enako uri, kot je bil opravljen prevzem. Če najemnik
zamudi se računa dodatni dan.
Pri prevzemu ima avtodom polno posodo goriva, dovolj vseh tekočin v motorju ter dovolj
gospodinjskega plina. Ima pa prazen tank za pitno vodo, ter prazno WC posodo in posodo
odpadne vode.
Pri prevzemu se najemnika ustno opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi avtodoma.
Po podpisu predajnega zapisnika najemnik dobi ključe in dokumente vozila.
Avtodom vrne najemnik: - s prazno posodo pitne vode,- s prazno posodo odpadne vode,- s
prazno WC posodo,- s polnim rezervoarjem goriva ,- z dovolj vseh tekočin v motorju,očiščenim vozilom.
Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled vozila in ugotovita skladnost stanja vozila z
zapisnikom o prevzemu.
Pri ugotovitvi poškodb ali neizpolnjenih obveznostih iz »NAJEMNIH POGOJEV« se le te
obračunajo po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali iz cenika »NAJEMNIH
POGOJEV« . Poračuna se iz varščine.
V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi avtodoma podpišeta obe stranki,vrnejo
se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen.
V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na sodišču
v Ljubljani.
5. ODGOVORNOST NAJEMNIKA
Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila avtodom zakleniti. Ključe in dokumente vozila
varno hrani pri sebi.
Najemnik odgovarja neomejeno:- za poškodbe na vozilu, ki niso nastale ob prometni nesreči,za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil…
Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani
in zato se stroški popravil ne priznavajo.
V primeru okvare vozila ali opreme na vozilu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake
gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po
dogovoru z najemojemalcem.
V primeru prometne nesreče mora najemnik:
-
-
izpolniti obrazec  Evropsko poročilo o nesreči,
napisati izjavo o ne alkoholiziranosti,
v tujini pa mora nezgodo prijaviti tudi policiji.
V primeru, da po krivdi najemnika zavarovalnica zavrne plačilo škode, jo je dolžan najemnik v
celoti poravnati. V primeru, da zavarovalnica krije škodo pa v višini do 3%
odbitne franšize, ki se mu odbije od varščine.
V primeru poškodovanja vozila od neznane osebe ali vloma je najemnik dolžan dogodek
prijaviti policiji in pridobiti njen zapisnik, ter javiti najemodajalcu o dogodku.
Vsa popravila in posegi v vozilo se opravijo le ob predhodni telefonski odobritvi s strani
najemodajalca. V nasprotnem primeru se stroški popravila ne upoštevajo. V kolikor je
popravilo s strani najemodajalca odobreno, je potrebno zahtevati original račun, ki se glasi na
naslov najemodajalca (naslov in identifikacijsko številko za DDV najdete na prvi strani te
pogodbe).
6. VARŠČINA
Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino v višini 1000,00 €, ki se uporabi za
plačilo:
do 3% odbitne franšize v primeru nesreče ali kraje vozila;
izgube bonusa pri zavarovanju;
manjše poškodbe na vozilu, manjkajoče opreme in poškodbe, ki niso vključene v kasko
zavarovanje, poškodbe opreme, kraja, prometni prekrški, okvara motorja zaradi
malomarnosti (pomanjkanje olja in hladilne tekočine, razlogov, ki nastanejo iz
nespoštovanja »NAJEMNIH POGOJEV«);
varščina se vrne najkasneje v 14-ih dneh po vračilu nepoškodovanega avtodoma
7. REZERVACIJA
Rezervacija znaša 40 % zneska najema – avans (če vozilo rezervirate do več mesecev prej, se
plača 10 % avansa ostalih 30 % pa 20 dni pred odhodom).
8. ODPOVED REZERVACIJE
odpoved nad 20 dni pred odhodom izguba avansa;
odpoved od 20 do 10 dni pred odhodom 70 % celotne vrednosti najema;
odpoved od 10 do 1 dan pred odhodom 85 % celotne vrednosti najema.
9. ČIŠČENJE VOZILA
Vozilo je potrebno »na grobo« očistiti, fino čiščenje ni vključeno v ceno najema – za fino
čiščenje se plača dodatno 60 € .
Kajenje v avtodomu je strogo prepovedano. V primeru kajenja računamo kot dodatek 250
EUR.
V primeru, da ni izpraznjena WC posoda, računamo kot dodatek 200 EUR.
V primeru, da ni izpraznjena posoda s pitno ter odpadno vodo, računamo vsako posebej kot
dodatek 150 EUR.
10. PREVZEM IN VRAČILO VOZILA
Za prevzem je obvezna osebna izkaznica oz. potni list in vozniško dovoljenje.
Minimalna starost voznika je 25 let.
FORD DYNAMIC 39
Cenik (vse cene vključujejo DDV)
FORD DYNAMIC 39
od 3
od 15
do 2
od 8 do
Najem na dan
do 7
do 21
dni
14 dni
dni
dni
NIZKA SEZONA
od 1. oktobra do 16. aprila ter cena v
115 95
85
75
od 09. septembra do 24.
eur
decembra 2015
VISOKA SEZONA
od 17. aprila do 06. maja ter cena v
149 129
120
114
od 21. junija do 08. septembra eur
2015
22 in
več
dni
65
100
* v času krompirjevih počitnic 2015 veljajo cene VISOKE SEZONE
Ob prevzemu vozila plačate še varščino 1000,00 EUR, ki se vam ob
vrnitvi nepoškodovanega vozila vrne.
Cene so bruto v evrih in vsebujejo:
-
ddv,
-
obvezno in kasko zavarovanje,
-
avto asistenco,
-
vso osnovno opremo v vozilu,
-
neomejeno število prevoženih kilometrov; razen pri najemu do 5 dni ( max
150 km/dan – razlika doplačilo)
Ob prevzemu se plača 60 eur za fino čiščenje, kemikalije, plin.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Suzano Šedivy, Savino Premzel ali Nino Mladenovič
tel.št.:02/45-03-407, 041 660 211
Zahvaljujemo se vam za Vaše povpraševanje in Vas lepo pozdravljamo.
SLIKE DYNAMIC 39 – FORD TRANSIT 2.4, DIZEL, 103KW, LETNIK 2011
7 LEŽIŠČ
Dolžina:
7,27 m

Similar documents