Slovensko združenje za trajnostno gradnjo Proletarska ulica 8 1000

Comments

Transcription

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo Proletarska ulica 8 1000
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo Proletarska ulica 8 1000 Ljubljana Ljubljana, 19. avgust 2013 Zadeva: 1. sporočilo za medije o 1. slovenski konferenci trajnostne gradnje Gradnja za trajnostno družbo. Slovensko združenje za trajnostno gradnjo -­‐ GBC Slovenia, član svetovnega združenja za trajnostno gradnjo, v sodelovanju z IZS organizira 1. slovensko konferenco trajnostne gradnje z naslovom »Mislimo na jutri«. Konferenca bo potekala 24. septembra 2013 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Osrednja tema konference bo predstaviti trajnostno gradnjo kot priložnost za razvoj novih znanj in proizvodov, kot možnost za ponovni zagon gradbeništva in kot platformo za dvig celostne kakovosti stavb. Kakšni so izzivi in rešitve z vidika načrtovanja in urejanja bivalnega in urbanega prostora, s katerimi se sooča naša družba, kako lahko politika vpliva na spoštovanje trajnostnih načel, v kakšnem okolju bomo živeli jutri, so vprašanja, ki jih bodo izpostavili tuji mednarodno prizanani predavatelji in domači strokovnjaki. Konferenca predstavlja nadaljevanje dosedanjega dela Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, predvsem pa bo pomenila začetek strateške promocije trajnostnih vsebin in znanj. “Želimo si, da bi ta strateška konferenca in vsi v prihodnje načrtovani dogodki strokovnih združenj in organizacij v naš prostor prinesli potrebno znanje in izkušnje. Zaostrene gospodarske razmere, še posebej v panogah povezanih z gradbeništvom, zahtevajo spremembo trenutno uveljavljenih praks od priprave investicij, preko načrtovanja do izvedbe in uporabe stavb,” je o namenu konference povedal predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, arhitekt Robert Smodiš. Razvite evropske države se zavedajo odgovornosti do okolja ter veliko vlagajo v ozaveščenost in praktično implementacijo trajnoste gradnje. Odgovornost za uveljavitev trajnostne gradnje nosijo tako arhitekti, gradbeni inženirji, strokovnjaki različnih profilov na eni strani, kot tudi odločevalci v javnem sektorju, politiki in investitorji na drugi strani. Cilj konference je tako vzpostaviti dialog, ki bo prinesel zavedanje odgovornosti, širše razumevanje za nova znanja in vzpodbudo dobrih primerov trajnostne gradnje. Mislimo na jutri. Mislite z nami. GBC Slovenia O podjetju: www.gbc-­‐slovenia.si Prijave in informacije na www.konferencatrajnostnegradnje.si Kontakt za medije: Tatjana Legat Lokar [email protected] M 041 241 631 

Similar documents