REAL GO nepremičnine

Comments

Transcription

REAL GO nepremičnine
REAL Go
Zavedamo se, da je osebno priporočilo, najboljše zagotovilo za prihodnost našega podjetja – povejte vsem o svoji izkušnji.
POTRDILO O IZVRŠENEM OGLEDU
REAL Go d.o.o., Tržaška cesta 118 v Ljubljani, ki jo zastopa direktor Zoran Stojmenović:
Nepremičninsk posrednik, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja v prometu z nepremičninami in bo
posredoval v zvezi s to pogodbo: Zoran Stojmenović, licenca št.: 146, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pri MOP pod
zaporedno št.: 0014100146.
Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornosti pri zavarovalnici Triglav, številka zavarovalne police 0182087918-5, višina
zavarovalne vsote 175.000,00 EUR
(v nadaljevanju: NEPREMIČNINSKA DRUŽBA)
in
Ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj: _________________________________________________________________,
datum rojstva: _____________________ E-mail:________________________________________ telefon: ________________,
Firma, sedež, matična številka: _____________________________________________________________________________,
ki jo zastopa direktor______________________________________________________________________________________,
e-mail:_________________________________________ telefon / gsm:____________________________________________.
(v nadaljevanju: INTERESENT – TRETJA OSEBA)
potrjujeta, da sta danes dne, _________________________________ ob ____________ uri pričela z ogledi navedenih lokacij:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
pod vnaprej dogovorjenimi pogoji, razvidnih v spodaj navedeni vsebini, ki sta se jih v duhu dobrih poslovnih običajev, oba
zavezala spoštovati vključujoč tudi vse ostale prisotne na strani interesenta, za kar pa podpisnik jamči s svojim podpisom.
Pri ogledu/sestanku so bili prisotni še: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Spodaj podpisani potrjujem, da sem se, pri pregledu oglaševane nepremičnine in drugih oglasov, na spletni strani www.realgo.eu, seznanil tudi z vsebino Splošnih pogojev poslovanja nepremičninske družbe. Izjavljam, da se z njihovo vsebino strinjam in
nimam nikakršnih ugovorov ter se jih zavežem spoštovati v duhu dobrih poslovnih običajev. Vse podatke gledane nepremičnine
in povezanih oseb, se zavežem varovati kot poslovno skrivnost. V primeru kakršnih koli zlorab tako pridobljenih informacij, bom
posredniški družbi izplačal odškodnino v dvakratniku dogovorjenega plačila posredovanja, h kateremu se je zavezal naročitelj .
Seznanjen sem, da je lastnik kot naročitelj v točki 3. podpisane posredniške pogodbe kot pogoj prodaje/oddaje nepremičnine
navedel obveznost kupca/najemnika kot tretje osebe, da pred ogledom potrdi prevzem obveznosti plačila polovičnega zneska
plačila za opravljeno posredovanje kar predstavlja 2% dogovorjene pogodbene vrednosti oz. znesek v višini enomesečne
najemnine kadar gre za posredovanje pri oddaji. (DDV v višini 22% ni vključen v plačilo za posredovanje in se prišteje
naknadno).
To potrdilo je spisano v dveh enakih izvodih od katerih vsak podpisnik prejme en izvod.
Posrednik/zastopnik:
Interesent (tretja oseba):
________________________
Zoran Stojmenović, direktor
REAL Go d.o.o.
______________________
______________________
______________________
REAL Go d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.real-go.eu
M: +386 (0)41 610 419
[email protected]

Similar documents