Zdravstveni postopek in previdnostni ukrepi glede elektromagnetnih

Comments

Transcription

Zdravstveni postopek in previdnostni ukrepi glede elektromagnetnih
Zdravstveni postopek in
previdnostni ukrepi glede
elektromagnetnih motenj (EMI)
za vsadne kardioverterske defibrilatorje in defibrilatorje za srčno
resinhronizacijsko terapijo
Priročnik za izvajalce zdravstvene nege
0123
Spodaj so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Medtronic v Združenih
državah Amerike in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Medtronic, TUNA
1 Zdravstveni postopki in previdnostni ukrepi glede elektromagnetnih
motenj (EMI)
1.1 Uvod
Ta priročnik je namenjen zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem, ki po vsaditvi naprave zdravijo bolnike z
vsajenim kardioverterskim defibrilatorjem (ICD) in defibrilatorjem za srčno resinhronizacijsko terapijo (CRT-D).
Če si ta priročnik želite ogledati v spletu, ga prenesti ali si ogledati najnovejši seznam modelov naprav, za katere
velja ta priročnik, obiščite spletno mesto Medtronic Manual Library (knjižnica priročnikov družbe Medtronic)
(http://manuals.Medtronic.com).
razdelek 1.2 tega dokumenta je namenjen zdravstvenim delavcem, ki izvajajo zdravstvene postopke pri bolnikih
z vsajenimi sistemi srčnih naprav družbe Medtronic in ki se posvetujejo z bolnikovim kardiologom. razdelek 1.2
vključuje opozorila, previdnostne ukrepe in navodila, povezana z zdravstvenimi terapijami in diagnostičnimi
postopki, ki lahko resno poškodujejo bolnika, vplivajo na vsajeno srčno napravo družbe Medtronic ali trajno
poškodujejo sistem. Navedeni so tudi nekateri pogosti zdravstveni postopki, ki ne predstavljajo tveganja.
razdelek 1.3 tega dokumenta vključuje previdnostne ukrepe in druge informacije, povezane z elektromagnetnimi
motnjami (EMI), ki bolnikom olajšajo vsakdanje življenje. Zdravstveno osebje lahko informacije pregleda skupaj
z bolniki in jih uporabi kot oporne točke pri pregledih po vsaditvi.
Če imate vprašanja o neobičajnih ali novih zdravstvenih postopkih oz. o morebitnih situacijah, v katerih lahko pride
do elektromagnetnih motenj, ki niso opisane v tem priročniku, se obrnite na predstavnika družbe Medtronic.
1.2 Opozorila, previdnostni ukrepi in navodila za zdravnike, ki izvajajo zdravstvene
postopke na bolnikih s srčno napravo
Ablacija je kirurška tehnika, pri kateri je energija radijske frekvence (RF) ali mikrovalov uporabljena za uničevanje
celic z ustvarjanjem toplote. Posledice ablacije pri bolnikih s srčno napravo so lahko inducirane ventrikularne
tahiaritmije, preobčutljivost zaznavanja, nenamerna poškodba tkiva, poškodba naprave ali nepravilno delovanje
naprave, vendar niso omejene nanje. Sistemi ablacije, modulirane z utripom, lahko predstavljajo večje tveganje
za inducirane ventrikularne tahiaritmije. Srčne naprave družbe Medtronic so zasnovane tako, da so lahko
izpostavljene energiji za ablacijo. Da zmanjšate tveganja, upoštevajte te previdnostne ukrepe:
●
Prepričajte se, da je na voljo oprema za začasno spodbujanje in defibrilacijo.
●
Izogibajte se neposrednemu stiku ablacijskega katetra z vsajenim sistemom.
●
Obliž povratne elektrode namestite tako, da pot električnega toka ne gre skozi napravo in elektrode ali v njihovi
bližini.
●
Med ablacijo vedno nadzorujte bolnika z najmanj dvema različnima metodama, npr. prikaz arterijskega tlaka,
EKG, ročni nadzor bolnikovega ritma (merjenje utripa) ali nadzor na kakšen drug način, kot je pulzna
oksimetrija v ušesu ali na prstu ali doplerjevo zaznavanje utripa.
S spodnjimi previdnostnimi ukrepi se lahko izognete učinkom preobčutljivosti zaznavanja oz. jih zmanjšate:
●
Z magnetom ali programatorjem ustavite zaznavanje tahiaritmije. Če uporabite programator, ablacija pa
povzroči ponastavitev naprave, bo srčna naprava znova začela zaznavati. Po postopku ablacije odstranite
magnet ali znova nastavite parametre naprave.
●
Če je to primerno za bolnika, nastavite napravo na način asinhronega spodbujanja (npr. DOO). Po postopku
ablacije znova nastavite parametre naprave.
Kapsulna endoskopija, kapsulni postopki za merjenje pH – Kapsulna endoskopija je postopek, pri katerem
bolnik pogoltne kapsulo z zelo majhno kamero, ki nato posname slike bolnikovega prebavnega trakta. Kapsulna
endoskopija in kapsulni postopki za merjenje pH ne bi smeli predstavljati tveganja za elektromagnetne motnje.
3
Stomatološki posegi – Stomatološka oprema, kot so ultrazvočne konice, svedri in vitalitetni testerji, ne
predstavlja tveganja za elektromagnetne motnje. Srčna naprava naj bo vsaj 15 cm oddaljena od magnetov, kot so
magneti v blazinah na stolih v stomatoloških ordinacijah.
Diagnostična radiologija (slikanja CT, fluoroskopija, mamogrami, rentgeni) – Diagnostična radiologija
zajema te zdravstvene postopke:
●
računalniška aksialna tomografija (slikanje CT ali CAT)
●
fluoroskopija (rentgenski postopek, ki izdela videoposnetek, v katerem lahko vidite premikanje notranjih
organov)
●
mamogrami
●
rentgen (radiografija, kot je rentgensko slikanje prsnega koša)
Po navadi akumuliran odmerek sevanja iz opreme za diagnostično radiologijo ni zadosten, da bi poškodoval
napravo. Če naprava ni neposredno izpostavljena sevanju z žarki, ni nobenega tveganja za motnje v napravi. Če
pa je naprava neposredno izpostavljena žarku pri slikanju CT, preberite previdnostne ukrepe v razdelku »Slikanje
z računalniško tomografijo (CT)«. Do podobnih motenj lahko pride pri nekaterih oblikah visoko intenzivne
fluoroskopije.
Slikanje z računalniško tomografijo (CT) – Slikanje CT je računalniški postopek, pri katerem se iz
dvodimenzionalnih rentgenskih slik ustvari tridimenzionalna rentgenska slika. Če naprava ni neposredno
izpostavljena žarku slikanja CT, slikanje ne vpliva nanjo. Če je žarek med slikanjem CT usmerjen neposredno v
napravo, lahko pride do preobčutljivosti zaznavanja v času izpostavljenosti žarku. Če bo naprava izpostavljena
žarku več kot 4 s, upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da se izognete učinkom preobčutljivosti zaznavanja
oz. jih zmanjšate:
●
Z magnetom ali programatorjem ustavite zaznavanje tahiaritmije. Ko zaključite s slikanjem CT, odstranite
magnet ali znova nastavite parametre naprave.
●
Če je to primerno za bolnika, nastavite napravo na način asinhronega spodbujanja (npr. DOO). Po slikanju CT
znova nastavite parametre naprave.
Diagnostični ultrazvok – Diagnostični ultrazvok je tehnika slikanja, ki vam omogoča prikaz mišic in notranjih
organov, njihove velikosti, struktur in premikanja ter morebitnih patoloških lezij. Z njim nadzorujemo tudi plod ter
zaznavamo in merimo pretok krvi. Diagnostični ultrazvok, kot je ehokardiogram, ne predstavlja tveganja za
elektromagnetne motnje. Previdnostne ukrepe za terapevtski ultrazvok poiščite v razdelku »Zdravljenje z
diatermijo (vključno s terapevtskim ultrazvokom)«.
Zdravljenje z diatermijo (vključno s terapevtskim ultrazvokom) – Diatermija pomeni terapevtsko ogrevanje
tkiv. Diatermija vključuje zdravljenje z visokimi frekvencami, kratkimi valovi, mikrovalovi in terapevtskim
ultrazvokom. Razen pri terapevtskem ultrazvoku za bolnike s srčnimi napravami ne uporabljajte zdravljenja z
diatermijo. Zdravljenje z diatermijo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškoduje vsajeno napravo in
elektrode. Terapevtski ultrazvok pomeni uporabo ultrazvoka pri višji energiji kot pri diagnostičnem ultrazvoku z
namenom ogrevanja ali gibanja celic v telesu. Terapevtski ultrazvok je sprejemljiv, če se zdravljenje izvaja z
oddaljenostjo najmanj 15 cm med aplikatorjem ter vsajeno napravo in elektrodami.
Elektroliza – Elektroliza je trajno odstranjevanje dlak z električno iglo (izmenični tok ali enosmerni tok), ki je
vstavljena v folikel dlake. Elektroliza v telo pošlje električni tok, ki lahko povzroči preobčutljivost zaznavanja.
Možna tveganja, povezana s preobčutljivostjo zaznavanja, ocenite glede na bolnikovo zdravstveno stanje. S
spodnjimi previdnostnimi ukrepi se lahko izognete učinkom preobčutljivosti zaznavanja oz. jih zmanjšate:
●
Z magnetom ali programatorjem ustavite zaznavanje tahiaritmije. Po postopku elektrolize odstranite magnet
ali znova nastavite parametre naprave.
●
Če je to primerno za bolnika, nastavite napravo na način asinhronega spodbujanja (npr. DOO). Po elektrolizi
znova nastavite parametre naprave.
Elektrokirurgija – Elektrokirurgija (vključno z elektrokavterizacijo, elektrokirurško kavterizacijo in tehnologijo
kirurških rezov Medtronic Advanced Energy) je postopek, pri katerem z električno sondo nadzorujete krvavenje,
režete tkivo ali odstranjujete neželeno tkivo. Posledice elektrokirurgije pri bolnikih s srčno napravo so lahko
4
preobčutljivost zaznavanja, nenamerna poškodba tkiva, tahiaritmije, poškodba naprave ali nepravilno delovanje
naprave, vendar niso omejene nanje. Če je elektrokirurgija nujna, upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe:
●
Prepričajte se, da je na voljo oprema za začasno spodbujanje in defibrilacijo.
●
Če je mogoče, uporabite bipolarni sistem za elektrokirurgijo ali tehnologijo kirurških rezov Medtronic
Advanced Energy. Če uporabite unipolarni sistem za elektrokirurgijo, obliž povratne elektrode namestite tako,
da pot električnega toka ne gre skozi napravo in elektrode ali v oddaljenosti do 15 cm od naprave in elektrod.
●
Unipolarne elektrokirurgije ne uporabite v oddaljenosti do 15 cm od naprave in elektrod.
●
Uporabite kratek, intermitenten in iregularen niz impulzov pri najnižjih, klinično ustreznih ravneh električne
energije.
●
Med elektrokirurgijo vedno opazujte bolnika. Če zaradi motenj sledenje z EKG ni natančno, ročno merite
bolnikov utrip; lahko pa utrip merite tudi na kakšen drug način, kot je pulzna oksimetrija v ušesu ali na prstu,
doplerjevo zaznavanje utripa ali prikaz arterijskega tlaka.
S spodnjimi previdnostnimi ukrepi se lahko izognete učinkom preobčutljivosti zaznavanja oz. jih zmanjšate:
●
Z magnetom ali programatorjem ustavite zaznavanje tahiaritmije. Če uporabite programator, elektrokirurgija
pa povzroči ponastavitev naprave, bo srčna naprava znova začela zaznavati. Po elektrokirurškem postopku
odstranite magnet ali znova nastavite parametre naprave.
●
Če je to primerno za bolnika, nastavite napravo na način asinhronega spodbujanja (npr. DOO). Po
elektrokirurškem postopku znova nastavite parametre naprave.
Zunanja defibrilacija in kardioverzija – Zunanja defibrilacija in kardioverzija sta obliki zdravljenja, pri katerih se
v srce dovede električni šok, ki neredni srčni ritem pretvori v normalen.
Srčne naprave družbe Medtronic so zasnovane tako, da so lahko izpostavljene zunanji defibrilaciji in kardioverziji.
Čeprav se redko zgodi, da bi vsajeno napravo poškodoval zunanji električni šok, se ta verjetnost povečuje z višjimi
ravnmi energije. Ta postopka lahko povzročita tudi začasno ali trajno zvišanje pragov spodbujanja ali začasne ali
trajne poškodbe miokarda. Če morate uporabiti zdravljenje z zunanjo defibrilacijo ali kardioverzijo, izvedite te
previdnostne ukrepe:
●
Uporabite najnižjo klinično ustrezno električno energijo.
●
Obliže ali blazinice namestite najmanj 15 cm stran od naprave.
●
Obliže ali blazinice namestite pravokotno na napravo in elektrode.
●
Če zunanjo defibrilacijo ali kardioverzijo izvedete v oddaljenosti, manjši od 15 cm od naprave, s
programatorjem družbe Medtronic ocenite napravo in elektrode.
Hiperbarična terapija (vključno s hiperbarično kisikovo terapijo ali HBOT) – Hiperbarična terapija je
zdravstvena uporaba zraka ali 100 % kisika z višjim tlakom od atmosferskega. Hiperbarične terapije s tlakom, ki
preseže 4,0 ATA, približno 30 m morske vode, lahko vplivajo na delovanje naprave ali povzročijo škodo v njej.
Tveganju se izognete ali ga zmanjšate tako, da vsajene naprave ne izpostavljate tlakom, višjim od 4,0 ATA.
Litotripsija – Litotripsija je zdravstveni postopek, ki z mehanskimi valovi zdrobi ledvične ali žolčne kamne.
Litotripsija lahko trajno poškoduje napravo, če je ta v središču ultrazvočnega žarka litotriptorja. Če bolnik potrebuje
zdravljenje z litotripsijo, poskrbite, da bo središče žarka litotriptorja oddaljeno najmanj 2,5 cm od naprave. S
spodnjimi previdnostnimi ukrepi se lahko izognete učinkom preobčutljivosti zaznavanja oz. jih zmanjšate:
●
Z magnetom ali programatorjem ustavite zaznavanje tahiaritmije. Po zdravljenju z litotripsijo odstranite
magnet ali znova nastavite parametre naprave.
●
Če je to primerno za bolnika, nastavite napravo na način asinhronega spodbujanja (npr. DOO). Po litotripsiji
znova nastavite parametre naprave.
Slikanje z magnetno resonanco (MRI) – MRI je posebna vrsta slikanja, ki s pomočjo magnetnih polj ustvari sliko
notranjih delov telesa. Za naprave, za katere velja ta priročnik, je slikanje z magnetno resonanco kontraindicirano.
To slikanje lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškoduje vsajeno napravo.
5
Radioterapija – Radioterapija je zdravljenje raka, ki s sevanjem nadzoruje rast celic. Med zdravljenjem z
radioterapijo upoštevajte previdnostne ukrepe, da se izognete preobčutljivosti zaznavanja, škodi na napravi in
napakam v delovanju naprave, kot je opisano v nadaljevanju:
●
Preobčutljivost zaznavanja – Če se bolnik zdravi z radioterapijo in povprečna hitrost odmerka preseže
1 cGy/min, lahko naprava neposredno ali razpršeno sevanje med trajanjem posega napačno zazna kot srčno
aktivnost. Da bi se izognili učinkom preobčutljivosti zaznavanja oz. jih zmanjšali, poskusite izvesti te
previdnostne ukrepe:
– Z magnetom ali programatorjem ustavite zaznavanje tahiaritmije. Po zdravljenju z radioterapijo odstranite
magnet ali znova nastavite parametre naprave.
– Če je to primerno za bolnika, nastavite napravo na način asinhronega spodbujanja (npr. DOO). Po
radioterapiji znova nastavite parametre naprave.
●
Okvara naprave – Če napravo izpostavite visokim odmerkom neposrednega ali razpršenega sevanja iz
katerega koli vira, ki dovaja odmerek sevanja, višji od 500 cGy, se naprava lahko pokvari. Okvara morda ni
takoj razvidna. Če je bolnika treba zdraviti z radioterapijo iz katerega koli vira, naprave ne izpostavite sevanju,
višjemu od akumuliranega odmerka 500 cGy. Uporabite ustrezno zaščito ali druge ukrepe, da omejite
izpostavljenost naprave. Pri bolnikih, ki se zdravijo z večkratno radioterapijo, upoštevajte akumuliran odmerek
sevanja na napravo, ki so ga prejeli pri prejšnjih zdravljenjih.
Opomba: Po navadi akumuliran odmerek sevanja iz opreme za diagnostično radiologijo ni zadosten, da bi
poškodoval napravo. Preberite previdnostne ukrepe v razdelku »Diagnostična radiologija«.
●
Napake pri delovanju naprave – Če napravo izpostavite razpršenim nevtronom, lahko pride do električne
ponastavitve naprave, napak v delovanju naprave ter napak ali izgube diagnostičnih podatkov. Če želite
zmanjšati možnost električne ponastavitve zaradi izpostavljenosti nevtronom, izvajajte radioterapijo z
energijo fotonskih žarkov, ki je manjša ali enaka vrednosti 10 MV. Če med radioterapijo uporabljate običajno
zaščito pred rentgenskimi žarki, z njo ne zaščitite naprave pred vplivi nevtronov. Če energija fotonskih žarkov
preseže 10 MV, družba Medtronic priporoča, da prenesete podatke iz naprave takoj po radioterapiji. Če pride
do električne ponastavitve, morate znova programirati parametre naprave. Zdravljenje z elektronskimi žarki,
ki ne proizvajajo nevtronov, ne povzroči električne ponastavitve naprave.
Stereotaksija – Stereotaksija je platforma za premikanje katetra, s katero lahko zdravniki upravljajo naprave za
diagnostiko in zdravljenje s katetrom v telesu, in sicer z magnetnim usmerjanjem. Med stereotaksijo lahko
magnetno polje aktivira senzor za zaznavanje magnetov v vsajeni napravi, s tem pa se ustavi zaznavanje
tahiaritmije. Po postopku naprava znova začne normalno delovati.
Transkutana električna stimulacija živca (TENS) – TENS (vključno z živčno-mišično elektrostimulacijo ali
NMES) je tehnika za nadzor bolečine, pri kateri pošiljamo električne impulze skozi kožo in tako stimuliramo živce.
Bolnikom s srčnimi napravami odsvetujemo uporabo naprave TENS doma, saj lahko povzroči preobčutljivost
zaznavanja, neustrezno zdravljenje ali inhibicijo spodbujanja. Če ugotovite, da je zdravljenje z napravo TENS
zdravstveno potrebno, se za več informacij obrnite na predstavnika družbe Medtronic.
Transuretralna igelna ablacija (terapija Medtronic TUNA) – Transuretralna igelna ablacija je kirurški
postopek, uporabljen pri benigni prostatični hiperplaziji (BPH), pri katerem z natančno usmerjeno, nadzorovano
radiofrekvenčno energijo izvedemo ablacijo tkiva prostate. Pri bolnikih z vsajenimi srčnimi napravami lahko
pogojno izvajamo postopke s sistemom Medtronic TUNA. Pri postopku TUNA se vplivu na delovanje srčne
naprave izognete tako, da povratno elektrodo namestite na spodnji del hrbta ali noge najmanj 15 cm stran od
vsajene naprave in elektrod.
1.3 Opozorila, previdnostni ukrepi in navodila, povezana z elektromagnetnimi motnjami
(EMI) za bolnike s srčnimi napravami
Mnogi bolniki s srčnimi napravami po tem, ko si popolnoma opomorejo od operacije, normalno nadaljujejo z
vsakodnevnimi dejavnostmi. Toda obstajajo določene situacije, ki se jim morajo izogibati. Srčna naprava je
oblikovana tako, da zaznava električno aktivnost srca, zato lahko zazna močno elektromagnetno polje izven
telesa in izvede zdravljenje, ki ni potrebno, oz. ne izvede zdravljenja, ki je potrebno. V nadaljevanju so pomembne
informacije, s katerimi morate seznaniti bolnike, in sicer o električni opremi ali okoljih, ki lahko povzročijo motnje
v vsajeni srčni napravi. Če imate vprašanja glede elektromagnetnih motenj, se obrnite na predstavnika družbe
Medtronic.
6
Splošna navodila za bolnike glede elektromagnetnih motenj – Bolniki morajo upoštevati spodnja splošna
navodila glede elektromagnetnih motenj:
●
Omejena območja – Preden vstopite na območje, kjer so objavljene prepovedi za osebe z vsajeno srčno
napravo, kot je spodbujevalnik ali ICD, se posvetujte z zdravnikom.
●
Znaki elektromagnetnih motenj – Če postanete omotični, začutite hitre ali neredne srčne utripe ali začutite šok,
ko uporabljate električni predmet, spustite predmet, ki ga držite, in se umaknite od njega. Srčna naprava bi
morala takoj spet normalno delovati. Če naprava izvede šok ali če znaki ne izginejo, ko se odmaknete od
predmeta, se posvetujte z zdravnikom.
●
Pravilna ozemljitev električnih naprav – Če se želite izogniti motnjam električnega toka, ki lahko pušča iz
nepravilno ozemljenih električnih naprav in prehaja skozi telo, upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe:
– Prepričajte se, da so vse električne naprave pravilno ožičene in ozemljene.
– Prepričajte se, da je električna napeljava v bazenih pravilno napeljana in ozemljena, skladno z lokalnimi in
državnimi električnimi zahtevami.
Naprave za brezžično komunikacijo – Naprave za brezžično komunikacijo vsebujejo oddajnike, ki lahko
vplivajo na srčne naprave. Ko uporabljate naprave za brezžično komunikacijo, naj bodo te od srčne naprave
oddaljene vsaj 15 cm. Spodaj so navedeni primeri takšnih naprav:
●
prenosni, mobilni ali brezžični telefoni; dvosmerni pozivniki; digitalni osebni pomočniki (PDA-ji); pametni
telefoni; mobilne naprave za pošiljanje in prejemanje e-pošte;
●
naprave, v katerih je omogočena brezžična komunikacija, kot so na primer prenosni ali tablični računalniki;
omrežni usmerjevalniki; predvajalniki MP3; e-bralniki; igralne konzole; televizorji; predvajalniki DVD; slušalke;
●
naprave za oddaljeno odklepanje in zagon avtomobila.
Uporaba brezžičnih telefonov – Srčne naprave so bile preskušene z več tehnologijami za brezžične telefone,
s čimer je bilo zagotovljeno njihovo pravilno delovanje ob uporabi brezžičnega telefona. Srčna naprava naj bo od
antene brezžičnega telefona oddaljena vsaj 15 cm (telefon držite na primer ob ušesu tako, da je čim bolj oddaljen
od srčne naprave). Telefona ne imejte v žepu nad napravo ali v torbi v bližini naprave.
Gospodinjske naprave in naprave za prosti čas z motorji ali magneti ter druge naprave, ki povzročajo
elektromagnetne motnje – Gospodinjske naprave in naprave za prosti čas, ki imajo motorje ali magnete ali pa
ustvarjajo elektromagnetna polja, lahko vplivajo na srčno napravo. Srčna naprava naj bo od takšnih naprav
oddaljena vsaj 15 cm:
●
ročnih gospodinjskih aparatov, kot so električni mešalniki;
●
šivalnih in opletilnih strojev;
●
pripomočkov za osebno nego, kot so ročni sušilniki za lase s kablom, električni brivniki s kablom, električne ali
ultrazvočne zobne ščetke (polnilnik s podnožjem) ali masažni aparati za hrbet;
●
predmetov z magneti, kot so palice za igranje binga, sesalne šobe, magnetne zapestnice, magnetne sponke,
magnetne blazine za stole ali stereo zvočniki;
●
daljinskih upravljalnikov radijsko vodenih igrač;
●
dvosmernih radijskih sprejemnikov in oddajnikov (manj kot 3 W).
V nadaljevanju so opisani nekateri gospodinjski pripomočki in naprave za prosti čas, pri katerih morate biti še
posebej previdni:
●
Magnetne blazine za vzmetnice ali vzglavnike – Predmeti z magneti lahko motijo normalno delovanje srčne
naprave, če so od nje oddaljeni do 15 cm. Izogibajte se uporabi magnetnih blazin za vzmetnice ali vzglavnike,
saj boste težko ohranjali njihovo ustrezno oddaljenost od naprave.
●
Indukcijski kuhalniki – Indukcijski kuhalnik za ustvarjanje toplote uporablja izmenično magnetno polje. Ko je
indukcijski kuhalnik vklopljen, naj bo srčna naprava oddaljena od vira toplote vsaj 60 cm.
●
Osebna elektronska tehtnica – Ta vrsta tehtnice ni priporočljiva za bolnike s srčno napravo, saj skozi telo
pošlje električni tok in lahko moti napravo.
●
Neprekinjeni vir električne energije (UPS) do 200 A – Srčna naprava naj bo od naprave UPS oddaljena vsaj
30 cm. Če naprava UPS za napajanje uporablja baterijo, naj bo srčna naprava oddaljena vsaj 45 cm.
●
Elektronske ograje za živali ali nevidne elektronske ograje – Srčna naprava naj bo od zakopane žice in
notranje antene elektronskih ograj za živali ali nevidnih elektronskih ograj oddaljena vsaj 30 cm.
●
Električne žarilne peči za domačo uporabo – Srčna naprava naj bo od električnih žarilnih peči za domačo
uporabo oddaljena vsaj 60 cm.
7
●
●
●
Ročni detektorji kovin – Srčna naprava naj bo od konice detektorja oddaljena vsaj 60 cm.
Motorji za čoln – Srčna naprava naj bo od izvenkrmnih motorjev ali bencinskih motorjev za čoln oddaljena vsaj
30 cm.
Prenosni električni generatorji do 20 kW – Srčna naprava naj bo od prenosnih električnih generatorjev
oddaljena vsaj 30 cm .
Električna orodja za domačo uporabo – Večina električnih orodij za domačo uporabo naj ne bi vplivala na srčne
naprave. Upoštevajte spodnje splošne smernice:
●
Vsi pripomočki naj bodo v dobrem delovnem stanju, da preprečite možnost električnega udara.
●
Zagotovite, da je orodje, ki se napaja iz električnega omrežja, ustrezno ozemljeno (ali dvojno izolirano).
Uporaba vtičnice s tokovno zaščitno je priporočljiv varnostni ukrep (ta cenovno ugodna naprava prepreči trajni
električni udar).
Nekatera orodja za domačo uporabo lahko vplivajo na delovanje srčne naprave. Možne motnje lahko preprečite
tako, da upoštevate spodnje smernice:
●
Električno orodje za vrt in ročno električno orodje (z napajalnim kablom in brez njega) – Srčna naprava naj bo
od takšnega orodja oddaljena vsaj 15 cm.
●
Spajkalniki in naprave za razmagnetenje – Srčna naprava naj bo od takšnega orodja oddaljena vsaj 30 cm.
●
Bencinsko orodje in bencinski vrtni pripomočki – Srčna naprava naj bo od komponent vžigalnega sistema
oddaljena vsaj 30 cm. Preden izvajate kakršne koli prilagoditve, izklopite motor.
●
Popravilo avtomobilskega motorja – Preden izvajate kakršne koli prilagoditve, izklopite avtomobilski motor.
Ko je motor zagnan, naj bo srčna naprava od komponent vžigalnega sistema oddaljena vsaj 30 cm.
Industrijska oprema – Ko si opomorete od operacije vsaditve, se boste verjetno lahko vrnili v službo, šolo ali k
vsakodnevnemu delu. Toda če boste uporabljali ali delali v bližini visokonapetostne opreme, virov visokega
električnega toka, magnetnih polj ali drugih virov elektromagnetnih motenj, ki lahko vplivajo na delovanje naprave,
se morate o tem posvetovati s svojim zdravnikom. Morda se boste morali izogibati uporabi ali delu v bližini teh vrst
industrijske opreme:
●
električnih peči za izdelavo jekla;
●
opreme za indukcijsko gretje in indukcijskih peči, kot so žarilne peči;
●
industrijskih magnetov ali večjih magnetov, na primer tistih, ki se uporabljajo za ravno brušenje in so v
elektromagnetnih žerjavih;
●
dielektričnih grelnikov, ki se uporabljajo v industriji za segrevanje plastike in sušenje lepila pri izdelavi
pohištva;
●
električne opreme za obločno in uporovno varjenje;
●
oddajnih anten radijskih postaj AM in FM, kratkovalovnih radijskih postaj in televizijskih postaj;
●
mikrovalovnih oddajnikov; (Za mikrovalovne pečice je malo verjetno, da bi vplivale na srčne naprave.)
●
elektrarn, večjih generatorjev in daljnovodov. (Za nizkonapetostne distribucijske daljnovode za domove in
poslovne zgradbe je malo verjetno, da bi vplivali na srčne naprave.)
Radijski oddajniki – Določanje varne razdalje med anteno radijskega oddajnika in srčno napravo je odvisno od
številnih dejavnikov, kot so na primer moč in frekvenca oddajnika ter vrsta antene. Če je moč oddajnika visoka ali
če antene ni mogoče usmeriti stran od srčne naprave, se boste morda morali bolj oddaljiti od antene. Upoštevajte
spodnje smernice za različne vrste radijskih oddajnikov:
●
Dvosmerni radijski oddajnik (manj kot 3 W) – Srčna naprava naj bo od antene oddaljena vsaj 15 cm.
●
Prenosni oddajnik (3 do 15 W) – Srčna naprava naj bo od antene oddaljena vsaj 30 cm.
●
Komercialni in državni oddajniki v vozilih (15 do 30 W) – Srčna naprava naj bo od antene oddaljena vsaj 60 cm.
●
Drugi oddajniki (125 do 250 W) – Srčna naprava naj bo od antene oddaljena vsaj 2,75 m.
Če gre za moč oddajanja, večjo od 250 W, se za dodatne informacije obrnite na predstavnika družbe
Medtronic.
8
Varnostni sistemi – Pri prehodu skozi varnostne sisteme upoštevajte te previdnostne ukrepe:
●
Elektronski sistemi za preprečevanje kraje (na primer v trgovinah ali knjižnicah) in sistemi za kontrolo dostopa
(na primer prehodni ali ročni detektorji, ki vključujejo opremo za radiofrekvenčno identifikacijo) – Ti sistemi naj
sicer ne bi vplivali na delovanje srčne naprave, a se zaradi previdnostnih razlogov ne zadržujte v njihovi bližini
oz. se ne naslanjajte nanje. Skozi te sisteme stopite z normalnim korakom. Če ste v bližini elektronskega
sistema za preprečevanje kraje ali sistema za kontrolo dostopa in se pojavijo simptomi, se takoj odmaknite od
opreme. Ko se odmaknete od opreme, srčna naprava spet začne normalno delovati.
●
Varnostni sistemi na letališčih, sodiščih in v zaporih – Ker ste takšnim varnostnim pregledom izpostavljeni le
kratek čas, je malo verjetno, da bi detektorji kovin (prehodni in ročni detektorji) in varnostne naprave za
skeniranje celega telesa (imenovane tudi telesni skenerji z milimetrskimi valovi ali tridimenzionalni telesni
skenerji) na letališčih, sodiščih ali v zaporih vplivale na delovanje srčne naprave. Če pridete v stik s temi
varnostnimi sistemi, upoštevajte spodnje smernice:
– Vedno imejte s seboj kartico z ID-jem srčne naprave. Če se zaradi srčne naprave sproži detektor kovin ali
varnostni sistem, varnostniku pokažite kartico z ID-jem.
– Možnost začasnih motenj delovanja srčne naprave lahko zmanjšate tako, da se med varnostnim
pregledom ne dotikate kovinskih površin katerih koli naprav za varnostno skeniranje.
– Ne ustavite se ali postopajte na sredini prehodnega detektorja; skozi prehodni detektor stopite z normalnim
korakom.
– Če varnostnik uporabi ročni detektor, ga prosite, naj detektorja ne drži nad srčno napravo ali maha z njim
nad napravo.
– Če ste zaskrbljeni zaradi načinov varnostnega pregledovanja, pokažite varnostniku svojo kartico z ID-jem
srčne naprave, ga prosite za drug način varnostnega pregleda in upoštevajte varnostnikova navodila.
9
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432
ZDA
www.medtronic.com
+1 763 514 4000
Pooblaščeni predstavnik v Evropski
skupnosti
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nizozemska
+31 45 566 8000
Evropa/Bližnji vzhod/Afrika
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case Postale 84
CH-1131 Tolochenaz
Švica
+41 21 802 7000
© Medtronic, Inc. 2014
M955782A022A
2014-02-06
*M955782A022*
Avstralija
Medtronic Australasia Pty Ltd
97 Waterloo Road
North Ryde, NSW 2113
Avstralija
Kanada
Medtronic of Canada Ltd
99 Hereford Street
Brampton, Ontario L6Y 0R3
Kanada
+1 905 460 3800
Tehnični priročniki
www.medtronic.com/manuals

Similar documents