15. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL«

Comments

Transcription

15. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL«
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana, telefon 01 426 98 85, faks 01 426 93 08, [email protected]
z
DRUŠTVOM ZA JAVNA NAROČILA
organizira
15. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL«
z naslovom:
»Najzanimivejše teme iz prakse javnega naročanja
in vpliv nove Direktive o javnem naročanju na
slovensko zakonodajo«
Portorož, 4. in 5. oktober 2012
Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Ste pripravljeni na zgodbo letošnjega
posveta o javnem naročanju?
Če ste, lahko začnemo …
Glede na dejstvo, da osnovno zgodbo javnega naročanja poznamo, izpostavljamo v njej le tiste dogodke,
ki so neobičajni in nepredvidljivi in bi morda lahko privedli do manj srečnega konca.
Celotna zgodba javnega naročanja se vedno začne z ugotovitvijo naročnikovih potreb, ki jim sledi plan
procesa javnega naročanja. Po pripravi razpisne
dokumentacije in objavi, pridobimo ponudbe, pri
katerih se lahko pojavljajo ponudniki iz tujine in notranjega trga. Zanimiva so predvsem dokazila obeh
vrst ponudnikov. Bančne garancije prepletajo celotno zgodbo, od priprave razpisne dokumentacije, do
njihovega poteka. Javno naročanje v najširšem pomenu besede se namreč konča šele, ko potečejo
garancije za odpravo napak v garancijski dobi, kar je
včasih šele mnogo let po pravnomočni izbiri dobavitelja oziroma izvajalca storitev.
Zgodbo nam večkrat zapletajo revizije, najprej pri naročniku, kasneje na Državni revizijski komisiji in najkasneje morda še revizije Računskega sodišča RS. Zato
je smiselno, da ta del zgodbe pravočasno odmotamo.
Da je zgodba vedno bolj zelena nam je že jasno,
ampak kakšen bo vpliv nove Direktive EU o javnem
naročanju na spremembe zakonodaje v Sloveniji si
bomo morali še razjasniti. Zatem sledi nekaj, kar v dobrih zgodbah ne manjka … prijetno druženje.
V zgodbi lahko najdemo tudi vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme in nabavo aparatur in materialov z vidika stroškov v življenjski dobi.
Včasih je smiselno pogledati v prihodnost elektronskega javnega naročanja. Da pa ne bi nastali nepotrebni zapleti, se moramo zelo enostavno lotiti naročanja storitev B.
Pravzaprav ni zgodbe brez gradenj. Če želimo dobiti kakovostne gradnje, so za njihovo pridobitev nujne
smernice že pri njihovem naročanju ter tudi ves čas
v procesu gradnje.
Zgodi se, da zgodba še vedno ni dokončana. Morda
potrebujemo samo še nekaj odgovorov praktikov na
vprašanja udeležencev in srečni konec je tu.
Vam je bila zgodba všeč? Ni vam treba odgovoriti.
Boste povedali v Portorožu, ko jo boste doživeli in v njej
po želji odigrali tudi svojo vlogo, ki si jo boste namenili.
Veselimo se snidenja z vami!
PROSIMO BODITE TOČNI, KER SE PREDAVANJA
BREZ UVODNIH NAGOVOROV ZAČNEJO OB
NAPOVEDANI, 9.30 URI.
PROGRAM
POSVETA
četrtek, 4. oktober 2012
09.30 – 10.00OTVORITVENO
PREDAVANJE SPREMEMBE ZAKONOV O JAVNEM NAROČANJU
Sašo MATAS, univ.dipl.prav., generalni direktor, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za finance
Moderatorja:Marjan JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predsednik Društva za javna naročila
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik, Društvo za javna naročila
NAJZANIMIVEJŠE TEME IZ PRAKSE PO ŽELJAH UDELEŽENCEV – PRVIČ
10.00 – 10.30PLAN
PROCESA JAVNEGA NAROČANJA
mag. Borut ŽEBRE
10.30 – 10.45 RAZPRAVA
10.45 – 11.15PONUDNIKI
IZ TUJINE IN NOTRANJEGA TRGA – POSEBNI POGOJI IN USTREZNA DOKAZILA
Ivan BOHNEC, univ.dipl.prav., organizacijski direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
11.15 – 11.30 RAZPRAVA
11.30 – 12.00BANČNE GARANCIJE V JAVNEM NAROČANJU (primeri dobre in slabe prakse v razpisnih pogojih)
Beba KOKOL, vodja oddelka dokumentarnih poslov, NKBM d.d. Maribor
12.00 – 12.15 RAZPRAVA
12.15 – 12.45 ODMOR
AKTUALNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z REVIZIJAMI DkoM in RAČUNSKEGA SODIŠČA RS
12.45 – 13.00ALI LAHKO DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA PO URADNI DOLŽNOSTI RAZVELJAVI POSTOPEK
ODDAJE JAVNEGA NAROČILA V PRIMERU UGOTOVLJENIH HUJŠIH KRŠITEV PRAVIL?
Boštjan FERK, univ.dipl.prav., direktor, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
13.00 – 14.00
ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Aleksander PETROVČIČ, univ.dipl.ekon., svetovalec predsednika, Računsko sodišče RS
oštjan FERK, univ.dipl.prav., direktor, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
B
*** VPRAŠAJTE VNAPREJ, DA SI PRAVOČASNO ZAGOTOVITE ODGOVORE - poglejte pripis na koncu prijavnice.
14.00 – 15.30 ODMOR ZA KOSILO
ZELENO JAVNO NAROČANJE
15.30 – 16.00OKOLJSKI
VIDIKI ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA
mag. Alenka BURJA
16.00 – 16.30PRAKTIČNE
IZKUŠNJE Z ZELENIM JAVNIM NAROČANJEM
Predstavnik ministrstva za finance
16.30 – 17.00 RAZPRAVA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
17.00 – 17.30 ODMOR
PROGRAM
POSVETA
četrtek, 4. oktober 2012
OKROGLA MIZA
Moderator:Borut GRŽINIČ, univ.dipl.ekon., član Društva za javna naročila
17.30 – 19.00KAKŠEN
BO VPLIV NOVE DIREKTIVE EU O JAVNEM NAROČANJU NA SPREMEMBE ZAKONODAJE
V SLOVENIJI?
Sodelujejo:Sašo MATAS, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za finance
dr. Igor ŠOLTES, predsednik Računskega sodišča RS
mag. Miranda GROFF FERJANČIČ, Ministrstvo za finance
Alenka AVBERŠEK, izvršna direktorica za zakonodajo in politike, Gospodarska zbornica Slovenije
mag. Borut ŽEBRE
20.00
DRUŽABNO SREČANJE
petek, 5. oktober 2012
NAJZANIMIVEJŠE TEME IZ PRAKSE PO ŽELJAH UDELEŽENCEV – DRUGIČ
Moderatorja:Marjan JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predsednik Društva za javna naročila
Borut GRŽINIČ, univ.dipl.ekon., član Društva za javna naročila
09.30 – 10.00JAVNO
NAROČILO ZA VZDRŽEVANJE HW IN SW OPREME
Jasmin DŽAFEROVIĆ, univ.dipl.ekon., član Sveta za informatiko v Zdravstvu, Ministrstvo za zdravje
10.00 – 10.15 RAZPRAVA
10.15 – 10.45JAVNO
NAROČILO APARATURE IN MATERIALOV (ekonomsko najugodnejša ponudba)
ag. Maksimiljan GORENJAK, mag.farm.,spec.med.biokem., predstojnik oddelka za laboratorijsko diagnostiko,
m
Univerzitetni klinični center Maribor
10.45 – 11.00 RAZPRAVA
11.00 – 11.30ELEKTRONSKO
JAVNO NAROČANJE NEKAJ LET KASNEJE
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
11.30 – 11.45 RAZPRAVA
11.45 – 12.15 ODMOR
12.15 – 12.45NAROČANJE STORITEV B (varovanje, podjemne pogodbe …)
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik, Društvo za javno naročanje
12.45 – 13.00 RAZPRAVA
13.00 – 13.30SMERNICE
ZA NAROČANJE JAVNIH GRADENJ
Peter ČERNIGOJ, univ.dipl.ing.grad., član Društva za javna naročila
13.30 – 13.45 RAZPRAVA
VSE KAR ŽELITE VEDETI O JAVNEM NAROČANJU, A ŠE NISTE VPRAŠALI
13.45 – 14.5ODGOVORI
PRAKTIKOV NA VPRAŠANJA UDELEŽENCEV
Milan ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik, Društvo za javno naročanje
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
*** VPRAŠAJTE VNAPREJ, DA SI PRAVOČASNO ZAGOTOVITE ODGOVORE - poglejte pripis na koncu prijavnice.
PRIJAVNICA za 15. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom:
»Najzanimivejše teme iz prakse javnega naročanja in vpliv
nove Direktive o javnem naročanju na slovensko zakonodajo«
Portorož, 4. in 5. oktober 2012 / Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
telefon 01 426 98 85, faks 01 426 93 08,
[email protected]
NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):
1. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
2. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
3. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________
PLAČNIK: _____________________________________________ NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV
da
ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ________________________________________
TELEFON: ________________________ FAKS: _______________________ E-mail: [email protected]___________________
Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/ 42 69 885; faks: 01/42 69 308; e-mail: [email protected]
Transakcijski račun št.: 03100-1000018011
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
Datum: ________________________________ Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________
VPRAŠANJA NA TEMO »AKTUALNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z REVIZIJAMI DkoM in RAČUNSKEGA SODIŠČA RS«
ter VPRAŠANJA pri »VSE KAR ŽELITE VEDETI O JAVNEM NAROČANJU, A ŠE NISTE VPRAŠALI«, nam lahko
posredujete predhodno po mailu na naslov: [email protected]
✁
Komu je posvet namenjen
Posvet je namenjen predstavnikom naročnikov, ponudnikov in ostalim strokovnjakom oz. odgovornim za javna naročila,
članom strokovnih komisij, odvetnikom, odgovornim v lokalnih skupnostih in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnimi
naročili in tistim, ki želijo več znanj in informacij o javnih naročilih. Še posebej vabljeni udeleženci naših predhodnih
seminarjev, posvetov in konferenc o javnih naročilih.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
Prosimo, izpolnite priloženi obrazec za udeležbo na posvetu in
ga pošljite po pošti ali faksu na št. 01/42-69-308 AGENCIJA ZA MANAGEMENT, Gosposka 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/42-69-885, e-mail:
[email protected], www.agencija-management.si. Na tem
naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih
dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij
ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.
Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR 03100-1000018011, SKB
banka d.d. Ljubljana, sklic P-11. V kotizacijo je všteto: zbornik referatov vseh sodelujočih predavateljev, skripta predavanj in ostala pisna gradiva, kava in osvežilni napitki v odmorih, kosilo in družabno
srečanje. Organizator si pridržuje pravico do korekcij v programu.
REZERVACIJE HOTELSKIH NAMESTITEV: Istrabenz Turizem d.d.,
Obala 33, 6320 Portorož, tel. 05/692-90-01, faks. 05/692-90-55, e-mail: [email protected] do vključno 14 dni pred pričetkom
posveta.
Cene za namestitev so v EUR po osebi na dan (DDV vključen),
doplačilo turistična taksa 1,01 EUR.
KOTIZACIJA:
q
za posvet znaša 340,00 EUR in 20 % DDV v znesku 68,00 EUR
q
za vse tiste, ki se boste prijavili in poravnali kotizacijo do 19.
septembra 2012 znaša kotizacija 320,00 EUR in 20 % DDV v
znesku 64,00 EUR
q
pri večjem številu udeležencev (od 3 dalje) je možen po
dogovoru popust
1/1
1/2
GRAND HOTEL PORTOROŽ
125,00 EUR
85,00 EUR
HOTEL SLOVENIJA
115,00 EUR
70,00 EUR
HOTEL RIVIERA
105,00 EUR
70,00 EUR
HOTEL MIRNA, NEPTUN
90,00 EUR
65,00 EUR

Similar documents