Gradivo kupljeno iz sredstev MK za obdobje oktober

Comments

Transcription

Gradivo kupljeno iz sredstev MK za obdobje oktober
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam gradiva kupljenega s sredstvi MK v obdobju oktober-december
2014
1. ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Amerikanka, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana:
Sanje, 2014. 494 str. ISBN 978-961-274-310-9. ISBN 978-961-274-311-6. [COBISS.SI-ID
276169472]
2. AMALIETTI, Marijan. Strip album I., (Zbirka Vrhunci Marjana Amaliettija). 1. izd.
Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-35-0.
[COBISS.SI-ID 275448832]
3. APPLEBAUM, Anne. Gulag : zgodovina sovjetskih taborišč, (Zbirka Premiki). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 828 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3265-3. [COBISS.SI-ID
275523840]
4. AŠKERC, Anton. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 159 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-3253-0. [COBISS.SI-ID 275044096]
5. BAČER, Ria. Iztrgano pozabi : Novo mesto, pet držav. Novo mesto: Goga, 2014. 119 str.,
ilustr. ISBN 978-961-277-081-5. [COBISS.SI-ID 275500032]
6. BAČKO, Marjan. Mi, Butalci plemeniti in feniks!. [Maribor]: Založba Pivec, 2014. 76 str.,
ilustr. ISBN 978-961-6897-80-8. [COBISS.SI-ID 79097089]
7. BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka. Obleka v šoli : pregled oblačilnega videza učiteljev in
učencev na Slovenskem skozi čas. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2014. 115 str., ilustr.
ISBN 978-961-6764-10-0. [COBISS.SI-ID 275137536]
8. BEAUVOIR, Simone de. Nesporazum v Moskvi, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana:
Modrijan, 2014. 119 str. ISBN 978-961-241-858-8. [COBISS.SI-ID 275429632]
9. BÉJART, Maurice. Čigavo življenje?. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 227 str., [24] str.
pril., ilustr. ISBN 978-961-241-850-2. [COBISS.SI-ID 274985216]
10. BELAK, Silvestra. Enost v različnosti. Maribor: samozal. S. Belak, 2014. 91 str., ilustr.
ISBN 978-961-276-902-4. ISBN 978-961-276-953-6. [COBISS.SI-ID 270812672]
11. BERTONCELJ, Julij. Saga hiše ob gozdu : obračun s preteklostjo. 1. izd. Kranj [etc.]:
Berton [etc.], 2014. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-93353-1-4. [COBISS.SI-ID 271465472]
12. BIZJAK, Bojan. Dotik neba. Maribor: Ved, 2014. 256 str. ISBN 978-961-6932-74-5.
[COBISS.SI-ID 275482880]
13. BIZJAK, Bojan. Nirvana poletja. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-961-6932-75-2.
[COBISS.SI-ID 275483392]
14. BÖLL, Heinrich. Kaj bo iz tega fanta? ali Nekaj s knjigami, (Zbirka Svila). 1. izd.
Ljubljana: Modrijan, 2014. 117 str. ISBN 978-961-241-862-5. [COBISS.SI-ID 275686144]
15. BREZNIK, Janez, SAJE, Andrej. Razgledi po pravu. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva
družba; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 126 str., tabele. ISBN 978-961-278-165-1.
[COBISS.SI-ID 276113408]
16. BUDEN, Boris. Cona prehoda : o koncu postkomunizma, (Zbirka Krt, 173). Ljubljana:
Krtina, 2014. 208 str., fotogr. ISBN 978-961-260-076-1. [COBISS.SI-ID 275709184]
17. CAIN, Susan. Tihi : moč introvertnih ljudi v svetu, ki ne zna molčati, (Zbirka Esenca). 1.
izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 403 str. ISBN 978-961-01-2811-3. [COBISS.SI-ID
274992384]
18. CANFORA, Luciano. Izvoz svobode : spodleteli mit, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba
/*cf., 2014. 97 str. ISBN 978-961-257-058-3. [COBISS.SI-ID 274910464]
19. CARDOSO, Dulce Maria. Vrnitev. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 285 str.
ISBN 978-961-282-013-8. [COBISS.SI-ID 275206400]
20. VOLFAND, Jože, ČANJI, Vanesa, FUGGER GERMADNIK, Rolanda, GERMADNIK,
Janko. Celje. Celje: Fit media, 2014. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-52-6. [COBISS.SIID 276524544]
21. CUNDRIČ, Valentin. Živo sito : aforizmi. Maribor: Ved, 2014. 208 str. ISBN 978-9616932-77-6. [COBISS.SI-ID 275624704]
22. Cvetoči klas pelina : slovenski begunci v Avstriji po letu 1945 : [fotografska monografija
z uvodno zgodovinsko študijo]. 1. natis. Ljubljana: Družina: Rafaelova družba, 2014. 294 str.,
ilustr. ISBN 978-961-04-0108-7. [COBISS.SI-ID 275304448]
23. ČESNOVAR, Ana. Grozote vojne : zgodba po resničnih dogodkih. 1. izd. Ljubljana:
Družina, 2014. 232 str. ISBN 978-961-04-0094-3. [COBISS.SI-ID 274425856]
24. ČUŠIN, Gregor. Na tretji strani. Koper: Ognjišče, 2014. 183 str., fotogr. ISBN 978-961263-149-9. [COBISS.SI-ID 274362112]
25. DEKLEVA, Milan. Benetke, zadnjič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 185 str. ISBN
978-961-282-050-3. [COBISS.SI-ID 274471424]
26. DELEUZE, Gilles. Nietzsche, (Zbirka Uvid, 3). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturnoumetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 149 str. ISBN
978-961-93732-0-0. [COBISS.SI-ID 275649024]
27. DERGANC, Marko, FILIPČIČ, Emil. Butnskala. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2014. 183
str., ilustr. ISBN 978-961-6922-46-3. ISBN 978-961-6922-47-0. [COBISS.SI-ID 275460864]
28. DOLGAN, Marjan, FRIDL, Jerneja, VOLK BAHUN, Manca. Literarni atlas Ljubljane :
zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU, 2014. 295 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-711-0. [COBISS.SI-ID 274659072]
29. DRAPPIER, Franz. Želim nazaj v Pecs!, (Serija Lester Cockney, 4), (Extra bumerang,
25). Celje: Risar, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-93709-3-3. [COBISS.SI-ID 275077888]
30. DRAŽUMERIČ, Samo. Enakonočje v Montevideu. Novo mesto: Goga, 2014. 255 str.
ISBN 978-961-277-080-8. [COBISS.SI-ID 275499776]
31. ECHENOZ, Jean. 14, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 119 str. ISBN
978-961-241-861-8. [COBISS.SI-ID 275553280]
32. EINSTEIN, Albert. O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz) :
prostor in relativnost, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU, 2014. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-254-722-6. [COBISS.SI-ID 275640576]
33. ERB, Elke. Bezeg v taktu oblakov, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014.
205 str. ISBN 978-961-242-969-0. [COBISS.SI-ID 274793472]
34. EVERS, Stuart. Deset zgodb o kajenju, (Zbirka Bralec, 82). 1. izd. Ljubljana: Modrijan,
2014. 214 str. ISBN 978-961-241-856-4. [COBISS.SI-ID 275350784]
35. FUSSELL, Paul. Velika vojna in moderni spomin, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia
humanitatis, 2013. 563 str. ISBN 978-961-6798-42-6. [COBISS.SI-ID 272716288]
36. GAILLY, Christian. Večer v klubu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 159 str. ISBN
978-961-282-020-6. [COBISS.SI-ID 273862144]
37. GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič. Taras Bulba, (Zbirka Apokalipsa, 63). Ljubljana: KUD
Apokalipsa, 2014. 211 str. ISBN 978-961-6894-40-1. [COBISS.SI-ID 274537216]
38. GOMBAČ, Borut. Prehod, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Založba Pivec,
2013. 116 str. ISBN 978-961-6897-57-0. [COBISS.SI-ID 76554753]
39. GOMBOC, Mateja. Kdo si pa ti?, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika,
2014. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-205-209-6. [COBISS.SI-ID 274863360]
40. GORIŠEK, Gorazd. Razširjena slovenska planinska pot : izbirni vodnik. Ljubljana:
Planinska zveza Slovenije, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-15-3. [COBISS.SI-ID
275141376]
41. GORIUP, Alojz. Od Galicije do Južne Tirolske : vojni dnevnik 1914-1918. Trst: Mladika,
2014. 229 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-202-0. [COBISS.SI-ID 6892780]
42. GRAEBER, David. Dolg : prvih 5000 let dolžništva, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba
/*cf., 2014. 673 str. ISBN 978-961-257-060-6. [COBISS.SI-ID 275064576]
43. GRDINA, Igor. Iz biedermeierskega albuma : [znanstvena monografija], (Zbirka
Zbiralnik, 22). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014. 66 str. ISBN 978-9616554-30-5. [COBISS.SI-ID 275000320]
44. GREGORČIČ, Simon. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 184 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-3254-7. [COBISS.SI-ID 275044352]
45. GUARESCHI, Giovaninno. Don Camillo in Peppone. Celje; Ljubljana: Celjska
Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2014>. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-278088-3. ISBN 978-961-278-151-4. [COBISS.SI-ID 268826624]
46. HANDKE, Peter. Poskus o norem gobarju : zgodba zase, (Zbirka Austriaca). 1. izd.
Celovec: Mohorjeva, 2014. 168 str. ISBN 978-3-7086-0800-6. [COBISS.SI-ID 276340736]
47. HARARI, Yuval Noah. Sapiens : kratka zgodovina človeštva, (Zbirka Esenca). 1. dotis.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3078-9. [COBISS.SI-ID
275677952]
48. HASS, Denis. Dan, ko se svet ni končal : roman. Maribor: Ved, 2014. 266 str. ISBN 978961-6932-70-7. [COBISS.SI-ID 274674176]
49. PREMZL, Primož, SITAR, Sandi. Herman Potočnik Noordung : življenjepis v besedi in
sliki. 2. dopolnjena izd. [Maribor]: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014. 125 str., ilustr.
ISBN 978-961-6055-43-7. [COBISS.SI-ID 78932737]
50. HLEBEC, Valentina, NAGODE, Mateja, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Kakovost socialne
oskrbe na domu : vrednotenje, podatki in priporočila. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede,
Založba FDV, 2014. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-235-699-6. [COBISS.SI-ID 275800064]
51. HORNEY, Karen. Kdo sem? : samoanaliza za vsako glavo, (Zbirka Preobrazba). 1. natis.
Ljubljana: UMco, 2014. 266 str. ISBN 978-961-6954-06-8. [COBISS.SI-ID 274952192]
52. HRADIL, Jože. Slike brez obrazov : roman, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor:
Pivec, 2012. 326 str. ISBN 978-961-6817-88-2. [COBISS.SI-ID 68738305]
53. IGERABIDE, Juan Kruz. Jonova budilka = El despertador de Jonás, (Zbirka Še).
Dvojezična izd. Medvode: Malinc, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-08-6.
[COBISS.SI-ID 275065344]
54. ISOL. Poredni Petit = Petit el monstruo, (Zbirka Še). Dvojezična izd. Medvode: Malinc,
2014. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6886-09-3. [COBISS.SI-ID 275314944]
55. Izpišimo bolečino. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014.
130 str. ISBN 978-961-278-162-0. [COBISS.SI-ID 275599360]
56. JANČAR, Drago. Maj, november. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 294 str. ISBN 978961-241-857-1. [COBISS.SI-ID 275394560]
57. JERGOVIĆ, Miljenko. Oče, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 157
str. ISBN 978-961-274-225-6. ISBN 978-961-274-287-4. [COBISS.SI-ID 274734080]
58. JUNG, Sik Jun. Medena koža. 1. izd. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta:
distribucija Buča knjigotrštvo, 2014-. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-92992-6-5. [COBISS.SIID 276503808]
59. JURKOVIČ, Jasna. Branje je enostavno in zabavno : dan reformacije, (Pišemo, rišemo,
beremo slovensko), (Slovenski prazniki in običaji). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 26
str., ilustr. ISBN 978-961-6957-08-3. [COBISS.SI-ID 275531776]
60. JURKOVIČ, Jasna. Najboljši brentar in martinovanje, (Pišemo, rišemo, beremo
slovensko), (Slovenski prazniki in običaji). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 53 str., ilustr.
ISBN 978-961-6957-07-6. [COBISS.SI-ID 275456256]
61. JUSTIN, Janez. Izbrani spisi : filozofija, semiotika, pragmatika, (Zbirka Apes). Ljubljana:
Studia humanitatis, 2014. 226 str. ISBN 978-961-6798-45-7. [COBISS.SI-ID 276105728]
62. Kakšna dobra knjiga!. Banja Luka: Društvo Slovencev Republike Srbske: = Udruženje
Slovenaca Republike Srpske: Triglav, 2013. 31, 31 str., ilustr. ISBN 978-99955-89-49-3.
[COBISS.SI-ID 10569758]
63. KEMPERL, Metoda, VIDMAR, Luka. Barok na Slovenskem, Sakralni prostori. 1. izd.
Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 271 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-282-021-3.
[COBISS.SI-ID 274550272]
64. KERANGAL, Maylis de. Bežiščnica na vzhod. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 101
str. ISBN 978-961-282-019-0. [COBISS.SI-ID 274919680]
65. KOBALD, Irena. Moji odeji. Hoče: Skrivnost, 2014. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-693619-4. [COBISS.SI-ID 274760704]
66. KOCBEK, Edvard. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 217;
221; 249; 253; 258; 260). V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1991-<2014>. Zv. <18,12-15>, avtorj. sl. ISBN 86-341-0637-3. ISBN 86-341-1069-9. ISBN 961-6422-98-7. ISBN
978-961-6604-46-8. ISBN 86-341-1726-X. ISBN 86-341-2355-3. ISBN 86-341-2356-1.
ISBN 961-6422-50-2. ISBN 978-961-254-368-6. ISBN 978-961-254-474-4. ISBN 978-961254-687-8. ISBN 978-961-254-717-2. [COBISS.SI-ID 23726080]
67. KOČEVAR, Ferdo. Mlinarjev Janez, slovenski junak ali povzdignjenje Teharčanov. Celje:
Antika, 2014. 96 str. ISBN 978-961-93661-2-7. [COBISS.SI-ID 275890688]
68. KOKALJ, Tatjana. Hočem brati!. Dob: Brin, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-934672-3. [COBISS.SI-ID 275383808]
69. KOMELJ, Miklavž. Noč je abstraktnejša kot n : [pesmi]. Koper: Hyperion, 2014. 243 str.
ISBN 978-961-6938-06-8. [COBISS.SI-ID 272444416]
70. KOREN, Majda. Inšpektor Jože. [1. del], (Knjižna zbirka Strip). 1. izd. Ljubljana:
Mladika, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-205-210-2. [COBISS.SI-ID 275104256]
71. KOS, Vladimir. 100 pesmi in ena je gotovo tudi záte : Tokyo 2014 : [pesmi]. Ljubljana:
Župnijski zavod Dravlje, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6748-35-3. [COBISS.SI-ID
276184832]
72. KOŠUTA, Miroslav. Abecerime, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2640-9. [COBISS.SI-ID
275142144]
73. KRAMAR, Sonja. Dorine dogodivščine na poti v šolo. 1. izd. Grobelno: Tia Dora, 2014.
30 str., ilustr. ISBN 978-961-93612-1-4. [COBISS.SI-ID 275156480]
74. KRAMAR, Sonja. Kvak kvak : [otroške pesmice]. 1. izd. Grobelno: Tia Dora, 2013. 64
str., ilustr. ISBN 978-961-269-936-9. [COBISS.SI-ID 265680128]
75. KRANJC, Janez. Pozabljena latinščina, (Zbirka Pravna obzorja, 50). 1. natis. Ljubljana:
IUS Software, GV založba, 2014. 433 str. ISBN 978-961-247-285-6. [COBISS.SI-ID
274682112]
76. KREN, Stane. Miša 4000, (Frontier, 78). Maribor: Subkulturni azil Maribor, 2014. 122
str., ilustr. ISBN 978-961-6620-57-4. [COBISS.SI-ID 78778625]
77. KRISTOVIČ, Sebastjan. Reševanje krize smisla sodobnega človeka : osnove logoterapije.
Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 175 str., ilustr. ISBN
978-961-278-161-3. [COBISS.SI-ID 275554304]
78. LAINŠČEK, Feri. Mislice : desejt pravlic. Murska Sobota: Društvo za humanistična
vprašanja ARGO: Digitalni tisk, 2014. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-93722-1-0.
[COBISS.SI-ID 275973632]
79. LAMPRET CONRADI, Ljudmila. Če bi molčala. Maribor: Ved, 2014. 162 str. ISBN
978-961-6932-71-4. [COBISS.SI-ID 274697216]
80. LEČNIK, Simona. Slovenština in jaz, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera,
2013. 138 str. ISBN 978-961-6780-92-6. [COBISS.SI-ID 75943681]
81. LEM, Stanisław. Kiberiada. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva
družba, 2014. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-278-159-0. [COBISS.SI-ID 275352064]
82. LESJAK, Matjaž. Babji mlin. 1. izd. Žalec: samozal., 2014. 247 str. ISBN 978-961-283113-4. [COBISS.SI-ID 275288576]
83. LEVERTOV, Denise. Proti točki nič : izbrane pesmi, (Zbirka Šapa, 1). Ljubljana: KUD
Kentaver, 2014. 122 str. ISBN 978-961-93385-1-3. [COBISS.SI-ID 275254016]
84. MACUH, Bojan. Dom kot drugi dom : mladinski roman. Ljubljana: VED, 2014. 192 str.
ISBN 978-961-6932-69-1. [COBISS.SI-ID 274523904]
85. MAHKOVIC, Tomaž. Bukov svet : roman. Maribor: Ved, 2014. 272 str. ISBN 978-9616932-68-4. [COBISS.SI-ID 274523648]
86. MAKAROVIČ, Svetlana. Kuzma, trinajsti škrat, (Zbirka Svetlanovčki). 1. natis.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3305-6. [COBISS.SI-ID
276066304]
87. MAKAROVIČ, Svetlana. Sapramiška. Pekarna Mišmaš. 1. natis. Ljubljana: Mladinska
knjiga Založba, cop. 2014. 2 CD-ja, stereo. [COBISS.SI-ID 1106346846]
88. MAKAROVIČ, Svetlana. Zlata mačja preja, (Zbirka Svetlanovčki). 1. natis. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2014. 381 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3299-8. [COBISS.SI-ID
274800640]
89. MANČEK, Marjan. Kozliček Mek, (Be-lul-mek). Šmarje-Sap: Buča, 2014. [18] str., ilustr.
ISBN 978-961-6704-43-4. [COBISS.SI-ID 275597568]
90. MANČEK, Marjan. Ovčka Be, (Be-lul-mek). Šmarje-Sap: Buča, 2014. [18] str., ilustr.
ISBN 978-961-6704-41-0. [COBISS.SI-ID 275596544]
91. MANČEK, Marjan. Pujsek Lul, (Be-lul-mek). Šmarje-Sap: Buča, 2014. [18] str., ilustr.
ISBN 978-961-6704-42-7. [COBISS.SI-ID 275596800]
92. MAUPASSANT, Guy de. Zgodbe, (Knjižnica Kondor, zv. 347). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 380 str. ISBN 978-961-01-3064-2. [COBISS.SI-ID 274427392]
93. MEZEG, Marija. Ptujski Kurent in njegova Magdalenca. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000,
2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-10-6. [COBISS.SI-ID 276144384]
94. MIKUŽ, Jure. Poti k razumevanju podobe, (Zbirka Apes). Ljubljana: Studia humanitatis,
2014. 192 str. ISBN 978-961-6798-43-3. [COBISS.SI-ID 274648320]
95. MONBIOT, George. Naprej k naravi : v iskanju očaranosti na mejah ponovne
naturalizacije, (Zbirka Krt, 174). Ljubljana: Krtina, 2014. 355 str., tabele. ISBN 978-961-260079-2. [COBISS.SI-ID 276093440]
96. MORIMOTO, Junko. Moja Hirošima = Watashino Hiroshima. Koper: KUD AAC
Zrakogled; Ljubljana: Univerza, 2014. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-93099-5-7.
[COBISS.SI-ID 275518720]
97. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in muca Živka, (Zbirka Čudežna bolha Megi). 1. natis.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3296-7. [COBISS.SI-ID
275678464]
98. MUNRO, Alice. Ljubo življenje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva
družba, 2014. 271 str. ISBN 978-961-278-160-6. [COBISS.SI-ID 275419904]
99. MURN, Josip. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 133 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-3255-4. [COBISS.SI-ID 275044608]
100. MUSTER, Miki. Miki : zbirka Miki Muster. 11, 2006-2014. 1. izd. Ljubljana: Buch,
2014. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-93315-7-6. [COBISS.SI-ID 275848704]
101. NEHRU, Jawaharlal. Očetova pisma hčerki. Ljubljana: KUD Sodobnost International,
2014. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-93-9. [COBISS.SI-ID 275972608]
102. NIN, Anais. Hiša incesta, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 86 str. ISBN
978-961-241-859-5. [COBISS.SI-ID 275502848]
103. BAVDEŽ, Pavla. Niti življenja : življenjepisi Šmarčanov, Litijanov in okoličanov. 1.
ponatis. Šmartno pri Litiji: Biroservis, 2014. 455 str., fotogr. ISBN 978-961-281-139-6.
[COBISS.SI-ID 272096512]
104. NOVAK, Boris A.. Vrata nepovrata : epos. Knj. 1, Zemljevidi domotožja, (Literarna
zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2014. 469 str. ISBN 978-961-277-086-0. [COBISS.SI-ID
276127744]
105. BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka
Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2014-. 164 str. ISBN 978-961-6348-87-4. [COBISS.SI-ID
275046400]
106. OTSUKA, Julie. Buda na podstrešju. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 171 str.
ISBN 978-961-282-078-7. [COBISS.SI-ID 274590976]
Nagrada: Langum Prize for American Historical Fiction, 2011
Nagrada: PEN/Faulkner Award for Fiction, 2012
Nagrada: Prix Femina Étranger, 2012
107. Pahoriana 2013 : prispevki z znanstvenega srečanja ob stoletnici Borisa Pahorja, 18.
aprila 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.
121 str. ISBN 978-961-231-968-7. [COBISS.SI-ID 274295040]
108. PAJENK, Ivana. Žabje jezero : [eko slikanica]. 1. natis. Izola: Ark, 2014. 43 str., ilustr.
ISBN 978-961-6891-07-3. [COBISS.SI-ID 275853056]
109. PAVČEK, Tone. Eh, srce ti moje ljubljeno : izbrane pesmi, (Knjižnica Kondor, zv. 346).
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 401 str., avtorj. fotograf. ISBN 978-961-01-2271-5.
[COBISS.SI-ID 274277632]
110. PAVLIHA, Marko. Dvanajst pred dvanajsto ali Za norost je zdravilo le modrost : eseji o
iskanju svetlobe, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: Umco, 2014. 199 str. ISBN 978961-6954-07-5. [COBISS.SI-ID 275192576]
111. PERIŠ, Želimir. Mučenice, (Zbirka Bralec, 81). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 239
str. ISBN 978-961-241-854-0. [COBISS.SI-ID 275163904]
112. PERŠOLJA, Aleksander. Bilke v krogu, (Zbirka Apokalipsa, 64). Ljubljana: KUD
Apokalipsa, 2014. 67 str. ISBN 978-961-6894-43-2. [COBISS.SI-ID 275199232]
113. PEŠAK MIKEC, Barbara, BUDNA KODRIČ, Nataša. Miška Mica najde Leopoldovo
pismo Rozaliji. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6247-399. [COBISS.SI-ID 275239680]
114. PETAN, Žarko. Hotel Dubrovnik, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 197 str., fotogr. ISBN 978-961-01-3434-3. [COBISS.SI-ID 274923776]
115. PETEK LEVOKOV, Milan. Slovenske pisarije, (Zbirka Apokalipsa, 65). Ljubljana:
KUD Apokalipsa, 2014. 94 str. ISBN 978-961-6894-41-8. [COBISS.SI-ID 275198720]
116. PETEK LEVOKOV, Milan. Ujetniki monsuna, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana:
eBesede, 2014. 112 str. ISBN 978-961-6922-42-5. ISBN 978-961-6922-43-2. [COBISS.SI-ID
274845184]
117. PEVEC, Zoran. Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Moški v sobi, 2004, V neki
točki, 2006, To ni Michel Foucaul (rkp.), 2009, Hasidski pevec, 2011, (Velenjica - čaša
nesmrtnosti). Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978961-6427-13-5. [COBISS.SI-ID 274961664]
118. PIPAN, David Erik. "Tako značko nosim jaz ---" : avstro-ogrski vojaški znaki in značke :
vojaške značke slovenskih enot in soškega bojišča : 1914-1918. 1. izd. Šempeter: Društvo
soška fronta Nova Gorica, 2014. 417 str., ilustr. ISBN 978-961-281-266-9. [COBISS.SI-ID
270863104]
119. FIŠTRAVEC, Andrej. Piramida : grič, na katerem se je začela pisati zgodovina
Maribora. [Maribor]: Umetniški kabinet P. Premzl, 2014. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-605544-4. [COBISS.SI-ID 79507713]
120. POGOREVC, Pavlina. Govorica kresne noči. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 28
str., ilustr. ISBN 978-961-6957-09-0. [COBISS.SI-ID 276084224]
121. PONIKVAR, Silva, DESTOVNIK, Karel. Ljubimca z Vošnjakove ulice : pisma Silve
Ponikvar in Karla Destovnika Kajuha, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3097-0. [COBISS.SI-ID 275073024]
122. PORENTA, Tita. "Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!" :
priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930),
ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču. 1. izd. Radovljica: samozal., 2012. 208 str., ilustr.
ISBN 978-961-276-477-7. [COBISS.SI-ID 262509056]
123. POVŠE, Janez. Pesmi ob poti. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2014. 143 str. ISBN
978-88-96632-44-4. [COBISS.SI-ID 274861824]
124. PREDIN, Andrej. Prihodnost d.o.o., (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2014.
177 str. ISBN 978-961-6949-31-6. [COBISS.SI-ID 79796225]
125. PREGELJ, Sebastijan. Duh Babujan in prijatelji, (Zbirka Miškolinke). 1. izd. Dob pri
Domžalah: Miš, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-272-165-7. [COBISS.SI-ID 275540224]
126. PREGL, Slavko. Slaščičarna pri veseli Eli. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 69 str.,
ilustr. ISBN 978-961-272-160-2. [COBISS.SI-ID 274643712]
127. PREŠEREN, France. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 187 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-3252-3. [COBISS.SI-ID 275045120]
128. PREŠEREN, Jakob. Vojak : 1915-1918. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Društvo
Mohorjeva družba, 2014. 430 str., fotogr. ISBN 978-961-278-158-3. [COBISS.SI-ID
275075072]
129. PRIJATELJ, Ivo. Tri igre. Kamnik: Tiskarna, 2014. 246 str. ISBN 978-961-281-559-2.
[COBISS.SI-ID 275624448]
130. RAKUŠ, Janja. Voodoo valček za epileptike. 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2014. 269
str., ilustr. ISBN 978-961-6897-60-0. [COBISS.SI-ID 76797953]
131. REMŽGAR, Sara. Izgubljanja, (Zbirka Slovenske poetese). 1. izd. Ljubljana: Amalietti
& Amalietti, 2014. 135 str. ISBN 978-961-6934-39-8. [COBISS.SI-ID 275782912]
132. RIJAVEC, Petja. Piarovka. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 231 str. ISBN 978961-272-163-3. [COBISS.SI-ID 275539456]
133. ROSINSKI, DUFAUX, Jean. Gospa Gerfaut, (Tožba izgubljene doline, 3), (Extra
bumerang, 26). Celje: Studio Risar, 2014. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-93709-2-6.
[COBISS.SI-ID 275077120]
134. ROŽEN, Tomaž, HAČEK, Miro. Merjenje upravljalske sposobnosti lokalnih
samoupravnih skupnosti : primer slovenskih občin. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede,
Založba FDV, 2014. 138 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-235-697-2. [COBISS.SI-ID
275506176]
135. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Bistvo je očem nevidno : brezčasne misli Antoina de
Saint-Exupéryja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-013429-9. [COBISS.SI-ID 273849856]
136. SEDMAK, Bojan. Zamahi med belo, rdeče : (pesnitev za dnevno rabo), (Branje,
Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec, 2014. 151 str. ISBN 978-961-6897-78-5. [COBISS.SI-ID
78768897]
137. SIMMONS, Sylvie. Pravi moški zate : življenje Leonarda Cohena, (Spomini, izpovedi).
1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 655 str. ISBN 978-961-01-3275-2. [COBISS.SI-ID
275294976]
138. SIVEC, Ivan. Pege na soncu : listi iz Žanovega in Sarinega ljubezenskega dnevnika,
(Zbirka Najhit). 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2014. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-275110-4. ISBN 978-961-275-111-1. [COBISS.SI-ID 275715072]
139. SOSIČ, Marko. Balerina, Balerina : kratki roman. 2. izd. Trst: Mladika, 2014. 109 str.
ISBN 978-88-7342-204-4. [COBISS.SI-ID 7050732]
140. BATAGELJ, Borut, KREGAR, Tone, ŠTEPEC, Marko, HIMMELREICH, Bojan. Srčni
pozdrav iz bojniga polja : prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem. Celje:
Zgodovinski arhiv, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-35-2. [COBISS.SI-ID
274676224]
141. STARC, Andrej. Črni biser skrbno zaklenjenih in priprtih vrat : pesniška zbirka.
Kozina: v samozal., 2014. 2 zv. (55; 69 str.). ISBN 978-961-283-103-5. ISBN 978-961-283104-2. [COBISS.SI-ID 275147520]
142. STROPNIK, Ivo. Dizanje kamena : (Ekvinokcij nad Hipokrenom), (Biblioteka Prevodi).
Banja Luka: Kuća poezije, 2014. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12257943]
143. SVET, Erna. Krila ljubezni. Maribor: Ved, 2014. 112 str. ISBN 978-961-6932-81-3.
[COBISS.SI-ID 275770624]
144. ŠEBJANIČ PUPIS, Jasna. Katarinin hrib : zgodbe zavodskih otrok, ki so poskušali
stopiti na pravo pot. 1. izd. Dobrova: Pipinova knjiga, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-96193354-9-9. [COBISS.SI-ID 275462144]
145. TERŠEK, Andraž. Brutalci : to ni ta roman o nas. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 431
str. ISBN 978-961-6954-08-2. [COBISS.SI-ID 275253760]
146. TIHELJ, Mihaela M.. Meditacija v Emoni. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-9616932-76-9. [COBISS.SI-ID 275484160]
147. TOMŠIČ, Neja, TOMŠIČ, Barbara, BORŞ, Sabin, CEREZO, Azahara. Tribe :
excercises in transitory art, (MoTA editions, 02). Ljubljana: MoTA - Museum of Transitory
Art, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-281-478-6. [COBISS.SI-ID 274763264]
148. TROJANOW, Ilija. Odvečni človek. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2014. 90 str. ISBN 9783-7086-0803-7. [COBISS.SI-ID 274932736]
149. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma, et al. Cerkveni red (1564) : znanstvenokritična
izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik
= izdala Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU [in] Združenje Trubarjev forum], (Zbirka
Trubar v sodobnem jeziku, zv. 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 558 str., faks.
ISBN 978-961-254-721-9. [COBISS.SI-ID 275600384]
150. URBANIJA, Jože. Antonija, ostani v Komposteli!, (Slovenske večernice, 164). Celje:
Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 303 str. ISBN 978-961-278145-3. [COBISS.SI-ID 275059712]
151. VAJT, Slavo. Poti in brezpotja, (Zbirka Luna). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2014. 419 str.,
fotogr. ISBN 978-961-274-304-8. [COBISS.SI-ID 275664384]
152. VENCLOVA, Tomas. Stičišče, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014.
161 str. ISBN 978-961-242-970-6. [COBISS.SI-ID 274793984]
153. VERTLIB, Vladimir. Nenavadni spomin Roze Mazur, (Knjižna zbirka Babilon).
Maribor: Študentska založba Litera, 2014. 396 str. ISBN 978-961-6949-26-2. [COBISS.SI-ID
79510017]
154. VIDMAR, Janja. Prijatelja, (Zbirka Okrog sveta). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014.
[23] str., ilustr. ISBN 978-961-272-139-8. [COBISS.SI-ID 270195456]
155. VOGRINC, Jože. Transverzala : fragmenti historičnega materializma, (Zbirka Apes).
Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 324 str. ISBN 978-961-6798-44-0. [COBISS.SI-ID
275255040]
156. VRHOVEC, Iztok. Zastirki. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-961-6932-84-4.
[COBISS.SI-ID 276127488]
157. WILDE, Oscar. Srečni kraljevič in druge pravljice, (Zbirka Domače branje Knjiga pred
nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3372-8.
[COBISS.SI-ID 275464192]
158. WITTGENSTEIN, Ludwig. Filozofske raziskave, (Knjižna zbirka Temeljna dela).
Ljubljana: Krtina, 2014. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-260-077-8. [COBISS.SI-ID
275497472]
159. WOOLF, Virginia. Leta, (Zbirka Eho, 8). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško
društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 497 str. ISBN 978-96193382-9-2. [COBISS.SI-ID 274970112]
160. ZAVODNIK, Vojko. Skrivnostne podobe raja. Žirovnica: Medium, 2011. 160 str., ilustr.
ISBN 978-961-92695-7-2. [COBISS.SI-ID 256285952]
161. ZUPAN, Dim. Jaz, Franci Grdi, (Zbirka Miškolinke). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš,
2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-272-164-0. [COBISS.SI-ID 275539712]
162. ŽELE, Andreja. Slovar slovenskih členkov, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC,
2014. 78 str. ISBN 978-961-254-718-9. [COBISS.SI-ID 275541504]
163. ŽUPANČIČ, Oton. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 179 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-3256-1. [COBISS.SI-ID 275044864]