Razlaga standarda EN ISO 17632-B

Comments

Transcription

Razlaga standarda EN ISO 17632-B
EN ISO 17632 – B
PRIMER:
ISO 17632–B – T554T5-1MA-N2-UH5
T:
številka tega Mednarodnega standarda, klasifikacija po natezni
trdnosti in žilavosti 27J
oznauje polnjeno varilno žico
55:
predstavlja natezne lastnosti (glej Tabelo 1B)
4:
oznauje žilavost 27 J, minimum (glej Tabelo 3)
T5:
je oznaka uporabnosti (glej Tabelo 5B)
1:
je pozicija varjenja (glej Tabelo 6B)
M:
je zašitni plin (glej 4.6)
A:
oznauje varjeno stanje
N2:
kemina sestava istega vara (glej Tabelo 4B)
to je pomožna oznaka, da bo imel navar v varjenem stanju žilavost
minimalno 47 J pri klasifikacijski testni temperaturi
vsebnost vodika (glej Tabelo 7)
ISO 17632-B:
U:
H5:
Tabela 1B
Simbol
43
49
55
57
a
Minimalna napetost
teenjaa
Natezna
trdnost
MPa
MPa
330
390
460
490
430 to 600
490 to 670
550 to 740
570 to 770
Minimalni raztezekb
%
20
18
17
17
Ko pride do teenja, bi morala biti za napetost teenja uporabljena nižja ReL,; Drugae bi
morala biti uporabljena Rp0,2.
Dolžina meritve je enaka petkratnemu premeru testnega vzorca.
b
Tabela 7
Simbol
H5
H10
H15
Vsebnost vodika
max.
ml/100g vara
5
10
15
EN ISO 17632 – B
Tabela 3
Za
Temperatura za minimalno povpreno
žilavost 47 J a, b ali 27 J c
°C
Brez zahtev
Ab ali Yc
+20
0
0
2
-20
3
-30
4
-40
5
-50
6
-60
7
-70
8
-80
9
-90
10
-100
Symbol
a
Za elektrode za tehniko enega hoda je uporabljen le znak Z.
Razvrstitev po napetosti teenja in žilavosti 47J.
c
Razvrstitev po natezni trdnosti in žilavosti 27J.
b
Tabela 6B
Simbol
Pozicije varjenja a
0
PA & PB
1
PA, PB, PC, PD, PE, PF or
PG, or PF + PG
a
PA = Ravna pozicija
PB = Horizontalno vertikalna pozicija
PC = Horizontalna pozicija
PD = Horizontalna pozicija nad glavo
PE = Pozicija nad glavo
PF = Pozicija navpino gor
PG = Pozicija navpino dol
EN ISO 17632 – B
EN ISO 17632 – B