Celotna ponudba

Comments

Transcription

Celotna ponudba
Celotna ponudba
Obsežni program blagovnih znamk za kakovostne strehe.
02I03
Pregled stiskanih strešnikov
Ponvasti strešnik
„MAGNUM“ (MAG)
naravno rdeča
Ponvasti strešnik
„VIVA“ (VIV)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 8,2 kos/m2
bakreno rdeča
engobirana
skrilnato siva
engobirana
črna
engobirana
naravno rdeča
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 12,7 kos/m2
rdeča
engobirana
bakreno rdeča
engobirana
„NUANCE“
rdeča
engobirana
„MZ3“ (MZ3)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 8,4 kos/m2
bakreno rdeča
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
rjava
engobirana
„FUTURA“ (FUT)
skrilnato siva
engobirana
črna
engobirana
naravno rdeča
črna mat
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
vinsko rdeča
glazirana
temnorjava
engobirana
siva
engobirana
skrilnato siva
engobirana
rjava glazirana
bakreno rdeča
engobirana
rjava
engobirana
starinsko siva
engobirana
antracitna
engobirana
vinsko rdeča
glazirana
naravno rdeča
kristalno
skrilnato siva
glazirana
„NOBLESSE“
črna glazirana
„FINESSE“
„HARMONIE“ (HAR)
črna mat
engobirana
črna glazirana
„FINESSE“
„NUANCE“
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 10,8 kos/m2
bakreno rdeča
engobirana
antracitna
engobirana
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,6 kos/m2
„NUANCE“
naravno rdeča
skrilnato siva
engobirana
„NUANCE“
„BALANCE“ (BAL)
naravno rdeča
temnorjava
engobirana
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 14,2 kos/m2
rdeča
engobirana toskana
engobirana bakreno rdeča
engobirana
„NUANCE“
vinsko rdeča
engobirana temnorjava
engobirana
siva
engobirana skrilnato siva
engobirana
antracitna
engobirana
„NUANCE“
rjava
glazirana črna glazirana
„FINESSE“
Reformni strešnik
TERRA
rdeča
glazirana
antična ožgana vinsko rdeča
glazirana
glazirana
rjava glazirana
skrilnato siva
glazirana
črna glazirana
„FINESSE“
„PREMION“ (PRE)
temnomodra
glazirana
temnozelena
glazirana
„OPTIMA“ (OPT)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,9 kos/m2
rjava glazirana
„noblesse“
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,6 kos/m2
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
rjava
engobirana
temnorjava
engobirana
„NUANCE“
„ELEGANZ“ (ELE)
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
rjava
engobirana
mangan mat
skrilnato siva
engobirana
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,7 kos/m2
črna mat
engobirana
„NUANCE“
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
temnorjava
engobirana
„NUANCE“
vinsko rdeča
glazirana
rjava glazirana
„FINESSE“
črna glazirana
kostanjeva
glazirana
kristalno črna
kristalno
glazirana
skrilnato siva
glazirana
„noblesse“
siva
engobirana
skrilnato siva
engobirana
antracitna
engobirana
vinsko rdeča
glazirana
skrilnato siva
glazirana
„FINESSE“
črna glazirana
04I05
Pregled stiskanih strešnikov
Gladki strešnik
Visokovalni strešnik
„DOMINO“ (DOM)
naravno rdeča
„SINFONIE“ (SIN)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 12,4 kos/m2
bakreno rdeča
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
siva
engobirana
skrilnato siva
engobirana
črna mat
engobirana
skrilnato siva
glazirana
„NUANCE“
naravno rdeča
črna glazirana
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 10,9 kos/m2
bakreno rdeča
engobirana
„FINESSE“
črna mat
engobirana
„NUANCE“
Zarezni strešnik/dvokoritni strešnik
„MELODIE“ (MEL)
„RAPIDO“ (RAP)
vinsko rdeča
glazirana
„FINESSE“
rdeča
engobirana
naravno rdeča
ožgana
toskana
engobirana
bakreno rdeča
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
rjava
engobirana
črna
engobirana
črna mat
engobirana
bakreno rdeča
engobirana
skrilnato siva
engobirana
antracitna
engobirana
bakreno rdeča
engobirana
starinsko siva
engobirana
naravno rdeča
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 9,5 kos/m2
rdeča
engobirana
bakreno rdeča
engobirana
„NUANCE“
„RATIO“ Dorfen (RAT D)
bakreno rdeča
engobirana
temnorjava
engobirana
skrilnato siva
engobirana
antracitna
engobirana
vinsko rdeča
glazirana
rjava glazirana
„NUANCE“
črna glazirana
„FINESSE“
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 14,3 kos/m2
„ANTICO“ (ANT)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,9 kos/m2
„HERZZIEGEL“ (HER)
starinsko siva
engobirana
„NUANCE“
naravno rdeča
„RATIO“ Höngeda (RAT H)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,7 kos/m2
naravno rdeča
ožgana
toskana
engobirana
„NUANCE“
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
temnorjava
engobirana
„NUANCE“
antracitna
engobirana
kristalno
skrilnato siva
glazirana
„NOBLESSE“
Posebne oblike
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,7 kos/m2
„ROMANO“ (ROM)
naravno rdeča
„FINESSE“
„MAXIMA“ (MAX)
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 14,5 kos/m2
toskana
engobirana
črna glazirana
Veliki pomični strešnik
„NUANCE“
naravno rdeča
„NOBLESSE“
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,7 kos/m2
„NUANCE“
„NUANCE“
črna glazirana
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 8,1 kos/m2
naravno rdeča
naravno rdeča
črna glazirana
rdeča
glazirana
antična ožgana vinsko rdeča
glazirana
glazirana
„FINESSE“
skrilnato siva
glazirana
črna glazirana
naravno rdeča
naravno rdeča
Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,7 kos/m2
06I07
Pregled bobrovcev
„KLASSIK“ okrogla oblika
„SAKRAL“ cerkveni bobrovec
Okrogla oblika 18/38/1,8
Okrogla oblika 18/38/1,4
naravno rdeča
naravno rdeča
ožgana
rdeča
engobirana
bakreno rdeča
engobirana
vinsko rdeča
engobirana
rjava
engobirana
„MANUFAKTUR“ bobrovec za stolpe
temnorjava
engobirana
starinsko siva
engobirana
skrilnato siva
engobirana
naravno rdeča
črna
engobirana
Segmentna oblika 14/28/1,4
naravno rdeča
hrapava
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
rjava
engobirana
„NUANCE“
Okrogla oblika 18/38/1,4
vinsko rdeča
glazirana
„NOBLESSE“ Ekskluzivna kolekcija glazur
„KERA-BIBER“ 18/38/1,2
20/40/1,4
rjava
glazirana
črna glazirana
naravno rdeča
naravno rdeča
rdečelisasta
ožgana
modrolisasta
ožgana
„FINESSE“
bakreno rdeča antracitna
engobirana
engobirana
„NUANCE“
„PROFIL“ profilirana površina
Zarezni bobrovec, gladka površina, segmentna
oblika
Zarezni bobrovec, gladka površina, ravna oblika
črna mat
engobirana
naravno rdeča
„NUANCE“
Berlinski kulturni
bobrovec,
segmentna oblika
16/38/1,8
3
4
5
bakreno rdeča
engobirana
črna mat
engobirana
naravno rdeča
„NUANCE“
bakreno rdeča
engobirana
črna mat
engobirana
naravno rdeča
naravno rdeča
rdečelisasta
ožgana
modrolisasta
ožgana
bakreno rdeča
engobirana
antracitna
engobirana
2
3
4
segmentna oblika
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
„NUANCE“
ravna oblika
naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
„NUANCE“
1
5
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
Oktober
2
3
4
5
1
November
Julij
Marec
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Avgust
1
December
naravno rdeča
1
„NUANCE“
„AMBIENTE“ posebne oblike 18/38/1,4
3
Junij
April
naravno rdeča
2
„NUANCE“
„KERA-BIBER“,
saški bobrovec
s 3 zarezami
18/38/1,2
Saški bobrovec s 3 zarezami,
segmentna oblika
15,5/38/1,2
1
Zarezni bobrovec,
HARGITA, ravna
oblika
1
črna
engobirana
2
Februar
Zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika
bakreno rdeča
engobirana
September
Maj
mangan
mat
1
naravno rdeča
črna
engobirana
„NUANCE“
Januar
rdeča
glazirana
temnorjava
engobirana
„ANTIK“ zgodovinski bobrovec 18/38/1,8
ovalna oblika
ravna oblika
izobčena
površina,
krtačeno,
naravno rdeče
izobčena
površina,
krtačeno,
naravno rdeče
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
08I09
Varnost ima svoj sistem.
Bodite povsem prepričani z obsežnim priborom.
Strešna lestev
Prehodni strešnik
za pline
Stenski/
dimniški trak
V koraku s časom z originalnim priborom CREATON.
Tako ne bo vaša streha samo lepa,
ampak tudi tehnično popolna.
Z izbiro pribora za sisteme CREATON
boste vedno na varnem.
Strešnik
za anteno
Strešno izhodno okno
Aluminijasti pribor: Sistemi pohodnih stopnic in snegolovni sistemi
na voljo v vseh barvah
Osnovni
element
„MANUFAKTUR“
Nosilec
lesenega valja
Snegolovna
rešetka
Dolga rešetka
Pohodna
stopnica
Slemenski priključni zračnik
Slemenska zaključna plošča
Popolnoma keramični slemenski zaključek
Adapter „SIGNUM“
Slemenski
zaključek
Kapa
„FIRSTFIX“
Zračenje
Sekundarne kritine
Sekundarne kritiLepilni trak
ne „UNO“, „DUO“,
za spoje NKS
„TRIO“, „QUATTRO“
Specialno lepilo Trak
SKL
za tesnjenje
NDS
Tesnilna masa
NDM
Sekundarne kritine
Zračnik
„SIGNUM“
Varilnik na
vroči zrak
za „QUATTRO“
Krajnik
Funkcionalni komplet
+
+
Zagotavlja enostavno naročanje
s samodejno odpremo vseh delov.
Varilno sredstvo Posoda in čopič Podstreha,
trak za tesnjeQSM
za varilno
nje NDB
sredstvo QSM
Priključni trak
sekundarne
kritine UAB
Podstrešni priključek EPDM s funkcionalnim sistemskim kompletom
Začetni slemenjak
Dvovalovnik
Svetlobni strešnik
+
Strešnik za anteno
+
Solarni prehodni strešnik
+
Prehodni strešnik za pline
Stiskani strešnik
10I11
®
„MAGNUM
MAGNUM“
Gospodarni mega strešnik.
„FUTURA®“
Najmanjša poraba/m2:
najm. 8,2 kosov
Veliki strešnik prihodnosti.
S strešnikom „MAGNUM“ se na področju gospodarnosti in
Kar se tiče formata, dizajna in vsake podrobnosti lahko strešnik
dizajna odprejo nove dimenzije oblikovanja strehe.
velikega formata „FUTURA“ res veliko ponudi. S porabo najm.
Ta veliki in istočasno čudoviti strešnik je izdelan s popolno
10,8 kos/m2 prepriča strešnik „FUTURA“ s posebej gospodar-
kakovostjo in z najmodernejšo tehnologijo. Pri proizvodnji
nim razmerjem med ceno in učinkovitostjo. Oblika prikazuje
• Visoka gospodarnost zaradi
velikega formata
strešnika „MAGNUM“ uporablja CREATON kot inovator in
• Izjemna barvna lestvica
izmeničen učinek nežnih prehodov med svetlobo in sencami, kar
• Brezkompromisna združitev
velikosti in kakovosti zaradi
izredne tehnologije
predhodnik celotne panoge najmodernejšo proizvodno
ustvari čudovit vizualni površinski efekt.
linijo za mega strešnike v Evropi.
• Za nagib strehe do 7°
z vodoodporno podstreho
(CREATON „QUATTRO“)
Z najm. 8,2 kosov na m ponuja CREATON strešnik, ki ni
• Veliko območje zamika do
29 mm
2
le neprimerljive kakovosti in je izredno lep, ampak določa
22 mm
Pri funkcionalnih podrobnostih pa ubere strešnik „FUTURA“
tudi nenavadne poti. Upošteva najnovejša dognanja s področja
tudi nova merila pri razmerju med ceno in učinkovitostjo:
• Izpolnjuje optimalne tehnične
pogoje
statike ter odtekanja in odvajanja vode. Žlebljenje s posebno
s strešnikom „MAGNUM“ je trg za velike in gospodarne
• Obsežna ponudba pribora
stranska in nožna rebra so dokaz za velik potencial tega tehnič-
strehe na novo opredeljen.
Najmanjša poraba/m2:
najm. 10,8 kosov
labirintno tehniko, veliko območje zamika ter skrbno oblikovana
no optimalnega modela strešnika.
3 mm
29 mm
pribl. 33 %
XXL
Glejte stran 27
6 mm
pribl. 42 %
Glejte stran 27
„BALANCE®“
Uravnoteženost oblike, razmerja in gospodarnosti.
Najmanjša poraba/m2:
najm. 8,4 kosov
Izredno visoka dvojna čelna
zarezna rebra
Edinstveno varno celotno
žlebljenje
Visoka dvojna stranska
zarezna rebra
Poleg visoke kakovosti in uravnoteženih razmerij predvsem
za velike, a tudi manjše strehe, poskrbijo za trajno vremensko
odpornost gospodarno polaganje in visoka varnost zaradi domi-
Posebej veliko območje zamika
za posebej raznoliko porazdelitev
letev.
Harmonični pokrivni greben
Vodni stolpec za stransko
odvajanje vode proti sredini
strešnika
• Ugodno razmerje med ceno in
učinkovitostjo zaradi formata
XXL
Dodatno pa prepričajo še veliko območje zamika s 26 mm,
• Izrazito žlebljenje z velikim
razmakov pokrivne dolžine
izboljšana statika zaradi izrazitih opornih reber ter stabilni
– tako omogoča strešnik
Štirikratno prekrivanje na stiku
štirih strešnikov, ki varuje pred
vdorom dežja
• Prednosti pri polaganju zaradi
treh stabilnih nastavkov
za pripenjanje
8,4 kosov na m2 je strešnik izredno gospodaren in enostaven
nastavki za pripenjanje. Z relativno majhno težo na m2 in najm.
Obe spodnji rebri potekata
po celotni višini do kotnega
izseka in nudita močno
zaščito pred vdorom dežja
Tudi v povlečenem stanju vodoravno
in navpično žlebljenje ni vidno
Slika še posebej učinkovito prikazuje, kako popolno skupaj
delujejo skrbno izdelano žlebljenje in prekrivanje. Tukaj je
26 mm
»razvidno«, da veter in vreme nimata nobenega vpliva. Zaradi
konstruktivnega koncepta je strešnik velikega formata „FUTURA“
proizvajalca CREATON tako edinstven, da so patentirane tudi
4 mm
XXL
Glejte stran 27
„FUTURA“ jasen, čist videz
in zmanjša možnost kopičenja umazanije in pojava
mahu.
za polaganje. Tipičen valoviti prehod poskrbi za profilirano linijo
in jedrnat videz.
Brez odprtih zarez in fug
v vodoravnem prekrivanju
šljene tehnike zarez, s čimer je strešnik „BALANCE“ res uspešen
izdelek.
Za nagib strehe do 7° z vodoodporno
podstreho (CREATON „QUATTRO“)
njegove številne podrobnosti.
Stiskani strešnik
12I13
„PREMION®“
„VIVA“
Najmanjša poraba/m2:
Ponvasti strešnik s „FAKTORJEM ŽGANJA PRI VISOKIH TEMPERATURAH“. 11,6 kosov
Mehak ponvasti strešnik.
Pri tem strešniku izredne kakovosti ne ostane nobena želja ne-
S svojim valovanjem se strešnik „VIVA“ uvršča med brezčasne le-
izpolnjena. Strešnik „PREMION“ je brezkompromisen v kakovosti,
potce. Karakteristična poteza, ki daje temu strešniku harmoničen
dizajnu in gospodarnosti.
površinski učinek in se združuje s solidnimi gospodarnimi pred-
Najmanjša poraba/m2:
12,7 kosov
nostmi. Tako štirikratno prekrivanje, skupaj z dvojnim vodnim
• Visoka odpornost zaradi
sintranja
„PREMION“ kombinira klasično lep dizajn strehe z dolgotrajno
• Univerzalno uporaben
stolpcem, zagotavlja visoko varnost, medtem ko je po zaslugi
• Po zaslugi tehnike „KERALIS“
je obarvanje naravno, tudi pri
temnih barvah
vrhunsko kakovostjo. Prednost teh v kakovosti „KERALIS“ na-
klasičnega formata nadvse fleksibilen in vsestransko uporaben.
rejenih izdelkov je utemeljena že pri pripravi surovin glede na
• Engobe in glazure so
za najboljši barvni učinek
nanesene v celoti v spodnjem
predelu, tudi na hrbtni strani
finokeramične standarde. Pri tem je fina in čista kakovostna glina
temeljito zmleta v suho glineno moko. Po natančno vodenem
• Za nagib strehe do 7°
z vodoodporno podstreho
(CREATON „QUATTRO“)
vlaženju nastane homogena glinena masa s skorajda finokera-
• Izpolnjuje optimalne tehnične
pogoje
1100 °C poskrbi za popolno obarvanost strešnika „KERALIS“
• Prijetna obdelava zaradi
posej gladkih prehodov brez
stiskanih grebenov
Tudi pri relativno položnih strehah sprejmete z izbiro strešnika „VIVA“ absolutno pravilno odločitev, kajti strešnik se lahko
polaga do nagiba strehe 12˚ s pred dežjem varno podstreho.
Po zaslugi njegovih mehkih robov brez stiskanega grebena je ta
strešnik pri izvajalcih izredno priljubljen.
25 mm
mično kakovostjo. Inovativen postopek žganja pri temperaturi
Za nagib strehe do 7°
z vodoodporno podstreho
(CREATON „QUATTRO“)
pribl. 38 %
14 mm
9 mm
5 mm
Glejte stran 27
Glejte stran 27
„KERALIS®“
Revolucija za plemenito trajno zaščito strehe.
®
„MZ3
“
MAGNUM
Inovativni postopek sintranja pri več kot 1100 °C - „FAKTOR
Ta ponvasti strešnik malega formata z optimiziranim razmakom
ŽGANJA PRI VISOKIH TEMPERATURAH“ podjetja CREATON - po-
pokrivne dolžine izstopa s svojo brezčasno obliko z mehkimi li-
Zanesljiv ponvasti strešnik.
skrbi za tipično enakomerno, plemenito mat sijočo površino in
nijami in iz tega izhajajočo izredno harmonično strukturo strehe.
popolno obarvanost strešnika „KERALIS“. Ti plemeniti glineni
S svojo valovito harmonično površino in možnostjo uporabe pri
strešniki so tipični zastopniki visoko modernega postopka „KERALIS“ podjetja CREATON s popolno prednostjo: gosta površina
nudi dodatno zaščito pred naseljevanjem maha in alg. Posebna značilnost je visoka odpornost na vplive okolja, ki dalj časa
ohranja lepoto strešnika. Pri teh popolnoma obarvanih strešnikih
robovi skoraj niso več vidni in jih ni potrebno naknadno obdelati.
Tako je trgu na voljo inovacija, ki jo zaznamujejo predvsem ti trije dejavniki: dolga življenjska doba, lepota in gospodarnost.
• Brezčasni klasični strešnik
nagibu strehe od 12° s podstreho, zavarovano pred dežjem, je
• Visoka zaščita pred vdorom
snega
primeren za strme in položne strehe. Že desetletja se je zaradi
• Robustni in preizkušeni
model
z veliko snega.
• Obsežna ponudba pribora
• Štirikratno prekrivanje na
stiku štirih strešnikov, ki
varuje pred vdorom dežja
Vse to pa je še dodaten dokaz za vodilno inovativnost podjetja
16 mm
CREATON.
pribl. 35 %
Glejte stran 27
dvojnega spodnjega žlebljenja še posebej obnesel na področjih
Istočasno pa ponuja visoko dvojno obročasto žlebljenje zaščito pred vdirajočo vlago. Te odlične lastnosti ponazarjajo, da
je strešnik malega formata velik v obliki – kot klasični strešnik
z bogato tradicijo, ki se najbolj obnese.
Najmanjša poraba/m22:
14,8 kosov
13,6
Stiskani strešnik
14I15
„HARMONIE®“
„ELEGANZ®“
Najmanjša poraba/m2:
14,2 kosov
Večno lep ponvasti strešnik.
Reformni strešnik s slogom.
Z veliko mero inovativnosti so bile odlične lastnosti tradicio-
Strehe, pokrite s strešniki „ELEGANZ“, so stilistično pretežno
nalnega modela „HARMONIE KLASSIK“ razvite naprej, tako da
nevtralne in ponavadi zadržane – tudi večje strešne površine
je s strešnikom „HARMONIE“ nastal izredno fleksibilen klasični
delujejo umirjeno in nevsiljivo.
strešnik s posebnimi prednostmi: mejnike postavlja s 25 mm
povečanim razmakom pokrivne dolžine, prekrivajočim čelnim
Konkavna korita ustvarjajo očarljivo jasne linije, ki vedno znova
• Najbolj fleksibilen ponvasti
strešnik malega formata te
vrste
žlebljenjem, pri katerem je kopičenje umazanije onemogočeno,
• Velik razmak pokrivne dolžine
s 25 mm
vzorcem brez fug. S tem je v razmerju z njegovo velikostjo celo
Tako nastanejo popolna razmerja, ki podajajo estetsko dozde-
• Uravnoteženi, optimizirani
pokrivni vzorec
najbolj fleksibilen ponvasti strešnik malega formata te vrste – in
vajoči se površinski potek. Z vrhunsko kakovostjo in optimalno
prav to ga naredi primernega za vsako streho. Ni pomembno, ali
funkcijo ima reformni strešnik „ELEGANZ“ vse zanesljive lastnosti
• Štirikratno prekrivanje, ki
varuje pred vdorom dežja
• Tradicionalen model za sanacije in brezčasno obliko
strehe
in enostavnim prekrivanjem, ki navdušuje z lepim pokrivnim
aktualne tehnologije glinenih strešnikov: surovine največje kako-
prava izbira, ko želite majhno težo kosov, enostavno uporabo in
vosti in najstrožje kontrole zagotavljajo kakovosten proizvod, na
visoko gospodarnost v povezavi s stilsko navdušujočim videzom.
katerega se stranke lahko popolnoma zanesejo.
*E
ngobe z učinki s keramičnim prelivanjem
barv od mat do srebrno svetleče.
„OPTIMA“
TERRA
Univerzalen reformni strešnik.
Reformni strešnik – na severozahodu Nemčije bolje znan kot
»Rheinlandziegel« (»porenski strešnik« – po zvezni deželi Porenje) – optimalno povezuje tradicijo z modernim. Pomični strešnik
z zgornjim zaprtjem, ki je tako oblikovno lep kot funkcionalen.
• Brezčasno jasna oblika
• Idealen pri sanacijah s fleksibilnimi pokrivnimi merami do
51 mm
Tudi glede sanacije in prenove ni bilo nič prepuščeno naključju.
• Visoka gospodarnost zaradi
hitrega in enostavnega
polaganja
za mansardne strehe s kratkimi špirovci. Toda „TERRA OPTIMA“ se
Z velikim razmakom pokrivne dolžine se strešniki z lahkoto prilagodijo različnim razmikom letev, kar so idealni pogoji posebej
ponaša tudi z naslednjimi odličnimi lastnostmi.
Dvojno žlebljenje s stranskim odvajanjem vode optimalno varuje
pred mokroto. Položna korita pa poskrbijo za blagodejno umir-
51 mm
jeno strešno strukturo.
3 mm
Glejte stran 27
14 mm
25 mm
pribl. 35 %
Glejte stran 27
monično usklajeni.
poševno, nagnjeno, ukrivljeno, kratko ali dolgo – ta strešnik je
*
6 mm
navdušujejo. Žlebljenje in strešni grebeni so medsebojno har-
4 mm
Glejte stran 27
Najmanjša poraba/m2:
11,9 kosov
Najmanjša poraba/m2:
13,7 kosov
Stiskani strešnik
16I17
®
„DOMINO
“
MAGNUM
Gladki strešnik z ravnimi linijami.
„RAPIDO®“
Najmanjša poraba/m2:
12,4 kosov
Prilagodljiv zarezni strešnik velikega formata.
S strešnikom „DOMINO“ smo dosegli izredno povezavo edinstve-
„RAPIDO“ združuje tradicijo in tehniko v popolnem dvokori-
nih prednosti pravega glinenega strešnika z modernim
tnem strešniku, ki je s svojim posebej velikim formatom nadvse
dizajnom našega časa. Markanten dizajn strešnika „DOMINO“
gospodaren. Poleg izredne zanesljivosti in lepote, ki vzbuja po-
zaznamuje maksimum formalne izrazne moči pri popolni opusti-
zornost, ima strešnik „RAPIDO“ vse lastnosti vrhunskega izdelka
• Doslednost v obliki in tehniki
tvi odvečnih stilnih elementov. Istočasno pa ta strešnik zagota-
• Hrbtna tehnologija reber
za stabilnost in odvajanje
kondenzacijske vode
vlja optimalno funkcionalnost in gospodarnost tako za krovce
kot investitorje.
„DOMINO“ je v pravem pomenu besede zelo lep primer superiornosti pristne kakovostne blagovne znamke.
Stopničasta kritja zanesljivo ščitijo pred vdorom vode in umazanije. To je strešnik na vrhuncu našega časa – za strehe vseh
• Značilen tradicionalni model
v formatu XXL
• Velik razmak pokrivne dolžine
z 31 mm nudi največjo
fleksibilnost
• Presenetljivo razmerje med
ceno in učinkovitostjo
z zmanjšano porabo strešnikov z le pribl. 8,1 kosov/m2
CREATON z zelo dobrim razmerjem med ceno in učinkovitostjo.
Rezultat navdušuje s porabo le 8,1 kosov/m2 in odlično varnostjo po zaslugi premišljene tehnike, ki omogoča hitro polaganje
in hkrati zmanjšuje porabo. Poleg značilne tehnike žlebljenja
z dvojnim stranskim žlebljenjem in visokim robom poskrbijo
za trajno varnost hrbtna podporna rebra ter trije obešalni nosovi. Veliko območje zamika v čelnem predelu nudi pri vsakem
prekritju strehe najvišjo mero fleksibilnosti, ki bo še desetletja
zadovoljevala želje investitorjev.
31 mm
investitorjev, ki cenijo ravne linije.
Najmanjša poraba/m2:
pribl. 8,1 kosov
4 mm
XXL
Glejte stran 27
Glejte stran 27
„SOLESIA®“ – fotovoltaični modul
„RATIO®“
Kdor usmeri vso svojo energijo v realizacijo trajnostnih
Princip je star stoletja in nadvse zanesljiv – kljub temu nam je
konceptov mu nikakor ni potrebno omejevati zahtev glede
z linijo „RATIO“ uspelo ustvariti dvokoritni strešnik, ki je dvakra-
estetike.
tno dober.
Integrirani solarni sistem za glinene strešnike CREATON.
• Popolnoma integriran in
optično prijeten
• Od zadaj zračeni integrirani
strešni sistem
• Enostavna in hitra montaža
• Zamenljivi celični elementi
• Okolju prijazen sistem,
subvencioniran s strani
države
Konkretno in trenutno je to vidno pri modulu „SOLESIA“, ki je
Gospodarni veliki zarezni strešnik.
RATIO Höngeda
Kajti od zanesljivih klasikov „RATIO KLASSIK“ ter „TECTA“ je bilo
v primerjavi z drugimi nadstrešnimi rešitvami integrirana
prevzeto le najboljše in razvito v en strešnik. S tem združuje
fotovoltaična rešitev, ki postavlja nova merila.
RATIO Dorfen
S koncepti, ki že danes zagotavljajo lepo prihodnost, so tudi naši
partnerji na sončni strani.
„RATIO“ prednosti strešnikov „TECTA“ in „RATIO KLASSIK“ – razumna ideja – ki ustreza razmerjem izvornega strešnika Z1. Nad-
• Tradicionalna oblika
• Visoka gospodarnost
z velikim razmakom
pokrivne dolžine
povprečno harmonična »strešna geometrija z dvojnim koritom«,
ki je bila razvita leta 1879 v hiši Ludowici, je tako kombinirana
s tehničnimi in gospodarnimi prednostmi.
• Več varnosti s premišljeno,
optimizirano tehniko
• Senzacionalna, obsežna
barvna lestvica
+
RATIO Dorfen
Pretvornik izmeničnega toka
24 mm
Fotovoltaični modul
RATIO Höngeda
5 mm
Glejte stran 27
Najmanjša poraba/m2:
11,7 kosov
Stiskani strešnik
18I19
„RUSTICO®“
Podeželski zarezni strešnik.
„SINFONIE®“
Najmanjša poraba/m2:
14,5 kosov
Visokovalni strešnik izrazitega videza.
Raznolike prednosti kažejo, da je tukaj uspelo nekaj posebnega:
Rustikalne oblike imajo svoj poseben čar.
• Tradicionalna oblika
• Idealen pri sanacijah
s fleksibilnimi pokrivni
merami do 21 mm
Zarezni strešnik „Z1“ je znan že več kot sto let in je svetovno
ohraniti popularno »S-ponvasto prekrivanje« ter hkrati narediti
razširjen. Rustikalna privlačnost tega legendarnega strešnika je
kakovosten optični in tehnični preskok. Za čas, ko gospodarnost
še vedno priljubljena. Danes ta oblika strešnika doživlja prepo-
pridobiva v vse večji meri na pomenu. Model strešnika velikega
rod kot skoraj nikoli prej.
formata, ki daje strešnim pokrajinam profil. „SINFONIE“ – prese-
• Do 7° nagib strehe z vodoodporno podstreho (CREATON
„QUATTRO“)
Tipičen značaj tega zareznega strešnika tvorita dve simetrično
• Veliko območje zamika do
29 mm
postavljeni koriti z nežnimi oblikami. To dvojno korito zagotavljata posebej dobro odvajanje vode. Zarezni strešnik omogoča
• Visoka varnost pred nevihtami zaradi posebne tehnike
polaganja
enostavno in hitro polaganje ter nudi tudi pri sanacijah – že brez
rezanja – zadostno fleksibilnost za estetsko prekritje strehe.
strešnikov v primerjavi z ostalimi modeli strešnikov malega formata – predstavlja vrhunec gospodarnosti v razvoju visokovalnih
strešnikov. „SINFONIE“ ponuja izrazito čelno in stransko žlebljenje ter možnost pomika za pribl. 29 mm, kar omogoča izredno
fleksibilnost in zmanjšuje čas prekrivanja. Za novogradnje in
prenove starih zgradb je tako na voljo visokovalni strešnik, ki je
razporeditev omogoča tudi pri manjših strehah izredno prijeten
velik v pravem pomenu besede – tako v videzu kot tudi v gospo-
površinski vtis.
darnosti.
29 mm
21 mm
netljivih pribl. 10,9 kosov/m2 in s tem pribl. 30 % manjša poraba
Njegovo izrazito žlebljenje ustvarja simpatična razmerja. Fina
5 mm
pribl. 43 %
5 mm
Glejte stran 27
Glejte stran 27
„HERZZIEGEL“
Nezamenljivi zarezni strešnik s protizdrsnim učinkom.
• Tradicionalni model
z zaustavljanjem snega
„MELODIE“
Najmanjša poraba/m2:
13,7 kosov
Tako enostavno pokriva sever.
Strešnik ni priljubljen le zaradi nezamenljivega in značajnega
Vsaka lepa melodija je sestavljena iz harmoničnega sozvočja
videza – oblika srca ima tudi poseben učinek, saj zavira drsenje
prijetnih tonov. To velja tudi za prilagodljiv model „MELODIE“.
snega. Ta protidrsni učinek, ki je dosežen z dodanim elementom
Zaradi vrhunskih lastnosti je strešnik „MELODIE“ prava rešitev
srca, je še posebej zaželen v področjih z veliko snega. Globoko
za vse vrste streh ter je še zlasti primeren za področje spomeni-
stransko žlebljenje pa nudi poleg tega še visoko zaščito pred
vdorom dežja.
• Do 10° nagib strehe z vodoodporno podstreho (CREATON
„QUATTRO“)
• Enostaven za obdelavo s težo
3,2 kg na kos
ške gradnje in sanacij ali pri postavitvi manjših strešnih površin.
Z izrednimi tehničnimi lastnostmi, npr. zelo izrazitimi zarezami
in razmakom pokrivne dolžine približno 35 mm, ki povečuje
že tako veliko prilagodljivost majhnega strešnika, je „MELODIE“
zagotovo odlična izbira za streho. Zaradi majhne teže strešnika, ki znaša približno 3 kg, in količine potrebnih strešnikov na
m², približno 13,7 kosov, dosega ta visokovalni strešnik težo
le približno 42 kg na m². Ta najlažji model med visokovalnimi
strešniki kljub temu zagotavlja visoko varnost pred nevihtami.
To je še posebej pomembno, saj je ta oblika strešnika še posebej
35 mm
priljubljena na severu Nemčije in v Skandinaviji.
14 mm
Najmanjša poraba/m2:
10,9 kosov
4 mm
Glejte stran 27
3 mm
Glejte stran 27
Najmanjša poraba/m2:
13,7 kosov
Stiskani strešnik
20I21
„MAXIMA“
Prilagodljiv veliki strešnik za obnove.
• Idealen sanacijski strešnik
za zamenjavo stare kritine
(v formatu 10)
„ANTICO®“
Najmanjša poraba/m2:
9,5 kosov
Spomeniški strešnik s čvrsto strukturo.
Ta kakovosten strešnik se predstavlja v že desetletja zanesljivi
Reprezentativna kombinacija zgodovinskega kritja s spodnjimi
obliki in je zato vsestransko uporaben – predvsem pri starih
in zgornjimi korci in močno strukturiranega stiskanega strešnika.
kritinah za neproblematičen prehod na kakovostno glino. Ta
Njegova oblika je podobna prejšnjemu korcu iz malte in poudar-
naravni izdelek trajno zvišuje vrednost vaše strehe, občutno
ja močno strukturirano strešno obliko.
izboljšuje blagodejno klimo in daje z optimiziranim žlebljenjem
• Kulturni strešnik z bogato
tradicijo
povrh vsega še dodatno prednost.
Najmanjša poraba/m2:
• Visoka obstojnost celo pri toči
in viharju
Vendar pa se „ANTICO“ čudovito obnese tudi pri trdnosti: po zaslugi njegove močne lomne odpornosti in profiliranja je dokazal
• Veliko območje zamika do
41 mm
Dodatno nudi strešnik „MAXIMA“ veliko barvno izbiro z vžganimi,
• Večstranski po zaslugi idealnih
pokrivnih mer
engobiranimi in glaziranimi žlahtnimi površinami. Tri čelna rebra
Ta model strešnika, s porabo 13,9 kosov/m2, je na voljo samo
nudijo izboljšano zaščito pred dežjem in s tem pametno
v prvotnem barvnem odtenku naravno rdeče in je primeren
• Prijetna obdelava zaradi posej
gladkih prehodov brez
stiskanih grebenov
alternativo za prekritje strehe s povečanjem vrednosti – z naj-
predvsem za reprezentativne gradnje, saj strešnik „ANTICO“ daje
starejšim in najboljšim gradbenim materialom, naravno glino.
odličen vizualen vtis dragega korca.
41 mm
veliko odpornost tudi pri udarcih toče.
5 mm
pribl. 35 %
XXL
Glejte stran 27
Glejte stran 27
Večstranski:
„ROMANO“
pokrivanje brez težav s kakovostnimi glinenimi
strešniki.
• Enostavno in hitro prekrivanje
Pri teh kakovostnih glinenih strešnikih ne potrebujete
• Prihranek pri stroških
z uporabo obstoječih letev
skih stroškov.
Stari strešniki
Tradicija in inovativnost – to dvoje povezuje strešnik »ROMANO«,
Sanacija z glinenimi strešniki „MAXIMA“
ki vključuje tudi številne optične elemente: npr. njegov značilen učinek svetlobe in sence, ki zbuja pozornost s koničastim
grebenom.
Strešnik „MAXIMA“ ponuja prilagodljivost, zaradi katere je idealni
sanacijski strešnik: brez nastavka, v podobnem dizajnu je lahko
položen tudi na obstoječe stare strešnike ter z zgoraj navedenimi prednostmi in argumenti glede gospodarnosti. Posebnost
• Južnjaški karakter
• Področje uporabe že od
nagiba strehe 12°
tudi popolnoma prilega na že nameščene letve. Zato pri
zamenjavi starih strešnikih uporabite popolnoma barvno in
UV-obstoječe, naravne glinene strešnike. Novo pokrivanje
poteka enostavno, hitro in ugodno, brez večjega napora.
Strešniki so lahko enostavno
potisnjeni v streho, s čimer lahko
polagalcem služijo kot neproblematične »strešne stopnice«.
Poudarjeno elegantna strešna struktura strešnika „ROMANO“ ni
le lepega videza, ampak tudi veliko ponuja: tako ga je možno
položiti že od nagiba strehe 12°.
strešnika je njegova idealna dolžina pokrivanja, zaradi katere se
5 mm
• Naravna »blagodejna klima«
za vse življenje
letev, s čimer pri prekrivanju prihranite do 30 % sanacij-
Izstopajoč glineni strešnik v rimskem slogu.
5 mm
pribl. 40 %
Glejte stran 27
Najmanjša poraba/m2:
14,3 kosov
22I23
Bobrovec
„KLASSIK“
Klasični bobrovec z okroglo obliko.
„PROFIL“
MAGNUM
Strešnik z največjim področjem uporabe. Za strešne površine že
S poudarjeno strukturo in raznolikimi barvami omogočajo
kar klasične lepote. Vitke, nevsiljive in hkrati nenavadno elegan-
edinstvene kombinacije in oblike ter se harmonično zlijejo z že
tne oblike ter naravno rdeče barve in plemenite engobe
obstoječimi strehami na sosednjih zgradbah.
Bobrovec s profilirano površino.
slavijo vsi poznavalci.
Raznoliki površinski profili omogočajo arhitektom in gradbeniOkroglo oblikovani bobrovci se optično zlijejo s strešno površino
kom, da prilagodijo individualne kritine regionalno raznolikim
in dajejo konstrukciji vtis popolne harmonije.
streham na sosednjih zgradbah.
Glejte stran 27
Glejte stran 27
„AMBIENTE®“
Bobrovec s privlačnimi posebnimi oblikami.
„ANTIK“
„SAKRAL“
Starinski zgodovinski bobrovci.
Robustni cerkveni bobrovci.
Raznolikost bobrovcev, ki se je razvijala več stoletij, je najlepše
izražena v liniji izdelkov „AMBIENTE“. Veliko število različnih
oblik omogoča domiselno oblikovanje streh na najvišjem nivoju.
S to izbiro so lahko izpolnjene skoraj vse želje po stilsko ustreŠtevilne dodatne posebne oblike,
znem, pokrajinsko tipičnem ali prihodnjem oblikovanju streh.
profiliranje in površine uresniči-
Program omogoča učinkovito združitev tradicije in modernega
jo vaše osebne oblikovne sanje,
časa.
ki ne poznajo meja. Svetovalcu
podjetja CREATON opišite vašo
sanjsko streho, ki vam jo nato
z veseljem izdelamo.
Za lepe in vidne strehe pod nebom. Naši
Edinstveni program za ustrezno sanacijo spome-
zgodovinski bobrovci z izbočeno površino so
niških zgradb in brezčasno lep videz. Cerkveni
naravnost namenjeni optičnemu in funkcio-
bobrovci z debelino 18 mm so izdelani v klasično
nalnemu izboljšanju dragocenih zgodovinskih
rustikalnem stilu, s čimer dobi streha privlačno
struktur zgradb.
strukturo. Zaradi hrapave površine je dosežena
Po obliki, sestavi in profilu ustrezajo predho-
naravna patina ter želeni tipično zgodovinski videz.
dnikom, kot npr. ročno barvanim bobrovcem.
Glejte stran 27
Glejte stran 27
24I25
NATUR
„NUANCE®“
Varovalna harmonija v skladu z nepopačeno odkritostjo.
Dragocene engobe s finim prelivanjem barv.
Ohranili so se skozi več tisočletij, dandanes pa strešniki iz žgane
Prečni prerez strešnika
z oplemenitenimi engobami
gline v številnih oblikah ter z raznolikimi površinami in barvami
izzovejo čustva kot noben drug naravni gradbeni material. Poleg
Naravna glina je zmleta v fino moko
in navlažena po natančnem postopku, s čimer se pridobi homogena
glinena masa.
Raznolika barvna lestvica.
18 toplih barvnih odtenkov je bilo nekoč razvitih kot kolekcija
engob za bobrovce. Za vsem tem stoji Friedrich Ernst von Garni-
gradbeno-fizikalnih prednosti, ki skrbijo za optimalno klimo
er, ki je želel »vedno bolj neusmiljenemu okolju povrniti barvo«.
v zgradbi, pa dopušča groba keramika v primerjavi z betonskimi,
Tako je nastala ta sofisticirana serija blagovne znamke CREATON
pločevinastimi in plastičnimi rešitvami tudi kreativno bolj proste
z raznoliko barvno lestvico, ki je bila prenesena tudi na modele
roke. Na osnovi štirih elementov – ognja, zemlje, zraka in vode
stiskanih strešnikov.
– nastane po CREATON-ovi »zaukazani čistosti« naravni izdelek
Dolga življenjska doba in lepa eleganca.
z dolgo življenjsko dobo najvišje kakovosti, ki vam bo desetletja
v veselje. S svojo nepopačeno podobo ustvarijo glineni strešniki
Pri „NUANCE“ so naravni glinasti gleni
naneseni na keramično površino
strešnikov. Tako je na spodnji in
zgornji strani engobiranih površin pri
strešniku v celoti ohranjena izmenjava vlage.
namreč udobno zračno klimo. Ker je streha dolgoročna odločitev, se odločite za izdelek, ki omogoča harmonično življenje
z naravo. Tako se odločite za izbiro, ki se je v preteklih tisočletjih vedno znova izkazala za pravilno in je soustvarila pomembno kulturno dediščino.
„NUANCE“ nudi možnost, da strešne površine obogati na prav
poseben način in s presenetljivo lepo optiko naredi hkrati nekaj
za površinsko in njeno trajno barvno obstojnost. Naravni glinasti
gleni iz posebej za to izbranih svetovnih nahajališč gline se
nanesejo na še nežgan strešnik. Z različnimi tehnikami nanosa
so lahko glede na želeno barvo doseženi posebni in večstranski
učinki. Nato se pri postopku žganja brez dotika pri več kot 1000
Visoka kakovost je poleg najboljših
surovin zagotovljena z modernim
postopkom žganja brez dotika.
Vsak posamezni strešnik je edinstven in navdušuje s paleto, ki
stopinjah povežejo s strešnikom v eno celoto. Tako nastanejo
se prične z rahlimi nihanji v naravnem barvnem odtenku, na-
kakovostne engobe, ki se lesketajo v izvrstni mat barvi in z žlah-
daljuje v namerno naravno patiniranje in se še zdaleč ne konča
tnim vtisom. Hkrati trajno ščitijo barvno obstojnost. Ta zahte-
z različnimi površinskimi strukturami ali tehnikami plemenite-
ven proces daje CREATON-ovim glinenim strešnikom nadvse
nja. Živahna CREATON-ova surovina iz naravne gline in ilovice,
estetsko razsežnost v fino diferencirani barvni paleti. S strešniki
ki uravnava vlago in ne vsebuje kemičnih dodatkov, zastopa
„NUANCE“ boste pustili trajen pečat.
ekološko odgovornost in zagotavlja trajno zaščito in ohranjanje
vrednosti, npr. z gladko, hrapavo, česano, krtačeno ali ožgano
površino.
Ne glede na to, ali klasično ali v duhu časa, je narava vedno
moderna.
Z vodilnimi tehnologijami in izdelki uveljavljene blagovne
znamke, ki vedno izpolnjujejo najvišja pričakovanja, nastajajo
obstojne strešne pokrajine, ki naredijo vtis, saj se bleščijo v še
posebej lepem odtenku naravno rdeče, ki je tipična za blagovno
znamko CREATON.
gladek
hrapav
česan
krtačen
rdečelisasti
Vsak posamezni strešnik je edinstven in navdušuje s paleto različnih naravnih površinskih
struktur in tehnik plemenitenja.
modrolisasti
26I27
„FINESSE®“
„NOBLESSE®“
Atraktivni in obstojni glazirani glineni strešniki.
Edinstvena čustva v barvah.
„STREŠNI ZAŠČITNI FAKTOR“ nudi kristalno jasne predno-
„STREŠNI ZAŠČITNI FAKTOR“
sti.
Program „FINESSE“ se predstavlja z ekstravagantnimi perspekti-
„NOBLESSE“ nudi tudi zanesljivi „STREŠNI ZAŠČITNI
FAKTOR“.
Tako si tudi pri tem programu
ekskluzivnih barvnih glazur
zagotovite prednosti programa „FINESSE“.
vami, ki navdušujejo. Da to ni le stvar okusa, ampak je povezano s številnimi prednostmi, pa naredi to serijo še toliko bolj
dragoceno. Glazura iz zmletih, vnaprej stopljenih kremenov
obdaja strešnik kot zaščitni oklep in povečuje odpornost. Pri tem
nastane učinek, ki je primerljiv s porcelanom, saj se tako kot
„NOBLESSE“ je program samih presežnikov.
Nekoč razvita kot ekskluzivna kolekcija za bobrovce je bila
priljubljena barvna glazura prenesena tudi na nekatere modele
stiskanih strešnikov. Tukaj se barvna raznolikost povezuje z edinstvenim strokovnim znanjem z vodilno tehniko na
evropski ravni, ki jo lahko najdete le pri CREATON-u. Že
predstava te oblikovne kolekcije je bila senzacija in „NOBLESSE“ ostaja to še danes. Ne glede na to, ali gre za zgodovinske
pri tej glazirani in s tem zelo gladki površini delci umazanije ne
stavbe ali kreativne ideje, načrtovalcem dajemo tukaj v roke
morejo dolgoročno kopičiti oziroma se lahko strešniki brez težav
izključno žlahtnost – na primer z ekskluzivnimi barvnimi
očistijo.
pigmenti, ki ne vsebujejo kadmija in selena.
Lahko ste prepričani, da bo vaša strešna panorama „FINESSE“
60 med seboj usklajenih barvnih odtenkov, brezmejne mo-
desetletja deležna pozornosti. Za našo kakovostno velikoserij-
žnosti kombiniranja in součinkovanje med oblikami in barva-
sko proizvodnjo stoji edinstveno strokovno znanje in izredno
mi, ki ga je možno odkriti vedno na novo, ustvarjajo privlačne
atraktivno razmerje med ceno in učinkovitostjo. CREATON-ove
efekte za najlepše strehe na svetu.
glazure nudijo s tem dejanske in optične prednosti, od katerih
imate desetletja korist. „FINESSE“ je zato enako odlična tako
za novogradnje kot tudi za sanacije.
Proti nastajanju maha
Proti obremenitvam iz okolja
Te slike so stvar preteklosti. Glazirani
glineni strešnik nudi optimalno zaščito pred
mahom. Zapečatenje strešnika prepreči
naseljevanje mahu v pore. Tako ostane videz
strehe brezhiben in »mlad«.
Obremenitve iz okolja povzročijo hitrejše
staranje streh. To prepreči »zapečateni«
glineni strešnik, katerega videz je po več
desetletjih še zmeraj privlačen.
Proti izrednim obremenitvam
Proti izrednim temperaturam
Tudi pri hišah v gozdovih ali pri strehah pod
drevesi prihrani „STREŠNI ZAŠČITNI FAKTOR“
programa glazur za serije velikega formata
jezo in stroške.
Tudi pri več desetletij dolgem močnejšem
sevanju sonca streha ohrani svoj »svež«
videz.
Znaki najvišje kakovosti.
19 mm
„STREŠNI ZAŠČITNI FAKTOR“
Prilagodljiva dolžina pokrivanja
Pet izrazitih stranskih reber
Raznolik, za obdelavo prijazen ter estetski pokrivni vzorec – brez rezanih
strešnikov.
Zaščita pred vdorom vode tudi ob močnejšem vetru in položnih nagibih
strehe.
3 mm
Do živega ne pridejo niti najhujši
vplivi iz okolja.
42 %
Izrazito žlebljenje
Raznolik, za obdelavo prijazen ter estetski pokrivni vzorec – brez rezanih
strešnikov.
Zaščita pred vdorom vode na zgornjem in spodnjem predelu tudi ob močnejšem vetru in pri položnih nagibih strehe.
Zaščita s prekrivanjem
Spodnja oporna rebra
Kar kasneje ni vidno, trajno ščiti streho pred dežjem, snegom in nevihtami.
Izboljšana statika in odvajanje morebitno nastale kondenzacijske vode na
spodaj ležečem strešniku.
„STREŠNI ZAŠČITNI FAKTOR“
Več tisočletij poznana površinska zaščita z vžgano glazuro iz programov
„FINESSE“ in „NOBLESSE“ je bila prenesena na najnovejše proizvodne tehnologije in zagotavlja samodejno čiščenje površine z dežjem in snegom ter tako
omogoča trajno ohranitev vrednosti strehe.
Zaradi velikoserijske proizvodnje
z odličnim razmerjem med ceno in
učinkovitostjo dostopno vsakomur.
Proti zračni vlagi
Ostra morska klima ali visoka zračna vlaga
tropskega podnebja – ni boljše zaščite
za ohranitev vrednosti strehe ali hiše kot je
glazirani glineni strešnik.
XXL
Nevidno žlebljenje
Brez usedanja umazanije v žlebljenju za odvajanje vode (vodoravno in navpično) za trajno funkcionalnost in zagotavljanje stalne zaščite pred vdorom
dežja.
„KERALIS“
Zaščita s trojnimi nastavki za pripenjanje
Najnatančnejša priprava surovin in edinstvena obdelava zagotavljata najplemenitejše površine ter homogeni strešnik. Edinstveni postopek v celoti
zadovolji najvišje optične zahteve.
Poleg trojne zaščite se v primerjavi z normami kažejo tudi prednosti pri
postavljanju ob uporabi rezanih strešnikov (npr. pri žlebovih in slemenih).
Pokrivne površine velikega formata
Zgodovinsko oblikovanje streh
Hitro in gospodarno polaganje s porabo strešnikov manjšo od 10 kosov/m2.
Zaradi velikega in tradicionalnega formata so mogoči prizidki in izboljšave.
Profilirano oblikovanje površin
Gladki robovi
Nudi zelo dobro zaščito proti zdrsu snega.
Zaradi posebej gladkih in čistih prehodov brez stiskanih grebenov je omogočeno delo brez rokavic in poškodb. Močno zmanjšano pojavljanje maha
zaradi manjkajočih možnosti naseljevanja.
Žganje brez dotika
Najbolj fina oplemenitev površin s postopkom žganja v horizontalnih kasetah.
Zložljivi
Za lažje polaganje in optimalno strešno logistiko lahko zložite 8 strešnikov
enega na drugega.
Barvni odtenki se lahko zaradi tiska razlikujejo od dejanskih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
KPGES/SLO/09.14
CREATON AG
EBM Export GmbH
Im Breitspiel 20
D-69126 Heidelberg
www.ebm-export.de
[email protected]
Dillinger Straße 60
D–86637 Wertingen
Telefon: +49(0) 8272 860
Faks: +49(0) 8272 86139
[email protected]
www.creaton.de

Similar documents